Tłumaczenia na język angielski:

 • alias   
  (noun   )
 • cognomen   
  (noun   )
 • moniker   
  (noun   )
 • name         
  (verb, noun   )
 • nickname   
  (verb, noun   )
 • sobriquet     
  (noun   )
 • soubriquet   
  (noun   )
 • surname         
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
przydomek, nie zawsze żartobliwy
 
Bluzg
 
wyzwisko, epitet, przekleństwo
 
Pseudonim
 
Epitet
 
Inwektywa
 
Przydomek, np. Kuternoga lub Gębalski
 
przydomek, pseudonim, pseudo
 
Określenie
 
Ksywka
 
Wyzwisko
 
Miano
 
Ksywa
 
Przydomek
 
inwektywa, obelga
 
posp. ksywa
 
obelżywość, impertynencje
 
środ. nick
 
Przekleństwo
 
nadana komuś nazwa, osobiste miano o zabarwieniu ujemnym

Przykładowe zdania z "przezwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
I dostałem to przezwisko...... jako, że ludzie mówili, że lepiej by było gdybym został dyrygentem w orkiestrzeAnd I got this nickname...... as people used to say I' d be better off as an orchestra director
Nie lubię tego przezwiskaI don' t like that nickname
Lubią wymyślać obrażliwe przezwiska, prawda?They do like to sling demeaning nicknames, don' t they?
Przezwiska i przydomki mieszkańców Gronkowa w powiecie nowotarskim.Nicknames and sobriquets of inhabitants in Gronków in the district of Nowy Targ”
Przezwiska, uwielbiam przezwiskaNickname, I love a nickname
Przezwiska mieszkańców wsi SzkodnaNicknames of Szkodna Inhabitants
Kiedy to mówisz, to przezwisko wydaje się fajniejszeOther than you saying it, there is nothing that I like about that nickname
Krótka charakterystyka przezwisk we współczesnym języku rosyjskimShort characteristic of nicknames in modern Russian
Ciekawe przezwiskoWhat an interesting nickname
Imiona, nazwiska i przezwiska bohaterów "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.Names, surnames and nicknames of characters from the Adam Mickiewicz's poem "Pan Tadeusz".
Przezwiska mieszkańców gminy Kamionka WielkaThe nicknames of the inhabitant of Kamionka Wielka
Z facetem o przezwisku Czarna ŚmierćA guy named Black Death
Nawiasem mówiąc, to przezwisko jest dla mnie odpychające./ Mamy coś wspólnegoA moniker which by the way repulses me.Well, we have something in common
Przezwiska mieszkańców wsi Siemianówka i jej okolicunofficial anthroponyms of siemianówka village and its neighborhood
Pasuje mu to jego przezwisko?His nickname suits him, don' t u think?
Językowy obraz świata wpisany w przezwiska mieszkańców Wieprza i wsi okolicznych na ŻywiecczyźnieLinguistic Picture of the World in the Nicknames of People Living in Wieprz and Some Villages Situated in Zywiecka Valley
Mówi mu jakieś przezwiskaHe is heaping abuse on him
Wydaje mi się, że było krótkie, jak przezwisko, coś jak StanI mean, it was short, like a nickname.Like Stan.- Rick?
Tę pęknięcia na prawych śródręczach dwóch palców mają przezwisko..." pęknięcie bokserskie "This fracture on the right metacarpal in the last two fingers has got a nickname: " the boxer' s fracture. "
Przezwisko " Le Kogut " otrzymał z powodów, których nie możemy przedstawić na antenieHe earned his nickname, " Le Coq, " for reasons that cannot be stated on this program
Przezwiska nadawane przez uczniów na przykładzie wychowanków SOSW nr II w GnieźnieNicknames Given by Pupils on the Example of Pupils from SOSW number 2 in Gniezno
Przezwiska uczniów Liceum Ogólnokształcącego z klasy z programem policyjnym w Gromniku.Nicknames of secondary school students from classes with police profil i Gromnik.
Przezwiska jodłowian.The nicknames of the inhabitants of Jodlowa.
Przezwiska mieszkańców wsi JadownikThe nicknames of inhabitants of Jadownik
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 110 zdań frazy przezwisko.Znalezione w 0,611 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.