wymowa: IPA: swɔ̃ɲ /s̪wɔɲ/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • elephant     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  mammal
   
  mammal
   
  mammal
   
  zool. zoologia duży, roślinożerny ssak lądowy z chwytną trąbą;
   
  A mammal of the order Proboscidea, having a trunk, and two large ivory tusks jutting from the upper jaw. Elephants are the largest land animals now existing.
 • elephants   
  (noun   )
   
  common name for animals

Pozostałe znaczenia:

 
elephant
 
pot. potocznie ktoś bardzo duży, gruby

Picture dictionary

elephant
elephant

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

Babar - król słoniBabar: King of the Elephants
Człowiek słońThe Elephant Man
Gambit słoniaElephant Gambit
Order SłoniaOrder of the Elephant
poruszać się jak słoń w składzie porcelanybe like a bull in a china shop
słoń afrykańskiafrican elephant; loxodonta africana
Słoń afrykańskiLoxodonta
słoń azjatyckiasiatic elephant
słoń bojowywar elephant
słoń indyjskiindian elephant; elephas maximus
Słoń indyjskiAsian elephant
słoń morskielephant seal

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "słoń", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tak samo jakbyś miał zjeść słonia... tylko jeden kęs na razSame way you' d eat an elephant... one bite at a time
Delikatny jak słońHe' s got a touch like an elephant
Po tygodniach marszu, słonie są wyczerpaneAfter weeks of marching, the elephants are exhausted
Skąd masz słonia?Where' d you get the elephant?
Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję zapewnienia, które uzyskaliśmy dzisiaj wieczorem, że UE nie poprze żadnych propozycji, które mogłyby prowadzić do wzrostu kłusownictwa słoni w celu pozyskania kości słoniowej, ale z niepokojem przyjmuję wiadomość, że Komisja wciąż powtarza, że wszelkie propozycje dotyczące przeniesienia słonia afrykańskiego z wykazu załącznika I do wykazu załącznika II do konwencji CITES powinny być poddawane obiektywnej ocenie pod kątem zasady określonych w konwencji CITES.Mr President, I welcome the assurances we have been given here this evening that the EU will not support any proposals which would lead to an increase in illegal ivory poaching, yet I am dismayed to hear that the Commission then goes on to state that any proposals to downgrade the African elephant from CITES Appendix I to Appendix II need to be assessed objectively on the basis of the rules laid down by CITES.
Nasze tygrysy zamieszkują/ Kanhajski Park Narodowy,/ w dżungli wprost wyjętej/ z powieści Kiplinga,/ gdzie patrole policjantów na słoniach/ zapewniają bezpieczeństwo/ tej tygrysiej enklawie./ Rok w rok odbywa się ten sam rytuałOur tigress lives in Kanha National Park, in the forests of Kipling' s Jungle Book, where dawn elephant patrols ensure this is one of the safest places for tigers to roam.Year after year
Bardzo panu dziękuję. Powiedział pan wszystko to, co możemy powiedzieć o bardzo wielu zwierzętach: słoniach, tygrysach azjatyckich, koralowcach.Mr Leinen, many thanks; you have said it all, we can talk about very many animals: the elephant, the Asian tiger, coral.
Faktycznie, po prostu jak John Hurt jest znany jako Słoń człowiekIn fact, just as John Hurt is known as the Elephant Man
Parlament nie powinien zachowywać się w tej dyskusji jak słoń w składzie porcelany.It would not be appropriate if Parliament waded into the discussion like a bull in a china shop.
Słoń ma długi nos.An elephant has a long nose.
To nie jest jezioro łabędzie, a raczej stado słoniThis isn' t " Swan lake ", you seem a bunch of elephants
Życie tych słoni wyznacza coroczny rytm pory suchej i deszczowej, sezonowy cykl, tworzony przez słońceThe lives of these elephants are dominated by the annual rhythm of wet and dry, a seasonal cycle created by the sun
lub wziąwszy pod uwagę jego kły, ukochanego Boga- słonia Hindusów, Pana GaneshaYou don' t believe in God because of Alice in Wonderland?
Słoń) tak, spróbowałem tegoELEPHANT) Yes, I tried that
przyjmuje z zadowoleniem propozycję Kenii, popartą między innymi przez ‧ państw Afryki Środkowej i Zachodniej, na których obszarze występują rezerwaty słonia afrykańskiego, ustanowienia dwudziestoletniego moratorium na handel kością słoniową, które pozwoliłoby społeczności międzynarodowej przenieść punkt ciężkości dyskusji z kwestii handlu kością słoniową na kwestie związane z realnymi zagrożeniami dla słoni oraz ich siedlisk, a także dla życia ludzi; wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie do wsparcia powyższych propozycjiWelcomes the proposals by Kenya to establish a ‧-year moratorium on all ivory trade, supported inter alia by ‧ Central and West African Elephant Range States, which would allow the international community to change the focus of the debate from the ivory trade to the real threats to elephants, their habitats and people's livelihoods; urges the Commission and the Member States to support these proposals
Co to było?- SłońWhat was that?
Słoń indyjskiAsian elephant
To naprawdę długa opowieść dziejąca się w Indiach.... jakby siedział na mnie słońIt means a really long story, and it' s set in India.... the elephant sitting on my chest
Na słonia wystarczyThat' s plenty for your buff and your elephant
Kupiłem mu tego słonia,/ kiedy się urodziłI bought the elephant for him the day he was born
Był sobie raz słoń, i był szczęśliwy, bo miał balon.Och, nie!There' s the elephant, he' s happy with his balloon
Mniej więcej w tym samym czasie, w roku 1979, Rodezja - wtedy jeszcze pod tą nazwą - postanowiła, że słonie są własnością osoby, do której należy ziemia, po której wędrują.Round about the same time - in 1979 - Rhodesia, as it was still called, made elephants the property of whoever's land they were roaming on.
Karawany słoni-- Mogą chcieć wywieść go na słoniuThe elephant caravans-- They might be trying to take him out on an elephant
Mam nadzieję, że instytucje europejskie nie wkroczą w tę sprawę, zachowując się jak słoń w składzie porcelany.I believe that the European institutions will not charge into this affair like a bull in a china shop.
" Przybył z nieba, strzeż go i chroń.To twoje bobo, to twój słoń "Straight from heaven up above... here is a baby for you to love
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 299 zdań frazy słoń.Znalezione w 0,688 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.