wymowa: IPA: ˈɔʧ̑ɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

  • eyes       
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
nominative, accusative plural of oko
 
nieregularna liczba mnoga od oko

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (54)

akomodacja okaaccommodation
biednemu zawsze wiatr w oczyit never rains but it pours
błyskawicznie; w mgnieniu okaas quick as lightning (a flash)
być solą w okube a thorn in sb's flesh; be a thorn in sb's side
choroba oczueye disease
choroba okaeye diseases; ophthalmic diseases
choroby oczuophthalmic diseases; eye disease; eye diseases
co z oczu, to z sercaout of sight, out of mind
czy mogę rzucić okiem nacan I have a look at
Gmina Wielkie OczyGmina Wielkie Oczy
gołym okiemwith the naked eye
jak okiem sięgnąćas far as the eye can reach
klapki na oczyblinkers
kredka do oczueyeliner; eye liner
kwarcowe tygrysie okotiger's eye
mgnienie okamoment; split second
mieć coś na okuto have one's eye on sth
miej oko nakeep an eye out for
mydlenie oczueyewash
na naszych oczachbefore our very eyes
na pierwszy rzut okaat first sight (view)
na pierwszy rzut oka, z pozoruon the surface
na pozór; na pierwszy rzut oka; jak się wydajeon the face of it
nie wiedziałem, gdzie podziać oczyI didn't know where to look
nierzucający się w oczyinconspicuous
Nocne oczyNight Eyes
ok.ca; c.; ca.; about
oka mgnieniea split second
okoeye; optical; optic; ; glyph; eyes; sight
oko smokalongyen; dimocarpus longan; euphoria longana; longan; nephelium longana
oko za oko, ząb za ząbeye for an eye; eye for an eye, a tooth for a tooth
otworzyć komuś oczyopen sb's eyes
Pistolet maszynowy OCz-02 KiparisOTs-02 Kiparis
podbite okoblack eye; shiner
przymykać okoon; connive at; turn a blind eye
przypuszczalnie; na oko; na wyczucie; na chybił trafiłby guess; at a guess
rzucający się w oczyconspicuous; manifest; obvious
rzuć okiem, spójrztake a look
rzućmy okiem nalet's have a look at
spójrzmy prawdzie w oczylet's face it
strzelać oczamiogle
Tylko dla twoich oczuFor Your Eyes Only
uczta dla oczufeast for the eyes
w cztery oczyface to face
w jednej chwili; w oka mgnieniu; błyskawiczniein a flash
w mgnieniu okain two shakes; in a split second; in the twinkling of an eye; in a twinkling
w moich oczachin my eyes
w oka mgnieniuin a crack
w ułamku sekundy; w oka mgnieniuin a split second
wytrzeszczać oczystare
z grubsza; na oko; szacunkoworough estimate (guess)
zamykać oczyshut one's eyes
zapalenie błony naczyniowej okauveitis
zasada „czworga oczu”four-eye principle

Przykładowe zdania z "oczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tak, wszystko OKCan I have your autograph?
D pomocniczości jako sedna europejskiego procesu decyzyjnego , Yves Galland , który walczył o dalszą integrację gospodarczą , nie tracąc nigdy z oczu konieczności , jaką jest wspólnota wartości , oraz Gi js de Vries , którego praca na rzecz wolności i bezpieczeństwa doprowadzi ła go na stanowisko pierwszego koordynatora UE ds. walki z terroryzmem .Galland , who fought for further economic integration whilst never losing sight of the need for a genuine community of values ; and Gijs de Vries , whose work on freedom and security led him to become the EU ’ s first anti-terrorism coordinator .
Ok Ben, zróbmy toOkay, Ben, let' s do it
Płeć i cechy fizyczne (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne itpSex and physical description (height, color of eyes, distinguishing marks etc
To podkreśla moje oczyIt brings out my eyes
On już od dawna nie grał partyjki, ok?It was Charlie who was putting
Ponadto należy zauważyć, że moc produkcyjna w Polsce wzrosła po okresie objętym postępowaniem o ok. ‧ %Furthermore, it should be noted that capacity in Poland increased subsequent to the investigation period by around ‧ %
W związku z ustanowieniem Post Danmark A/S bilans otwarcia w wysokości ok. ‧,‧ mld DKK (‧,‧ mld po opodatkowaniu) został zarezerwowany na wyliczoną zgodnie z kalkulacją ubezpieczeniową kwotę ryczałtową płatną na rzecz państwa w celem zmniejszenia przyszłych rocznych składek emerytalnych z ‧ % do ‧ % pensji dla byłych i obecnych urzędników państwowych, którym firma wciąż musiała płacić składki emerytalne itpIn connection with the establishment of Post Danmark A/S, an opening balance of approx. DKK ‧,‧ billion (DKK ‧,‧ billion after tax) was set aside for an actuarially calculated lump sum payment to the State to bring down future annual pension contributions from ‧ % to ‧ % of salaries for former and remaining civil servants for whom the company still had to pay pension contributions, etc
OK, zobaczmy czy to zneutralizuje moc wiązkiOK, let' s see if this cuts out his tractor beam power
Poprostu chwytaj życie, OK?Just get a life, OK?
OK, chłopaki wychodzimy stądOkay, guys, let' s get out of here
Tylko dzisiejszą noc, OK?W porządkuJust for tonight, OK?
W świetle powyższej oceny ryzyka oraz biorąc pod uwagę fakt, że w ‧ r. wynik strukturalny ulegnie tylko niewielkiej poprawie, a w późniejszym okresie poprawiać się ma średnio o ok. ‧,‧ punktu procentowego PKB rocznie, założony w programie kurs polityki budżetowej jest niewystarczający do zapewnienia realizacji celu średniookresowego do ‧ roku zgodnie z założeniami poprzedniego programu, a może on nie wystarczyć nawet do osiągnięcia tego celu do ‧ roku w sposób przewidziany w programieIn view of the risk assessment above and the fact that the structural balance would hardly improve in ‧ and thereafter improve by close to ‧,‧ percentage points of GDP on average per year, the budgetary stance in the programme is not sufficient to ensure that the MTO is achieved by ‧ as planned in the previous programme and may not be sufficient to be achieved even by ‧ as envisaged in the programme
Zabawne.W tym czasie pana koledzy na oczach jego personelu aresztowali pana Cagne' aWhile your colleagues were arresting Mr. Cagne in front of his staff
Na istniejącej obecnie linii dużej prędkości Paryż-Tours, odcinek ‧,‧ kV DC (ok. ‧ km) jest eksploatowany z prędkościami dochodzącymi do ‧ km/hOn the existing High Speed Line Paris-Tours, a ‧,‧ kV DC section (about ‧ km) is operated in the vicinity of ‧ km/h
Czy pisarze nie wyobrażają sobie rzeczy, których nie można zauważyć gołym okiem?Don' t writers, like, just imagine things you don' t see?
Na ten cel ma być zapewnione finansowanie poprzez narzędzie stabilności do sumy ok. 10 mln euro przed końcem 2007 roku.For this purpose, funding to the amount of some EUR 10 million is to be provided by the stability instrument before the end of 2007.
Nie spuszczać piłki z oczuMake sure you keep your eyes on the ball
Odnotowuje, że organy regulacyjne mają często zbyt krótkowzroczną wizję zmierzającą do obniżenia taryf za dostęp do sieci energii elektrycznej i gazu za wszelką cenę i tracą przy tym z oczu cele długofalowe: optymalny rozwój sieci i ulepszenie- a przynajmniej utrzymanie- jakości sieci i usługnotes that regulators often take an overly short-term view, determined to cut the tariffs for the electricity and gas networks at any cost and losing sight of long-term objectives: optimal development of the network and improvement of (or at least maintaining) network and service quality
Dokąd zmierza muzyka metalowa, bo widział ją europejskimi oczami i uszamiYou know, the metal music going, because he could see it with European ears and eyes maybe
Dała nam oczy do patrzeniaHe gave us eyes to see with
Substancje o znanym działaniu korozyjnym lub powodujących dotkliwe podrażnienia oczu nie powinny być aplikowane do oczu zwierząt, podobnie substancje powodujące działanie korozyjne i/lub podrażniające dla skóryThereafter, available data from human and/or animal studies investigating dermal corrosion/irritation should be evaluated
Powszechnie uznaje się, że do podstawowych składników diety europejskiej można zaliczyć ok. ‧–‧ produktówIt is generally recognised that major components of the European diet are constituted by some ‧ to ‧ food products
Okay, zobacz, to o czym zdałeś się zapomnieć to to... że nie jestme tylko nauczycielem prawa w liceum, ok? przeszedłem Bar in 'Okay, look, what you seem to be forgetting is that...I' m not just a high-school Law teacher, all right? I passed the Bar in '
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15952 zdań frazy oczy.Znalezione w 2,972 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.