wymowa: IPA: swɔ̃ɲ /s̪wɔɲ/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • elephant     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  mammal
   
  mammal
   
  mammal
   
  zool. zoologia duży, roślinożerny ssak lądowy z chwytną trąbą;
   
  A mammal of the order Proboscidea, having a trunk, and two large ivory tusks jutting from the upper jaw. Elephants are the largest land animals now existing.
 • elephants   
  (noun   )
   
  common name for animals

Pozostałe znaczenia:

 
elephant
 
pot. potocznie ktoś bardzo duży, gruby

Picture dictionary

elephant
elephant

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

Babar - król słoniBabar: King of the Elephants
Człowiek słońThe Elephant Man
Gambit słoniaElephant Gambit
Order SłoniaOrder of the Elephant
poruszać się jak słoń w składzie porcelanybe like a bull in a china shop
słoń afrykańskiafrican elephant; loxodonta africana
Słoń afrykańskiLoxodonta
słoń azjatyckiasiatic elephant
słoń bojowywar elephant
słoń indyjskiindian elephant; elephas maximus
Słoń indyjskiAsian elephant
słoń morskielephant seal

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "słoń", pamięć tłumaczeniowa

add example
Strzelałem do słoni.- OchShooting elephants
Na słonia wystarczyThat' s plenty for your buff and your elephant
To jest słoń, LekarzIt' s an elephant, Doctor
Jaja masz jak dwie puszki Coli, a chuja masz jak słońListen, you got a fucking couple of Coke cans hanging.You' re a goddamn tripod
Co robisz?Oglądasz program o słoniach?What you doing, learning about elephants?
Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza. To był wąż boa, który trawił słonia.My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant.
Słonie, widzę słonie, w środku dniaElephants!Elephants in full sunshine
Jeden bardzo ważny warunek wobec Komisji i państw członkowskich dotyczy tego, aby położyć kres działaniom Tanzanii i Zambii, które wnioskują o przeniesienie słonia afrykańskiego z wykazu załącznika I do załącznika II do konwencji CITES w celu umożliwienia handlu tym gatunkiem.One very important stipulation with respect to the Commission and the Member States is that they put a stop to the moves by Tanzania and Zambia to transfer the African elephant from CITES Appendix I to Appendix II with a view to trade.
Stanowią one podstawę rezolucji Parlamentu w sprawie niedźwiedzi polarnych, słoni, tygrysów, wielkich kotów azjatyckich i rekinów.That is behind Parliament's resolution concerning polar bears, elephants, tigers, big Asian cats and sharks.
Musi znaleźć wóz odpowiednio duży by wpakować do niego słoniaWe will need of an appearance of catching that elephant
Znowu będziesz widział różowe słonieYou' il be seeing the pink elephants again
Słonie są zagrożone wyginięciem.Elephants are in danger of dying out.
Pozwolą państwo, że zakończę - a mówię to mając szczególnie na uwadze Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów - nawiązując do starego holenderskiego powiedzenia. Bycie słoniem w składzie porcelany rzadko się opłaca.Allow me, too - I say this particularly with the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats in mind - to conclude with an old Dutch saying: the bull-in-a-china-shop approach rarely works.
Struś, sarna, stary słońName as many animals as you can that start with the letter " O ".Ostrich
Wiesz, że ludzie w dżungli mówią, że... niektóre słonie mają dłuższe trąby, a niektóre krótsze?You know how in the jungle they say that... some elephants have longer trunks and some of them have shorter ones?
To nie słoń chrupał ogórki w Kraus 'That was no elephant that was munching on pickles at kraus '
Słonie są obecnie największymi zwierzętami lądowymi.Elephants are the largest land animals alive today.
Mówi, że ja byłam słoniemHe look my star
Słoń to nie piesAn elephant is not a dog
Czy to jest jądro słonia?Is it an elephant' s testicle?
Słoń) tak, spróbowałem tegoELEPHANT) Yes, I tried that
Gdzie jest słoń?!Where is the elephant?
Słoń powinien być mój!The elephant has to be my!
Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- Dosenbach-Ochsner przeciwko OHIM- Sisma (Przedstawienie prostokąta ze słoniemCase T-‧/‧: Action brought on ‧ September ‧- Dosenbach-Ochsner v OHIM- Sisma (Representation of a rectangle with elephants
Jake Lydell, treser słoniaJake Lydell, the elephant handler
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 296 zdań frazy słoń.Znalezione w 3,879 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.