Tłumaczenia na język angielski:

  • repay     
    (verb   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

odwdzięczyć sięto return a favour

Przykładowe zdania z "odwdzięczyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jednak nie zamierzasz mi się odwdzięczyć?But you' re not gonna return the favor, right?You mean, step back over
Nie mogę ci się odwdzięczyćYou know, I can' t give anything back
Może kiedyś się odwdzięczęI' il be able to return this favor
Skoro przyjaciele robią sobie przysługi, to mi się odwdzięczyszAnd... since friends do favors for their friends, you will do a favor for me
Mechaniku Rowerowy, jak ci się odwdzięczę?Bicycle Repair Man, how can I ever repay you?
Mój drogi, jak ja ci się odwdzięczę?!My dear, G ' Kar, how can I ever thank you?
Chciałbym, żeby pan wiedział, że jutro Nowy Jork odwdzięczy się panuAnd I want you to know...... that tomorrow, the city of New York is going to go to bat for you
Nie mogę się odwdzięczyć?Every chance the guy gets, he takes me down a peg.Can' t snap back at him?
Chyba odwdzięczysz mi się tym samymSo you take care now to extend me the same courtesy
Chcę ci się jakoś odwdzięczyćI don' t suppose you' d accept this in appreciation
Odwdzięczę się temu kto mi pomożeI' d be willing to take care of anybody who helped me out
PogadajmyChcesz mi się odwdzięczyć za Roberta?I' ve remembered
Gdyby nie było rezerwy, nie wiem jak mógłbym ci się odwdzięczyćIf shit was reversed, I don' t know how I could do that bid for you like that
Poszukaj lepiej innej rzeki, bo prezydent Boone otrzymał... ‧- cio milionowy datek od firm energetycznych... i jakoś będzie musiał im się odwdzięczyćYou' d better look for another river, because President Boone has received... ten million dollars in contributions from the energy company... and he' s got to pay them back somehow
" Proszę, to boli "./ Odwdzięczę ci się" No, please.It hurts. "- Thanks for the tip
Don Ciccio się odwdzięczy!Don Ciccio will thank you for it!
Nie wiem, jak ci się odwdzięczyćI can' t thank you enough
Ja oferuję to, co mam... a pan może się odwdzięczyćIf I offer mine...... you should offer yours
Jak... się panu odwdzięczę?And detective...... how can I ever repay you?
Odwdzięczyłeś się hojnieA year in which our bounty overflowed
Powiedzą ci, że potrafię się odwdzięczyćThey' il tell you I know how to return a favor
Tak czy owak, nawet jeśli nasze wysiłki okażą się daremne, będzie to przynajmniej znakomita okazja do przeprowadzenia debaty na temat sensowności stosowania nadzwyczajnych korzyści handlowych jako środka pomocy nadzwyczajnej - czy też, jak w tym przypadku, środka politycznego odwdzięczenia się za przysługi danego kraju - i na temat granic ich wykorzystania do tego celu.In any case, even if our efforts turn out to be in vain, it will, at least, be an excellent opportunity to debate how sensible it is to use exceptional trade advantages as a means of emergency aid - or, as in this case, as a means of political repayment for a given country - and what limits such usage has.
Zdawało mi się, że miały się nam odwdzięczyć?I thought they were supposed to reciprocate?
Bez obaw, odwdzięczą sięKUP:Don' t worry, they' il reciprocate
Odwdzięczy mi się jakoś, prawda?He' il make it up to me.Won' t you, boy?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 119 zdań frazy odwdzięczyć.Znalezione w 0,483 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.