Tłumaczenia na język angielski:

  • shag   
    (Verb  ) (verb, noun   )
     
    to have sexual intercourse with
  • fuck     
    (verb   )

Przykładowe zdania z "pieprzyć się", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ty też się pieprzFuck you too, Lulu
lm się wydaje, że skapnie im jakiejś siły witalnej... od samego pieprzenia z namiI think they think they' re gonna get some kind of life force...... some shit from fucking with us
A ja wybiegłem i schowałem się, i napisałem twoje imię na ziemi... twoje głupie, pieprzone imię, GiuseppeAnd I ran out, and I hid, and I wrote your name on the ground... your stupid Giuseppe fucking name
Jedziesz do N. Y., pieprzysz się z jakąś dziwką i przybiegasz mi o tym powiedzieć!You go to New York, and you fuck some whore, and you run back to tell me!
Pieprzyłaś się ze swoim bratem?Did you fuck your brother?
Na nogawce został długi ślad psiej śliny. – Odejdź, Buller – nakazał. – Jeśli on się tak cieszy, to każdy złodziej ucieknie, gdzie pieprz rośnie. –< Down, Buller, down. > A long ribbon of spittle descended Castle’s trouser leg. He said, < If that’s fawning, any burglar would run a mile. >
Zdałeś sobie sprawę, że w Atlancie jest pełno nowych pacjentów do pieprzenia?Did you suddenly realize Atlanta had a brand new crop of patients to bugger?
Cecil nie miał dziewczyny przez ‧ lat, bo laski się z nim pieprzyły.Jeśli pieprzyłaś się z Cecilem, nie zostawałaś jego dziewczyną. Nie, żebym chciała być jego dziewczyną,, ale jeśli jednak bym chciała, to gdybym go przeleciała, nie była bymThe reason Cecil hasn' t had a girlfriend in six years is because girls will fuck him, and if you fuck Cecil, you don' t become one of his girlfriends... not to say I want to be his girlfriend, but if I did want to be his girlfriend, if I fucked him, I wouldn' t be
Wynoś się z tego pieprzonego wozu!Get out of the fucking car, Charlie!
Nie musiałeś zgrywać się na pieprzonego Herkulesa PoirotYou didn' t have to go playing Hercule- fucking- Poirot
I jeśli zechcę go namierzyć, to uwierz, że mi się uda.../ Pieprzę toIf I want to track him down, trust me, that ' s what I' m going to do...Fuck this
Następnie cała pieprzona ulica, przepraszam, zmieni się w miejsce, gdzie świętoszki z promienia ‧ km będą stać w kolejce, by dotknąć lub ujrzeć spartaczoną robotęAnd the next thing you know, this whole goddamn street...... sorry, turns into a carnival with every holy- roller freak...... within a ‧- mile radius lined up around the block...... to touch or catch a glimpse of my stucco job
Bo to jest chore i złe.Może jestem w mniejszości, ale nie uważam, by było coś złego, w odrobinie pieprzenia i bicia się pomiędzy dorosłymiWell, maybe I' m in the minority here, but I just don' t think there' s anything sick and wrong about a little fucking and punching between consenting adults
Powiedz, jaka pieprzona maskarada... kończy się czyjąś śmiercią?Do you mind telling me what kind of fucking charade...... ends with somebody turning up dead?
Wygląda na to, że mógłby się przydać, pieprzony hakerzeField density' s ‧ percent
Powiedziałeś, że nie będziesz mi pieprzył sprawy ani ja tobie, dopóki się nie pozbędziemy tego skurwielaYou said you wouldn' t fuck me and I wouldn' t fuck you...... until we got this fuck out of the fucking picture
Popatrz na siebie, pieprzony hakerzeLooks like you need it, you fucking hacker
Strzelę ci w twoją pieprzoną, nie zamykającą się gębę!I' m gonna shoot you in your big goddamn mouth!
Pieprzcie się wszyscy!Fuck y' all, niggas!
W takim razie powinieneś zrozumieć dlaczego pieprzyłam się wczoraj z AndersemThen you might understand why I screwed Anders last night?
Cóż, ty też się pieprzWell, screw you too
Pieprz się, dog snatcher!Fuck you, dog snatcher!
Po zmieleniu mięsa w maszynie do mielenia, dodaje się przyprawy (pieprz, kolender, gałkę muszkatołową czosnek), ewentualnie rum i małe ilości cukru (dekstrozy, sacharozy), elementy przyprawowe z dodatkiem drożdży i soli azotowej, a w razie konieczności sól i saletręAfter the meat has been minced in a mincer, spices (pepper, coriander, nutmeg, garlic), possibly rum and small quantities of sugars (dextrose, saccharose), starter cultures with added yeast and nitrite curing salt and, if necessary, salt and saltpetre are mixed in carefully
Ale zamiast pojechać do Europy, będziesz się pieprzyć z całą masą facetówBut instead of going to Europe, you' re gonna bang a whole shitload of dudes.- It' s awesome
Jestem pieprzonym Butchem Cassidym i sam wybieram sobie przyjaciółI' m Butch fucking Cassidy, and I pick my own friends
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 947109 zdań frazy pieprzyć się.Znalezione w 187,437 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.