wymowa: IPA: ˈpjjɛkwɔ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • hell           
  (Noun, Proper noun  ) (noun, ijec   )
   
  place of suffering in life
   
  where sinners go
   
  przen. przenośnie miejsce, w którym trudno wytrzymać (z powodu ciężkich warunków)
   
  rel. religia miejsce przebywania dusz zmarłych potępionych za grzechy lub winy wobec bogów popełnione na ziemi;
   
  A place of great suffering in life.
   
  In various religions, the place where sinners are said to go after death.
 • inferno   
  (noun   )
 • nether     
  (adjv   )
 • pandemonium   
  (noun   )
 • perdition   
  (noun   )
 • pit       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
hell

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (41)

ciekawość to pierwszy stopień do piekłacuriosity killed the cat
długi piec obrotowylong rotary kiln
maszyny do otwierania i zamykania otworu surówki wielkiegoo piecamachinery for opening and closing of a pig iron hole of blast-furnace
Między piekłem a niebemWhat Dreams May Come
piecfurnace; roast; range; burn; oven; kiln; fry; baize; fire; stove; ovens; broil; cook; hearth; scorch; smart; sting; to bake; to roast; bake
PiecFurnace; Fornax
piec do spopielaniaincinerators; incinerator
piec do wypalania węgla drzewnegocharcoal kilns
piec gazowygas furnace; gas stove
piec kaflowystove; tiled stove
piec kuchenny i grzewczystoves; cookstoves
piec LepolaLepol kiln
piec metalurgicznymetalwork furnace
piec mikrofalowymicrowave ovens; microwave oven
piec obrotowyrotary kiln
piec opalany drewnemwood burners
piec przemysłowykiln; industrial furnace; oven
piec rotacyjnyrotary furnace; rotary kiln
piec suszarniczykilns (dryers); driers; kilns
piec z podgrzewaczempreheater kiln
piece
piece do obróbki cieplnej z regulowaną atmosferącontrolled atmosphere heat treatment furnaces
pieczeniabaking powder
pieczeniesting; roast; roasting; baking; torrefaction
piekącystinging
piekę
PiekłoHell
prędzej piekło zamarzniewhen Hell freezes over
proszek do pieczeniabaking powder; sour doughs
Ryszard PiecRyszard Piec
Sąsiedzi z piekła rodemNeighbors from Hell
sos z pieczenigravy
Trudna droga z piekłaThe Long Hard Road Out of Hell
upiec dwie pieczenie na jednym ogniukill two birds with one stone
urządzenia do wtryskiwania pyłu węglowego do wielkich piecówAppliances for injecting coal dust into the blast-furnace
wieki piec hutniczyblast furnace
wielki piecblast furnace
wielkie piece hutniczefurnace
Wilhelm PiecWilhelm Piec
Z piekła rodemStraight to Hell
Zstąpienie do piekiełDescent into Hell

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "piekło", pamięć tłumaczeniowa

add example
Najdziwniejszy, w tym świecie dziwności, VampyroteuthisKałamarnica wampir z piekłaThe weirdest, in this world of the strange, vampyroteuthis the vampire squid from hell
pieczenie w miejscu podania, świąd w miejscu podania ciepło w miejscu podania, rumień w miejscu podania, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, parestezje w miejscu podania, wysypka w miejscu podaniaApplication site burning, application site pruritus Application site warmth, application site erythema, application site pain, application site irritation, application site paraesthesia, application site rash
Stan temperatury pieca: izotermiczny, ‧ °C, czas wykonania ‧ minutOven temperature conditions: isothermal, ‧ oC, run time ‧ minutes
Spóźni się i upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniuHe' il be late and we' il be rid of him too
To miejsce jest zbyt zimne, by być piekłemThis place is too cold for hell
Więc tak to wygląda, kiedy piekło zamarzaSo this is what it looks like when hell freezes over
Staniesz się Królową PiekłaYou will become the Queen of Hell
Należy uwzględnić CO‧ uwolniony z procesu kalcynacji pyłu cementowego i obejściowego pyłu odpadowego dla instalacji, w których pyły te opuszczają układ pieca (patrz: ‧.‧.‧.‧) wraz z potencjalnymi emisjami węgla niewęglanowego w mączce surowcowej (patrzCO‧ released from the calcination of cement kiln dust and bypass dust need to be considered for installations where such dust leaves the kiln system (see ‧.‧.‧.‧) along with potential emissions from non-carbonate carbon in the raw meal (see
Chce, żebyś ocalił jego duszę od piekłaHe wants you to save his soul from hell
A zatem , tytułem przykładu , składająca się z kilku pieców współspalarnia musi dysponować palnikiem pomocniczym dla każdego z tych pieców .Thus , for example , an incineration plant comprising different boilers must have an auxiliary burner for each of those boilers .
Jak wynika z tego dokumentu, emisje do atmosfery stanowiły szczególnie poważny problem w przypadku pieców koksowniczychThat document states that emissions to air are most significant for coke oven plants
Dziś, z okazji ‧- lecia firmy zaprosili nas na świadków próby bicia rekordu w pieczeniu największego ciastkaToday, in honour of their ‧th anniversary, they' ve invited us to ride along as they go for the record on Buffalo' s biggest cookie
Człowiek wchodzi do Piekła za złamanie boskich prawMan enters hell for breaking God' s law
Prowadzi się ciągły zapis temperatury pieca i próbki podczas podwyższania temperatury pieca do ‧ °C lub do temperatury topnienia substancji stałej, jeżeli ta ostatnia jest niższa, z szybkością ‧ °C/minThe temperatures of the oven and sample are continuously recorded while the temperature of the oven is increased to ‧ C, or to the melting point if lower, at a rate of ‧ C/min
Wyjąć filtr z pieca, umieścić w eksykatorze (‧.) i po schłodzeniu do temperatury pokojowej oznaczyć masę (M‧ gramówRemove the crucible from the drying oven, place it in a desiccator and, when it has cooled to room temperature, determine the mass (M‧ grams
To było piekłoIt was bloody hell
Idź się smażyć w piekleYou go to hell
W czasie kalcynowania (spiekania) w piecu, z mieszaniny surowców uwalniany jest CO‧, zawarty w węglanachDuring calcination in the kiln, CO‧ from carbonates is released from the raw mix
Piekło, życie pozagrobowe... które wcale nie jest podobne do marcowego deszczowego popołudnia, PriorHell, the afterlife... which is not at all like a rainy afternoon in March, by the way, Prior
O, Panie, najlitościwsza z duszPrzywiedź pioruny nad głowę jego I spraw by sam Szatan ukarał go w PiekleOh, God, in Thy most merciful spirit, bring down thunderbolts upon his head and may the Devil make soup of his bones
Płytki parownicze zdolne do wytrzymania temperatury pieca muflowego ‧ °CEvaporating dishes capable of withstanding a muffle furnace at ‧ °C
produkcja tlenku magnezu w piecach o wydajności przekraczającej ‧ ton dziennieproduction of magnesium oxide in kilns with a production capacity exceeding ‧ tonnes per day
Na gazy wytworzone składają się: gaz koksowniczy (= gaz odzyskany jako produkt uboczny z pieców koksowniczych), gaz hutniczy (gaz hutniczych) i gaz z gazowni(= gaz uzyskany z procesu karbonizacji, krakingu, rozkładu termicznego, reformowania, gazyfikacji lub prostego mieszania gazu i/lub powietrza w gazowniach) i gaz z tlenowych pieców stalowniczych (gaz odzyskany jako produkt uboczny w produkcji stali w piecach tlenowychDerived gases consist of coke-oven gas (= gas recovered as a by-product of coke ovens), blast furnace gas (gas recovered as a by-product of blast furnaces) and gasworks gas (= gas obtained by carbonisation, cracking, reforming, gasification or simple mixing of gas and/or air in gasworks) and oxygen steel furnace gas (gas recovered as a by-product of the production of steel in an oxygen furnace
Piekarz posypuje łopatę odrobiną mąki, aby ułatwić ześlizgnięcie się pizzy z łopaty do piecaThe pizza chef sprinkles a little flour on the peel going into the oven to enable the pizza to slide easily from the peel into the oven
Piekło czeka na takich jak ty!Hell awaits for those like you!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3038 zdań frazy piekło.Znalezione w 4,403 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.