wymowa: IPA: /tɛˈlɛfɔn/ tɛˈlɛfɔ̃n    

Tłumaczenia na język angielski:

 • telephone       
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  an electronic device used for two-way talking with other people
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
 • phone           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  A device for transmitting sound (telephone)
   
  aparat umożliwiający prowadzenie rozmów
   
  An electronic device used for calling people.
   
  Elektroniczne urządzenie używane do dzwonienia do ludzi.
 • interphone   
 • phone call   

Pozostałe znaczenia:

 
telephone
 
telephone call
 
telephone number
 
połączenie wykonane za pomocą aparatu
 
numer abonenta

Picture dictionary

phone, telephone
phone, telephone

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (73)

(ona) będzie tu za chwilę TELshe'll be here in a minute
a kto dzwoni TELwho's calling, please
bardzo mi przykro, ale on właśnie wyszedł TELI'm terribly sorry, he's just gone out
będzie niedługo TELhe won't be long
będziemy oczekiwać telefonu od waswe'll expect a call from you
blokada telefonuphone lock
chciałbym mówić z p. Johnsem TELI'd like to speak to Mr. Johns
czy chce pani zaczekać TELdo you want to wait
czy chciałaby pani zostawić wiadomość TELwould you like to leave a message
czy mogę mówić z panem Turnerem TELmay I speak to Mr. Turner
czy mogę mu przekazać wiadomość TELcan I give him a message
czy mogę odebrać wiadomość TELmay I take a message
czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TELcan I have your name and number, please
czy mogę poprosić z księgowością TELcan I have the accounts department, please
czy mogę zapytać, kto dzwoni TELmay I ask who's calling
czy może pan podać swoje nazwisko TELcan I have your name, please
czy mógłbym rozmawiać z p. Blanchardem TELcould I speak to Mr Blanchard
czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TELdo you know when she'll be back
czy pani zaczeka TELwill you hold
czy zechciałby go pan powiadomić, że dzwoniłem TELwould you let him know that I called
dzwonię na prośbę pani Janowskiej TELI'm calling on behalf of Mrs Janowska
dzwonię w sprawie ogłoszenia TELI'm calling about the advertisment
dźwięk, brzmienie (dzwonka telefonu)tone (phone)
Exchange przez telefonExchange by Phone
Inny telefonOther Phone
integracja z telefonemphone integration
interfejs użytkownika telefonuTelephone User Interface
kiedy będzie z powrotem TELwhen will he be back
kiedy oczekuje go pan z powrotem TELwhen do you expect him back
kogo mam zaanonsować TELwho shall I say is calling
kto dzwoni TELwho's calling, please
kto mówi TELwho's speaking, please
mówi Jan Kowalski TELJan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
niezgodne z prawem korzystanie z telefonu komórkowego lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdemillegally using a mobile telephone or any other communication devices while driving
numer telefonuphone number; telephone number; number
numer telefonu alarmowegoemergency number; emergency phone number
oczekuję telefonu odI expect a call from
oddzwonię ponownie później TELI'll call back later
oddzwonię TELI'll call back
połączę panią z p. Kowalskim TELI'll connect you with Mr Kowalski
poproszę go, wezwę go TELI'll call him
poświadczenia telefonu komórkowegomobile credentials
prostytutka na telefoncall girl
proszę mnie przełączyć do działu sprzedaży TELput me through to the sales department, please
przełączam panią TELI'm putting you through
przełączę panią do p. Kowalskiego TELI'll put you through to Mr Kowalski
Publikuj ten numer telefonuPublish this phone number
rachunek za telefonphone bill
Ręczne konfigurowanie integracji z telefonemManually Configure Phone Integration
seks przez telefonphone sex
tel awiw-jafatel aviv
TelefonPhone; Phone Booth
telefon dla niesłyszącychtelephone device for the deaf
Telefon domowyHome Phone
telefon głośno mówiącyspeakerphone
telefon klawiszowypush-button telephone
telefon komórkowycellular phone; mobil; mobile; mobile phone; cellular; cell; ; cellular telephone; cellphone; cell-phone; mobile telephone; cell phone
Telefon komórkowyMobile Phone; Mobile phone
telefon komórkowy z dostępem do Internetuweb-enabled mobile phone
telefon satelitarnysatellite telephone; satellite phone; satphone
Telefon służbowyBusiness Phone; Work Phone
telefon stacjonarnydesk phone
telefon tekstowytext telephone
telefon tekstowy firmy MicrosoftMicrosoft text telephone
telefon towarzyskiparty line
to osobista (prywatna) rozmowa TELit's personal call
to poufna rozmowa TELit's confidential call
Ustawienia telefonu...Phone Settings...
Witryna dla telefonów komórkowychMobile site
z tej strony Jan Kowalski TELthis is Jan Kowalski
zaczekam przy aparacie TELI'll hold
zaraz podejdzie, wkrótce podejdzie TELhe's coming soon
zobaczę, czy jest wolna TELI'll see if she's free

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "telefon", pamięć tłumaczeniowa

add example
Podać numer telefonu i adres poczty elektronicznejInclude the telephone No and the address for electronic mail
Powiedz mu, że mam bardzo ważny telefonYes, tell him I' m in the middle of an important phone call
Telefon nadal nie działaAre we still your prisoner?
Nazwa, adres, adres telegraficzny, adres elektroniczny, numer telefonu, teleksu i faksu podmiotu zamawiającegoName, address, telegraphic address, electronic address, telephone number, telex and fax number of the contracting entity
Numer telefonu i faksuTelephone and fax numbers
Dalsze informacje można uzyskać pod następującym numerem telefonuFurther information can be obtained from the following telephone number
Nie odbierasz telefonu, więc zdecydowałam, że przyjdęYou won' t answer the phone so I decided to come by
Telefon dzwoni.Po drugieThe phone' s ringing, Mama
24 de Julho 134 P 1350 Lisboa Tel . : 351 1 395.75.97 Telefax : 351 1 395.76.10 Opracowanie materiału krajowego : Rosa AntunesNational contribution : joint responsibility
I telefon komórkowyand one mobile phone
Rozmawialiśmy przez telefon, tak?I speak with you on the phone, no?
Dlaczego nie chce odebrać telefonu?Why won' t he pick up the phone?
Parę telefonówI' il make some calls
Nie zdążam odebrać telefonuCan' t get to the phone before it stops ringing
Kompania G, sierżant Warden przy telefonieCompany G, First Sergeant Warden speaking.Yes, sir
Expect ogin: ‧ wykorzystywany jest standardowy terminal ID "" ‧ program kppp wysyła nazwę użytkownika ustawioną w głównym oknie logowania Expect for userxyz: ‧ lista dostępnych numerów zostaje wyświetlona, użytkownik powinien jeden z nich wybrać Send userxyz-home ‧ użytkownik prosi o połączenie zwrotne na numer telefonu domowego Expect ogin: ‧ proces połączenia zwrotnego jest kontynuowany serwer nawiązuje nowe połączenie, dlatego też pojawia się pytanie o login. Send ID Expect assword: ‧ następnie należy wysłać hasło Send password Expect & gt; ‧ oczekiwanie na pojawienie się znaku zachęty (może on różnie wyglądać) Send start_ ppp ‧ uruchomienie demona pppd na serwerzeExpect ogin: ‧ remember, we do ordinary terminal login ID " " ‧ kppp sends the id you configured in the main dialog Expect for userxyz: ‧ a list of available numbers is shown, the user should choose one Send userxyz-home ‧ the user wants to be called back on their home number Expect ogin: ‧ The callback process is now running, a new connection, and so a new login. ID Expect assword: ‧ Now send your password Expect & gt; ‧ Wait for the command prompt (the prompt may vary) Send start_ppp ‧ this command starts the pppd
Ale numer telefonu to " ukelele "But the phone number is U- K- E- L- E- L- E
Na wniosek Komisji każde Państwo Członkowskie dostarcza wykaz ilości tel.: quel cukru białego oraz cukru nierafinowanego przejętych przez agencję interwencyjną oraz ich rozdzielenie między zatwierdzone magazynyAt the Commission
Nazwy, adresy, numery teleksu, telefonu i faksu właściwych władz wskazanych w art. ‧c ust. ‧ tiret drugie określone są w załączniku VIIIbThe names, addresses and telex, telephone and fax numbers of the competent authorities referred to in the second indent of Article ‧c are shown in Annex ‧ b.`
materiały informacyjne dostarczone akredytowanym przedstawicielom lub korespondentom wyznaczonym przez narodowe agencje turystyczne nieprzeznaczone do rozdawania, tj. roczniki, wykazy numerów telefonów i teleksów, wykazy hoteli, katalogi targowe, wzory towarów rzemieślniczych o nieznacznej wartości oraz publikacje dotyczące muzeów, uniwersytetów, uzdrowisk lub innych podobnych instytucjireference material supplied to accredited representatives or correspondents appointed by official national tourist agencies and not intended for distribution, that is to say, yearbooks, lists of telephone or telex numbers, hotel lists, fairs catalogues, specimens of craft goods of negligible value, and literature on museums, universities, spas or other similar establishments
Jeśli z kimś rozmawiasz przez telefon kto nie chce skończyć...... a Ty powiesz " aloha, " To nie zacznie on mówić od początku?If you' re on the phone with someone who won' t stop talking...... and you say " aloha, " don' t they start again?
To jest mój numer telefonuIn case you need me, this is my number
Organ odpowiedzialny za wydanie (nazwa, adres i nr telefonuAuthority responsible for issue (name, address and telephone No
Dawniej... rozstrzygaliśmy takie sprawy... sami...... a teraz telegraf, telefon...... kiepsko, ot co!ln old times we used to handle these problems ourselves.Now we have telegraph, telephone
Mogą także wyposażyć telefony w alarm bezpieczeństwa i zlokalizować telefon ( oraz swoje dziecko ) na mapie internetowej .Parents can also equip phones with a safet y alarm and locate the phone ( and their child ) through online mapping .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6419 zdań frazy telefon.Znalezione w 1,67 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.