wymowa: IPA: ˈsɔva [ˈsɔva]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • owl       
  (Noun  ) (noun   )
   
  a bird
   
  ornit. ornitologia drapieżny ptak o dużej głowie i oczach umieszczonych z przodu, polujący nocą;
   
  A solitary, mainly nocturnal bird of prey, belonging to the order Strigiformes; it has large forward-facing eyes and ears and a hawk-like beak, and it can turn its head 180 degrees around.
 • night person   
  (Noun  )
   
  night-active person
 • owls   
   
  common name for animals
 • tecolote   

Pozostałe znaczenia:

 
owl

Picture dictionary

owl
owl

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

sowa jarzębataNorthern Hawk Owl
sowa szaralong-eared owl
sowa śnieżnasnowy owl; Great White Owl; Snowy Owl; Arctic Owl
sowa uszatalong-eared owl
sowie
sowyowl; owls

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
– Tak, to z pewnością jej dom – stwierdził Daintry. – Zawsze pałała namiętnością do sów, a od czasu, gdy się rozstaliśmy, ta namiętność przybrała na sile.< Yes, it is her flat, > Daintry said. < She always had a passion for owls — but the passion’s grown since my day. >
Że cokolwiek widział, to nie była sowaThat what he thought he saw wasn' t an owl
Sowy nie są tym, czym się wydająThe owls are not what they seem
– To musiał być dla pana zły dzień: najpierw ta sowa, a potem martwy Davis w łóżku.< It was a bad day for you, wasn’t it, first to break that owl and then to see Davis dead on his bed? >
Ani trochę się nie zmieniłeś, kochanie. Ile to już lat? – Sześć, siedem? – Jak ten czas leci. – Nazbierałaś mnóstwo nowych sów. – Sów? –You haven’t changed a bit, darling. How long is it? > < Six — seven years? > < How times flies. > < You’ve collected a lot more owls. > < Owls? >
Nie, jeśli ktoś będzie szedł, zahukam jak sowaNo if anyone comes
SEZONOWE ZMIANY SKŁADU POKARMU SOWY USZATEJ ASIO OTUS (l., 1758) W RZESZOWIE NA PODSTAWIE ANALIZY MATERIAŁU WYPLUWKOWEGO.seasonal changes of diet composition of long-eared owl asio otus (l., 1758) in rzeszów based on the pellets analysis.
Jest tylko sowa oślepiona moim blaskiemShe' s an owl sickened by a few days of my sunshine
Tam była sowaThere was an owl up there
Sowy są bliskoThe owls were near
Jesteś boginią wśród wszystkich sówYou' re an owl goddess
Rozumiem, że to pan rozpracował " Nocną Sowę "I believe the Nite Owl' s your area of expertise, Mr. Exley
Nie będę przepraszał sów!I don' t apologize to owls
Mineralizacja pegmatyków rejonu Bielawy, Góry SowiePegmatites mineralization of vicinity of Bielawa, Sowie Mountains
Widzi pan, muszę uważać na te wszystkie sowy. Gdyby którejś coś się stało, Sylvii pękłoby serce. Proponowałem, żeby je sprzątnąć, ale jest ich ponad setka. Byłoby tu bez nich pusto.I have to look after all these owls, you see. Sylvia would be heartbroken if one of them got damaged. I suggested we tidied them away, but she’s got more than a hundred of them. The place would have looked a bit bare without them.
Moneta przedstawia motyw sowy skopiowany z antycznej ateńskiej monety o nominale ‧ drachm (V w. p.n.eThe image of the owl featured in this design was copied from an ancient Athenian ‧ drachma coin (fifth century BC
W kwestiach finansowych istnieją ścisłe po wiązania między tymi dwoma ministerstwa mi oraz Ministerstwem Budżetu , Skarbu i Finan sów lub Ministerstwem Pracy i Opieki Społe cznej w sprawach więzi między szkołą a światem pracy .Close links exist between the two Ministries oncertain issues , and with the Budget , Treasury , and Finance Ministries on all questions related tofunding , and with the Labour and Social Security Ministry for links between schools and the world ofwork .
Sowy nie są tym, czym się wydająThe owls...... are not what they seem
– Pamięta pan, kiedy ostatnim razem się widzieliśmy? – dodał. – Na weselu mojej córki. To bardzo miło z pana strony, że pojechał pan później do mojej żony. Cieszyłem się mając pana przy sobie. Ale potem stłukłem jedną z jej sów... – Tak, pamiętam.He added, < Do you know the last time we met — at my daughter’s wedding? It was very kind of you to come with me to my wife’s afterward. I was very glad to have you with me. But then I broke one of her owls. > < Yes. I remember. >
Co dostaniecie, jak skrzyżujecie sowę z liną do bungee?What do you get when you cross an owl with a bungee cord?
Kiedyś chciała zamienić mnie w sowęShe was going to turn me into an " Owl " one time
Dalsze intensywne zaangażowanie UE umożliwi rozwiązanie takich problemów tej części Europy , jak status Ko sowa czy przyszłość Serbii i Czarnogóry .The continued intensive engagement of the EU will help the region to sort out remaining issues such as the status of Kosovo and the future of Serbia and Montenegro .
" Sowy nie są tym, czym się wydają "" The owls are not what they seem. "
• wprowadzają decentralizację i rozłożenie działań Wspólnoty ; • określają dokładniejszy profil wyznaczonych im zadań , identyfikując je samodzielnie ; • niektóre spełniają zapotrzebowanie na naukowe lub techniczne know-how w ściśle zdefiniowanych obszarach ; • inne odgrywają rolę integrującą różnorodne grupy intere sów , ułatwiając w ten sposób dialog na szczeblach europejskich ( np. między partnerami społecznymi ) lub międzynarodowych .• they introduce a degree of decentralisation and dispersal to the Community s activities ’ ; • they give a higher profile to the tasks that are assigned to them by identifying them with the agencies themselves ; • some answer the need to develop scientific or technical know-how in certain well-defined fi elds ; • others have the role of integrating different interest groups and thus facilitating dialogue at European ( between social partners , for example ) or international level .
Rozległ się brzęk tłuczonej porcelany. Głos pani Daintry zagłuszył szum rozmów: – Edwardzie, na miłość boską, czy to któraś z sów? – Nie, nie! Nie przejmuj się, moja droga. To tylko popielniczka.There was a smash of breaking china. Mrs. Daintry’s voice rose above the clamor. < For Christ’s sake, Edward, is it one of the owls? > < No, no, don’t worry, dear. Only an ashtray. >
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 166 zdań frazy sowa.Znalezione w 0,599 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.