wymowa: IPA: rɛ̃ˈɲifɛr

Tłumaczenia na język angielski:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  zool. zoologia ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę;
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • rangifer   

Pozostałe znaczenia:

 
reindeer (an Arctic and Subarctic-dwelling deer)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Era ReniferaEra Renifera
Rudolf czerwononosy ReniferRudolph the Red-Nosed Reindeer

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "renifer", pamięć tłumaczeniowa

add example
W zakładach przetwórczych, z których większość należy do rodzin będących właścicielami stad reniferów, nadal stosuje się tradycyjne metody wytwarzania mięsa reniferaTraditional methods for preparing reindeer meat are still employed today in reindeer meat processing establishments, most of which belong to families owning reindeer
Hodowla reniferów, przewóz żywych reniferów, ubój reniferów, nadzór na ubojem i kontrola mięsa oraz zamrażanie tuszy po uboju, przewóz, magazynowanie i gospodarka odpadami odbywają się zgodnie z prawem UE, ustawodawstwem krajowym i dobrowolnie przyjętymi wytycznymi branżowymiReindeer rearing, live reindeer transport, slaughter, the supervision of slaughter, meat inspection and the chilling, transport, storage of carcases and waste management are all performed in accordance with Community legislation, national legislation and recommendations issued by the industry itself
Średnia waga samic przy uboju (dorosłych samic renifera) to około ‧ kg, a waga przy uboju większych samców może wynosić ‧–‧ kgThe average weight of a slaughtered adult female is about ‧ kg; the slaughter weight of the largest male reindeer can be ‧-‧ kg
Jesienią renifery chętnie jedzą grzybyIn autumn reindeer like to feed on mushrooms
Dzisiaj widziałem byka renifera po raz trzeci w życiuThis morning, I saw the reindeer bull for the third time in my life
Czy to nie renifery na moim dachu?Yo, Adrian, I can' t believe it
Renifery słuchają mnie bardziej kiedy mam na sobie tą kolorową czapkęReindeer obey me better when I' m wearing this colourful cap
Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr ‧/‧/COL z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów (NorwegiaEFTA Surveillance Authority Decision No ‧/‧/COL of ‧ March ‧ on alleged State aid with regard to the Norwegian reindeer slaughter industry (Norway
Szczegółowe opisy wędzenia mięsa renifera pojawiają się w literaturze od początku ‧ wThere are detailed descriptions of smoking reindeer meat in literature dating back to the beginning of the ‧s
Ubiera się w swój czerwony strój i leci z reniferami przez miastoHe puts on a big red suit...... and rides around the town with reindeer
Zgodnie z fińskim ustawodawstwem dotyczącym hodowli reniferów albo od razu po urodzeniu, albo tuż przed ubojem na uchu renifera umieszcza się oznaczenie jego posiadaczaUnder Finnish reindeer husbandry legislation a reindeer owner ear tags the animal either immediately after its birth or at least no later than its arrival for slaughter
Brzydzę się reniferamiI despise reindeer
Urząd Nadzoru EFTA uznaje, że dotacje przyznane norweskiej branży uboju reniferów nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ Porozumienia EOGThe EFTA Surveillance Authority considers that the grants to the Norwegian reindeer slaughter industry do not constitute State aid within the meaning of Article ‧ of the EEA Agreement
Mięso renifera jest unikalnym, specjalnym produktem obszarów hodowli reniferówReindeer meat is a unique, speciality product of the reindeer husbandry area
Suszone mięso renifera lapońskiego przechowuje się i sprzedaje w atestowanych opakowaniach spożywczych różnej wielkościLapin Poron kuivaliha products are stored or sold packed in approved food packaging of different sizes
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Trójwymiarowy znak towarowy przedstawiający renifera z czekolady, zgłoszony dla towarów z klasy ‧ (zgłoszenie nrCommunity trade mark concerned: A three-dimensional mark, representing a reindeer made of chocolate, for goods in Class ‧ (Application No
Różne właściwości sprzedawanych typów mięsa opisano w sporządzonej w ‧ r. przez zrzeszenie hodowców reniferów i przyjętej w branży klasyfikacji mięsa renifera PE-P‧, w której przewidziano odpowiednie zastosowania cielęciny i mięsa dorosłych reniferówThe various characteristics of commercial meat types are set out in the Reindeer Herders' Association's reindeer meat classification for the reindeer industry (PE-PE‧), in which the meat of adult reindeer and calves is sorted into its most appropriate uses
Renifery jedzą grzyby zawsze aż do pierwszych opadów śniegu i wygrzebują ich pozostałości spod śniegu jeszcze na przełomie jesieni i zimyThe reindeer eat mushrooms until snowfall and dig out what mushrooms remain from under the snow, even in early winter
Unikalne cechy tego obszaru czynią z mięsa renifera to, czym ono jest: smakujące jak dziczyzna, ale mimo wszystko mające własny, specyficzny smak mięso, posiadające również inne wyjątkowe właściwościThe area's characteristics make the reindeer meat what it is: a gamey meat, but with its very own special taste, along with its other special characteristics
Z przeznaczonych na rzeź reniferów około ‧–‧ % to ‧–‧ miesięczne cielęta, których waga przy uboju wynosi ‧ kgAbout ‧-‧ % of the slaughter animals are ‧ to ‧ month old calves, with a slaughter weight of about ‧ kg
Spółdzielnie działają na terenie o ściśle określonych granicach i różnią się pod względem powierzchni oraz liczby reniferówThese independent reindeer husbandry units have strictly defined boundaries and they vary in terms of their size and number of reindeer
Substancja ta jest również ujęta w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek trzody chlewnej, owiec, jeleniowatych, w tym reniferów, z wyjątkiem owiec, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludziThis substance is also included in Annex I to Regulation (EEC) No ‧/‧ for porcine, ovine, deer, including reindeer, for muscle, fat, liver and kidney excluding ovines producing milk for human consumption
Cielęcina zawiera mniej tłuszczu i ma mniejszą wartość energetyczną niż mięso dorosłego reniferaCalf meat has a lower fat content than that of adult animals and its energy content is lower
Mięso renifera lapońskiego (Lapin Poron liha) sprzedaje się w postaci całych tusz, półtusz i ćwierćtusz oraz w postaci pociętych fragmentów tuszy lub mięsa przeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub magazynowaniaLapland reindeer meat is sold in whole, half and quarter carcases or cut into carcase and muscle parts for direct use or for storage
Z przeznaczonych na ubój reniferów około ‧–‧ % to ‧–‧ miesięczne cielęta, których waga przy uboju wynosi około ‧ kgAbout ‧-‧ % of the slaughter animals are calves aged ‧ to ‧ months, with a slaughter weight of about ‧ kg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 161 zdań frazy renifer.Znalezione w 0,243 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.