Tłumaczenia na język angielski:

 • botanical garden   
  (Noun  ) []
   
  a place where a variety of plants are grown for scientific reasons
   
  A place in which plants are grown, studied and exhibited.
 • botanic garden   
 • botanical gardens   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Ogród Botaniczny w GisborneGisborne Botanical Gardens
Ogród Botaniczny w GöteborguGöteborg Botanical Garden
Ogród Botaniczny w KrakowieBotanical Garden in Kraków

Przykładowe zdania z "ogród botaniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Współczesne zadania ogrodów botanicznych i ich realizacja przez polskie ogrody botaniczne.Modern tasks of botanical gardens and their execution by Polish botanical gardens.
Wybrane aspekty przestrzenno-organizacyjne zarządzania ogrodem botanicznym jako atrakcją turystyczną na przykładzie Krakowskiego Ogrodu Botanicznego.The some chosen aspects of administration and landscape planning in mangement of botanical garden as a tourist attraction based on Cracow's Botanical Garden.
Rola Ogrodu Botanicznego w Kew (Royal Botanic Gardens, Kew) w Wielkiej Brytanii w Edukacji i Popularyzacji Wiedzy BotanicznejThe Role of Royal Botanic Gardens, Kew in United Kingdom in education and popularization of botanical knowledge
Ważną rolę w jej rozwoju odegrał tutejszy ogród botaniczny i pracujący w nim ogrodnik BresiersThe Botanical Garden and its horticulturist Bresiers played an important part in the cultivation's development
Ogrody botaniczneBotanical gardens
Nagle puściła się pędem przez Quatremares i Sotteville, przemknęła Większym Traktem i ulicą Elbeuf, zatrzymując się po raz trzeci przed Ogrodem Botanicznym. - Ruszaj dalej! - głos był teraz ostrzejszy.But suddenly it turned with a dash across Quatremares, Sotteville, La Grande-Chaussee, the Rue d‘Elbeuf, and made its third halt in front of the Jardin des Plantes. < Get on, will you? > cried the voice more furiously.
Rośliny z rodzaju Euphorbia objęte I i II załącznikiem Konwencji Waszyngtońskiej w kolekcjach polskich ogrodów botanicznychPlants from genus Euphorbia included in CITES Appendixes I and II in collections of Polish botanic gardens
Śluzowce właściwe (Myxomycetes) w kulturach wilgotnych kory żywych drzew Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.True slime molds (Myxomycetes) occurring on the bark of living trees in the Botanical Garden of Jagiellonian University in Cracow.
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrodyBotanical and zoological gardens and nature reserves activities
W ogrodzie botanicznym widzieliśmy wiele dziwnych roślin.We saw many unusual plants in the botanical garden.
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w świadomości społeczeństwa na podstawie prasy i przewodników po Krakowie XIX i XX wieku.Botanical Garden of the Jagiellonian University in the consciousness of the society on the basis of press and Cracow guidebooks of the XIX and XX century.
Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [kultura: publiczne teatry, filharmonie, muzea, biblioteki, archiwa, ogrody zoologiczne i botaniczne]Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten)- [culture: public theatres, orchestras, museums, libraries, archives, zoological and botanical gardens]
Gatunki sagowców z załącznika II konwencji cites w kolekcjach polskich ogrodów botanicznychThe species of cycads included in the Appendix II CITES in polish botanical gardens' collection
zabytki, parki narodowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, akwariahistoric monuments, national parks, zoological and botanical gardens, aquaria
Geobaza obiektów roslinnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na potrzeby wizualizacji kartograficznej.Plant objects geodatabase of Adam Mickiewicz University Botanic Garden for the purposes of cartographic visualization.
Ogród botaniczny DubounceDubounce Botanical Gardens
Oferta dydaktyczna wybranych Ogrodów Botanicznych, skierowana do uczniów i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnegoEducational offer in selected botanical gardens, addressed to students and teachers of the second, third and fourth stage of education
Kolekcje dendrologiczne w Ogrodzie Botanicznym Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w BydgoszczyThe Stock of Trees in the Botanical Garden of the Culture and Recreation Park in Bydgoszcz
Efektywność zapylania kwiatów szachownicy kostkowanej(Fritillaria meleagris L.,Liliaceae) w warunkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu WarszawskiegoPollination efficiency of common fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) flowers in conditions of Warsaw University Botanic Garden
Edukacyjna funkcja Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu WarszawskiegoEducational function of the Warsaw University Botanical Garden
rocznica ogrodu botanicznego w Lublanieth anniversary of the botanical garden in Ljubljana
Dawne rośliny użytkowe w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UJ – rośliny sakralne i magiczne.The old useful plants in the collections of the Botanic Garden of the Jagiellonian University - the sacred and magical plants
" Fandorin i Pożarski, przeciw którym tak nieudolnie przeprowadziliście akcję w łaźni, jutro, o ‧- tej, będą znajdować się w Ogrodzie Botanicznym, przy lodowym labiryncie' Tomorrow at noon Fandorin and Pozharsky' will come to Neskuchny Garden, ' lce Labyrinth '
Biblioteka spektralna gatunków zielnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu WarszawskiegoHerbaceous species spectral library of the Warsaw University Botanic Garden
Usłonecznienie i uwarunkowania helioterapii w Ogrodzie Botanicznym UJ w KrakowieThe sunshine duration and heliotherapeutic conditions in the Botanical Garden of the Jagiellonian University in Cracow
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1163 zdań frazy ogród botaniczny.Znalezione w 1,505 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.