Tłumaczenia na język angielski:

 • hello                             
  (Interjection  ) (misc, noun, ijec   )
   
  when answering the telephone
 • sorry       
  (Interjection  ) (verb, adjv   )
   
  request to repeat
 • listen           
  (verb, ijec   )
 • pardon       
  (verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

lepiej słuchać, lepiej wyjaśniać, działać lokalnielistening better, explaining better, going local
słuchaćobey; give ear; listen; listen to; advert; attend; list; hang; hearken; pay heed; hark; hear; ; harken; listen in; to listen
słuchaj, popatrzlook here
słucham proszębeg pardon; I beg your pardon; pardon me
słuchanieaudition; hearing; listening

Przykładowe zdania z "słucham", pamięć tłumaczeniowa

add example
Słuchaj... nawet gdybym był jakimś świętym Medjai... na co mi się to teraz zda?Look... even if I was some sort ofsacred Medjai... what good does that do me now?
Już same te przypadki pokazują, dlaczego Komisja i Rada powinny słuchać komisji LIBE, która postuluje - między innymi - zakaz przetwarzania danych ujawniających poglądy polityczne oraz włączenie do zakresu decyzji ramowej przetwarzania danych wewnątrz kraju.Just these examples show why Commission and Council should listen to the LIBE Committee, which postulates - amongst others - that processing of data revealing political opinions should be prohibited and that the framework decision should also apply to national data processing.
Choć pan Matsakis jest jedynym mężczyzną, który zabrał głos podczas debaty, komisarz Michel mówił w imieniu Komisji, a ja z uwagą słuchałem tej interesującej debaty.Although Mr Matsakis was the only male Member speaking, Mr Michel spoke for the Commission, and I have listened with great attention to this interesting debate.
Słucham pana?What can I do for you?
Jeśli słuchasz tego, to znaczy, że Kuato nie żyje...... a ty doprowadziłeś nas do niegoIf you' re listening to this, it means that Kuato is dead... and you have led us to him
Czy ty mnie słuchasz?Are you hearing me?
Słuchaj, wiem, że minął już kawał czasu, od kiedy wziąłeś... swój rower na przejażdżkęListen, I know it' s been a while...... since you' ve taken your, uh, bike out for a ride, you know?
Zabieram cię ze sobą na długie zimne noce i dni... kiedy niema co robić a nie słuchać, babskiego gadaniaI take you along for cold nights, and days when there' s nothing to do, not to hear you talk
Sądzę, że role, jakie odgrywa Komisja i instytucje są odmienne od tych, jakie, na przykład, odgrywają ministrowie, którzy oczywiście także muszą przyjść nam z pomocą wszędzie w Irlandii, a także w innych państwach członkowskich, wyjaśniając, słuchając i informując obywateli, w czym rzecz.I think that there are different roles given to the Commission and the institutions, compared with, for example, ministers, who of course also have to be out there everywhere in Ireland as well as in all other Member States to help, to explain, to listen and to communicate what this is all about.
Słuchaj, Frankenstein, nawet geniusz miewa zaćmienia OK?Look, Frankenstein, even a genius gets confused, OK?But he definitely said Director
Nie słuchaj!MERRlMAN:Don' t listen! [ MARY CRYlNG ]
Chciałbym podziękować w tym miejscu Radzie za to, że ten jeden raz słuchała Parlamentu bardziej niż Komisji; uważam, że to doprowadziło do oświadczenia rozprowadzanego w poniedziałek rano, dzięki któremu uznaliśmy, że porozumienie między nami pozwala nam uczynić ten mały krok naprzód.I believe - and I would like to thank the Council here for having listened to Parliament more than the Commission, for once - that this is what led to the statement distributed on Monday morning, thanks to which we have accepted that an agreement between us enables us to make this small step forward.
Im więcej mówicie Afrykańczykom, im więcej im mówicie, że muszą uważać na Chińczyków, że są zdeterminowani do skolonizowania krajów afrykańskich, że jest to klątwa surowcowa, im więcej będziecie to powtarzać, tym mniej będą was słuchać i tym mniej będą chcieć was słuchać.The more you say to Africans, the more you go and tell them that they must be wary of the Chinese, that they are determined to colonise African countries, that this is the resource curse, the more you say that, the less they will hear you and the less they will want to listen to you.
Słuchaj, Czerep, dogadałbyś się ze swoimi, żeby nas wypuścili, co?Listen, Cherep, maybe you can chat to your people so they' d let us go, huh?
Wiesz, jak trudno było słuchać tych rzeczy na sali sądowej?Ostrzegałem cię przed tymI wish the painting captured my love for you
Słuchaj koleżko, nie jestem Woj Tom, Amerykanin, ok?Look, mate, I ain' t no Uncle Tom, all right?
Słuchaj, mam gdzieś pieprzoną robotęI do not care my stupid work
SłuchajcieHey, team, listen up
Nie, słuchałam muzyki żeby pomogła mi się odprężyćNo, I was listening to music to help me relax
Słuchajcie, ze wszystkich sił chcę wam pomócLook, I really want to help you with every fibre of my body
Słuchajcie " naturalny " czy " naturalizowany "? jak to ma być?Hey, circled " born " or " naturalization "?Cul be?
Słuchaj, biegnij na postój i zamelduj nas obuLook, run down to the tank park and check us both in
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7108 zdań frazy słucham.Znalezione w 3,518 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.