Tłumaczenia na język angielski:

  • sorry to be late   

Przykładowe zdania z "przepraszam za spóźnienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
autor. - Panie Przewodniczący! Przepraszam za spóźnienie i dziękuję pracownikom za przesunięcie mojej wypowiedzi z powrotem na to miejsce w porządku obrad.author. - Mr President, my apologies for being late, and thanks to the staff for moving me back up the agenda.
Najpierw przepraszam za spóźnienie i dziękuję za udzielenie mi głosu.First, my apologies for the delay and thank you for allowing me the floor.
sprawozdawczyni. - (NL) Panie przewodniczący, przepraszam za spóźnienie.rapporteur. - (NL) Mr President, I apologise for the delay.
Przepraszam za spóźnienieI' m sorry I' m late
Szczerze przepraszam za spóźnienieYou have my abject apologies
Przepraszam za spóźnienieThank you.Thanks, man. That' s great
Przepraszam za spóźnienieI' m sorry I' m so late
Przepraszam za spóźnienieSorry I' m a bit late
Przepraszam za spóźnienieSorry I' m late.That' s my seat right there
Przepraszam za spóźnienieSorry I' m late
Przepraszam za spóźnienie[ gasps ]We made it. Sorry we' re late
Przepraszam za spóźnienieSorry I' m Iate
urzędujący przewodniczący Rady. - Panie przewodniczący! Przepraszam za spóźnienie, ale uczestniczyłem w spotkaniu Konferencji Przewodniczących Komisji i dopiero dziś rano wróciłem z Waszyngtonu.President-in-Office of the Council. - Mr President, I apologise for being a bit late due to a meeting of the Conference of Committee Chairs here.
Przepraszam za spóźnienieHow are you?You' re down at position number two
Przepraszam za spóźnienieUh, sorry I' m late.The... weirdest thing happened
Przepraszam za spóźnienie.Excuse me for being late.
Przepraszam za spóźnienie.I'm sorry I'm so late.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 236182 zdań frazy przepraszam za spóźnienie.Znalezione w 23,225 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.