wymowa: IPA: /ˈs̪t̪ajɲa/

Tłumaczenia na język angielski:

 • stable   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  building for animals with hoofs
   
  A building or structure usually with stalls that is used to house and feed horses, cattle or other animals.
   
  budynek, pomieszczenie dla koni, niekiedy też dla innych zwierząt gospodarskich (bydła, owiec)
 • barn   
  (noun   )
 • horse stables   
 • mew   
  (verb, noun   )
 • stables   
 • stall   
  (verb, noun   )
 • stud   
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
stable
 
budynek, pomieszczenie dla koni;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

przegroda w stajnistalls; stall
stajnia AugiaszaAugean stables
stajnia uwięziowatethered stalls

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stajnia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Lord Attilla ppoprzysiągł obrócić kościoły Rzymu w stajnie!Lord Attilla swore to turn Rome' s churches into horse stables!
Urządzenia rolnicze oraz urządzenia produkcyjne (łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniamiFarming equipment and production facilities (including irrigation systems, greenhouses and stables
Przede wszystkim mogą się swobodnie poruszać po dużych , ogrodzonych pastwiska ch lub pozostawać w stajniach , a w ramach szkolenia mogą korzystać z ogrodzonych torów z naturalnymi przeszkodami .Firstly they have the chance to move around freely within large enclosed areas of grazing or to stay indoors and , as part of their training , they follow fenced tracks with natural obstacles .
d) od przyjazdu do kraju wysyłki, przebywał w gospodarstwach objętych nadzorem weterynaryjnym, był umieszczony w wydzielonych stajniach bez możliwości kontaktu ze zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowiad) since its entry into the country of dispatch, it has been resident on holdings under veterinary supervision, accommodated in separated stables without coming into contact with equidae of lower health status
Stary musiał odejść, a więc pozbyłeś się go takimi grabiami./ To grabie ze stajniRemember a girl named molly heaton?
Do gościa ze Stajni TumbleweedA guy over at, uh, Tumbleweed Stables
Kapitał społeczny w działaniu – studium przypadku stajni „Konikowo”.Social capital in action- the case study of stud ‘Konikowo’.
Można by rzec, że drzwi do stajni zostały zamknięte gdy koń był na pastwisku.It might be said that the barn door has just been closed when the horse is in the field, and that would be true to say.
To jak jazda na szalonym koniu do płonącej stajniThe tension... it' s like riding a psychotic horse toward a burning stable
W drodze odstępstwa od art. ‧ lit. f), można zezwolić na przewożenie lub rozprzestrzenianie nieprzetworzonych odchodów pochodzących z gospodarstw drobiarskich w obrębie obszaru kontroli, pod warunkiem że pochodzą z kurników lub stajniBy derogation from Article ‧(f) the transport or spread of unprocessed manure from poultry holdings within the control area may be authorised if originating from stables or sheds
Będę czyścić boksy i pracować w stajni pana Longpre...... który w zamian pozwoli mi jeździć na TinkerbellI' m going to clean stalls and work around the barn for Mr. Longpre... and in exchange he' s going to let me ride Tinkerbell
Uciekałem do zwierząt w stajniDrivin ' me down to the barn, to the beasts of the field
Jeżeli konieczne są ćwiczenia, mogą być one wykonywane w nakreślonych granicach na terenie stacji kwarantanny pod urzędową kontrolą weterynaryjną, po zastosowaniu skutecznych środków odstraszających owady przed wyprowadzeniem konia ze stajni i w ścisłej izolacji od zwierząt z rodziny koniowatych, które nie są przygotowywane do wywozu na mocy warunków co najmniej tak rygorystycznych, jak warunki wymagane dla odprawy czasowej i stałego przywozu do Wspólnoty EuropejskiejIf exercise is required, than it must be done within the delineated perimeters of the quarantine premises under official veterinary supervision, following the application of effective insect repellents prior to the removal from the stables, and in strict isolation from equidae not being prepared for export under conditions at least as strict as required for temporary admission and imports into the European Community
W okresie izolacji koń musi być trzymany w stajniach chronionych przed nosicielami chorób, co najmniej w okresie od dwóch godzin przed zachodem słońca do dwóch godzin po wschodzie słońca następnego dniaDuring the isolation period the horse must be confined to the vector-protected stables at least from two hours prior to sunset until two hours after sunrise the next day
" Ma swoją lożę w operze, stajnię wyścigową, piękne obrazy i własną winnicę "" He has a box at the opera, a racing stable, wonderful paintings and his own vineyards. "
Ten, co prowadzi stajnie?He runs the livery?
Zabierzcie ich do stajniTake them down to the livery stable
W jednej chwili jest w stajni, a za moment nie ma po nim ani śladuOne minute he’ s in his stall – the next, neither hide nor hair of him
Poszedłem za nim i wykończyłem go w stajniSo I followed him and I finished him off in his stable
Zalecane jest szczepienie wszystkich koni przebywających w stajniIt is recommended that all horses stabled together are vaccinated
Jest z tyłu stajni, pod sianemHe' s back up in the stall up under the hay
ludzie szeryfa czekają na was przy stajniMarshal' s got men waiting to waylay you back at the livery
Powiedziałeś " stajnie "What stables?
to ci dwaj mogą założyć stajnięthe two of them might open a livery
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 161 zdań frazy stajnia.Znalezione w 0,441 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.