wymowa: IPA: ˌpɔljiˈtɛçɲika [pɔljiˈtɛxɲika]

Tłumaczenia na język angielski:

 • Technical University   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • University of Technology   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • polysyllabic   
  (adjv   )
 • polytechnic   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
polytechnic (Institution of higher education (typically accepting students from the age of about 19, depending on country, but in some cases able to take younger students in exceptional cases) where technical subjects are studied and researched in depth and degrees are offered).

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

A-11 PolitechnikaPolitechnika
AZS Politechnika WarszawskaAZS Politechnika Warszawa
Narodowy Techniczny Uniwersytet Politechnika KijowskaKiev Polytechnic Institute
Politechnika BiałostockaBiałystok Technical University
Politechnika GdańskaGdańsk University of Technology
Politechnika KrakowskaCracow University of Technology
Politechnika LwowskaLviv Polytechnic
Politechnika ŁódzkaTechnical University of Łódź
Politechnika OpolskaOpole University of Technology
Politechnika PoznańskaPoznań University of Technology
Politechnika RyskaRiga Technical University
Politechnika SzczecińskaSzczecin University of Technology
Politechnika ŚląskaSilesian University of Technology
Politechnika ŚwiętokrzyskaKielce University of Technology
Politechnika WarszawskaWarsaw University of Technology
Politechnika WrocławskaWrocław University of Technology
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejFaculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "politechnika", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na podstawie tych ustaleń, a także uwzględniając dostępne informacje porównawcze oraz wyniki sprawozdania Stratix Consulting/Politechniki w Delft, Komisja stwierdza, że ceny hurtowe przewidziane w planie operacyjnym nie są nierealne w porównaniu z podobnymi usługami świadczonymi przez innych operatorówBased on these considerations and also taking into account the benchmark information available and the results of the Stratix Consulting/Delft Technical University report, the Commission concludes that the wholesale prices in the business plan are not unrealistic compared to similar services provided by other operators
Jako kraj ze znaczącą tradycją w dziedzinie badań i innowacji, Rumunia posiada ważne ośrodki akademickie i dobrze wykwalifikowaną kadrę absolwentów politechniki.As a country with an important research and innovation tradition, Romania possesses important academic centres and well-qualified series of graduates in technology.
Struktura osobowości w ujęciu Costy i McCrae, obraz siebie i przejawy narcyzmu u studentów politechniki i ASP.The structure of personality by P. T. Costa i R. R. McCrae, self-image and intensity of narcissism of The Art Academy students
Kara śmierci w opinii studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki PoznańskiejThe death penalty in the views of students Adam Mickiewicz University in Poznań and Poznań University of Technology
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Politechnika Cluj-NapocaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Technical University Cluj-Napoca
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki ŁódzkiejInstitute of Applied Radiation Chemistry Technical university of Lodz
Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architekturaInstitutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Polytechnic Institute Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
Tom i ja poznaliśmy się na Politechnice stanu IllinoisTom and I met at Illinois Polytechnic University
Należy ustanowić lub rozwinąć w sposób bardziej aktywny parki przemysłowe i technologiczne przy uczelniach technicznych (politechnikachBusiness parks and technology parks around technical universities should be set up or developed more actively
Analiza semantyczna i strukturalna antroponimów przezwiskowych studentów Politechniki Poznańskiej.Semantic and formal analysis of unoffical anthroponyms student`s of Poznań University of Technology.
Universitatea Politehnica din Timişoara (Politechnika TimişoaraUniversitatea Politehnica din Timişoara (University Politehnica Timişoara
Analiza porównawcza stosunku i stopnia utożsamiania się studentek Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego z ideologią i działalnością ruchu feministycznego.Identification with feminist ideology and activities. Comparative analysis among students at the University of Warsaw and the Warsaw University of Technology.
Prymus w liceum, poszedł na politechnikęValedictorian of his high school class, worked his way through M. l. T
Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Timişoara, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (University Politehnica Timişoara, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki ŁódzkiejInstitute of Applied Radiation Chemistry, Technical University of Lodz
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Gh.Asachi Iaşi, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technical University Gh.Asachi Iaşi, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
O skutecznych metodach nauczania biznesowego języka angielskiego studentów i pracowników politechnikiOn effective methods of teaching Business English to technological university students and staff
Archiwum zakładowe Politechniki Poznańskiej– organizacja, zasób, działalność.Record Archives of the Poznan University of Technology- organization, resource, activity.
Wiedza studentek III roku z kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia WOZ CM UJ i studentek z kierunku Inżynieria Środowiska z Politechniki Częstochowskiej na temat czynników ryzyka rozwoju raka piersiThe students knowledge of nursing at the Collegium Medicum in Cracow and students from Polytechnic in Częstochowa about risk factor of breast cancer
Niegdyś politechnika, ten uniwesytet został otwarty w ‧ r przez sir Durham DayFormerly Dudley Polytechnic, this university was opened by Sir Darren Day in
Motywy uczestnictwa młodych ludzi w Zespole Pieśni i Tańca Politechniki WarszawskiejMotives of the young people participation in a Folk Song and Dance Ensemble of the Warsaw University of Technology
Kobieta inżynier – motywy wyboru technicznego kierunku studiów i sytuacja kobiet na Politechnice WarszawskiejWoman Engineer - the Motives of Choosing Technical Faculties and the Situation of Women at Warsaw University of Technology
Wykorzystanie wydawnictw zwartych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej w latach 2004-2007The Using of books in the Main Library of the Warsaw University of Technology in years 2004-2007
Jest nowy budynek Politechniki w Temasek, wygląda bardzo " stylowo "There' s a new building at Temasek Polytechnic,looks very " designer "
Jak będziesz miał średnią ‧+, możesz iść na studia klasyczne, w innym wypadku, politechnikaIf you get a B+ average, you can go to Classical, otherwise, Technical
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95 zdań frazy politechnika.Znalezione w 0,656 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.