Tłumaczenia na język angielski:

 • sect     
  (Noun  ) (noun   )
   
  religious movement
 • cult   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a sect
 • persuasion   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sect

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

sekt
sekta religijnareligious sect
sektę

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sekta", pamięć tłumaczeniowa

add example
Religia i sekty w sferze publicznej.Religion and sect in the public sphere.
Sekty podstawą działąń destrukcyjnych, zniewalających jednostkę na przykładzie doktryn scjentologicznych oraz satanistycznych.Sects as the basis for destructive entrapment od individuals instanced with scientology and satanism as chosen examples.
Sekty - współczesne zagrożenia. Wiedza i opinie młodzieży na temat sekt w świetle badań własnych.The sects - contemporary threats. The knowledge and opinions of young people about sects on the basis of own research.
Sekty i nowe ruchy religijne w Polsce i na świecieSects and the new religious movements in Poland and in the world
Przyjęcie tego dokumentu w szczególności oznacza zgodę na równy dostęp pedofilów do miejsc pracy w bezpośrednim kontakcie z dziećmi gwarantowany prawnie, co oznacza zagrożenie dla dzieci, zgodę na wydawnictwa i publiczne wystąpienia faszystowskie i sekt religijnych, zakaz funkcjonowania ośrodków edukacyjnych lub charytatywnych prowadzonych przez kościoły w swych wspólnotach, co bardzo okaleczy działalność społeczną, a także otwarcie szerszych możliwości dyskryminacji chrześcijan.Adoption of that document would in particular mean consenting to the legally guaranteed, equal access of paedophiles to jobs where they would have direct contact with children, which would constitute a threat to children. It would mean consenting to the publications and public appearances of fascist groups and religious cults, a ban on educational and charitable centres run by churches in their communities, which would seriously hamper social action, and it would open up broader possibilities for discrimination against Christians.
Dlaczego mówisz sekta?Why do you call it a sect?
Możesz mi powiedzieć dlaczego Siły Powietrzne tak mocno troszczą się o tę sektę?Wanna tell me why the Air Force cares so much about this cult?
Należycie chłopaki do jakiejś sekty wędkarzy czy co?You guys part of a hunting cult or something?
Psychomanipulacje w wybranych sektach religijnych.Psychomanipulation in chosen religious sects
Sekty i ugrupowania religijne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa na przykładzie Stanów ZjednoczonychSects an religious groups in The United States of America as a threat to security
Sekty - geneza i ideologia.Sects - genesis and ideology.
Sekty w Polsce - stereotyp a rzeczywistość. Strategie działania i metody zwalczaniaSects in Poland - the stereotype and the reality. Strategies of action and methods of elimination.
aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti lub aromatický sekt s.oaromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti or aromatický sekt s.o
To prawda, że Organizacja Mudżahedinów Ludowych nie jest już na liście terrorystów, ale to nadal kierująca się nieprzejrzystymi zasadami sekta, brutalnie traktująca tych swoich członków, którzy chcą z niej wystąpić.It is true that the People's Mujahedin are no longer on the terrorist list, but they are still an opaque cult which brutalises those of its members who wish to defect.
Chyba zorganizował jakąś sektęI think he organized a sect.A sect?
wówczas zaczął się na nowo przedział między obydwoma władzami; aczkolwiek jest mniej widoczny u Mahometan niż u chrześcijan, istnieje jednak, zwłaszcza w sekcie Alego; i są państwa, jak na przykład Persja, gdzie ustawicznie daje się odczuwać.the division between the two powers began again; and, although it is less apparent among the Mahometans than among the Christians, it none the less exists, especially in the sect of Ali, and there are States, such as Persia, where it is continually making itself felt.
Przede wszystkim zaś wyrażamy zaniepokojenie doniesieniami o praktykowanych manipulacjach psychicznych i fizycznych oraz ciężkich pogwałceniach praw człowieka w tej sekcie.Above all, we express our concern about the reported practices of mental and physical manipulation and severe human rights violations within the cult.
w przypadku gatunkowych win musujących, o których mowa w punkcie I., zał. V, innych niż te, o których mowa w punkcie/d/-“gatunkowe wino musujące” lub “Sektin the case of a quality sparkling wine referred to in point I of Annex V, other than referred to in (d) of this paragraph
To gorsze niż sektaIt' s worse than a sect
Mechanizmy psychomanipulacyjne w sektachThe mechanisms of the psychomanipulation in sects
Heretycka sekta zniszczona!A heretical sect destroyed!
Funkcjonowanie sekt w społeczeństwie polskim-analiza socjologiczna na podstawie wybranej literatury przedmiotuFunctioning of sects in the Polish society- sociological analysis of the literature on the subject on the base chosen.
Znasz się na sektach?You' ve experienced these kind of situations before
akostné šumivé víno vinohradníckej oblasti lub sekt vinohradníckej oblastiakostné šumivé víno vinohradníckej oblasti or sekt vinohradníckej oblasti
Sekty jako zagrożenia wiary młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na podstawie dokumentów Kościoła i wybranej literatury.Sects as a challenge for the faith of the youth (Grammar School) according to the documents of the Church and selected literature.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 148 zdań frazy sekta.Znalezione w 0,494 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.