Tłumaczenia na język angielski:

 • essence   
  (noun   )
   
  Industrial product, made from flowers, or produced by some chemical process, from which a pleasant smell exhales.
 • perfume     
  (verb, noun   ) []
   
  Industrial product, made from flowers, or produced by some chemical process, from which a pleasant smell exhales.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

perfumyperfume; perfumes; scent;

Przykładowe zdania z "perfum", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie zostawiłaś nic oprócz rozsypanego pudru i butelek po perfumachBlanche, you Ieft nothing here but spilt talcum and old perfume bottles
Perfumy • 50 gramów• 50 grams
Oferta dotyczy również damskich torebek i perfumThe same held, for the handbags and perfumes...Welcome!
Produkcja i handel perfumami w Starożytnym RzymieThe Production and Trade of Perfumes in Ancient Rome
Ty nie znosisz perfumYou hate perfume
Lakieru do paznokci, perfum... zapach siodełek rowerowych, koktajliNail polish, perfume...... the smell of bicycle seats, cocktails
Zapomniał odebrać perfumy od Chabot' a?He forgot to pick up a bottle of perfume at Chabot' s?
I te perfumyAnd perfume
Tak pięknie pachniałam... wszystkimi ich perfumamiAll their perfume...... one on top of the other
Używał to jako perfumHe used to like perfume
Taki przystojniak w koszuli od Armaniego, skropiony perfumami,... nie uchowa się w kawalerskim stanieWith a nice Armani- shirt you won ́t be single for long
Czuję perfumyI smell perfume
To perfumy, koleśIt' s a perfume, dude
Ěam ci gď pďdac w buteÉce na perfumy?WouÉd you Éike it in a perfume bottÉe?
Te twoje perfumy, Antonia, to nie są czasami " Cristall "?That perfume you' re wearing, Antonia... that wouldn' t happen to be Cristalle, would it?
Głównie wykorzystywany jest jako aromatyczna substancja chemiczna i jako utrwalacz w przygotowywaniu komponentów zapachowych, które używane są w produkcji detergentów, kosmetyków i perfumIts main uses are as an aroma chemical and as a fixative in the preparation of fragrance compounds, such compounds being used in the production of detergents, cosmetics and fine fragrances
Płyta pop, własna linia ubrań, perfum i biżuterii, napój energetyzującyGot the pop album, the jewelry, clothing and perfume line, the energy drink
Pachnie perfumamiShe' s got scent on
Perfumy...- OddychajShe wasn' t here.Put this mask on
Za najbardziej absurdalny uważam fakt, że mogę podróżować do Europy mając przy sobie płyny,-alkohol, perfumy czy żywność nie podlegające opłacie celnej i kupione poza UE, - ale jeśli będę się przesiadać do innego samolotu na terenie UE, zostaną one skonfiskowane przez władze.What I find most absurd is that I can fly into Europe with duty-free liquids - alcohol, perfume or food bought outside of the EU - but should I transit to another plane within the EU, it will be confiscated by the authorities.
uczestnicy nie mogą używać substancji o silnym zapachu, takich jak perfumy, płyny po goleniu, dezodoranty itd., jak również powinni unikać spożywania aromatycznych (np. mocno przyprawionych) pokarmów itdsubjects must not use strong-smelling substances like perfume, after-shave lotion, deodorant, etc. and should avoid eating strong-flavoured (e.g. highly spiced) food, etc
Ostatnie perfumy miałam dwa lata temuI haven' t had perfume since I went to El Paso two years ago
Czy ona wpadła do beczki z perfumami?Did she fall into a vat of perfume?
Pani perfumy nie są perfumami, których używałyby prawdziwe damyYour perfume is not ladylike.- shhh!
Twoje perfumy są bardzo podniecająceThat' s a very exciting perfume you' re wearing
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 286 zdań frazy perfum.Znalezione w 0,756 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.