Tłumaczenia na język angielski:

  • resentful   
    (Adjective  ) (adjv   )
     
    Inclined to resent; full of or tending to harbor negative emotion; easily provoked to anger; irritable
  • offended   
    (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Sponiewierany słowami
 
taki, który sie obraził
 
Urządzający fochy
 
posp.nabzdyczony, naindyczony
 
Poniżony
 
Nabzdyczony
 
naburmuszony, pogniewany, zagniewany
 
skrzywdzony
 
Obrzucony obelgami
 
Pogwałcony
 
będący oznaką czyjejś obrazy
 
Urażony
 
Najeżony
 
Naburmuszony
 
Nadąsany
 
Ukłuty (przenośnie)
 
Nastroszony
 
ktoś, kto się obraził
 
urażony, dotknięty, nadąsany

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

nie chcieć nikogo obrazićmean no offence
obrazić; offence; insult; offend; injure; pique; outrage; affront; give offense; hurt; to insult
obrażenieimage; injury; lesion; trauma; affront; insult; offence; scathe
zaakceptować żart; nie obrazić się o żarttake a joke

Przykładowe zdania z "obrażony", pamięć tłumaczeniowa

add example
Skłonność papierosów do zapłonu powinna zostać zmniejszona w celu zminimalizowania występowania pożarów, z którymi wiążą się wypadki śmiertelne, obrażenia ciała oraz szkody materialneThe ignition propensity of cigarettes shall be reduced in order to minimise fires with ensuing fatalities, injuries and material damage
mając na uwadze, że Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych (Konwencja) uznaje, że niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są często bardziej narażone, w domu i poza nim, na przemoc, obrażenia lub zniewagi, zaniedbania lub niedbałe traktowanie, maltretowanie lub wykorzystywaniewhereas in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (the Convention) it is recognised that women and girls with disabilities are often at greater risk, both within and outside the home, of violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation
Istnieje wiele niejasności,... co do przyczyn zamieszek,... ale już około dwudziestu osób...... odniosło poważne obrażeniaThere is a lot of confusion about what is happening but we know that at least ‧ people have been seriously injured
Obraziłeś ją w jakiś sposób?- Znieważając jej wierzenia religijne, lub coś?Did you offend her in some way to insult her religious beliefs or somethin '?
Ona się nie obraziłaOh, she didn' t think anything of it
Wszelkiego rodzaju narzędzia tępe mogące powodować obrażenia, w tymAny blunt instrument capable of causing injury, including
Pewnie kupujesz je dla bliskiej osoby, a ja ją obraziłemYou were probably buying ' em for someone close to you, and I insulted them
Nie obraź się, ale masz smutny domIt' s a lonely house you got
Bo go obraziłaś?Because you insulted him?
Był pan śmiertelnie obrażony przez majora Sharpe' a przed tym..... ćwiczeniami szermierczymiYou were gravely insulted by Major Sharpe before this...... sword practice
PANI PHILIPS): Teraz widzę, że nie chciał mnie pan obrazićMRS PHlLPS):Now I see, there' s no offence at all
Nigdy nie obraziłby Boga w ten krzykliwy sposóbWow, I got it right
Zobaczyliśmy, jak się przewraca, rozległe obrażenia wewnętrzneOh, we found him keeled over, massive internal injuries
Wszelkiego rodzaju przedmioty mogące miotać pociski lub powodować obrażenia lub sprawiające wrażenie zdolnych do tego, w tymAny object capable, or appearing capable, of discharging a projectile or causing injury, including
Chcesz mnie obrazić?Are you trying to offend me?
W odniesieniu do czynności wynikających bezpośrednio z udzielonej pomocy, Strona wnioskująca, w związku ze śmiercią lub obrażeniami osób, uszkodzeniem lub utratą mienia, lub szkodami w środowisku spowodowanymi na jej terytorium w trakcie udzielania wnioskowanej pomocy, nie obarcza odpowiedzialnością i wypłatą odszkodowania Strony udzielającej pomocy lub osób działającym w jej imieniu oraz dokonuje rekompensaty za śmierć lub odniesione przez nie obrażenia oraz za utratę lub uszkodzenie wyposażenia lub innego mienia zaangażowanego do pomocyWith regard to acts resulting directly from the assistance provided, the requesting Party shall, in respect of the death of or injury to persons, damage to or loss of property, or damage to the environment caused within its territory in the course of the provision of the assistance requested, hold harmless and indemnify the assisting Party or persons acting on its behalf and compensate them for death or injury suffered by them and for loss of or damage to equipment or other property involved in the assistance
Nie powinien pan zabierać psa na misję, zwłaszcza, że już wcześniej ich obraziliśmyYou shouldn' t have brought your dog on a diplomatic mission... especially considering we had previously offended the Kreetassans
Z wszystkich ludzi, masz najmniej powodów, by czuć się obrażonym przez kardynałów!And of all people, you have the least cause to be offended by cardinals
Tak bardzo mi przykro... że obraziłamI' m highly sorry... for having offended thee
Ta metoda teleportacji powoduje obrażenia wewnętrzneIt would cause significant internal damage that could be detected
Chyba obraziła się za to, co powiedział.She seems to have been offended by what he said.
To obrażenie pośmiertneDefinitely postmortem
Stwierdza, że obrażenia nie są wynikiem przewiezienia dziecka do szpitala przez funkcjonariuszy policji i gotów jest zeznać to przed sądemWhoa!Whoa! Come on, let' s go!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 650 zdań frazy obrażony.Znalezione w 0,957 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.