Tłumaczenia na język angielski:

  • sorry to be late   

Przykładowe zdania z "przepraszam za spóźnienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przepraszamy za spóźnienieSo sorry we' re late
Przepraszam za spóźnienieI' m sorry I' m late
Przepraszam za dzisiejsze spóźnienie, to przez to, że ostatnio mam wiele na głowielook, I' m really sorry I was late today, it' s just that I got a lot going on in my head and
Przepraszam za spóźnienie.I'm sorry. I came late.
Przepraszam za spóźnienieI' m sorry I' m so late
Przepraszam za spóźnienieI' m so sorry I' m late.- It' s okay
Um, Naprawde przepraszam za spóźnienieI hate the whole boss/employee thing, don' t you?Yeah
Przepraszam za spóźnienie.Please pardon me for coming late.
Przepraszam za spóźnienieSorry I' m late
Przepraszam za spóźnienie, sirI' m sorry I' m late, my lord
Przepraszam za spóźnienieI' m so sorry I' m late
Najpierw przepraszam za spóźnienie i dziękuję za udzielenie mi głosu.First, my apologies for the delay and thank you for allowing me the floor.
Panie przewodniczący! Dziękuję i jeszcze raz przepraszam za spóźnienie.Thank you, Mr President, and once again I apologise for the lateness.
Przepraszam za spóźnienie, miałem wykład w innej dzielnicyThere was a lecture in another district, I' m sorry I' m late
Przepraszam za spóźnienie.Sorry for being late.
urzędujący przewodniczący Rady. - Panie przewodniczący! Przepraszam za spóźnienie, ale uczestniczyłem w spotkaniu Konferencji Przewodniczących Komisji i dopiero dziś rano wróciłem z Waszyngtonu.President-in-Office of the Council. - Mr President, I apologise for being a bit late due to a meeting of the Conference of Committee Chairs here.
Przepraszam za spóźnienieSorry, we' re Iate
Pani Benn.- Przepraszam za spóźnienieSorry, I was delayed
Witam i przepraszam za spóźnienieHi, everybody.I' m sorry I' m late
w imieniu grupy PPE-DE. -(FR)Panie przewodniczący, panie komisarzu! Przepraszam za spóźnienie, ale jechałem wolno, aby chronić środowisko.on behalf of the PPE-DE Group. - (FR) Mr President, Commissioner, I am sorry I am late, but I was trying to keep my speed down in order to protect our climate.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 249003 zdań frazy przepraszam za spóźnienie.Znalezione w 59,616 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.