wymowa: IPA: ˌpɔljiˈtɛçɲika [pɔljiˈtɛxɲika]

Tłumaczenia na język angielski:

 • Technical University   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • University of Technology   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • polysyllabic   
  (adjv   )
 • polytechnic   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
polytechnic (Institution of higher education (typically accepting students from the age of about 19, depending on country, but in some cases able to take younger students in exceptional cases) where technical subjects are studied and researched in depth and degrees are offered).

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

A-11 PolitechnikaPolitechnika
AZS Politechnika WarszawskaAZS Politechnika Warszawa
Narodowy Techniczny Uniwersytet Politechnika KijowskaKiev Polytechnic Institute
Politechnika BiałostockaBiałystok Technical University
Politechnika GdańskaGdańsk University of Technology
Politechnika KrakowskaCracow University of Technology
Politechnika LwowskaLviv Polytechnic
Politechnika ŁódzkaTechnical University of Łódź
Politechnika OpolskaOpole University of Technology
Politechnika PoznańskaPoznań University of Technology
Politechnika RyskaRiga Technical University
Politechnika SzczecińskaSzczecin University of Technology
Politechnika ŚląskaSilesian University of Technology
Politechnika ŚwiętokrzyskaKielce University of Technology
Politechnika WarszawskaWarsaw University of Technology
Politechnika WrocławskaWrocław University of Technology
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejFaculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "politechnika", pamięć tłumaczeniowa

add example
W budowaniu zaufania państwa do tych instytucji bardzo ważną rolę mają do odegrania zarówno publiczne, jak i prywatne uczelnie wyższe, uniwersytety i politechniki.The role of both public and private institutes of higher education, universities and polytechnics will be very valuable in building state confidence in these institutions.
W latach ‧ studiował architekturę na politechnice monachijskiej pod kierunkiem Friedricha von Thierscha oraz na politechnice stuttgarckiej pod kierunkiem Theodora FischeraFrom ‧ to ‧ he studied architecture at the Technical University of Munich under Friedrich von Thiersch, and at the Technical University of Stuttgart under Theodor Fischer
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
Psycholingwistyczne badania kwestionariuszowe cechy męskość-kobiecość wśród studentów Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Filologicznego UMKPsycholinguistic Questionnaire Study of Masculinity-Femininity Trait Among Students of Warsaw University of Technology and the Faculty of Languages at Nicolaus Copernicus University in Toruń
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki ŁódzkiejInstitute of Applied Radiation Chemistry, Technical University of Lodz
Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architekturaInstitutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Polytechnic Institute Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
W latach ‧ był asystentem Theodora Fischera w Monachium, a w latach ‧ – asystentem profesora Paula Bonatza na politechnice stuttgarckiej, gdzie ponadto w latach ‧ jako profesor nadzwyczajny wykładał projektowanie, architekturę średniowieczną i formy budownictwaBetween ‧ and ‧ he worked as assistant to Theodor Fischer in Munich, and from ‧ to ‧ as assistant to Professor Paul Bonatz at the Technical University of Stuttgart, where he also held a chair in building design, medieval architecture and building types from ‧ to ‧ areer peak
Zachowania informacyjne studentów Politechniki KoszalińskiejStudents information behaviours of the Koszalin University of Technology
W związku z obecnym kryzysem finansowo-gospodarczym Komitet dostrzega następujące poważne niebezpieczeństwo: wiele przedsiębiorstw może być zmuszonych do ograniczenia także swoich działań w zakresie badań i rozwoju, a zarazem do reakcji polegającej na wstrzymaniu zatrudniania nowych pracowników, co skazałoby na bezrobocie absolwentów wyższych uczelni i politechnikThe Committee sees a serious danger in the context of the current financial and economic crisis: that many companies could be forced to trim their R&D activities as well, responding by halting recruitment, which would condemn university graduates to unemployment
Pracujący student czy studiujący pracownik? Łączenie studiów z pracą na przykładzie studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki WarszawskiejWorking student or studying employee? Combining studies with work by students at the University of Warsaw and Warsaw University of Technology
Tom i ja poznaliśmy się na Politechnice stanu IllinoisTom and I met at Illinois Polytechnic University
Analiza semantyczna i strukturalna antroponimów przezwiskowych studentów Politechniki Poznańskiej.Semantic and formal analysis of unoffical anthroponyms student`s of Poznań University of Technology.
Технически университет- Варна (Politechnika- WarnaТехнически университет- Варна (Technical University- Varna
Zarys historii dziejów Politechniki WarszawskiejA draft of Warsaw Politechnic history
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Gh.Asachi Iaşi, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technical University Gh.Asachi Iaşi, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
Prymus w liceum, poszedł na politechnikęValedictorian of his high school class, worked his way through M. l. T
Wiedza studentek III roku z kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia WOZ CM UJ i studentek z kierunku Inżynieria Środowiska z Politechniki Częstochowskiej na temat czynników ryzyka rozwoju raka piersiThe students knowledge of nursing at the Collegium Medicum in Cracow and students from Polytechnic in Częstochowa about risk factor of breast cancer
Szczątki są zwinięte na płasko, przykryte prześcieradłem z politechnikiThe remains are wrapped in four- mil flat poly construction sheeting
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Gh.Asachi Iaşi, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technical University Gh.Asachi Iaşi, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
Z tej prognozy, która została poparta sprawozdaniem Stratix Consulting/Politechniki w Delft, wynikają założenia dotyczące cen i współczynnika penetracji dla sieci GNAFrom this forecast, which has been endorsed by the report of Stratix Consulting/Delft Technical University, derive the assumptions regarding prices and penetration rate of the GNA network
Analiza porównawcza stosunku i stopnia utożsamiania się studentek Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego z ideologią i działalnością ruchu feministycznego.Identification with feminist ideology and activities. Comparative analysis among students at the University of Warsaw and the Warsaw University of Technology.
Wykorzystanie koncepcji marketingu-mix w strategii rozwoju organizacji na przykładzie Wydziału Zarządzania Politechniki BiałostockiejThe use of the marketing mix in the strategy development of the organization as an example of Bialystok Technical University Faculty of Management
O skutecznych metodach nauczania biznesowego języka angielskiego studentów i pracowników politechnikiOn effective methods of teaching Business English to technological university students and staff
Koncentracja zapasów ropy w kilku regionach świata (‧,‧ % na Bliskim Wschodzie, ‧,‧ % w Europie i Rosji, ‧,‧ % w Afryce, ‧,‧ % w Ameryce Południowej, ‧,‧ % w Ameryce Północnej i ‧,‧ % na Dalekim Wschodzie- F. Profumo, Politechnika w Turynie) powinna skłaniać Komisję do uprawiania wspólnej, bardziej zdecydowanej polityki zarówno w stosunku do tych regionów, jak i organizacji międzynarodowych, w których zawiera się umowy i podejmuje się decyzjeThe concentration of oil reserves in just a few areas of the world (‧,‧ % in the Middle East, ‧,‧ % in Europe and Russia, ‧,‧ % in Africa, ‧,‧ % in South America, ‧,‧ % in North America and ‧,‧ % in the Far East (F. Profumo, Politecnico di Torino) should prompt the Commission to exercise a common policy that has to be more incisive towards these areas and in international organisations where agreements are drawn up and decisions taken
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95 zdań frazy politechnika.Znalezione w 0,598 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.