Tłumaczenia na język angielski:

  • budgerigar   

Przykładowe zdania z "papuga falista", pamięć tłumaczeniowa

add example
NACE ‧.‧: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tekturyNACE ‧.‧: Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
niebielony papier pakowy lub karton, papier lub karton falistyOf unbleached kraft paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard
Jabłka Mela di Valtellina wprowadzane są do obrotu z wykorzystaniem pudełek z tektury falistej – tacek kartonowych – składanych kartonów (traypak) – skrzynek drewnianych – skrzynek wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych – zapieczętowanych opakowań zawierających kilka owoców (tacek, kartonów i torebMela di Valtellina is released for consumption in corrugated cardboard bins- cardboard trays- telescopic boxes (traypak)- wooden crates- reusable plastic crates- sealed packs containing a number of apples (trays, boxes and bags
nylonowa siatka lub karton z tektury falistejnylon net or corrugated case
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny międzynarodowy i krajowy znak towarowy przedstawiający białą linię falistą na czarnym tle dla towarów należących do klas ‧, ‧ iMark or sign cited in opposition: Existing national and international figurative mark constituted by the representation of a white wavy line on a black background, for goods in Classes ‧, ‧ and
CPA ‧.‧.‧: Papierfalisty i tektura falista w zwojach lub arkuszachCPA ‧.‧.‧: Corrugated board, in rolls or sheets
" Minęło wiele lat "" odkąd Smolipaluch patrzył na faliste łąki i stary młyn. "" It had been many years...... since Dustfinger had set eyes on the rolling meadows and the old mill
Pozycja ‧ obejmuje, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powlekane, pod warunkiem że nie przyjęły podczas obróbki charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjamiHeading ‧ applies, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings
Z wyjątkiem tego, gdy znajdują się za nim trzy linie faliste, bo wtedy Z staje się BUnless it' s followed by three wavy lines, in which case the Z becomes a B
Trzy faliste linieThree wavy lines
odsłaniały zaledwie płatki uszu, biegnąc ku skroniom falistą linią, którą wiejski lekarz spostrzegł pierwszy raz w życiu.and, just showing the tip of the ear, it was joined behind in a thick chignon, with a wavy movement at the temples that the country doctor saw now for the first time in his life.
CPA ‧.‧.‧: Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż falisteCPA ‧.‧.‧: Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard
Lubił ją znacznie bardziej niż ona. Nie pamiętała z dzieciństwa ogrodu, tylko jasne światło, którego promienie po dachach z falistej blachy ześlizgiwały się na paloną glinę placu zabaw. Nawet u metodystów nie było trawy.He liked it a great deal better than she did — her memories of childhood contained no garden: the hard light had struck off roofs of corrugated iron onto a playground of baked clay. Even with the Methodists there had been no grass.
CPA ‧.‧.‧: Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistejCPA ‧.‧.‧: Cartons, boxes and cases, of corrugated board or corrugated paperboard
W drugim zarzucie skarżąca podnosi naruszenie obowiązku uzasadnienia, jeżeli chodzi o wyłączny charakter wytycznych regionalnych, konieczność uwzględnienia rynku makulatury zaopatrującego rynek surowej tektury falistej oraz ocenę pozycji konkurencyjnej beneficjenta pomocy Propapier PM ‧ na tych rynkach i na wtórnym wobec nich rynku tektury falistejBy its second plea in law the applicant complains that the obligation to provide reasons was infringed in relation to the nature of the regional aid Guidelines as the exclusive basis for the decision; it also complains of infringements in relation to the need to take into account the market for recycled fibre as the upstream market for corrugated case material and regarding the assessment of the competitive position on those markets and on the downstream corrugated board market of the recipient of State aid Propapier PM
CHOG Limone Interdonato Messina wprowadzana jest na rynek w pojemnikach lub na tackach drewnianych, plastikowych lub kartonowych, w siatkach o maksymalnej pojemności ‧ kg, w skrzynkach z tektury falistejLimone Interdonato Messina PGI lemons are marketed in wooden, plastic and/or cardboard containers and/or trays, in nets of a maximum weight of ‧ kg and in corrugated cardboard bins
Opis: W środkowej części monety znajduje się prostokąt z liczbą ‧ na którego tle zbiega się kilka falistych liniiDescription: The coin shows curved lines around a rectangle marked with the figure
Faliste linie oczywiście oznaczają wodęThe wavy lines mean water, of course
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Przedstawienie linii falistej dla towarów i usług należących do klas ‧, ‧ i ‧- zgłoszenie nrCommunity trade mark concerned: Representation of a wavy line for goods and services in Classes ‧, ‧ and ‧ (Application No
W badaniu działania embriotoksycznego na szczurach, stwierdzono u płodów samic, którym podano werteporfinę w dawce ponad ‧ razy większej od dawki zalecanej dla ludzi (na podstawie AUC), zwiększenie częstości występowania wrodzonego braku oczu, małoocza, „ falistych ” żeber i innych zmian u płodówIn an embryotoxicity study rat foetuses of dams given greater than approximately ‧ times the recommended human dose (based on AUC) had increasing incidences of anophthalmia/microphthalmia, wavy ribs and foetal alterations
niebielony papier lub karton, papier lub karton falistyunbleached paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard
Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistejKraftliner
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy papuga falista.Znalezione w 0,293 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.