Tłumaczenia na język angielski:

 • botanical garden   
  (Noun  ) []
   
  a place where a variety of plants are grown for scientific reasons
   
  A place in which plants are grown, studied and exhibited.
 • botanic garden   
 • botanical gardens   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Ogród Botaniczny w GisborneGisborne Botanical Gardens
Ogród Botaniczny w GöteborguGöteborg Botanical Garden
Ogród Botaniczny w KrakowieBotanical Garden in Kraków

Przykładowe zdania z "ogród botaniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wybrane aspekty przestrzenno-organizacyjne zarządzania ogrodem botanicznym jako atrakcją turystyczną na przykładzie Krakowskiego Ogrodu Botanicznego.The some chosen aspects of administration and landscape planning in mangement of botanical garden as a tourist attraction based on Cracow's Botanical Garden.
Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.Populist hacking, as though going at a botanical garden with an axe.
Nagle puściła się pędem przez Quatremares i Sotteville, przemknęła Większym Traktem i ulicą Elbeuf, zatrzymując się po raz trzeci przed Ogrodem Botanicznym. - Ruszaj dalej! - głos był teraz ostrzejszy.But suddenly it turned with a dash across Quatremares, Sotteville, La Grande-Chaussee, the Rue d‘Elbeuf, and made its third halt in front of the Jardin des Plantes. < Get on, will you? > cried the voice more furiously.
Rośliny z rodzaju Euphorbia objęte I i II załącznikiem Konwencji Waszyngtońskiej w kolekcjach polskich ogrodów botanicznychPlants from genus Euphorbia included in CITES Appendixes I and II in collections of Polish botanic gardens
zabytki, parki narodowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, akwariahistoric monuments, national parks, zoological and botanical gardens, aquaria
Dawne rośliny użytkowe w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UJ – rośliny sakralne i magiczne.The old useful plants in the collections of the Botanic Garden of the Jagiellonian University - the sacred and magical plants
Oferta dydaktyczna wybranych Ogrodów Botanicznych, skierowana do uczniów i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnegoEducational offer in selected botanical gardens, addressed to students and teachers of the second, third and fourth stage of education
W ogrodzie botanicznym widzieliśmy wiele dziwnych roślin.We saw many unusual plants in the botanical garden.
Jeżeli spojrzycie na lewo, zobaczycie Ogród Botaniczny...... używany do uprawy cukruIf you look on the left there, you' il see the botanical garden...... what used to be a sugar plantation
Współczesne zadania ogrodów botanicznych i ich realizacja przez polskie ogrody botaniczne.Modern tasks of botanical gardens and their execution by Polish botanical gardens.
pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, akwaria, wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itdhistoric monuments, national parks, zoological and botanical gardens, aquaria, hire of equipment and accessories for culture, such as television sets, video cassettes, etc
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w świadomości społeczeństwa na podstawie prasy i przewodników po Krakowie XIX i XX wieku.Botanical Garden of the Jagiellonian University in the consciousness of the society on the basis of press and Cracow guidebooks of the XIX and XX century.
Mnie zaciekawiły te ogrody botaniczneWell, the botanical gardens are pulling me, I don' t know about you
kultura: teatry publiczne, orkiestry, muzea, biblioteki, archiwa, ogrody zoologiczne i botaniczneculture: public theatres, orchestras, museums, libraries, archives, zoological and botanical gardens
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrodyBotanical and zoological gardens and nature reserves activities
" Fandorin i Pożarski, przeciw którym tak nieudolnie przeprowadziliście akcję w łaźni, jutro, o ‧- tej, będą znajdować się w Ogrodzie Botanicznym, przy lodowym labiryncie' Tomorrow at noon Fandorin and Pozharsky' will come to Neskuchny Garden, ' lce Labyrinth '
Usłonecznienie i uwarunkowania helioterapii w Ogrodzie Botanicznym UJ w KrakowieThe sunshine duration and heliotherapeutic conditions in the Botanical Garden of the Jagiellonian University in Cracow
Edukacyjna funkcja Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu WarszawskiegoEducational function of the Warsaw University Botanical Garden
Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [kultura: publiczne teatry, filharmonie, muzea, biblioteki, archiwa, ogrody zoologiczne i botaniczne]Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten)- [culture: public theatres, orchestras, museums, libraries, archives, zoological and botanical gardens]
Ogród botaniczny DubounceDubounce Botanical Gardens
Biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zoologicznelibraries, museums, botanical andzoological gardens
teatry, filharmonie, muzea, biblioteki, archiwa, ogrody zoologiczne i botaniczne]public theatres, orchestras, museums, libraries, archives, zoological and botanical gardens]
Ogrody botaniczneBotanical gardens
,,Przebieg temperatury gleby na Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IG i GP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie w 2008 r.“The cycle of soil temperature analyzed in the Field Research Station of the Climatology Department in the Botanical Garden in Krakow in 2008”
Kolekcje dendrologiczne w Ogrodzie Botanicznym Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w BydgoszczyThe Stock of Trees in the Botanical Garden of the Culture and Recreation Park in Bydgoszcz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1191 zdań frazy ogród botaniczny.Znalezione w 0,49 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.