Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm writing   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (23)

Carmelo Borg PisaniCarmelo Borġ Pisani
co było, to było; co było a nie jest, nie pisze się w rejestrlet bygones be bygones
jak cię widzą, tak cię pisząfine feathers make fine birds
jak się pisze asynchronoushow do you spell asynchronous
język pisanywritten language
konsola do pisaniawriting pad
maszyna do pisaniatypewriter
Maszyna do pisaniaTypewriter
menedżer pisaniatype manager
nietrwały; prędko zapomniany; na wodzie pisanywritten in water
obszar pisaniawriting area
osoba pisząca na maszynie/komputerzetypist
pisaćmiswrite; typeset; type; pen; ; spell; create; compose; set; write; describe; to write
pisać (na komputerze, maszynie do pisania)keying (computer, typewriter)
pisać na maszyniepat; type; tap; to type
pisaniewriting; blocking
pisanie na maszynietyping
pisanie odręczneinking
pisanywritten
pisany ręczniehandwritten
pisze
prawo niepisaneunwritten law
tak też pisały gazetyso the papers said

Przykładowe zdania z "piszę", pamięć tłumaczeniowa

add example
Musimy pamiętać, że państwa członkowskie, w tym również państwa piszące listy, zgodziły się na cele strategii 2020.We must remember that the Member States, including those which have published letters, agreed to the objectives of the Europe 2020 strategy.
On zawsze co miesiąc pisze list do rodziców.He never fails write to his parents once a month.
Tylko oni potrafili pisać./ Posiadali wspaniałą sztukę./ Byli najwięksiToday, in the ‧st century, we are in the midst of what scientists are calling the sixth extinction
Książka była pisana w pośpiechu, zawiera więc mnóstwo błędów.Having been written in haste, the book has a lot of errors.
Nawet kiedy piszę piosenki, słyszę, o czym inni gadająEven when I' m writing songs I still hear what people say
Uważam, że sensowne byłoby, gdyby komisja nie tylko zajmowała się pisaniem i uchwalaniem prawodawstwa, ale do tego przeprowadzała później analizę przyczyn opóźnień w transpozycji.I believe it would make sense if the committee was involved not only in drawing up and enacting the legislation, but if it also carried out an analysis afterwards of the reasons why transposition is delayed in this way.
Nie jestem za karą śmierci, ale przynajmniej przestanie pisać listyI' m no friend of capital punishment...... but at Ieast the Ieters will stop
Chciałem znowu pracować w tartaku.Nigdy nie pisaliście, że go zamknęliI was planning to work at the mill, but you never mentioned it closed
Nie może pan pisać, że ktoś prawdziwy odkrył fikcyjne miejsceYou can' t have a reaI guy discover a fake place
Horacy powiedział w swoim wierszu "Ars poetica”"Wy, co piszecie, treści zamysłu szukajcie z rozmysłem i mierzcie siły na zamiary.”Horace said in his ars poetica, 'Examine well, ye writers, weigh with care, what suits your genius; what your strength can bear'.
Postanowiłem za wszelką cenę żyć z pisania scenariuszy.I am determined to make a living as a playwright at all costs.
Ulumży pisał że jest wolny i szczęśliwyU lumji wrote that he is free and happy
Teraz ja chcę robić rzeczy, o których piszęNow I want to do what I write about
Nie czytam po włosku, a cóż dopiero mówić o pisaniu.I can't even read Italian, let alone write it.
Można je również uzyskać, pisząc pod adresor by writing to
" Odrzucona przez producentów na Broadwayu z tak okropnych powodów, że zdecydowałem się nigdy nie pisać, oszczędzając sobie lat daremnego wysiłku i frustracji "" It was rejected by every Broadway producer...... in terms so outraged that I determined never to write another one...... thus saving myself years of futile effort and frustration. "
Piszę artykuł o panu Penhallu i o tym, co mu się stało.Niech pani tego nie robiI' m writing a story on Mr Penhall and what' s happening to him
• W celu uzyskania dalszych informacji na poziomie UE lub uzyskania odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące kwestii związanych z wodą należy pisać na następujący adres :• If you want more EU information or want to ask particular questions about water-related issues please contact :
Kiedy pisałeś z Grecji, opisywałeś mi mozaiki z ortodoksyjnych kościołówWhen you wrote from Greece you were telling me about the mosaics in the Orthodox churches
Nigdy nie piszcie wyrazów "borszcz" i "szczi" po niemiecku!Never write the words "bortsch" and "shchi" in German!
Inaczej, byłaby pisana w gazetach, prawda?Otherwise, it would' ve been in the papers, right, guys?
Czy pisać, albo rozmawiać.Co przelać na papier?Or write about or talk about or what, put on paper?
Pytacie mnie, czemu gazety piszą artykuły przeciwko namYou ask me why the papers are writing articles against us
Formularze i ich dodatkowe strony są drukowane na białym papierze bez ścieru drzewnego, przygotowanym do pisania, o gramaturze co najmniej ‧ g/mForms, including extension pages, shall be printed on white paper free of mechanical pulp, dressed for writing and weighing at least ‧ grams per square metre
zakup, wynajem lub leasing maszyn do pisania, procesorów tekstu lub innych elektronicznych urządzeń biurowychthe purchase, hire or leasing of typewriters, word processors or any other electronic office equipment
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4090 zdań frazy piszę.Znalezione w 1,373 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.