Tłumaczenia na język angielski:

  • united states   
  • usa   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

dziewicze wyspy stanów zjednoczonychunited states virgin islands
Lista senatorów Stanów Zjednoczonych ze stanu MarylandList of United States Senators from Maryland
meksykańskie stany zjednoczoneunited mexican states; mexico
Stany ZjednoczoneAmerica; ; United States of America; United States; the USA; U.S.; U.S.A.; U.S. of A.; States; USA
stany zjednoczone amerykiunited states of america

Przykładowe zdania z "stany zjednoczone", pamięć tłumaczeniowa

add example
W dniu ‧ sierpnia ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa Kohlberg Kravis Roberts Co. L.P. (KKR, Stany Zjednoczone) oraz DLJ Merchant Ranking ‧ Inc. (DLJ, Stany Zjednoczone) należące do grupy Credit Suisse (CS, Stany Zjednoczone) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami Jostens Inc. (Jostens, Stany Zjednoczone), The Von Hoffmann Corporation (Von Hoffmann, Stany Zjednoczone) oraz AKI Inc. (Arcade, Stany Zjednoczone) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcjiOn ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR; USA) and DLJ Merchant Banking III, Inc. (DLJ; USA), which belongs to the Credit Suisse group (CS; Switzerland), acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council regulation joint control over the undertakings Jostens, Inc. (Jostens, USA), The Von Hoffmann Corporation (Von Hoffmann, USA) and AKI, Inc. (Arcade, USA) by way of purchase of shares
W dniu ‧ lipca ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo NBC Universal, Inc. (NBC Universal, Stany Zjednoczone), kontrolowane przez General Electric Company (Stany Zjednoczone), przedsiębiorstwo Bain Capital Fund X, L.P., kontrolowane przez Bain Capital investors, LLC (Bain Capital, Stany Zjednoczone), oraz przedsiębiorstwo Blackstone Capital Partners V L.P., ostatecznie kontrolowane przez The Blackstone Group L.P. (Blackstone, Stany Zjednoczone), przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Landmark Communications, Inc. (Landmark, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcjiOn ‧ July ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings NBC Universal, Inc. (NBC Universal, USA) controlled by the General Electric Company (USA), Bain Capital Fund X, L.P. controlled by Bain Capital Investors, LLC (Bain Capital, USA), and Blackstone Capital Partners V L.P., which is ultimately controlled by The Blackstone Group L.P. (Blackstone, USA) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Landmark Communications, Inc. (Landmark, USA) by way of purchase of shares
W dniu ‧ czerwca ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Gerresheimer Glass Inc (Gerresheimer, Stany Zjednoczone), należące do grupy Gerresheimer i kontrolowane przez fundusz inwestycyjny Blackstone Group (Stany Zjednoczone) oraz Chase Scientific Glass, Inc (Chase, Stany Zjednoczone), należące do Thermo Fisher Scientific Inc (Stany Zjednoczone), przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Kimble Chase Life Science and Research Products LLC (Kimble/Chase, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce stanowiącej wspólne przedsiębiorstwoOn ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Gerresheimer Glass Inc (Gerresheimer, USA), belonging to the Gerresheimer group and controlled by the Blackstone investment fund Group (USA) and Chase Scientific Glass, Inc (Chase, USA), belonging to the Thermo Fisher Scientific Inc (USA) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Kimble Chase Life Science and Research Products LLC (Kimble/Chase, USA), by way of purchase of shares in a newly created company constituting a joint venture
W dniu ‧ marca ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Carlyle Riverstone Global Energy and Power Fund III, LP., (Carlyle/Riverstone, Stany Zjednoczone), będące wspólną własnością Carlyle Group (Carlyle, Stany Zjednoczone) i Riverstone Holdings LLC (Riverstone Stany Zjednoczone), oraz przedsiębiorstwo First Reserve Corporation (First Reserve, Stany Zjednoczone) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Dresser Inc. (Dresser, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałówOn ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, by which Carlyle Riverstone Global Energy and Power Fund III, LP., (Carlyle/Riverstone, USA), which is ultimately jointly owned by Carlyle Group (Carlyle USA) and Riverstone Holdings LLC (Riverstone USA), and First Reserve Corporation (First Reserve, USA) acquire, within the meaning of Article ‧ (b) of the Council Regulation, joint control over Dresser Inc. (Dresser, USA), by way of purchase of shares
W dniu ‧ czerwca ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Montagu Private Equity LLP (Montagu, Zjednoczone Królestwo) oraz Global Infrastructure Partners – (GIP, Stany Zjednoczone), wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwa General Electric Company (GE, Stany Zjednoczone), Credit Suisse Groupe (CSG, Szwajcaria) oraz Global Infrastructure Management Participation LLC (GIMP, Stany Zjednoczone) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Greenstar Holdings Ltd wraz z jego spółkami zależnymi (Greenstar, Zjednoczone Królestwo i Walia), należącego do przedsiębiorstwa NTR (NTR, Irlandia) w drodze zakupu akcji/udziałówOn ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Montagu Private Equity LLP (Montagu, United Kingdom) and Global Infrastructure Partners- (GIP, USA), jointly controlled by General Electric Company (GE, USA), Credit Suisse Groupe (CSG, Switzerland) and Global Infrastructure Management Participation LLC (GIMP, USA), acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Merger Regulation joint control of Greenstar Holdings Ltd and its subsidiaries (Greenstar, United Kingdom and Wales), belonging to NTR (NTR, Ireland) by way of purchase of shares
W dniu ‧ marca ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Abe Investment, L.P. (Abe Investment, Stany Zjednoczone), kontrolowane przez Hellman & Friedman Capital Partners VI, L.P. (HFCP, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Getty Images, Inc. (Getty Images, Stany Zjednoczone) w drodze porozumienia o połączeniu Abe Acquisition Corp. (Abe Acquisition, Stany Zjednoczone), spółki zależnej Abe Investment należącej w całości do tego przedsiębiorstwa, z Getty ImagesOn ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Abe Investment, LP (Abe Investment, USA), controlled by Hellman & Friedman Capital Partners VI, LP (HFCP, USA), acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Getty Images, Inc. (Getty Images, USA), by way of an agreement to merge Abe Acquisition Corp. (Abe Acquisition, USA), a wholly owned subsidiary of Abe Investment, with Getty Images
Główne wskaźniki przytoczone w skardze, istotne dla sprawy, to: utrata dochodów w Stanami Zjednoczonymi za jeden rok finansowy przez trzy główne przedsiębiorstwa w UE, w wysokości ‧ mln USD; utrata wartości giełdowej o ponad ‧ mln USD przez te same trzy przedsiębiorstwa po przyjęciu UIGEA oraz ich wycofaniu się z rynku Stanami Zjednoczonymi; wniesienie wysokich grzywien do Departamentu Sprawiedliwości Stanami Zjednoczonymi; odniesienie do potencjalnego wpływu możliwych sankcji na zdolność przedsiębiorstw do prowadzenia działalności w normalnych warunkach poza Stanami Zjednoczonymi oraz efekt domina wobec sektorów świadczących usługi dla sektora gier losowych, a także wobec banków obsługujących płatnościThe main relevant indicators referred to in the complaint are a loss of revenue for one financial year in the US for the three main EU companies of USD ‧ billion; a loss of stock market value of more than USD ‧ billion for the same three companies following the adoption of UIGEA and their withdrawal from the US market; the payment of substantial fines in settlements with the US Department of Justice; reference to the potential impact of possible sanctions on the ability of the companies to operate their business under normal conditions outside the US; and knock-on effects on sectors that supply services to the gambling sector as well as on banks that have provided payment services
W dniu ‧ lipca ‧ r., do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo GDX Holdings LLC (Holdings, Stany Zjednoczone) kontrolowane przez grupę Cerberus (Cerberus, Stany Zjednoczone) nabywa kontrolę nad częścią przedsiębiorstwa GDX Automotive (GDX, Stany Zjednoczone) kontrolowane przez GenCorp Inc. (Stany Zjednoczone) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu aktywówOn ‧ July ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking GDX Holdings LLC (Holdings, United-States) controlled by the Cerberus group (Cerberus, Unites States) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of parts of the undertaking GDX Automotive business (GDX, Unites-States), controlled by GenCorp Inc. (United-States), by way of purchase of assets
W dniu ‧ czerwca ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa The Veritas Capital Fund ‧ L.P, stanowiące część grupy Veritas (Veritas, Stany Zjednoczone), Golden Gate Capital Management LLC (GG, Stany Zjednoczone) oraz Goldman Sachs Group Inc (GS, Stany Zjednoczone) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Aeroflex Incorporated (Aeroflex, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcjiOn ‧ June ‧ the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which The Veritas Capital Fund ‧ L.P, a part of the Veritas group (Veritas, USA), Golden Gate Capital Management LLC (GG, USA), and the Goldman Sachs Group Inc (GS, USA) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of Aeroflex Incorporated (Aeroflex, USA) by way of purchase of shares
W skardze podnosi się, że operatorzy internetowych zakładów w wyścigach konnych, mający siedzibę w Stanami Zjednoczonymi, oraz niemający siedziby w Stanami Zjednoczonymi operatorzy internetowych gier losowych są podobnymi usługodawcami lub świadczą podobne usługi, a Stanami Zjednoczonymi naruszają art. XVII, traktując mniej korzystnie operatorów internetowych gier losowych niemających siedziby w Stanami ZjednoczonymiThe complaint argues that US based operators of internet horse race betting and non-US based operators of internet gambling are like service suppliers or like services, and that the US violates Article ‧ of the GATS by applying less favourable treatment to non-US based operators of internet gambling
Stany Zjednoczone potwierdziły, iż Portoryko, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Samoa Amerykańskie, Guam oraz Mariany Północne są uznawane za terytoria Stanów Zjednoczonych i właściwe organy Stanów Zjednoczonych są odpowiedzialne za zgłaszanie chorób zwierząt do OIEThe United States have confirmed that Puerto Rico, US Virgin Island, American Samoa, Guam and Northern Mariana Islands are considered territories of the United States and the competent authority of the United States is responsible for notification of animal diseases to the OIE
wniosek, że dumping dotyczący etanolamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych będzie nadal występował jest błędnie oparty o stwierdzenie istnienia dumpingu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym odniesieniu do producentów-eksporterów reprezentujących tylko bardzo niewielką część przywozu ze Stanów Zjednoczonych; instytucje nie uwzględniły okoliczności, że zgodnie z dokonanymi ustaleniami producent odpowiedzialny za znaczną większość przywozu ze Stanów Zjednoczonych nie był zaangażowany w dumping i że w związku z tym przywóz etanolamin ze Stanów Zjednoczonych, rozpatrywany całościowo, nie był przedmiotem dumpinguthe determination that dumping of ethanolamines from the US will continue is erroneously based on a finding of dumping during the review investigation period in relation to exporting producers representing only a very minor proportion of imports from the US; the institutions ignored the fact that the producer who accounted for the overwhelming majority of imports from the US was found not to have engaged in dumping and that, as a result, imports of ethanolamines from the US taken globally were not dumped
Zważywszy, że jedynym istotnym dla tej skargi zdarzeniem gospodarczym (czynnością lub faktem) są gry losowe na odległość oferowane osobom w Stanami Zjednoczonymi przez szereg operatorów z siedzibą w UE przed ich wycofaniem się z rynku Stanami Zjednoczonymi, a zatem w okresie istnienia zobowiązań Stanami Zjednoczonymi, zdaniem skarżącego Stanami Zjednoczonymi są zobowiązane do nieprzyjmowania lub zaprzestania stosowania wszelkich środków naruszających zobowiązania tego kraju w odniesieniu do takich zdarzeń gospodarczych z przeszłościGiven that the only relevant trade (act or fact) at issue in the complaint is the remote gambling that a number of EU based operators offered to persons in the US prior to their withdrawal from the US market, and therefore while the US commitments were in place, the US would according to the complainant be under the obligation not to take or continue any measure that would constitute a violation of its obligations in relation to such past trade
w świetle nadchodzących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych oczekuje na współpracę z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych i wyraża nadzieję na wzmożone zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w idee wielostronności oraz ogólnoświatowego pokoju i demokracji; jest zdania, że należy wzmocnić partnerstwo UE-USA w kwestiach newralgicznych, takich jak światowe wyzwania, którymi są ubóstwo i zmiany klimatu; ma jednak świadomość istniejących po obu stronach Atlantyku rozbieżności w pewnych kwestiach, jak Międzynarodowy Trybunał Karny, metody stosowane w walce z terroryzmem i Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu; ma nadzieję, że następny prezydent Stanów Zjednoczonych zaangażuje swoją administrację w rozwiązywanie tych problemówLooks forward, in the light of the forthcoming US presidential election, to working with the new US President, and hopes for a strengthened US commitment to multilateralism and to peace and democracy worldwide; believes that the partnership between the EU and the United States on sensitive issues such as the global challenges of poverty and climate change needs to be reinforced; is aware that on some subjects, such as the International Criminal Court (ICC), methods applied in the fight against terrorism and the Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change, transatlantic differences of approach still persist; hopes that the next President of the United States engages his Administration in solving these problems
W dniu ‧ stycznia ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Al Shaheen Energy Services Company (ASESC, Katar), kontrolowane przez Qatar Petroleum (QP, Katar), oraz przedsiębiorstwo General Electric Company (GE, Stany Zjednoczone) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami PII Group Ltd (PII Group, Zjednoczone Królestwo) oraz PII North America LLC (PII Group, Stany Zjednoczone), kontrolowanymi przez General Electric Company (GE, Stany Zjednoczone), w drodze zakupu udziałów/akcjiOn ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Al Shaheen Energy Services Company (ASESC, Qatar), controlled by Qatar Petroleum (QP, Qatar) and General Electric Company (GE, USA) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the EC Merger Regulation joint control of the PII Group Ltd (PII Group, United Kingdom) and PII North America LLC (PII Group, USA), controlled by the General Electric Company (GE, USA) by way of purchase of shares
Niezależnie od sekcji ‧ niniejszego załącznika, w przypadku obszarów, które nie są objęte definicją terytorium zawartą w art. ‧ niniejszej umowy, umowy wymienione w lit. e) (Dania-Stany Zjednoczone), lit. g) (Francja-Stany Zjednoczone) oraz lit. v) (Zjednoczone Królestwo-Stany Zjednoczone) sekcji ‧ w dalszym ciągu obowiązują zgodnie z ich warunkamiNotwithstanding section ‧ of this Annex, for areas that are not encompassed within the definition of territory in Article ‧ of this Agreement, the agreements in paragraphs (e) (Denmark–United States), (g) (France–United States), and (v) (United Kingdom–United States) of that section shall continue to apply, according to their terms
Na przykład ani Stany Zjednoczone, ani NATO nie były w stanie zakończyć konfliktu między Gruzją a Rosją w 2008 roku, i ani Stany Zjednoczone, ani NATO nie są w stanie obserwować trwającego tam obecnie zawieszenia broni.Neither the United States nor NATO was able to end the 2008 conflict between Georgia and Russia, for example, and nor can the United States or NATO observe the current ceasefire there.
Zgodnie z Umową o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, podpisaną w Waszyngtonie w dniu ‧ grudnia ‧ r., przedłużoną i zmienioną (poprzez wymianę not werbalnych między Radą UE w dniu ‧ maja ‧ r. a Departamentem Stanu Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu ‧ lipca ‧ r.), dalej zwaną Umową, niniejszym zostaje zawarte między Komisją Europejską (KE) a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA), dalej zwanymi Stronami, Porozumienie wykonawcze dotyczące współpracy w interdyscyplinarnej dziedzinie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym/cywilnymIn accordance with the Agreement for Scientific and Technological Cooperation between the Government of the United States of America and the European Community, signed in Washington on ‧ December ‧, as extended and amended (through an exchange of Notes Verbale between the Council of the EU, dated ‧ May ‧ and the Government of the United States, Department of State, dated ‧ July ‧), hereinafter referred to as the Agreement, an Implementing Arrangement to cover cooperative activities in the interdisciplinary field of homeland/civil security research is hereby established between the European Commission (EC) and the United States of America (US), hereinafter referred to as the Sides
Wino przywożone ze Stanów Zjednoczonych Ameryki może być określone nazwą stanu federalnego uzupełnioną, gdzie stosowne, nazwą dystryktu lub regionu uprawy wina, nawet w przypadku gdy tylko ‧ % danego wina pochodzi z winogron zbieranych w stanie lub dystrykcie określającym wino, pod warunkiem że wino pochodzi w całości z winogron zbieranych w Stanach Zjednoczonych AmerykiWine imported from the United States of America may be identified by the name of a Federal State supplemented, where relevant, by the name of a county or wine-growing region even if only ‧ % of the wine concerned is made from grapes harvested in that State or a single county whose name it bears, provided the wine is made entirely from grapes harvested in the United States of America
Wino przywożone ze Stanów Zjednoczonych Ameryki może być identyfikowane poprzez nazwę stanu, z dodaniem, odpowiednio, nazwy hrabstwa lub regionu uprawy winorośli, nawet jeśli jedynie ‧ % danego wina jest produkowane w tym stanie lub w pojedynczym hrabstwie, którego nazwę nosi to wino, o ile jest ono wyprodukowane całkowicie z winogron zebranych w Stanach Zjednoczonych AmerykiWine imported from the United States of America may be identified by the name of a State supplemented, where relevant, by the name of a county or wine-growing region even if only ‧ % of the wine concerned is made from grapes harvested in that State or a single county whose name it bears, provided the wine is made entirely from grapes harvested in the United States of America
W dniu ‧ kwietnia ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Barclays Bank PLC (Barclays, Zjednoczone Królestwo) oraz przedsiębiorstwo Hilton Hotels Corporation (Hilton, Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez przedsiębiorstwo Blackstone Group (Blackstone, Stany Zjednoczone), przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad portfelem ośmiu europejskich hoteli (Portfolio Hotels), obecnie wspólnie kontrolowanych przez przedsiębiorstwa Morgan Stanley Real Estate Fund ‧ International-T, L.P. (MSRF, Stany Zjednoczone) oraz Hilton, w drodze operacji mieszanej polegającej na zakupie akcji i aktywówOn ‧ April ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Barclays Bank PLC (Barclays, UK) and Hilton Hotels Corporation (Hilton, UK), which is controlled by the Blackstone Group (Blackstone, USA) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Merger Regulation joint control over a portfolio of ‧ European hotels (the Portfolio Hotels), currently jointly controlled by Morgan Stanley Real Estate Fund ‧ International-T, L.P. (MSRF, USA) and Hilton, by way of a mixture of share and assets purchase
W dniu ‧ marca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa ‧i Group (‧i, Zjednoczone Królestwo) oraz Providence Equity Offshore Partners ‧ (Providence, Stany Zjednoczone) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami Crown Entertainment (Zjednoczone Królestwo) i Crown Media International (Stany Zjednoczone) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcjiOn ‧ March ‧ the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings ‧i Group (‧i, UK) and Providence Equity Offshore Partners ‧ (Providence, USA) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertakings Crown Entertainment (UK) and Crown Media International (USA) by way of purchase of shares
W dniu ‧ września ‧ r., do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa JPMP Capital Corp. (JPMP, Stany Zjednoczone) należące do amerykańskiej grupy JPMorgan Chase oraz Apollo Group (Apollo, Stany Zjednoczone) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem AMC Entertainment Inc. (AMC, Stany Zjednoczone) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji w nowo powstałej spółce stanowiącej joint ventureOn ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings JPMP Capital Corp. (JPMP, U.S.A.), belonging to the U.S.-based JPMorgan Chase Group, and the Apollo Group (Apollo, U.S.A.), acquire, within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation, joint control of the undertaking AMC Entertainment Inc. (AMC, U.S.A.) by way of purchase of shares in a special purpose vehicle company constituting a joint venture
Dokonano porównania między cenami eksportowymi fob na granicy chińskiej oraz wartością normalną w Stanach Zjednoczonych, która została odpowiednio skorygowana poprzez dodanie kosztów transportu wewnętrznego z fabryki do portu w Stanach Zjednoczonych (fob na granicy Stanów ZjednoczonychComparisons were made between export prices on a FOB Chinese border basis and the United States normal value, which was adjusted accordingly by adding the average US inland freight from factory to port (fob US border
Strona skarżąca: First Data Corp. (Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone), FDR Ltd (Dover, Delaware, Stany Zjednoczone) i First Data Merchant Services Corp. (Sunrise, Floryda, Stany Zjednoczone) [Przedstawiciele: początkowo adwokaci P. Bos i M. Nissen, a następnie P. Bos]Applicants: First Data Corp. (Wilmington, Delaware, USA), FDR Ltd (Dover, Delaware, United States), and First Data Merchant Services Corp. (Sunrise, Florida, USA) (represented by: initially, P. Bos and M. Nissen, then P. Bos, lawyers
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 103710 zdań frazy stany zjednoczone.Znalezione w 13,308 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.