Tłumaczenia na język angielski:

 • table of contents   
  (Noun  ) (noun   )
   
  organized list summarizing book of document
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.
 • Contents   
   
  The listing of contents at the beginning of a document or file.

Pozostałe znaczenia:

 
table of contents

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "spis treści", pamięć tłumaczeniowa

add example
Spis treści ulotkiIn this leaflet
SPIS TREŚCITABLE OF CONTENTS
Spis treści na str. ‧, tytuł na str. ‧ oraz formuła końcowa na strOn page ‧ of the cover in the Contents, on page ‧ in the title and on page ‧ in the closing formula
Do pakietu informacyjnego, złożonego organowi udzielającemu homologacji, który może być udostępniony na życzenie, załączony jest spis treściThe index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
Do pakietu informacyjnego, przedłożonego organowi udzielającemu homologacji, załączony jest spis treści, który może być udostępniony na życzenieThe index to the information package lodged with the Approval Authority, which may be obtained on request is attached
Przykładowy spis treści planu restrukturyzacjiIndicative table of contents for restructuring plan
SPIS TREŚCITABLE OF CONTENT
Załączono spis treści pakietu informacyjnego przechowywanego przez organ udzielający homologacji i udostępnianego na wniosekThe index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained on request, is attached
Moduł ‧ musi zawierać spis treści dla naukowej dokumentacji przedłożonej w modułachModule ‧ shall contain a table of contents for the scientific documentation submitted in Modules ‧ to
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13575 zdań frazy spis treści.Znalezione w 3,208 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.