wymowa: IPA: ˈskʃɨp ˈːɔlnɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • field horsetail   
   
  bot. botanika Equisetum arvense , roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
 • common horsetail   
   
  bot. botanika Equisetum arvense , roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
 • equisetum arvense   
 • horsetail   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skrzyp polny", pamięć tłumaczeniowa

add example
[ Skrzyp zawiasu ][ Hinge Squeaking ]
Skrzyp, skrzyp, skrzyp, tłusty Laman GriffinUp in the loft with Laman Griffin!
Skrzypy kopalne w kolekcji Muzeum Paleobotanicznego Instytutu Botaniki UJ a współcześni przedstawiciele flory Polski - podobieństwa i różnice.Extinct Sphenophytina in the collection of Palebotanic museum of Botanic institute at Uniwersytet Jagiellonski and modern representatives of Polish flora - similarities and differences
Słychać tylko skrzypienie starych kości... i szelest kwiatów przed zmrokiemNothing but the sound of old bones creaking...... and the flowers turning in for the night
– Nie ciągnij – zalecił Brian – poluźnij linkę, tak właśnie, wyplątuje się, wciągnij teraz. Kątem oka zauważyłem przemykający cień i usłyszałem skrzypienie butów.< Don’t pull it, > Brian said. < Flick the line a little. That’s it. It’s sorting itself out. Try it now, > he said. I caught a glimpse of a moving shadow and the squeak of a boot.
Kiedy skrzypi, deszcz albo śnieg są pewneWhen it squeaks, rain or snow is definitely coming
[ skrzypienia deski ][ board creaks ]
Konie dyszały. Skóra siodeł skrzypiała. Kiedy wjeżdżali w las, pokazało się słońce. - Bóg ma nad nami pieczę! - rzeki Rudolf. - Tak pan sądzi? - spytała.The horses were panting; the leather of the saddles creaked. Just as they were entering the forest the sun shone out. < God protects us! > said Rodolphe. < Do you think so? > she said.
Słyszałem skrzypienie butówThat ain' t nothing but a little old cricket bug
Niech skrzypiLet' s get cracking
Przez ‧ lat słyszę tylko to skrzypienieSix years that' s all I' ve heard is squeakin '
Ale najciężej było podczas posiłków, nie mogła wręcz wytrzymać w tej ciasnej jadalni z oknem na ulicę, dymiącym piecykiem, skrzypiącymi drzwiami, spotniałymi ścianami, wilgotną posadzką; zdawało jej się, że cała gorycz życia leży przed nią na talerzu, sztukamięs buchał parą jak jej dusza kłębami wstrętu.But it was above all the meal-times that were unbearable to her, in this small room on the ground floor, with its smoking stove, its creaking door, the walls that sweated, the damp flags; all the bitterness in life seemed served up on her plate, and with smoke of the boiled beef there rose from her secret soul whiffs of sickliness.
Nie mogę wytrzymać odgłosu skrzypienia kredy po tablicy.What I can't bear is the sound of chalk squeaking on a chalkboard.
Tego okrzyku używaliśmy, gdy tylko ktoś dosłyszał szczęk kluczy, skrzypienie butów lub dojrzał przemykający po korytarzu cień.That was the call we used when someone detected the jingle of a key, the squeak of a boot or a passing shadow.
Chodził teraz tam i z powrotem. Buty skrzypiały na posadzce. - Siadaj - rzuciła - irytujesz mnie! Usiadł.Charles was walking up and down the room; his boots creaked on the floor. < Sit down, > she said; < you fidget me. > He sat down again.
Musisz posmarować drzwi, żeby nie skrzypiały w czasie mszyYou must oil the doors so they will not squeak in the mass
Strasznie skrzypiąIt' s for your wheels
Najbardziej skrzypiący facet świataI' ve never heard bones creak like that
Naprzeciwko domu wyjął z rękawa chusteczkę i wytarł nos. To był prawdopodobnie znak, że wszystko jest w porządku, bo Castle natychmiast usłyszał skrzypienie schodów w domu.When he was opposite the house he took a handkerchief from his sleeve and wiped his nose. It was probably an all-clear signal, for Castle almost immediately heard a creak-creak descending the stairs inside.
MASZYNA SKRZYPI I BEKNIĘCIEMACHlNE GROANS AND BELCHES
Żadnego więcej czajenia się, żadnego trzymania za ręce... i skrzypienia tej huśtawki na werandzieNo more pussyfootin ', no more holdin ' hands... and squeakin ' that front porch swing back and forth
Podczas, gdy chatka przeraźliwie skrzypiałaThe cabin moaned and groaned
Już więcej nie skrzypiąThats the skweakin sorted out
Słyszy pan jak skrzypią mi stawy?Do you hear how my joints creak?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy skrzyp polny.Znalezione w 0,839 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.