Tłumaczenia na język angielski:

 • alias   
  (noun   )
 • cognomen   
  (noun   )
 • moniker   
  (noun   )
 • name         
  (verb, noun   )
 • nickname   
  (verb, noun   )
 • sobriquet     
  (noun   )
 • soubriquet   
  (noun   )
 • surname         
  (noun   )

Przykładowe zdania z "przezwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przezwiska nauczycieli i uczniów szkół nowosądeckichNicknames of teachers and students at school in Nowy Sącz
Przezwiska uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.The nicknames of students and teachers from Maria Curie Skłodowska High School in Kętrzyn.
Przezwiska uczniów wybranych szkół tarnowskichThe nicknames of students from selected school in Tarnow
Przezwiska mieszkańców wsi Siemianówka i jej okolicunofficial anthroponyms of siemianówka village and its neighborhood
Za $‧ znam gościa, w mieście, o przezwisku Trick BabyThat ‧, man?I know this dude named Trick Baby that hangs downtown, man, you know what I' m sayin '?
Z facetem o przezwisku Czarna ŚmierćA guy named Black Death
To jej przezwiskoThat' s her nickname
Językowo - kulturowy obraz ziemi bocheńskiej wpisany w przezwiska mieszkańców Królówki koło Nowego Wiśnicza i okolicznych wsi.Linguistic and Cultural Picture of Bochnia Land Embedded in the Nicknames of Królówka and Neighbouring Villages' Residents.
Nazwisko, imię, inne imiona/pseudonim/przezwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, przynależność państwowa, adres do kontaktuName, first name, other name/alias/nick name, date of birth, place of birth, sex, nationality, contact address
Przezwiska mieszkańców gminy SkrzyszówNicknames of inhabitants of Skrzyszów district
Przezwiska uczniów szkół z okolic Łowicza i GłownaStudents nicknames from schools in the region of Łowicz and Głowno
Nie lubię tego przezwiskaI' m a little too skinny to take it kindly
Nie lubię tego przezwiskaI don' t like that nickname
Lubią wymyślać obrażliwe przezwiska, prawda?They do like to sling demeaning nicknames, don' t they?
Językowo - kulturowy obraz ziemi limanowskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach mieszkańców Laskowej koło Limanowej.Linguistic and cultural picture of Limanowa’s region fixed in nicknames and family nicknames of the inhabitants of Laskowa
Językowy obraz świata wpisany w przezwiska mieszkańców Wieprza i wsi okolicznych na ŻywiecczyźnieLinguistic Picture of the World in the Nicknames of People Living in Wieprz and Some Villages Situated in Zywiecka Valley
Dane osobowe, nazwisko, imię, inne imiona/pseudonim/przezwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, przynależność państwowa oraz inne ważne informacje, na przykład opis osoby, wiek z wyglądu, wzrost, waga, kolor włosów, znaki szczególne, język, adresy, numery telefonów, pojazdy (marka, kolor, tablica rejestracyjna, cechy szczególnePersonal data, name, first name, other name/alias/nick name, date of birth, place of birth, sex, nationality and other important information, for example description of person, apparent age, size, weight, hair colour, special characteristics, language, addresses, telephone numbers, vehicles (make, colour, number plate, special characteristics
Przezwiska, uwielbiam przezwiskaNickname, I love a nickname
I dostałem to przezwisko...... jako, że ludzie mówili, że lepiej by było gdybym został dyrygentem w orkiestrzeAnd I got this nickname...... as people used to say I' d be better off as an orchestra director
Przezwiska mieszkańców gminy Kamionka WielkaThe nicknames of the inhabitant of Kamionka Wielka
Nazwiska i przezwiska mieszkańców Dobieszyna.Surnames and nicknames of the dwellers of Dobieszyn.
Przezwiska uczniów Liceum Ogólnokształcącego z klasy z programem policyjnym w Gromniku.Nicknames of secondary school students from classes with police profil i Gromnik.
danych dotyczących osoby, która ma być przekazana (np. nazwisko, imię, imiona używane poprzednio, przezwiska lub pseudonimy, data i miejsce urodzenia, płeć, obecne i poprzednie obywatelstwothe particulars of the person to be transferred (e.g. surname, given name, any previous names, nicknames or pseudonyms, date and place of birth, sex, current and any previous nationality
Przezwisko?What is that?
Patrz już masz przezwiskoLook you already got yourself a nickname
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 110 zdań frazy przezwisko.Znalezione w 0,409 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.