wymowa: IPA: rɛ̃ˈɲifɛr

Tłumaczenia na język angielski:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  zool. zoologia ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę;
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • rangifer   

Pozostałe znaczenia:

 
reindeer (an Arctic and Subarctic-dwelling deer)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Era ReniferaEra Renifera
Rudolf czerwononosy ReniferRudolph the Red-Nosed Reindeer

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "renifer", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dożywianie obejmuje ‧–‧ % reniferów przeznaczonych do rozrodu przez okres od ‧ do ‧ miesięcy, zależnie od panujących zimą warunkówSupplementary feed is given to ‧-‧ % of breeding animals over a ‧ to ‧ month period, depending on winter conditions
Letnie pożywienie reniferów składa się nawet z ‧ różnych gatunków roślinThe reindeer's summer feed may include as many as ‧ plant species or more, mainly vascular plants
Hodowla reniferów odbywa się w ramach systemu spółdzielni hodowców reniferówReindeer husbandry is practised through a system of reindeer herding cooperatives
Obecnie przy maksymalnym dozwolonym pogłowiu reniferów wysokość uboju wynosi od ‧ do ‧ sztuk rocznieThe slaughter rate at current authorised maximum levels is about ‧-‧ reindeer a year
Swój niepowtarzalny smak suszone mięso renifera zawdzięcza również innym cechom charakterystycznym regionu, takim jak wyraziste pory roku, skład pożywienia reniferów oraz tradycyjne umiejętności związane z wyborem surowca i produkcją mięsa reniferówOther natural characteristics of the region, such as distinct seasons, the reindeer diet and the traditional skills for selecting and preparing raw material for reindeer meat make dried reindeer meat what it is: a reindeer product with its own distinctive flavour
W tłuszczu i we krwi renifera znajduje się również wiele wielonienasyconych kwasów tłuszczowychReindeer fat and blood are also rich in polyunsaturated fatty acids
Z reniferówOf reindeer
Spośród przeznaczonych na rzeź dorosłych reniferów niewielka liczba jest dożywiana sianem zebranym na obszarach hodowli, tak aby zatrzymać je na miejscu przed przeniesieniem do zagród selekcyjnych lub podczas selekcji, jeśli się ona przedłużaA few of the adult reindeer to be slaughtered are given supplementary feeds of hay produced in the reindeer husbandry area, either so that they can stay where they are until transfer to the field abattoir or during sortings when they take longer than usual
Ustalono, że etykietowania mięsa z reniferów lub produktów z mięsa reniferów pochodzących ze szwedzkiej Laponii należy dokonywać z poszanowaniem art. ‧ rozporządzenia (WE) nrIt was agreed that the detailed rules for the labelling of reindeer meat or products based on reindeer meat originating in Swedish Lapland should be made in compliance with Article ‧ of Regulation (EC) No
W mięsie renifera jest dużo potasu, wapnia, magnezu, fosforu, siarki, krzemu, manganu, cynku i miedziReindeer meat is rich in potassium, calcium, magnesium, phosphorus, sulphur, silicon, manganese, zinc and copper
Wielki grubas, czerwony strój, latające renifery?A big fat guy, red suit, flying reindeer?
Zimą renifery jedzą również mech i dużo pędów oraz obgryzają gałązki drzew i krzewówIn the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
Rosnące na drzewach porosty brodaczkowate stanowią składnik zimowej diety reniferów szczególnie na przełomie zimy i wiosny, kiedy grube warstwy śniegu uniemożliwiają wykopywanie naziemnych porostówBeard and horsehair lichens, which grow on trees, are part of their winter diet, especially in the late winter when hard snowdrifts prevent digging down for lichen
mięso kwalifikujące się do objęcia nazwą pochodzić musi z reniferów urodzonych i wyhodowanych na obszarze, o którym mowa w punkcie ‧.‧, które są swobodnie wypasane na naturalnych pastwiskach wiosną, latem, jesienią i na początku zimy przed ubojemthe reindeer meat covered by the designation must originate from reindeer born and reared in the area defined in Section ‧.‧ which graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and, for some of them, early winter before slaughter
Z przeznaczonych na rzeź reniferów około ‧–‧ % to ‧–‧ miesięczne cielęta, których waga przy uboju wynosi około ‧ kgAbout ‧-‧ % of the slaughter animals are calves aged five to eight months, with a slaughter weight of about ‧ kg
Dozwolona jest sprzedaż mięsa renifera bezpośrednio konsumentowi w miejscu uboju lub produkcji (np. w miejscu selekcji i na farmach reniferówThe sale of reindeer meat direct to the consumer from the place of slaughter or production (e.g. the sorting point or reindeer farm) is permitted
Mięso na Lapin Poron kylmäsavuliha pozyskuje się ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych w Finlandii na terenie hodowli reniferów, które są swobodnie wypasane na naturalnych pastwiskach wiosną, latem, jesienią i na początku zimy przed ubojemLapin Poron kylmäsavuliha is produced from reindeer that are born, raised and slaughtered in the Finnish reindeer husbandry area and graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
Skarga wniesiona dnia ‧ kwietnia ‧ r. przez Lapin liitto (Radę Regionalną Laponii) oraz gminy Enontekiö, Inari, Utsjoki i Unto Autto, hodowcę reniferów przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Sprawa TAction brought on ‧ April ‧ by Lapin liitto, Enontekiön kunta, Inarin kunta, Utsjoen kunta and Unto Autto against the Commission of the European Communities (Case T
w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów (Norwegiaon alleged State aid with regard to the Norwegian reindeer slaughter industry (Norway
Mięso renifera produkują mieszkający na obszarach hodowli reniferów w Finlandii zawodowi hodowcy reniferów, z których niemal ‧ % stanowią Lapończycy, należący do pierwotnych mieszkańców terenów dzisiejszej Unii EuropejskiejThe reindeer meat is produced by professional reindeer herders living in the Finnish reindeer husbandry area, nearly ‧ % of whom are Sámi, a native people of the European Union
Tam renifery znajdują dostateczną ilość pożywienia w postaci trawy, turzycy, siana i ziółThey provide the reindeer with an adequate supply of grasses, sedges, meadow-grasses and herbs
Późniejsze wzmianki o suszonym mięsie renifera pochodzą przede wszystkim od ‧ i ‧ wiecznych podróżnikówAfter him, the earliest references to dried reindeer meat are mainly from explorers in the ‧th and ‧th centuries
Wiem, że gdy cię poznałem w Nowy Rok, byłem nieuprzejmy, a w dodatku ubrany w sweter z reniferem- prezent od mamyI realize that when I met you at the turkey curry buffet... that I was unforgivably rude and wearing a reindeer jumper... that my mother had given me the day before
Jesienią cielęcina zawiera o ‧–‧ % więcej białka niż mięso samicy reniferaIn the autumn calf meat contains ‧-‧ % more protein than the meat of a female reindeer
Z zastrzeżeniem uzyskania zezwolenia od Komisji Finlandia i Szwecja mogą przyznawać pomoc dla produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa z reniferów i przetworów z tego mięsa (kod CN ex‧ oraz ex‧), o ile nie wiąże się to z jakimkolwiek wzrostem tradycyjnych poziomów produkcjiSubject to Commission authorisation, aids for the production and marketing of reindeer and reindeer products (CN ex‧ and ex‧) may be granted by Finland and Sweden insofar as they do not entail any increase in traditional levels of production
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 160 zdań frazy renifer.Znalezione w 0,251 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.