Tłumaczenia na język angielski:

 
accusative plural of róg
 
vocative plural of róg
 
nominative plural of róg

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

jest jeden tuż za rogiemthere is one just round the corner
przycinanie rogówpolling
przyprawiać komuś rogicuckold
przyprawić komuś rogi; cuckold
róghorns; French horn; powder horn; klaxon; ; hooter; ram; bugle; angle; corner; antler; horn
róg alpejskialpine horn; ; alphorn; alpenhorn
róg obfitości; cornucopia; horn of plenty
tuż za rogiemjust round the corner
tuż za rogiem; bliziutkoround the corner
usuwanie rogówdishorning; dehorning
usuwanie zawiązków rogówlivestock disbudding; dehorning
zaokrąglone rogirounded corners
zaraz za rogiemjust round the corner
złapać byka za rogitake the bull by the horns
złoty róggolden horn

Przykładowe zdania z "rogi", pamięć tłumaczeniowa

add example
gdy punkt przyłożenia szotu nie jest w jednej linii z rogiem szotowymthe attachment point of the sheet is not abreast of the clew
Ta wiedza chroniła przed ciemnością na zewnątrz, na King’s Road, i palącą się lampą przy komisariacie policji na rogu.Familiarity was a protection against the darkness of King’s Road outside and the lighted lamp of the police station at the corner.
osobne pomieszczenie do przechowywania tłuszczu oraz skór, rogów i kopytseparate rooms for the storage of fat and for the storage of hides, horns and hooves
Dorysuj jakieś rogiPut on some horns
Róg alei Gabriel i Marigny, o godzCorner of avenue Gabriel, avenue Marigny, ‧: ‧ a. m
Postaw tam w roguPut it in the corner, over there
Panie premierze! Serdecznie dziękuję za oświadczenie Rady i Komisji w sprawie Rogu Afryki.The importance of this region transcends purely geographical bounds.
Więc potężny demon z rogami chodzi po Sunnydale i nikt tego nie zauważył?So a powerful demon with horns is walking around Sunnydale and nobody' s noticed?
Próbka jest zawieszana przy użyciu drutu aluminiowego w roztworze próbnym lub zanurzana w ten sposób, że leży wyłącznie na rogach, przy czym należy preferować ostatnią metodęThe specimen is either suspended in the corrosive solution by means of an aluminium wire or placed in the solution so that it rests only on the corners, the second method being preferable
Jest za rogiemIt' s around the corner, that way
Budujemy dobre relacje robocze z IGAD, który wspiera inicjatywę na rzecz Rogu Afryki oraz odgrywa kluczową rolę w jej realizacji.We have been establishing good working relations with IGAD, which supports the Horn of Africa initiative and which plays a key role in its implementation.
Na górze, za rogiemTop of the building, round the corner
Dlatego popieram wezwanie Rady do wyznaczenia specjalnego przedstawiciela lub wysłannika w rejonie Rogu Afryki.For this reason, I approve of calling on the Council to appoint a special EU representative or envoy for the Horn of Africa region.
Zwykle jest policjant na roguUsually there' s a policeman at the corner
Za rogiem.- TakAround the corner
składowania skór, rogów, racic i szczeciny świń w przypadku gdy nie zostały usunięte z rzeźni w dniu uboju; d) oddzielne miejsce do pakowania podrobów, jeżeli wykonuje się to w rzeźniTHE STORAGE OF HIDES, HORNS, HOOVES AND PIGS
Zatrzymaj się na następnym rogu, proszęStop at the next corner, please.OK
klikając przycisk Zamknij w prawym górnym rogu oknaclick on the Close button located in the top right hand corner of the window
Na rogu skręcamy w prawoWe' re just going right at the corner here
w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Mam przed sobą mocno zniszczony, zawierający liczne uwagi, podkreślenia, pozaginane rogi, poplamiony herbatą egzemplarz traktatu lizbońskiego.on behalf of the ALDE Group. - Mr President, I have here a well-worn, annotated, underlined, dog-eared, tea-stained copy of the Lisbon Treaty.
Karl von Wogau, Filip Kaczmarek i Charles Tannock, w imieniu grupy PPE-DE, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti i Thijs Berman, w imieniu grupy PSE, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke i Thierry Cornillet, w imieniu grupy ALDE, Mikel Irujo Amezaga, w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Konrad Szymański, w imieniu grupy UEN, Luisa Morgantini i Eva-Britt Svensson, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Rogu Afryki (BKarl von Wogau, Filip Kaczmarek and Charles Tannock, on behalf of the PPE-DE Group, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti and Thijs Berman, on behalf of the PSE Group, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke and Thierry Cornillet, on behalf of the ALDE Group, Mikel Irujo Amezaga, on behalf of the Verts/ALE Group, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki and Konrad Szymański, on behalf of the UEN Group, Luisa Morgantini and Eva-Britt Svensson, on behalf of the GUE/NGL Group, on the situation in the Horn of Africa (B
Nie potrzeba mi uczniów by zbadać róg na którym ten gośc przebywałNo, I don' t need an academy class to help with a canvass near this guy' s corners
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1157 zdań frazy rogi.Znalezione w 0,706 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.