wymowa: IPA: [ˈsmutnɨ] ˈsmutnɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • sad       
  (Adjective  ) (advb, verb, adjv   ) []
   
  feeling sorrow
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • unhappy     
  (adjv   ) []
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • doleful   
  (adjv   )
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • dolorous   
  (adjv   )
   
  Feeling mentally uncomfortable because something is missing or wrong.
 • rueful   
  (adjv   )
   
  taki, który wprawia w smutek, charakteryzuje się smutkiem, nie jest wesoły
 • bleak       
  (adjv   )
 • blue           
  (verb, noun, adjv   )
 • boring       
  (noun, adjv   )
 • brutal     
  (adjv   )
 • cheerless   
  (adjv   )
 • comfortless   
  (adjv   )
 • cross         
  (verb, noun, adjv   )
 • dark         
  (noun, adjv   )
 • deplorable     
  (adjv   )
 • depressed   
  (adjv   )
 • desolate     
  (verb, adjv   )
 • dim     
  (verb, adjv   )
 • disagreeable     
  (adjv   )
 • dismal   
  (adjv   )
 • distasteful   
  (adjv   )
 • distressful   
  (adjv   )
 • disturbed     
  (adjv   )
 • downhearted   
  (adjv   )
 • dreary       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gloomy       
  (adjv   )
 • griefed   
 • grievous   
  (adjv   )
 • gruff   
  (adjv   )
 • harsh     
  (adjv   )
 • horrible       
  (adjv   )
 • joyless   
  (adjv   )
 • lamentable   
  (adjv   )
 • lugubrious     
  (adjv   )
 • melancholic   
  (noun, adjv   )
 • melancholy       
  (advb, noun, adjv   )
 • miserable       
  (adjv   )
 • morose       
  (adjv   )
 • mournful     
  (adjv   )
 • nasty       
  (adjv   )
 • obscure     
  (verb, adjv   )
 • obsequious       
  (adjv   )
 • pathetic     
  (adjv   )
 • peevish   
  (adjv   )
 • pettish   
  (adjv   )
 • petulant   
  (adjv   )
 • pitiable     
  (adjv   )
 • rough       
  (verb, noun, adjv   )
 • somber   
  (adjv   )
 • sorrowful     
  (adjv   )
 • sorry       
  (verb, adjv   )
 • soulful   
  (adjv   )
 • sour       
  (verb, adjv   )
 • stodgy   
  (adjv   )
 • sullen     
  (adjv   )
 • surly   
  (adjv   )
 • tearful   
  (adjv   )
 • unkind   
  (adjv   )
 • unpleasant     
  (adjv   )
 • upset           
  (verb, noun, adjv   )
 • wistful   
  (adjv   )
 • woeful   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
sad

Picture dictionary

dolorous, doleful, unhappy, sad
dolorous, doleful, unhappy, sad

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

smutnej pamięciof sad memory
smutnym głosemin a sad voice
to smutne, żeit's sad that

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smutny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dla mnie najsmutniejszym aspektem całej debaty był fakt, że zbyt często dostrzegaliśmy brak zaufania do obywateli, obawę, iż przedstawią oni bezsensowne pomysły.For me, the saddest thing in the whole debate was that too often we saw distrust towards the citizens, the fear that citizens would come out with brainless ideas.
Chcesz usłyszeć smutną opowieść?Want to hear a sad story?
Był bardzo smutnyIt was very sad
Czy jesteś smutną osobą?Are you a sad person?
To smutna, stara listaIt' s a sad old list
Według mnie było to bardzo poruszające i bardzo smutne wydarzenie. Skłoniło mnie to do ponownego rozważenia terminu i warunków rozmieszczenia naszych sił.For me, this was a very moving event, a very sad event, which caused me to think very carefully again about when we actually deploy soldiers and under what conditions.
Podoba mi się ta smutna postać idąca przez zniszczone uliceI like this sad figure walking through the streets full of destruction
Bo to Unia Europejska wyznacza nasze prawa i smutnym jest doświadczenie bitwy wyborczej, w której ustanawianie prawa po prostu nie jest przedmiotem debat.For it is the EU that determines our laws, and it is sad to have experienced an election battle where the formulation of laws is simply not debated.
Był bardzo piękny, ale zarazem smutny i żałosny.It was at once extremely beautiful and somewhat poignant and sad.
To była najsmutniejsza rzecz, jaką widziałemIt was the saddest thing you ever saw
Był smutnym człowiekiem i wspaniałym adwersarzemHe was a sad man and a noble adversary
Nie powinienem przywoływać smutnych wspomnień...... o tej porze rokuI shouldn' t bring back sad memories...... at this time of year
To było dwadzieścia lat temu, smutna rocznica, którą powinniśmy mieć zaszczyt obchodzić, składając hołd tym młodym ofiarom.It was 20 years ago now, a sad anniversary which we would be honoured to commemorate by paying tribute to those young victims.
Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia. podekscytowanie, posiadanie nadmiernej ilości energii, potrzeba dużo mniejszej ilości snu niż zwykle, bardzo szybka mowa z galopującymi myślami i czasami silną drażliwościąPeople with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense. feeling " high ", having excessive amounts of energy, needing much less sleep than usual, talking very quickly with racing ideas and sometimes severe irritability
Te są smutne, bo jak się zestarzeją, tonąThose are sad, ' cause when they get older they sink
On zawsze opowiada wszystkim takie romantyczne historie o naszym poznaniu... i byłby bardzo smutny, gdybym tego nie pamiętała.ZegarBecause he tells everyone some romantic story about how we met and he would be really sad if I don' t remember
A ona stała się smutną CarlottąAnd she became the sad Carlotta
Byłaś smutna, więc spytałem, czy wszystko gra, a potem postanowiłem pomedytowaćLook, I just...I saw a girl who looked upset and I made sure that she was all right and then I decided to do a spot of meditation
Muzyka country stara się być szczera z samą sobą.Kiedy ma być smutna, to jest smutnaYou know, country music tries its best to be honest with itself... and when it' s sad, it says it' s sad
Niewątpliwie jest to bardzo smutne, że w więzieniach izraelskich przetrzymywani są także młodzi ludzie.It is undoubtedly very sad that Israeli prisons are also holding Palestinian youths.
Świat bez ciebie będzie smutny!What a lonely world it will be with you away!
Wiesz, co jest w tym najsmutniejsze, Bob?You know what the tragedy is here, Bob?
Ma smutne spojrzenie.I wear a sad look.
Chwaląc EBI możemy go postrzegać jako wyraźny kontrast względem smutnej, mrocznej sytuacji, jaka powstała w prywatnych bankach z ich rozrzutnymi wynagrodzeniami, groteskowymi premiami i całkowitym brakiem ładu korporacyjnego.In praising the EIB we can see in it a stark contrast to the sad murky immoral story which has unfolded regarding the private banks with their extravagant remuneration packages and grotesque bonuses and total lack of corporate governance.
Więc przestań wyglądać na smutnegoThen stop looking so goddamn sad
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1118 zdań frazy smutny.Znalezione w 0,416 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.