Tłumaczenia na język angielski:

 • sect     
  (Noun  ) (noun   )
   
  religious movement
 • cult   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a sect
 • persuasion   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sect

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

sekt
sekta religijnareligious sect
sektę

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sekta", pamięć tłumaczeniowa

add example
W jaki sposób można się dostać do tej sekty?Suppose somebody wanted to join this cult
Urwaliście się z jakiejś sekty?Did you guys get a group rate, or something?
Obraz sekty religijnej wśród młodzieży w Łomży.The view on religious sects among youths in Łomża.
Zbieracie się tutaj, jak sektaWhat is it?You' ve got people lining up like this is smallpox or something
Problematyka działalności sekt destrukcyjnych w Polsce i na świecie.The Activity of Destructive Sects in Poland and around the World
Przyłączyłeś się do jakiejś sekty?You joined a sect?
Działalność polityczno-religijna sekty Soka GakkaiPolitical and religious activity of Soka Gakkai
Sekty - geneza i ideologia.Sects - genesis and ideology.
Nie bój się,-... to nie jest żadna sekta.- Nie boję sięDon' t be scared,... this is not satanic
Nowe ruchy religijne na terytorium Federacji Rosyjskiej po rozpadzie Związku Radzieckiego (na przykładzie sekty Wissariona)Vissarion's sect as an example of new religious movements in post-soviet Russia
Techniki manipulacyjne stosowane przez sekty.Manipulation techniques used by sects
w przypadku gatunkowych win musujących, o których mowa w punkcie I., zał. V, innych niż te, o których mowa w punkcie/d/-“gatunkowe wino musujące” lub “Sektin the case of a quality sparkling wine referred to in point I of Annex V, other than referred to in (d) of this paragraph
Sekty destrukcyjne a przestępczość.Destructive setcs and crime.
Heretycka sekta zniszczona!A heretical sect destroyed!
Księżycowa Sekta rządzi od zmierzchu do śwituMoon Sect rules from dusk to dawn
Sekta psycholiYeah.Psycho- cult
Obraz sekt w ujęciu Kościoła katolickiegoSecta in the Catholic church point of view
Sekty jako zagrożenia wiary młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na podstawie dokumentów Kościoła i wybranej literatury.Sects as a challenge for the faith of the youth (Grammar School) according to the documents of the Church and selected literature.
Sekty religijne we współczesnych społeczeństwach. Wędrówka dusz?Religious sects in contemporary societies. Journey of soul?
Sekty jako zagrożenie dla współczesnej młodzieży.A sect as a threat for contemporary youth
Buddyjskie praktyki medytacyjne w sektach tendai i soto w JaponiiBuddhist practice of mediation in tendai and soto sects in Japan
Zagrozenia działalnością sekt wśród młodzieży. Propozycje działań profilaktyczno-pedagogicznych w świetle literatury przedmiotu.Sects' activities as threat to the young. Suggestions of prevention education activities in light of the literature on the subject
Dlaczego mówisz sekta?Why do you call it a sect?
Skutkiem takiego posunięcia byłoby to, że ekstremiści i sekty, na przykład scjentolodzy, na mocy dyrektywy mogliby się powołać na ochronę.The consequence of this would be that extremists and sects, such as Scientology, for example, would be able to invoke the protection of the directive.
Analiza kryminologiczna zjawiska sekt i nowych ruchów religijnych w PolsceCriminological analysis of the phenomenon of sects and new religious movements in Poland
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 148 zdań frazy sekta.Znalezione w 0,577 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.