wymowa: IPA: ˈɔʧ̑ɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

  • eyes       
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
nominative, accusative plural of oko
 
nieregularna liczba mnoga od oko

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (54)

akomodacja okaaccommodation
biednemu zawsze wiatr w oczyit never rains but it pours
błyskawicznie; w mgnieniu okaas quick as lightning (a flash)
być solą w okube a thorn in sb's flesh; be a thorn in sb's side
choroba oczueye disease
choroba okaeye diseases; ophthalmic diseases
choroby oczuophthalmic diseases; eye disease; eye diseases
co z oczu, to z sercaout of sight, out of mind
czy mogę rzucić okiem nacan I have a look at
Gmina Wielkie OczyGmina Wielkie Oczy
gołym okiemwith the naked eye
jak okiem sięgnąćas far as the eye can reach
klapki na oczyblinkers
kredka do oczueyeliner; eye liner
kwarcowe tygrysie okotiger's eye
mgnienie okamoment; split second
mieć coś na okuto have one's eye on sth
miej oko nakeep an eye out for
mydlenie oczueyewash
na naszych oczachbefore our very eyes
na pierwszy rzut okaat first sight (view)
na pierwszy rzut oka, z pozoruon the surface
na pozór; na pierwszy rzut oka; jak się wydajeon the face of it
nie wiedziałem, gdzie podziać oczyI didn't know where to look
nierzucający się w oczyinconspicuous
Nocne oczyNight Eyes
ok.ca; c.; ca.; about
oka mgnieniea split second
okoeye; optical; optic; ; glyph; eyes; sight
oko smokalongyen; dimocarpus longan; euphoria longana; longan; nephelium longana
oko za oko, ząb za ząbeye for an eye; eye for an eye, a tooth for a tooth
otworzyć komuś oczyopen sb's eyes
Pistolet maszynowy OCz-02 KiparisOTs-02 Kiparis
podbite okoblack eye; shiner
przymykać okoon; connive at; turn a blind eye
przypuszczalnie; na oko; na wyczucie; na chybił trafiłby guess; at a guess
rzucający się w oczyconspicuous; manifest; obvious
rzuć okiem, spójrztake a look
rzućmy okiem nalet's have a look at
spójrzmy prawdzie w oczylet's face it
strzelać oczamiogle
Tylko dla twoich oczuFor Your Eyes Only
uczta dla oczufeast for the eyes
w cztery oczyface to face
w jednej chwili; w oka mgnieniu; błyskawiczniein a flash
w mgnieniu okain two shakes; in a split second; in the twinkling of an eye; in a twinkling
w moich oczachin my eyes
w oka mgnieniuin a crack
w ułamku sekundy; w oka mgnieniuin a split second
wytrzeszczać oczystare
z grubsza; na oko; szacunkoworough estimate (guess)
zamykać oczyshut one's eyes
zapalenie błony naczyniowej okauveitis
zasada „czworga oczu”four-eye principle

Przykładowe zdania z "oczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Czy to prawda, że ona ma szklane oko?Is it true she got a glass eye?
Zapewnię ci wszystko, czego potrzebujesz, ok?I' il get you anything you need, okay?
Nie ma problemu!/ Dawaj to, dawaj, dawaj./ Stąd po uszy i oczy wszechświata./ To moje motto.../ albo nim będzie,/ jeśli zacznę używać mottaNo problem.Bring it on. Bring it on
Miranda, miej na nią okoMiranda, keep an eye on her
W oczach wielu ludzi była to debata pomiędzy instytucjami, co w pewnym sensie jest powodem do wstydu, ale jednocześnie być może zdołamy wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość.In many people's eyes, this has been a debate between the institutions, which, in a way, is a shame, but at the same time, we can perhaps learn something for the future.
Trzymaj na niego okoKeep an eye on him
Nie muszę oglądać na własne oczy tego, co dla mnie oczywisteBe that as it may...... I don' t need to go there to see the obvious
W ‧ r. rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ podniesiono cła do ich obecnego poziomu (‧ EUR/tonę, lub ok. ‧ % obecnej rosyjskiej ceny eksportowej), ponieważ stwierdzono, że eksporterzy dokonali absorpcji (tj. ceny eksportowe uległy zmniejszeniu, a tym samym wzrósł dumpingIn ‧, by Regulation (EC) No ‧/‧ duties were increased to their current level (EUR ‧/tonne, or around ‧ % of Russian current export price) because it was found that exporters engaged in absorption (i.e. export prices were decreased, thereby increasing dumping
Ponieważ LUMIGAN zawiera chlorek benzalkoniowy, u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzoną rogówką przy częstym lub długotrwałym stosowaniu wymagany jest nadzórSince LUMIGAN contains benzalkonium chloride, monitoring is required with frequent or prolonged use in dry eye patients or where the cornea is compromised
Istnieją jednak różne metody i nie zawsze można je rozpoznać na pierwszy rzut oka.There are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.
Rząd w swoim wniosku z listopada ‧ r. zalecił udzielenia spółce Teracom gwarancji kredytowej w kwocie do ‧ mld SEK(ok. ‧ mln EURA Government proposal of November ‧ recommended that a credit guarantee amounting to a maximum of SEK ‧ million (approximately €‧ million) be given to Teracom
Tak, trochę pozmieniały się nam plany ale już jest okYeah, we got a little off schedule but we' re good now
w przypadku trądziku różowatego obejmującego okolice oczuif you have the type of rosacea which affects the eyes
Kiedy noszę kontakty, mam wysuszone i zaczerwienione oczy.When I use contacts my eyes feel dry and become red.
Czy obywatel turecki, legalnie zatrudniony na rynku pracy państwa członkowskiego i wykonujący stale na rzecz innej osoby, pod jej kierownictwem, określone czynności, które mają swoistą wartość ekonomiczną i za które otrzymuje w zamian wynagrodzenie, posiada status pracownika zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji nr ‧/‧ Rady Stowarzyszenia EWG-Turcja (decyzja nr ‧/‧), również w sytuacji, gdy wymiar jego czasu pracy wynosi jedynie ok. ‧ % pełnego wymiaru czasu pracy wynikającego z układu zbiorowego (w tym przypadku ‧,‧ godziny tygodniowo z ‧ godzin tygodniowego czasu pracy), a dochód osiągnięty wyłącznie z tytułu tej działalności zarobkowej pokrywa jedynie ok. ‧ % sumy, która – zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego – jest konieczna w celu zapewnienia środków utrzymania (w tym przypadku ok. ‧ EUR z ok. ‧ EUR)?Is a Turkish national who is duly registered as belonging to the labour force of a Member State and who has, for an extended period for and under the instruction of another, performed services of a certain economic value in return for which he receives remuneration a worker for the purposes of Article ‧ of Decision No ‧/‧ of the EEC/Turkey Association Council, even if the time spent in that activity amounts to only approximately ‧% of the collectively agreed working time of a full-time worker (in the present case, ‧.‧ hours as against a ‧-hour working week) and the income earned from that activity by itself covers only approximately ‧% of the amount determined under the national law of the Member State to be necessary for subsistence (in the present case, approximately EUR ‧ as against approximately EUR ‧)?
Obywatele nie rozumieją dążeń UE i nie dziwi nas, że większość skarg dotyczy Komisji, gdyż w oczach naszych współobywateli Komisja to Unia Europejska.They do not see the point of Europe, and it is not surprising that most of the complaints concern the Commission since, in the eyes of our fellow citizens, the Commission is the European Union.
Z ‧,‧ mln bydła wszystkich ras w Niemczech około ‧,‧ mln (tj. ok. ‧ %) hoduje się w gospodarstwach bawarskichOf the ‧,‧ million cattle of all breeds in Germany, around ‧,‧ million (some ‧ %) are on Bavarian farms
Z ręki nie je,// ale jego czujne oczy i uszy ostrzegają mnie, gdy coś się dzieje" He still won' t eat from my hand..." but his keen eyes and ears never fail to alert me when something is wrong. "
Zamknij oczy i przypomnij sobie, jak wyglądałPicture him in your head
W wielu przypadkach białe króliki są bardziej wrażliwe niż ludzie na podrażnienia lub korozję okaIn many cases the albino rabbit is more sensitive than humans to ocular irritants or corrosives
(NL) Panie Przewodniczący! W dzisiejszych czasach kryzysu nie powinniśmy tracić z oczu faktu, że w ostatnich dziesięciu latach euro przyniosło nam wielki dobrobyt i stabilność oraz wiele miejsc pracy.(NL) Mr President, in this time of crisis we should not lose sight of the fact that, over the past ten years, the euro has brought us a great deal of prosperity and stability, as well as many jobs.
Spójrzmy prawdzie w oczy. Podstawowa funkcja UE polega na zatrudnianiu własnych pracowników - oto dlaczego jej budżet stale rośnie.We now see the truth, which is that the core function of the EU is the employment of its own employees, which is why its budget always rises.
Obraz Rosjan w oczach Polaków na podstawie wybranych artykułów prasowych ostatniej dekadyImage of Russians in eyes of Poles on base of chosen articles of the last decade.
OK, Agencie KocykOK, Agent Blanky.It was not a blanky
Powiedz im, żeby tu zaczekali.Zabiorę cię tam, żebyś zobaczył, OK?Tell them you will wait here and take to see that, ZSl?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15464 zdań frazy oczy.Znalezione w 12,732 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.