Tłumaczenia na język angielski:

 • compass rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose plot   
   
  meteorol. meteorologia diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "róża wiatrów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Róża wiatrów zostanie podzielona na osiem części po ‧°, rozpoczynając od ‧° w kierunku (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°The wind rose will be split into eight sections of ‧° starting form ‧° onwards (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
Nad portretem biegnie napis „SAN MARINO », a po prawej stronie widnieje róża wiatrów i znak mennicy „R »The inscription « SAN MARINO » appears above his portrait, and a wind rose and the mint mark « R » to the right
Ja czasami słyszę ten głos, w bukiecie róż, w porywie wiatruI sometimes here that voice, in a bouquet of roses, in a gust of wind
Zimne wiatry wiejące przez obszar siedmiu dolin od strony Himalajów (w trakcie roku temperatury wiatrów są różne) są jednym z czynników, które powodują, że herbata Darjeeling ma tak unikalny smakThe cold wind blowing from the Himalayas through the seven valleys at various temperatures during the year is one of the reasons resulting in the unique Darjeeling flavour
Rozproszone na cztery wiatryAll them beeves are scattered from here to next week
Skutek wiatrów bocznychEffect of crosswinds
Wątpię, żeby był miły.Mają być przednie wiatryThey said it is all headwinds
Niezbyt często: wymioty, dyspepsja, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, brak łaknienia, ból brzuchaUncommon: vomiting, dyspepsia, flatulence, anorexia, abdominal pain
w przypadku wiatrów wiejących z poszczególnych sektorów, warunków rozpraszania w atmosferze oraz czasu trwania inwersji temperaturyfor each wind sector, atmospheric dispersion conditions, duration of temperature inversions
Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Isentress (obserwowane u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) to: bezsenność (problemy z zasypianiem), zawroty głowy, ból głowy, wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia, biegunka, wiatry (gazy), nudności (mdłości), wymioty, nadmierna potliwość, nocne pocenie się, świąd (swędzenie), wysypka, ból stawów, astenia (osłabienie), męczliwość (zmęczenie) i podwyższone stężenie enzymów wątrobowych we krwi (aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa), trójglycerydów (rodzaj tłuszczów), kinazy kreatynowej (enzymu występującego w mięśniach) oraz lipazy (enzym znajdujący się w trzustceThe most common side effects with Isentress (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are insomnia (difficulty sleeping), dizziness, headache, abdominal distension (bloating), abdominal (tummy) pain, constipation, diarrhoea, flatulence (gas), nausea (feeling sick), vomiting, hyperhidrosis (excessive sweating), night sweats, pruritus (itching), rash, arthralgia (joint pain), asthenia (weakness), fatigue (tiredness) and increased blood levels of liver enzymes (alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase), triglycerides (a type of fat), creatinine kinase (an enzyme found in muscles) and lipase (an enzyme found in the pancreas
W bezpieczeństwie jego ochronnego królestwa...... on boi się, że wiatry świata obracają się przeciwko niemuIn the security of his protective realm...... he fears the winds of the world are turning against him
W Namibi wiatry utworzyły jedne z największych wydm na świecieIn Namibia the winds have built some of the biggest dunes in the world
Często: • zgaga; trudności w połykaniu; ból podczas połykania; owrzodzenie przełyku (przełyk jest przewodem, który łączy jamę ustna z żołądkiem), które powoduje ból klatki piersiowej, zgagę lub trudności lub ból podczas połykania, • bóle kości, mięśni i (lub) stawów, • ból brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po jedzeniu; zaparcia; uczucie oddawanie gazów; uczucie pełności i wzdęcia żołądka; biegunka; wzdęcie z oddawaniem wiatrów, • ból głowyCommon: heartburn; difficulty swallowing; pain upon swallowing; ulceration of the gullet (oesophagus-the tube that connects your mouth with your stomach) which can cause chest pain, heartburn or difficulty or pain upon swallowing, bone, muscle and/or joint pain, abdominal pain; uncomfortable feeling in the stomach or belching after eating; constipation; full or bloated feeling in the stomach; diarrhoea; flatulence, headache
l wiatrom swoich tajemnic nie zwierzaszAaron, I see thou wilt not trust the air with secrets
Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii określonych w zielonej księdze, m.in. energii morskich wiatrów i fal, jeśli tylko są zgodne z inną działalnością oraz interesem społeczno-gospodarczym i ekologicznym, a także dalszych badań i innowacji w tej dziedzinieto support the use of the renewable sources of energy identified in the Green Paper, inter alia offshore wind energy and wave energy, provided that they are compatible with other socio-economic and environmental activities and interests, and including further research and innovation in this sector
Odb ́ dziesi ́ ona w replice jego ∏ odzi o nazwie Fram.Druga , naprawd ́ du ̋ a wyprawa to przelotbalonem nad ca ∏ à Antarktydà . Niektórzy naukowcy uwa ̋ ajà to zadanie za niewykonalne z powodu braku wiatrów wpoprzek kontynentu .But the bigexpedit ion is to cross Antarctica by balloon.Some scientists think this is impossible , because no winds blow across the continent and there are limited places you canstart from .
Klimat cechujący się pochmurną pogodą i słabymi wiatrami jest wyjątkowo korzystny dla doskonałego współdziałania między typową produkcją a obszarem, na którym się ona odbywa, nadając Salame Cremona unikalne, a co za tym idzie – rozpoznawalne cechy delikatnej, miękkiej i bardzo aromatycznej kiełbasyThe excellent synergy between traditional production methods and the area in question, which is characterised by a climate prone to fog and not too windy, gives Salame Cremona its unique- and thus distinctive- softness, tenderness and spicy aroma
Górskie wiatryMountain winds
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (obserwowanymi u od ‧ do ‧ pacjentek na ‧) są bóle głowy, bóle w układzie mięśniowo-szkieletowym (kości, mięśni lub stawów) oraz objawy ze strony układu pokarmowego takie jak bóle brzucha, dyspepsja (niestrawność), zaparcia, biegunki, oddawanie gazów (wiatrów), owrzodzenia przełyku, trudności z połykaniem, wzdęcia i kwaśne odbijanieThe most common side effects (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are headache, musculoskeletal (bone, muscle or joint) pain and gastro-intestinal symptoms such as abdominal (tummy) pain, dyspepsia (indigestion), constipation, diarrhoea, flatulence (wind), oesophageal (gullet) ulcers, dysphagia (difficulty swallowing), abdominal distension (swollen tummy) and acid regurgitation
Ogromna ilość pożarów spustoszyła Grecję, z których wiele było spowodowanych podpaleniem. W połączeniu z wysoką temperaturą, długotrwałą suszą i silnymi wiatrami przyniosły one śmierć ludzi, zniszczenie domów i upraw oraz stratę tysięcy sztuk inwentarza żywego.(EL) Mr President, the huge numbers of fires that have ravaged Greece, many of which were caused by arson, in conjunction with high temperatures, prolonged drought and strong winds, have resulted in the loss of lives, destruction of houses and crops, and the loss of thousands of livestock.
W trudnych warunkach, stawiając czoła nieprzychylnym wiatrom, udało się osiągnąć w przedmiotowym sprawozdaniu naprawdę bardzo dobry wynik.Under difficult conditions, and despite battling against a severe headwind, a very good result has genuinely been achieved with this report.
Jej wola, jak ujarzmiony wstążką woal kapelusza, zmaga się wciąż z wiatrami; pragnienie ją targa, konwenans powściąga.Her will, like the veil of her bonnet, held by a string, flutters in every wind; there is always some desire that draws her, some conventionality that restrains.
Ponadto w tym okresie przeważają wiatry północne i północno-wschodnie, które sprzyjają suszeniu fasoliIn addition, at this time of year the prevailing winds, from the east, north and north-east help the beans to dry
Taki stan rzeczy może mieć negatywne skutki w przypadku występowania wiatrów bocznychThis can be disadvantageous with regard to disruptive crosswind components
Dominującym kierunkiem wiatru na tym obszarze w ciągu całego roku i w poszczególnych miesiącach są wiatry południowo-zachodnieThe most common prevailing wind direction, taken over the year and for individual months, is south-west
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2524 zdań frazy róża wiatrów.Znalezione w 1,46 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.