Tłumaczenia na język angielski:

  • sorry to be late   

Przykładowe zdania z "przepraszam za spóźnienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Najpierw przepraszam za spóźnienie i dziękuję za udzielenie mi głosu.First, my apologies for the delay and thank you for allowing me the floor.
autor. - Panie Przewodniczący! Przepraszam za spóźnienie i dziękuję pracownikom za przesunięcie mojej wypowiedzi z powrotem na to miejsce w porządku obrad.author. - Mr President, my apologies for being late, and thanks to the staff for moving me back up the agenda.
Przepraszam za spóźnienieSorry I' m late.Now, this is what we do
Przepraszam za spóźnienieSorry I' m late
Przepraszam za spóźnienieUh, sorry I' m late.The... weirdest thing happened
Um, Naprawde przepraszam za spóźnienieI hate the whole boss/employee thing, don' t you?Yeah
O, cześć...Przepraszam za spóźnienieOh, hey, uh, sorry i' m late
Przepraszam za spóźnienieI' ve just been working my
Panie Faddis, przepraszam za spóźnienieMr. Faddis, I' m sorry I' m late
Bardzo przepraszam za spóźnienie.I'm sorry for being late.
Przepraszam za spóźnienieI' m sorry I' m late
Pani Benn.- Przepraszam za spóźnienieSorry, I was delayed
Przepraszam za niewielkie spóźnienie.I am sorry that I am a bit late.
Przepraszam za spóźnienieI' m sorry I' m so late
Przepraszam za spóźnienieHey, Sean.Sorry I' m late. What?
Witam i przepraszam za spóźnienieHi, everybody.I' m sorry I' m late
Przepraszam za spóźnienie, musiałam odebrać Bernie' go z jego próbySorry I' m late, I had to drop off Bernie at rehearsal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 236182 zdań frazy przepraszam za spóźnienie.Znalezione w 55,673 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.