Tłumaczenia na język angielski:

 • compass rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose plot   
   
  meteorol. meteorologia diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "róża wiatrów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nad portretem biegnie napis „SAN MARINO », a po prawej stronie widnieje róża wiatrów i znak mennicy „R »The inscription « SAN MARINO » appears above his portrait, and a wind rose and the mint mark « R » to the right
Róża wiatrów zostanie podzielona na osiem części po ‧°, rozpoczynając od ‧° w kierunku (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°The wind rose will be split into eight sections of ‧° starting form ‧° onwards (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
Ja czasami słyszę ten głos, w bukiecie róż, w porywie wiatruI sometimes here that voice, in a bouquet of roses, in a gust of wind
Niewielka wysokość ponad poziomem morza, ochrona zapewniana przez pasma górskie otaczające doliny, w których odbywa się produkcja, oraz bliskość wybrzeża zapewniają specyficzne właściwości klimatyczne, o wysokich wartościach wskaźnika pluwiometrycznego (średnie opady roczne rzędu ‧ mm), z przewagą wiatrów z południowego-zachodu i północy, o łagodnych temperaturach z niezbyt wyraźnymi wahaniami termicznymi, o średniej wartości rocznej ‧ °C i rzadko spadających poniżej ‧ °C w najzimniejszych miesiącachThe low height above sea level, the protection provided by the mountain ranges that surround the valleys where the peppers are produced and the short distance to the coast provide distinctive climate conditions, with a high level of rainfall (average annual precipitation is around ‧ mm), prevailing winds from the south-east and north, mild temperatures and moderate temperature variation, with average annual temperatures of ‧ °C and rarely lower than ‧ °C in the coldest months
Odmiana Picholine wykazuje pewien stopień odporności na niską temperaturę w zimie, a jej mocno osadzone owoce są odporne na silne, jesienne wiatryThe Picholine variety demonstrates a certain resistance to the winter cold and its solidly attached fruits resist the strong winds of autumn
Działania interwencyjne na terenach rolniczych dotkniętych klęskami żywiołowymi (gwałtowne wiatry w prowincji Genua w dniach ‧ i ‧ kwietnia ‧ rAssistance to agricultural areas affected by natural disasters (high winds in Genoa province, ‧ and ‧ April
Wiatry mogłyby przenieść zarazę w kierunku południowej KaliforniiThose winds could conceivably sweep the contagionTowards southern california
Na obszarze tym nie występują okresy wyraźnie suche lub wyraźnie deszczowe, tylko mniej więcej równomierne opady w ilości ‧ mm rocznie, przynoszone przez przeważające wiatry południowo-zachodnie i zachodnieIt does not experience pronounced dry or wet periods, but more or less even precipitation of approximately ‧ mm a year brought by the prevailing southwesterly and westerly winds
Nudności, wymioty, bóle brzucha, nieprawidłowe stolce, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, zaburzenie żołądkowo-jelitoweNausea, vomiting, abdominal pain, abnormal stools, dyspepsia, flatulence, gastrointestinal disorder
Pod koniec jesieni przeważają wiatry umiarkowane i wilgotne, napływające znad Atlantyku, a na początku wiosny wieją wiatry ciepłe i suche, napływające z Afryki, tj. z południaAt the end of autumn temperate, moist winds from the Atlantic predominate, while in early spring hot, dry winds blow from Africa (i.e. from the south
Opady wynoszą nieco powyżej średniej krajowej – ‧ mm/rok, wiatry przeważają z sektora zachodniegoAt ‧ mm per year, rainfall is slightly higher than the national average, with prevalent westerly winds
Wiatry słoneczneSolar Winds
Mają być przednie wiatryThey said it is all headwinds
Skutki wiatrów bocznychEffects of cross winds
Należy również zwrócić uwagę na istotne oddziaływanie na klimat występujących w tym regionie dwóch dominujących wiatrów: suchego i ciepłego wiatru wschodniego (viento de Levante) wiejącego znad lądu i wilgotnego wiatru zachodniego (viento de Poniente) o charakterze łagodzącym, w szczególności w okresie letnimLastly, it is worth noting the important climactic influence of the region's prevailing winds: the Levanter, which comes from the interior of the country and is hot and dry, and the Poniente, which comes from the Ocean bringing a high degree of humidity and acts as an important moderating factor, especially in summer
Odb ́ dziesi ́ ona w replice jego ∏ odzi o nazwie Fram.Druga , naprawd ́ du ̋ a wyprawa to przelotbalonem nad ca ∏ à Antarktydà . Niektórzy naukowcy uwa ̋ ajà to zadanie za niewykonalne z powodu braku wiatrów wpoprzek kontynentu .But the bigexpedit ion is to cross Antarctica by balloon.Some scientists think this is impossible , because no winds blow across the continent and there are limited places you canstart from .
Wiatry przeznaczenia zabrały je wszystkie-Nasze marzenia nigdy się nie ziściłyWinds of fate took it all- our dreams never came true
Silne wiatry i prądy wyciągaja pokarm z głębin, i życie rozkwita, gdzie tylko promienie słońca mogą dotrzećStrong winds and currents draw nutrients up from the depths and life blooms wherever the sun' s rays can penetrate
Jaka była prędkość wiatry?What was the wind speed?
Na przykład w moim regionie, południowo-zachodniej Francji, stare gospodarstwa są zwrócone bezpośrednio na południe: mieszkańcy zdali sobie sprawę z tego, że kierunek, w którym zwrócone są domy, chroni je przed wschodnimi i zachodnimi wiatrami i sprawia, że są one lepiej ogrzane i nasłonecznione w zimie oraz mniej nagrzane w lecie dzięki cieniom drzew.For example, in my region, the south-west of France, the old farms face directly to the south: the inhabitants had realised that the direction in which the house faced protected them from the easterly and westerly winds, and made them lighter and warmer in winter and cooler in summer thanks to shade from the trees.
Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Relistor (obserwowane u ponad ‧ pacjenta na ‧) to: bóle brzucha, nudności (uczucie mdłości), wzdęcia (wiatry) oraz biegunkaThe most common side effects with Relistor (seen in more than ‧ patient in ‧) are abdominal (tummy) pain, nausea (feeling sick), flatulence (wind) and diarrhoea
Jeśli wielbłąd puści wiatry informacja o tym musi wylądować na moim biurkuI don' t want a camel to so much as break wind without it ending up on my desk
Wiatry słoneczne (GL) NameSolar Winds (GL
W tym klimacie, charakteryzującym się w szczególności brakiem występowania silnych wiatrów, odmiana Cailletier rozwinęła się na przestrzeni wieków jako dominująca odmiana nicejskiego gaju oliwnegoIn these circumstances, notable for the absence of strong winds, the Cailletier variety has become established over centuries as the dominant variety in Nice's olive groves
Przeważające wiatry mają kierunek północno-zachodni i są silniejsze w lipcu i sierpniu, zapobiegając w ten sposób bardzo wysokim temperaturom w godzinach południowychThe prevailing winds are north-westerly and they are stronger in July and August, thus preventing very high temperatures during midday hours
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2524 zdań frazy róża wiatrów.Znalezione w 0,895 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.