Tłumaczenia na język angielski:

  • bladder     
    (noun   )
  • urinary bladder   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

choroby pęcherza moczowegobladder diseases
kamica pęcherza moczowegourolithiasis
zapalenie pęcherza moczowegocystitis

Przykładowe zdania z "pęcherz moczowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
W celu zminimalizowania narażenia na promieniowanie należy zalecać częste opróżnianie pęcherza moczowego po podaniu dawkiFrequent bladder emptying should be encouraged after dosing to minimise radiation exposure
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczuMusculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
Narządami docelowymi dla zmian nowotworowych były nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa, gruczoł napletkowy i łechtaczkowy, jelito cienkie, przytarczyce, nadnercza oraz dno żołądkaTarget organs for neoplastic changes were the kidneys, urinary bladder, urethra, preputial and clitoral gland, small intestine, parathyroid glands, adrenal glands and non-glandular stomach
Po długiej dyskusji uzyskano porozumienie w kwestii wprowadzenia stwierdzeń zapobiegawczych dotyczących ograniczenia zaleceń do stosowania schematu leczenia dawką jednorazową w porównaniu ze schematem ‧-dniowym oraz ograniczenia możliwości stosowania tej opcji do niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u kobiet w wieku przedmenopauzalnymAfter a long discussion, an agreement was achieved to using precautionary statements for downgrading the recommendation of the single dose regimen as compared to the ‧-day regimen and by restricting this possible option to uncomplicated cystitis in pre-menopausal women
Blokuje on w organizmie pewne receptory – receptory muskarynowe M‧ i M‧, co w pęcherzu moczowym powoduje rozkurcz mięśni odpowiedzialnych za wypchnięcie moczu z pęcherzaIt blocks some receptors in the body, the muscarinic M‧ and M‧ receptors, and in the bladder, this causes the muscles that push urine out of the bladder to relax
Dla podanej aktywności ‧ MBq typowa dawka promieniowania dla docelowego organu, przerzutów w kośćcu, wynosi ‧, ‧ Gy, a typowe dawki promieniowania dla organów krytycznych kształtują się następująco: niezmienione chorobowo powierzchnie kości ‧, ‧ Gy, czerwony szpik kostny ‧, ‧ Gy, ściana pęcherza moczowego ‧, ‧ Gy, nerki ‧, ‧ Gy i jajniki ‧, ‧ GyFor an administered activity of ‧ MBq, the typical radiation dose to the target organ, skeletal metastases, is ‧ Gy and the typical radiation doses to the critical organs are: normal bone surfaces ‧ Gy, red marrow ‧ Gy, urinary bladder wall ‧ Gy, kidneys ‧ Gy and ovaries ‧ Gy
Wskazany jest do stosowania w przypadku raka pęcherza moczowego, zaawansowanego stadium niedrobnokomórkowego raka płuc, zaawansowanego stadium raka trzustki, raka piersi oraz raka jajnikaIt is indicated in bladder cancer, advanced non-small cell lung cancer, advanced pancreatic cancer, breast cancer and ovarian cancer
U psów i małp, którym podawano lek przez okres do ‧ miesięcy, nie obserwowano przerostu ściany pęcherza moczowegoHyperplasia of the urinary bladder was not seen in dogs or monkeys treated for up to ‧ months
Dawkę promieniowania dla organizmu można ograniczyć przez zastosowanie forsownej diurezy i częste opróżnianie pęcherza moczowegoRadiation dose to the body can be limited by promoting a diuresis and frequent voiding of urine
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczureaction Alopecia Musculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations Elevated plasma prolactin levels
Model opieki nad pacjentem z wyłonioną urostomią metodą Brickera z powodu raka pęcherza moczowegoThe model of patient nurse care with Bricker urostomy due to urinary bladder cancer
Cystoskopia elektroresekcja przezcewkowa jako znaczące metody w diagnostyce i leczeniu nowotworów pęcherza moczowegocystoscopy and transurethral resection as a significant method in the diagnosis and treatment of urinary bladder cancer
Przywieranie szkodliwych bakterii do ściany pęcherza moczowego jest głównym czynnikiem ryzyka w rozwoju zakażeń układu moczowegoThe adhesion of harmful bacteria to the bladder wall is the main risk factor in the development of urinary tract infections
nerki i przyległe węzły chłonne (Lnn. renales) oraz pęcherz moczowyTHE KIDNEYS AND THEIR LYMPH NODES (LNN. RENALES) AND THE BLADDER
Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosaStaphylococcal bacteraemia Tuberculosis Bronchopneumonia Herpes ophthalmicus Beta haemolytic streptococcal infection Candidiasis Genital candidiasis Urinary tract infection Cystitis Body tinea
zapalenie skóry wywołane przez roztocza, zapalenie oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie płuc, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie pęcherza, infekcja ucha, infekcja oka, grypa, miejscowa infekcja, zapalenie części nosowej gardła, grzybica paznokci, zapalenie ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego, zapalenie gardła, zapalenie płuc, infekcja dróg oddechowych, nieżyt nosa, zapalenie zatok, zapalenie migdałków, zapalenie tchawicy i oskrzeli, infekcja górnych dróg oddechowych, infekcja dróg moczowych, infekcja wirusowaAdverse Drug Reaction acarodermatitis, bronchitis, bronchopneumonia, cellulitis, cystitis, ear infection, eye infection, influenza, localised infection, nasopharyngitis, onychomycosis, otitis media, otitis media chronic, pharyngitis, pneumonia, respiratory tract infection, rhinitis, sinusitis, tonsillitis, tracheobronchitis, upper respiratory tract infection, urinary tract infection, viral infection
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych Zaburzenia nerek i dróg moczowych Uczucie parcia na pęcherz Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Priapizm Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia Zmęczenie Obrzęk Badania diagnostyczne Zwiększenie Zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczuMusculoskeletal and connective tissue disorders Rhabdomyolysis Renal and urinary disorders Urinary hesitation Reproductive system and breast disorders Priapism General disorders and administration site conditions Asthenia Fatigue Oedema Investigations
Powikłane zapalenie pęcherza moczowego, niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerekComplicated cystitis, Uncomplicated pyelonephritis
Zakażenia układu moczowego, w tym zapalenie pęcherza moczowegoUrinary tract infection including cystitis
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1045 zdań frazy pęcherz moczowy.Znalezione w 1,104 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.