wymowa: IPA: ˌpɔljiˈtɛçɲika [pɔljiˈtɛxɲika]

Tłumaczenia na język angielski:

 • Technical University   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • University of Technology   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • polysyllabic   
  (adjv   )
 • polytechnic   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
polytechnic (Institution of higher education (typically accepting students from the age of about 19, depending on country, but in some cases able to take younger students in exceptional cases) where technical subjects are studied and researched in depth and degrees are offered).

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

A-11 PolitechnikaPolitechnika
AZS Politechnika WarszawskaAZS Politechnika Warszawa
Narodowy Techniczny Uniwersytet Politechnika KijowskaKiev Polytechnic Institute
Politechnika BiałostockaBiałystok Technical University
Politechnika GdańskaGdańsk University of Technology
Politechnika KrakowskaCracow University of Technology
Politechnika LwowskaLviv Polytechnic
Politechnika ŁódzkaTechnical University of Łódź
Politechnika OpolskaOpole University of Technology
Politechnika PoznańskaPoznań University of Technology
Politechnika RyskaRiga Technical University
Politechnika SzczecińskaSzczecin University of Technology
Politechnika ŚląskaSilesian University of Technology
Politechnika ŚwiętokrzyskaKielce University of Technology
Politechnika WarszawskaWarsaw University of Technology
Politechnika WrocławskaWrocław University of Technology
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejFaculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "politechnika", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wykorzystanie koncepcji marketingu-mix w strategii rozwoju organizacji na przykładzie Wydziału Zarządzania Politechniki BiałostockiejThe use of the marketing mix in the strategy development of the organization as an example of Bialystok Technical University Faculty of Management
Strój studentek Politechniki Warszawskiej a otoczenie i stereotypy płci.Clothing of female students of the Warsaw Institute of Technology versus social environment and sex stereotypes.
Jednostka Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej została poddana inspekcji przez Państwową Inspekcję Sanitarną; inspekcja wykazała, że jednostka spełnia wymogi dyrektywy UE ‧/‧/WEThe installation of the Institute of Applied Radiation Chemistry Technical University of Lodz was inspected by the State Sanitary Inspection and in compliance with EU Directive ‧/‧/CE
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Politechnika Cluj-NapocaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Technical University Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
finansowanie działalności jednostki budżetowej na przykładzie politechniki warszawskiejFinancing of the budgetary authority on the example of Warsaw University of Technology
Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Timişoara, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (University Politehnica Timişoara, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki ŁódzkiejInstitute of Applied Radiation Chemistry, Technical University of Lodz
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Gh. Asachi Iaşi, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technical University Gh. Asachi Iaşi, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
Zastosowanie marketingu w kształtowaniu rynku usług sportowych (na przykładzie działalności profesjonalnego klubu piłki siatkowej AZS Politechnika Warszawska)The use of marketing in shaping the sports market (for example, the activities of professional academic volleyball club Warsaw University of Technology)
Badania konsumenckie przeprowadzone przez Politechnikę w Monachium w latach ‧, ‧ i ‧ wyraźnie wykazały, że konsumenci wysoko cenią Bayerisches RindfleischConsumer research conducted by the Technical University of Munich in ‧, ‧ and ‧ has clearly demonstrated that consumers hold Bayerisches Rindfleisch in high regard
Jak będziesz miał średnią ‧+, możesz iść na studia klasyczne, w innym wypadku, politechnikaIf you get a B+ average, you can go to Classical, otherwise, Technical
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki ŁódzkiejInstitute of Applied Radiation Chemistry Technical university of Lodz
Kultura organizacyjna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.Analiza porównawcza na podstawie badania kultury organizacyjnej studentów pierwszego roku.Organizational culture of the Faculty of Management of the University of Warsaw and of the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology. The Comparative Analysis of First-year Student Organizational Culture.
Kara śmierci w opinii studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki PoznańskiejThe death penalty in the views of students Adam Mickiewicz University in Poznań and Poznań University of Technology
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - uczestnik Festiwali Nauki Polskiej Akademii Nauk,Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki WarszawskiejState Archaeological Museum in Warsaw - the participant of Festivals of the Science of the Polish Academy of Sciences ,the Varsovian University and the Varsovian Engineering college
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Gh.Asachi Iaşi, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technical University Gh.Asachi Iaşi, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
W budowaniu zaufania państwa do tych instytucji bardzo ważną rolę mają do odegrania zarówno publiczne, jak i prywatne uczelnie wyższe, uniwersytety i politechniki.The role of both public and private institutes of higher education, universities and polytechnics will be very valuable in building state confidence in these institutions.
W latach ‧ studiował architekturę na politechnice monachijskiej pod kierunkiem Friedricha von Thierscha oraz na politechnice stuttgarckiej pod kierunkiem Theodora FischeraFrom ‧ to ‧ he studied architecture at the Technical University of Munich under Friedrich von Thiersch, and at the Technical University of Stuttgart under Theodor Fischer
Obecnie nie da się określić tych czynników z całą pewnością, czego dowodzą różnice poglądów pomiędzy przedsiębiorstwem UPC (bardziej sceptycznym, jeżeli chodzi o perspektywy rynkowe) oraz Reggefiber, ING RE i Politechniką w Delft (które, jako inwestorzy lub niezależni konsultanci, poparły szacunki zawarte w planie operacyjnymThese factors cannot be known with certainty at this point in time, as is demonstrated by the different views between UPC (more sceptical regarding market prospects) and Reggefiber, ING RE and Delft Technical University (who have endorsed the estimates in the business plan either as investors or as independent consultants
Psycholingwistyczne badania kwestionariuszowe cechy męskość-kobiecość wśród studentów Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Filologicznego UMKPsycholinguistic Questionnaire Study of Masculinity-Femininity Trait Among Students of Warsaw University of Technology and the Faculty of Languages at Nicolaus Copernicus University in Toruń
Tom i ja poznaliśmy się na Politechnice stanu IllinoisTom and I met at Illinois Polytechnic University
W latach ‧ był asystentem Theodora Fischera w Monachium, a w latach ‧ – asystentem profesora Paula Bonatza na politechnice stuttgarckiej, gdzie ponadto w latach ‧ jako profesor nadzwyczajny wykładał projektowanie, architekturę średniowieczną i formy budownictwaBetween ‧ and ‧ he worked as assistant to Theodor Fischer in Munich, and from ‧ to ‧ as assistant to Professor Paul Bonatz at the Technical University of Stuttgart, where he also held a chair in building design, medieval architecture and building types from ‧ to ‧ areer peak
Na podstawie tych ustaleń, a także uwzględniając dostępne informacje porównawcze oraz wyniki sprawozdania Stratix Consulting/Politechniki w Delft, Komisja stwierdza, że ceny hurtowe przewidziane w planie operacyjnym nie są nierealne w porównaniu z podobnymi usługami świadczonymi przez innych operatorówBased on these considerations and also taking into account the benchmark information available and the results of the Stratix Consulting/Delft Technical University report, the Commission concludes that the wholesale prices in the business plan are not unrealistic compared to similar services provided by other operators
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95 zdań frazy politechnika.Znalezione w 2,172 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.