wymowa: IPA: ˈskʃɨp ˈːɔlnɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • field horsetail   
   
  bot. botanika Equisetum arvense , roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
 • common horsetail   
   
  bot. botanika Equisetum arvense , roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
 • equisetum arvense   
 • horsetail   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skrzyp polny", pamięć tłumaczeniowa

add example
[ Skrzyp zawiasu ][ Hinge Squeaking ]
Skrzyp, skrzyp, skrzyp, tłusty Laman GriffinUp in the loft with Laman Griffin!
Skrzypy kopalne w kolekcji Muzeum Paleobotanicznego Instytutu Botaniki UJ a współcześni przedstawiciele flory Polski - podobieństwa i różnice.Extinct Sphenophytina in the collection of Palebotanic museum of Botanic institute at Uniwersytet Jagiellonski and modern representatives of Polish flora - similarities and differences
Słyszy pan jak skrzypią mi stawy?Do you hear how my joints creak?
MASZYNA SKRZYPI I BEKNIĘCIEMACHlNE GROANS AND BELCHES
Dom mamy był stary i skrzypiący jak tenYou know, my mama' s house was old and noisy like this
Słychać tylko skrzypienie starych kości... i szelest kwiatów przed zmrokiemNothing but the sound of old bones creaking...... and the flowers turning in for the night
Harold biegł na autobus./ Jego sztywne skórzane buty.../ wydawały przeraźliwie skrzypiące dźwięki,/ gdy rozciągały się na asfalcieHarold ran for the bus...... his stiff leather shoes making a terrible squeaking sound...... as they flexed against the asphalt
Ja słyszałem tylko skrzypienieI think that was you
Kilku towarzyszy z końca skrzydła dzieliło się przez okna swoimi przeżyciami. Usłyszałem skrzypienie wózka, wiedziałem, że to jedzie śniadanie, a tu jeszcze ani koców, ani materaca.A few of my comrades shared their experiences and injuries out the windows of a few cells down the wing. I heard the rattle of the trolley and I knew breakfast was coming, and still no blankets or mattress.
Najbardziej skrzypiący facet świataI' ve never heard bones creak like that
Było przedziwnie cicho. Słyszałem skrzypienie własnych kroków na śniegu. – To naturalnie niczego nie dowodzi.It was so very silent. I could hear my own feet creaking in the snow. > < Of course it proves nothing.
Musisz posmarować drzwi, żeby nie skrzypiały w czasie mszyYou must oil the doors so they will not squeak in the mass
Jedno koło skrzypi, przednieTwo- cylinder, chain drive
Kiedy skrzypi, deszcz albo śnieg są pewneWhen it squeaks, rain or snow is definitely coming
Martins szybko otworzył jakieś drzwi: na pół oczekiwał, że ujrzy umarłego raz jeszcze powstającego z martwych, ale to tylko doktor Winkler powstał z kuchennego stołka pod kuchennym piecem i skłonił się bardzo sztywno i poprawnie z charakterystycznym skrzypieniem celuloidu.Martins threw open a door; he had half expected to see the dead rise yet again, but it was only Dr Winkler who rose from a kitchen chair, in front of the kitchen stove, and bowed very stiffly and correctly with the same celluloid squeak.
Usłyszał nad sobą odgłos delikatnie zamykanych drzwi, w korytarzu nad nim rozległy się kroki; schody zawsze skrzypiały, gdy ktoś schodził – jak nudne, jednostajne, nawet nie do zniesienia musi to być dla niektórych, myślał.A door was closed softly, footsteps passed along the corridor above; the stairs always creaked on the way down — he thought how to some people this would seem a dull and domestic, even an intolerable routine.
Było jeszcze orzeczenie lekarskie, ale nie mogło ono stwierdzić nic ponad to, że Harry zmarł, powiedzmy w granicach pół godziny, i w każdym razie orzeczenie lekarskie było warte tylko tyle, co słowa doktora Winklera: tego czystego, opanowanego człowieka, skrzypiącego pośród swoich krucyfiksów.There was the medical evidence, but that could not prove more than that he had died, say, within a half-hour, and in any case the medical evidence was only as strong as Dr Winkler’s word: that clean, controlled man creaking among his crucifixes.
Konie dyszały. Skóra siodeł skrzypiała. Kiedy wjeżdżali w las, pokazało się słońce. - Bóg ma nad nami pieczę! - rzeki Rudolf. - Tak pan sądzi? - spytała.The horses were panting; the leather of the saddles creaked. Just as they were entering the forest the sun shone out. < God protects us! > said Rodolphe. < Do you think so? > she said.
Przez ‧ lat słyszę tylko to skrzypienieSix years that' s all I' ve heard is squeakin '
Strasznie skrzypiąIt' s for your wheels
W tym domu zachodzi coś, co dalece wykracza poza... znane mi skrzypiące drzwi czy zimne miejscaThere is a measurable physical science in this house that goes beyond...... any of the creaking doors or cold spots I' ve experienced
Naprzeciwko domu wyjął z rękawa chusteczkę i wytarł nos. To był prawdopodobnie znak, że wszystko jest w porządku, bo Castle natychmiast usłyszał skrzypienie schodów w domu.When he was opposite the house he took a handkerchief from his sleeve and wiped his nose. It was probably an all-clear signal, for Castle almost immediately heard a creak-creak descending the stairs inside.
Już więcej nie skrzypiąThats the skweakin sorted out
– Nie ciągnij – zalecił Brian – poluźnij linkę, tak właśnie, wyplątuje się, wciągnij teraz. Kątem oka zauważyłem przemykający cień i usłyszałem skrzypienie butów.< Don’t pull it, > Brian said. < Flick the line a little. That’s it. It’s sorting itself out. Try it now, > he said. I caught a glimpse of a moving shadow and the squeak of a boot.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 131 zdań frazy skrzyp polny.Znalezione w 0,375 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.