wymowa: IPA: /ˈs̪t̪ajɲa/

Tłumaczenia na język angielski:

 • stable   
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  building for animals with hoofs
   
  A building or structure usually with stalls that is used to house and feed horses, cattle or other animals.
   
  budynek, pomieszczenie dla koni, niekiedy też dla innych zwierząt gospodarskich (bydła, owiec)
 • barn   
  (noun   )
 • horse stables   
 • mew   
  (verb, noun   )
 • stables   
 • stall   
  (verb, noun   )
 • stud   
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
stable
 
budynek, pomieszczenie dla koni;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

przegroda w stajnistalls; stall
stajnia AugiaszaAugean stables
stajnia uwięziowatethered stalls

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stajnia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Znalazłem to na ziemi w stajniI found it on the ground in the stable
W drodze odstępstwa od art. ‧ lit. f), można zezwolić na przewożenie lub rozprzestrzenianie nieprzetworzonych odchodów pochodzących z gospodarstw drobiarskich w obrębie obszaru kontroli, pod warunkiem że pochodzą z kurników lub stajniBy derogation from Article ‧(f) the transport or spread of unprocessed manure from poultry holdings within the control area may be authorised if originating from stables or sheds
Jest tu dom zarządcy, padok, piękne stajnieThere is also a caretaker' s house, paddock, barn, some very nice stables
O stajni...i Św JosephAbout the stable... the mother and St Joseph
Wiele z nich pracowało w stajni, pamiętasz?Lots of them helped out at the stables, do you remember?
Wiesz, kto ma tę dziewczynę w swojej stajni?I' m looking for a guy, had this girl in his stable
Czy pan komisarz podziela pogląd, że jest ona przejawem czyszczenia stajni, który należy przyjąć z zadowoleniem, i sygnałem, że wreszcie rozpocznie się proces sądowy wymierzony przeciwko korupcji głęboko zakorzenionej wewnątrz pewnych części tureckiego państwa?Does he agree that it is a welcome sign of the cleansing of the stables and a signal that the judicial process is finally starting to attack deep corruption inside parts of the Turkish State?
Wygląda jak stodoła, ale cuchnie jak stajniaIt looks like a barn but smells like a stable
Nie, zabierz go do stajniNo, take him back to the stables
Zaprowadź konia do stajni to trochę dostanieszTake the horse to the stables and you can have some
Mam dwa samochody w stajniI have two cars in the stables
W deszczowe noce chowali się w gabinecie lekarskim między szopą a stajnią. Emma zapalała świecę w kuchennym lichtarzu, ukrytym wcześniej za książkami. Rudolf czuł się tu jak u siebie.When the night was rainy, they took refuge in the consulting-room between the cart-shed and the stable. She lighted one of the kitchen candles that she had hidden behind the books. Rodolphe settled down there as if at home.
Pod mostkiem płynęła rzeka; we mgle widać było kryte słomą zabudowania rozrzucone na łące zamkniętej łagodnymi lesistymi stokami, z tyłu zaś, w starodrzewiu, biegły dwoma równymi rzędami wozownie i stajnie, zachowane przy rozbiórce dawnej rezydencji.A river flowed under a bridge; through the mist one could distinguish buildings with thatched roofs scattered over the field bordered by two gently sloping, well timbered hillocks, and in the background amid the trees rose in two parallel lines the coach houses and stables, all that was left of the ruined old chateau.
Może spać w stajniHe can sleep in the barn, Jackson
Z twojej stajni, Sean?One of yours, Sean?
Mam zaprowadzić konia do stajni?Oh, you want me to put your horse away for you?
To był jej groom w białych obcisłych spodniach! nim musiała się zadowolić! Skończywszy robotę, odchodził i już się nie pokazywał, bo Karol po powrocie sam prowadził konia do stajni, zdejmował mu siodło i zakładał kantar, a służąca przynosiła pęk słomy i ciskała byle jak do żłobu.And this was the groom in knee-britches with whom she had to be content! His work done, he did not come back again all day, for Charles on his return put up his horse himself, unsaddled him and put on the halter, while the servant-girl brought a bundle of straw and threw it as best she could into the manger.
Wy do stajniYou sleep in the barn
Ktokolwiek zamknął drzwi od stajni i włączył silnik, jest mordercąWhoever locked that stable door and turned that motor on is a murderer
Ja, niżej podpisany, poświadczam, że wyżej opisany koń spełnia wymagania pkt ‧ lit. a), b), c), e), f), g) i h) załącznika ‧ do decyzji ‧/EWG i był trzymany w oficjalnie zatwierdzonym gospodarstwie pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii od momentu wwozu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu... (mniej niż ‧ dni) i został w tym czasie umieszczony w wydzielonej stajni bez możliwości kontaktu ze zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia, z wyjątkiem czasu trwania zawodówI, the undersigned, certify that the above horse meets the requirements set out in point ‧ (a), (b), (c), (e), (f), (g) and (h) of Annex ‧ to Decision ‧/EEC and that it has been kept on officially approved holdings under official veterinary supervision since entering the territory of the United States of America on... (less than ‧ days) and during that period has been kept in separated stabling out of contact with equidae of lower health status, except during the competitions
Przyjdzie ciepła pogoda, i będzie tu śmierdziało jak w stajniCome the hot weather, this place is gonna stink to high hell
Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, poświadczam, że wyżej opisany koń spełnia wymagania określone w pkt ‧ lit. a), b), c), e), f), g) oraz h) Załącznika do decyzji ‧/EWG był trzymany w oficjalnie zatwierdzonym gospodarstwie pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym od momentu wprowadzenia na terytorium Australii w dniu... (mniej niż ‧ dni) i podczas tego okresu był umieszczony w wydzielonej stajni, bez kontaktu ze zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia, z wyłączeniem czasu trwania zawodówI, the undersigned, certify that the above horse meets the requirements set out in point III(a), (b), (c), (e), (f), (g) and (h) of Annex ‧ to Decision ‧/EEC and that is has been kept on officially approved holdings under official veterinary supervisions since entering the territory of Australia on... (less than ‧ days) and during that period has been kept in separated stabling out of contact with equidae of lower health status, except during the competitions
Stajnia jak każda innaIt' s just a barn like any other
W przypadku realizacji szerzej zakrojonych standardów ochrony zwierząt należy pomyśleć o równoległej pomocy w zakresie środków inwestycyjnych, ponieważ następstwem tych działań może być często konieczność kosztownej przebudowy stajni i budowy nowych stajniInvestment subsidies should be contemplated for the implementation of improved animal welfare standards, since expensive new or converted premises can frequently be required to house the animals
Na budowę nowej stajniBuild a new barn
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 157 zdań frazy stajnia.Znalezione w 0,26 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.