Tłumaczenia na język angielski:

 • sect     
  (Noun  ) (noun   )
   
  religious movement
 • cult   
  (Noun  ) (noun   )
   
  a sect
 • persuasion   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sect

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

sekt
sekta religijnareligious sect
sektę

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sekta", pamięć tłumaczeniowa

add example
Destrukcyjne oddziaływanie sekt na funkcjonowanie rodziny w świetle wybranej literaturydestructive influence of sects on funcioning of family in the light of selected literature
A..., ty jesteś ten, który wypytywał o moją sektęYou' re the one who asked my religion, right?
To nie sektaIt' s not a cult.It' s not a cult
Polityka państwa polskiego w sprawie sekt w okresie III Rzeczpospolitej PolskiejThe policy of the Polish state toward sects in the Third Polish Republic
Psychomanipulacje w wybranych sektach religijnych.Psychomanipulation in chosen religious sects
Mechanizmy psychomanipulacyjne w sektachThe mechanisms of the psychomanipulation in sects
Buddyjska sekta Fuke. Żebraczy zakon samurajów.The Buddhist sect Fukeshu. Samurai group of begging monks.
Buddyjskie praktyki medytacyjne w sektach tendai i soto w JaponiiBuddhist practice of mediation in tendai and soto sects in Japan
Ochrona danych osobowych w Ośrodku Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie.Study on the Protection of Personal Data in the Information Centre for New Religious Movements and Sects in Cracow.
Kilka dni za kratkami, a kazdy bogobojny bialy uswiadamia sobie, ze nasz system karny nie istnialby bez istotnego wkladu afroamerykanskiej sektyFew days on the inside, any God- fearing white man realizes the correctional system' s got a serious lean toward the African- American persuasion
To Mistrz tajnej sekty buddyjskiejHe is a Master of a secret sect of Buddhism
Po lewej, strażnicy pracujący dla twojej sektyTo the left, the Range Rover goons work for your sect, the Noelites
Sekty w PolsceSects in Poland
Plus, jest sekta i... łysy ksiądz, rzeź w kościelePlus, there' s the sect and... the bald priest, the slaughter in the church
To jest Chińska sekta wojskowa...... symbolizuje też rzekę AmurThat' s a Chinese military sect...... however it also symbolises the river Amur
Sekty i ich wychowawcze konsekwencje w opinii uczniów liceum ogólnokształcącegoSects and their imact on education according to secondary school students
akostné šumivé víno vinohradníckej oblasti lub sekt vinohradníckej oblastiakostné šumivé víno vinohradníckej oblasti or sekt vinohradníckej oblasti
Sekta Świadków Jehowy w odbiorze społecznym i jej trudności w adaptacjiSect of Jehovah's Witnesses in social perception and its difficulties in adapting
Destrukcyjne funkcje sekty. Studium na przykładzie ScjentologiiDestructive functions of a sect. A study on the basis of the example of Scientology.
Sekty religijne we współczesnych społeczeństwach. Wędrówka dusz?Religious sects in contemporary societies. Journey of soul?
Gdzie mogę znaleźć tę sektę?And where can I find this sect?
Sekta psycholiYeah.Psycho- cult
Urwaliście się z jakiejś sekty?Did you guys get a group rate, or something?
W przypadku gatunkowych win musujących można pominąć odniesienie do kategorii produktu winiarskiego dla win, których etykiety zawierają określenie SektFor quality sparkling wines, the reference to the category of the grapevine product may be omitted for wines whose labels include the term Sekt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 148 zdań frazy sekta.Znalezione w 0,711 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.