Tłumaczenia na język angielski:

 • yard       
  (noun   )
   
  A small, usually uncultivated area adjoining or within the precincts of a house or other building.
 • backyard   
  (noun   )
 • schoolyard   

Pozostałe znaczenia:

 
Dziedziniec
 
Podwórko
 
Z trzepakiem i piaskownicą
 
plac, majdan
 
Plac wśród zabudowań
 
Podwórze
 
Dwór, dziedziniec
 
Podwórzec
 
Plac między budynkami
 
teren między osiedlowymi blokami a trzepakiem
 
małe podwórze
 
Obejście
 
własne, rodzinne, swoje, cudze ...
 
Z piaskownicą i trzepakiem

Przykładowe zdania z "podwórko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na własnym podwórkuStarting at home
Byłoby lepiej, gdyby zajął się wprowadzeniem porządku na swoim własnym podwórku, w Unii Europejskiej.It would do better to put its own house, that of the European Union, in order.
Na swoim podwórkuNo, I mean in your yard
(DE) Panie przewodniczący! Czasy, gdy Ameryka Łacińska uważana była za podwórko Stanów Zjednoczonych, na szczęście dawno minęły.(DE) Mr President, fortunately the time when Latin America was regarded as the backyard of the United States is long since past.
Teraz wszyscy mamy uwierzyć, że na moim podwórku ma miejsce cud?And now we' re all supposed to believe that the Second Coming' s happening in my backyard
Przydałbyś do sprawdzenia mojego podwórkaHey, I need you to check my back yard sometime
Oczywiście sytuacja w Afryce Północnej i w basenie Morza Śródziemnego przynagla nas w Europie do tego, abyśmy posprzątali na własnym podwórku.Of course, the situation in Northern Africa and in the Mediterranean accelerates the need for us in Europe to have our house in order.
Jak w końcu mamy zamiar posprzątać własne podwórko?Why do we finally have to get our house in order?
Z lądowiskiem dla helikoptera na podwórku, paroma tysiącami linii telefonicznych, sześćdziesiąt służącychLittle helicopter pad in the back, couple of thousand phone lines, staff of ‧, come on
co tam na podwórku?- szkoła stary.- ja nie przeszkadzam i mi nie przeszkadzaWhat up on the schoolyard?- School, man.- I don' t bother it, and it don' t bother me
Reguły ze szkolnego podwórkaSchoolyard rules
Jeżeli każdy będzie zajmować się tylko własnym podwórkiem i zamykać się przed innymi, nie będzie komunikacji i współpracy, a efektywne korzystanie z naszych zasobów będzie trudne.If we all manage just our own corners and close ourselves off against others, we will not communicate and cooperate and it will be difficult to make effective use of our resources.
Gilles de Kerchove, koordynator UE ds. zwalczania terroryzmu, powiedział że to dotyczy Afryki jako podwórka Europy.In the words of Gilles de Kerchove, the EU Counter-Terrorism Coordinator, it concerns Africa as Europe's backyard.
Weź swoją rękawicę, jestem na podwórkuGet your glove, I' m in the backyard
Nie zrealizujemy naszych celów, jeśli zaczniemy od wyłączenia kluczowych wątków lub będziemy przedstawiać nasze zasady w świetle innym, niż postrzegamy je na własnym podwórku.We will fail to achieve these goals if we start by excluding core issues or give a different impression of our principles, different to what we have back home.
Szanowni komisarze! Musimy oczywiście uporządkować również i nasze własne podwórko.Honourable Commissioners, we too must put our house in order, of course, and I believe much still lies in disarray in Europe.
Chcesz obejrzeć nowe podwórko?You want to come see your new back yard?
Tak czy inaczej...Twoja córka upuściła to na moim podwórkuAnyway, your daughter, I guess, she dropped this in my backyard
Nie, i nigdy nie grywaliśmy na podwórkuNo, we never played games in the backyard
Wzdłuż budynków ciągnęły się zwały parującego obornika, a prócz indyków i kur grzebało w nim kilka pawi, rzadki luksus na normandzkich podwórkach. Owczarnia była długa, stodoła wysoka, o ścianach gładkich jak dłoń.Right along the outbuildings extended a large dunghill, from which manure liquid oozed, while amidst fowls and turkeys, five or six peacocks, a luxury in Chauchois farmyards, were foraging on the top of it. The sheepfold was long, the barn high, with walls smooth as your hand.
Nigdy nie będzie mógł zagrać z tatą w piłkę na podwórkuHe' s never gonna be able to play ball in the backyard with his old man
Oddział narkotykowy... poszedł szukać ukrytych narkotyków na podwórku Marcăo i znaleźli ciałoThe Drug Squad... went looking for drugs buried in Marcão' s yard, and found a body
Moga cie dopasc na podwórku albo pod prysznicemYou can get hit in the yard or you can get it in the shower
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 258 zdań frazy podwórko.Znalezione w 0,241 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.