wymowa: IPA: /ˈʐɨɡat͡ɕ/ ˈʒɨɡaʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • spew     
  (Verb  ) (verb   )
   
  To vomit
 • vomit     
  (verb, noun   )
 • puke       
  (verb   )
   
  posp. pospolicie wymiotować
 • hurl   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(vulgar) (intransitive) to vomit
 
pot. potocznie przen. przenośnie o wulkanie, rynnie, dziale itp.: gwałtownie wyrzucić coś z siebie, chlusnąć, bluznąć
 
posp. pospolicie mieć czegoś dość

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rzygać", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pójdę na dobrą latte i rzyganieI can go for a latte and a deep- tissue
Rzygaj, no dalejPuke, come on
Nie rzygaj na moje złote rybki!Spewing all over my bloody goldfish!
Z tymi studiami, skoro prawie rzygasz na widok małego skaleczenia?Six years of medical studies and you still almost vomit from a tiny cut
Idziesz do domu rzygaćHarry, you' re gonna go home and puke
Stosując procedurę doraźną , określoną w regulaminie proceduralnym , która , w niezbędnym zakresie , może różnić się od postanowień niniejszego Statutu , prezes Trybunału może rozst rzygać wnioski o zawieszenie wykonania , zgodnie z artykułem 242 Traktatu WE i artykułem 157 Traktatu EWEA , bądź zalecić środki tymczasowe zgodnie z artykułem 243 Traktatu WE lub artykułem 158 Traktatu EWEA albo zawiesić postępowanie egzekucyjne zgodnie z akapitem czwartym artykułu 256 Traktatu WE lub akapitem trzecim artykułu 164 Traktatu EWEA .The President of the Court may , by way of summary procedure , which may , insofar as necessary , differ from some of the rules contained in this Statute and which shall be laid down in the Rules of Procedure , adjudicate upon applications to suspend execu tion , as provided for in Article 242 of the EC Treaty and Article 157 of the EAEC Treaty , or to prescribe interim measures pursuant to Article 243 of the EC Treaty or Article 158 of the EAEC Treaty , or to suspend enforcement in accordance with the fourth paragraph of Article 256 of the EC Treaty or the third paragraph of Article 164 of the EAEC Treaty .
Chciało mi się rzygaćIt made me want to throw up
Będę rzygaćNo.You just need some sleep
Rzygać mi się chce od samego patrzenia na was... więc zmywamy sięSo let' s just...Let' s get out of here
Rany Julek./ Przez Larsa chce mi się rzygać./ Na pewno też by mnie kochała,/ gdybym był łysym ziomkiemOh, my word./ Lars makes me puke/ I bet she' d love me, too If I was a baldheaded kook
A tam będziesz mógł sobie rzygać do woliAnd when we get to the jail you can vomit
Rzygać mi się chceI' ve had a bellyful
Juno, czy rzygałaś do mojej urny?Juno, did you by any chance barf in my urn?
Rzygacie na widok przyjaciółekThrowing up on your friend
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 135 zdań frazy rzygać.Znalezione w 0,174 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.