Tłumaczenia na język angielski:

 • alias   
  (noun   )
 • cognomen   
  (noun   )
 • moniker   
  (noun   )
 • name         
  (verb, noun   )
 • nickname   
  (verb, noun   )
 • sobriquet     
  (noun   )
 • soubriquet   
  (noun   )
 • surname         
  (noun   )

Przykładowe zdania z "przezwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mówi mu jakieś przezwiskaHe is heaping abuse on him
Stąd to przezwisko ... strażnika zmarłychThat' s how he got his nickname... guardian of the dead
Powiedział, że nazwał go Napster, bo takie jest jego przezwisko, ale to dlatego, że ucinałem sobie drzemkę, gdy ukradł mi pomysłHe said he named it Napster because of his nickname, his nappy hair, but it' s ' cause I was napping when he stole it from me
Językowy obraz świata wpisany w przezwiska mieszkańców Wieprza i wsi okolicznych na ŻywiecczyźnieLinguistic Picture of the World in the Nicknames of People Living in Wieprz and Some Villages Situated in Zywiecka Valley
Przezwiska i przydomki mieszkańców Gronkowa w powiecie nowotarskim.Nicknames and sobriquets of inhabitants in Gronków in the district of Nowy Targ”
Przezwiska mieszkańców wsi SzkodnaNicknames of Szkodna Inhabitants
Analiza przezwisk mieszkańców gminy Ryglice.The analysis of nicknames inhabitants of the Ryglice commune.
Przezwisko " Le Kogut " otrzymał z powodów, których nie możemy przedstawić na antenieHe earned his nickname, " Le Coq, " for reasons that cannot be stated on this program
To może być też przezwisko [ nickname ], które możnaby znaleźć w...... Słowniku Phista Demonów I Duchów MiędzywymiarowychIt could be a nickname, which would be in...... Phisto ' s Dictionary of Demons and Dimensional Spirits
Ta głębinowa ośmiornica ma wielkość piłki plażowej, nadano jej przezwisko " Dumbo "This deep sea octopus is about the size of a beach ball and has been nicknamed Dumbo
tożsamości (nazwiska i imienia, wszelkich poprzednich nazwisk, pseudonimów lub przezwisk, daty i miejsca urodzenia, aktualnego obywatelstwa oraz wszelkich poprzednich obywatelstw osoby ubiegającej się o azyl oraz, tam gdzie stosowne, członków jego rodzinyidentity (surname and forename, any previous names, nicknames or aliases, date and place of birth, present nationality and any previous nationalities of the asylum seeker and, where appropriate, of the asylum seeker
szczegółowych informacji o osobie, która ma zostać przekazana (np. imię, nazwisko, wszelkie poprzednie imiona i nazwiska, przezwiska lub pseudonimy, data i miejsce urodzenia, płeć, obecne i poprzednie obywatelstwothe particulars of the person to be transferred (e.g. given name, surname, any previous names, nicknames or pseudonyms, date and place of birth, sex, current and any previous nationality
Nasz szef zwraca się do swoich podwładnych przezwiskamiThese days, this chief calls his subordinates by nicknames
Moja pierwsza miłość, gość o przezwisku KaczorMine' s my first love, guy named Skipper
To jest jego przezwiskoIt' s his nickname
Przezwiska uczniów LXXIV i XCIV L.O. w WarszawieNicknames in High School nr 74 and 94 in Warsaw
Szukamy Cartera i gościa przezwisku TexWe' re looking for Carter and the other guy, Tex
Przezwisko?What is that?
To jest tylko przezwiskoThat' s just a nickname
Językowo - kulturowy obraz ziemi limanowskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach mieszkańców Laskowej koło Limanowej.Linguistic and cultural picture of Limanowa’s region fixed in nicknames and family nicknames of the inhabitants of Laskowa
Językowo - kulturowy obraz Podhala wpisany w przezwiska mieszkańców Podczerwonego k. Zakopanego.Language and cultural image of Podhale as an inherent part of nicknames of inhabitants of Podczerwone near Zakopane.
I dostałem to przezwisko...... jako, że ludzie mówili, że lepiej by było gdybym został dyrygentem w orkiestrzeAnd I got this nickname...... as people used to say I' d be better off as an orchestra director
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 110 zdań frazy przezwisko.Znalezione w 0,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.