Tłumaczenia na język angielski:

 • conquer       
  (verb   )
 • enslave   
  (verb   )
 • line       
  (verb, noun   )
 • subdue   
  (verb   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

podbicieinstep; lining; metatarsus
podbite okoblack eye; shiner
podbitysubject

Przykładowe zdania z "podbić", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że jedynie systematyczne informowanie oraz środki promocyjne mogą wpłynąć na podniesienie konkurencyjności sektora wina, mając na celu odzyskanie udziału w rynku w obrębie Wspólnoty oraz podbicie innych rynków w krajach rozwijających się; mając również na uwadze, że tego typu działania promocyjne powinny być finansowane z doraźnego funduszu promocyjnego, zarządzanego przez organizacje branżowe i międzybranżowe, stowarzyszenia na rzecz ochrony poszczególnych produktów lub publiczne agencje rozwoju regionalnegowhereas only systematic information and promotion measures can make the wine sector more competitive, so as to be able to regain market share within the Community and conquer other markets in emerging countries; whereas an ad hoc promotion fund managed by professional and interprofessional organisations, associations for the protection of individual products or public regional development agencies should be set up to provide funding for such promotional activities
Doszedłem do wniosku, że moje miasto zostało podbiteFigured I had my home town conquered, you know
Gdybym ja był na twoim miejscu, podbiłbym jej oboje oczu, i odesłał tam, skąd przyszłaBut if I were youI' d have blacked both her eyes, then sent her back, where she came from
Razem, możemy podbić Europęlf I have you, we could take Europe
Możemy podbić stawkęWe can bump the action
Ratunek finansowy dla Portugalii podbiłby łączny rachunek do poziomu 300 miliardów euro, wyczerpując cały kapitał strefy euro.A rescue of Portugal would push the combined bill to the EUR 300 billion mark, exhausting the eurozone's entire capital.
Około 100 tysięcy kobiet z krajów podbitych na Dalekim Wschodzie zostało przez cesarskie siły zbrojne Japonii zmuszone do niewolnictwa seksualnego.Some 100 000 women from conquered countries in the Far East were forced into sexual slavery by the Imperial Armed Forces of Japan.
Z tobą przy mym boku... nie ma ograniczeń czy granic. czy świata... którego nie moglibyśmy podbićWith you beside me, there is no boundary...... or frontier or world we could not conquer
Jako pasek służył pleciony jedwabny sznur z parą sutych chwastów; amarantowe pantofelki zdobiła na podbiciu rozeta z szerokich wstążek.Her belt was a corded girdle with great tassels, and her small garnet coloured slippers had a large knot of ribbon that fell over her instep.
Jak podbijemy jakieś miasto, znów wezmę sobie wieszakAs soon as we conquer some town, we' il get another coat- hanger
Matka Natura nareszcie się zemściła i podbiła planetęMother Nature is finally taking her revenge and reclaiming the planet
Zdejmowane ochraniacze podbiciaRemovable instep protectors
A on od razu podbił do ‧ funtówHe immediately upped his offer to £
(HU) Pani przewodnicząca, pani komisarz! 150 lat temu pewien mój rodak o nazwisku Ármin Vámbéry był pierwszym europejczykiem, który przyniósł szerszej publice wiadomości o zamkniętych społeczeństwach Azji Środkowej, a także informacje o kulturowej, administracyjnej i gospodarczej sytuacji regionu w okresie poprzedzającej jego podbicie przez Rosję.(HU) Madam President, Madam Commissioner, 150 years ago, a countryman of mine by the name of Ármin Vámbéry was the first European to bring news of the closed societies of Central Asia to the wider world, and information on the cultural, administrative and economic situation of this region prior to the Russian conquest.
Będę miał na ciebie oko./ W Polsce Hitler obserwuje swoją armię/ przekraczającą rzekę San./ Przełamanie linii rzeki/ przez wojska najeźdźcy.../ otworzyło drogę przez/ południową Polskę./ Führer odbywa szybką podróż/ po podbitym państwie,/ pośród żołnierzy w zajętych miastach./ Hitler obiecał wojnę./ I słowa dotrzymał./ Polska.../ Najdrożsi państwo,/ mam ogromny zaszczyt... gościć pana Haupta, Ministra Edukacji FühreraI' il be seeing you.NEWSREEL ANNOUNCER: In Poland, Hitler watches German regiments stream across the river San
Podobnie nauczyciel Francuz kształci wychowanka, by błyszczał będąc dzieckiem, a później nigdy niczym nie był. Cesarstwo rosyjskie zechce podbić Europę, a samo zostanie podbite.In this fashion too a French teacher turns out his pupil to be an infant prodigy, and for the rest of his life to be nothing whatsoever. The empire of Russia will aspire to conquer Europe, and will itself be conquered.
Książę podbił twoją Hero!Whither?About your own business
Gdy przyszłam na plan następnego ranka, cała ekipa miała smugę pod okiem, tak że wszyscy mieli podbite okoSo when I turned up to the set the next morning, I came in to block the scene, and the entire set had their black smudge, so we all had a black eye
Wojskowa zieleń, miękkie podbicieCushioned sole, O. D. Green
Podbiję lub nawrócę wszytkie zamieszkałe światyMARSHAL:Conquering or converting all the remaining worlds of man
Podbiję to pięciokrotnieI' il up that five times
Jeżeli do końca wieczora nie podbijesz wszystkich męskich serc, to nie znam się na urodzieIf every man does not end the evening in love with you, then I' m no judge of beauty
Chce podbić cenęHe' s boosting his price
Zbadawszy wszystko dokładnie, nie widzę, by zwierzchnik mógł zachować odtąd między nami swe prawa, o ile państwo nie jest bardzo małe. Lecz jeśli jest bardzo małe, to zostanie podbite? Nie.All things considered, I do not see that it is possible henceforth for the Sovereign to preserve among us the exercise of its rights, unless the city is very small. But if it is very small, it will be conquered? No.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 207 zdań frazy podbić.Znalezione w 0,479 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.