wymowa: IPA: ˈɲɛbɔ [ˈɲɛbɔ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • sky           
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  atmosphere above a point
   
  specific view, condition
   
  heaven
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  The part of the earth's atmosphere and space outside it that is visible from earth's surface. During the day it is perceived as blue, and at night as black.
 • heaven             
  (Noun  ) (noun   )
   
  sky
   
  paradise
   
  rel. religia raj; miejsce, gdzie jest Bóg (bogowie)
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  The paradise of the afterlife in certain religions.
 • empyrean   
  (noun   )
 • firmament   
  (noun   )
 • heavens       
  (noun   )
 • paradise     
  (noun   )
 • welkin   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sky (atmosphere above a point)

Picture dictionary

sky
sky

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (27)

atlas niebastar atlas
Autostrada do niebaHighway to Heaven
biegun niebacelestial pole
Błękit niebaBlue Sky
być w siódmym niebiebe on cloud nine; be in seventh heaven
chcieć gwiazdkę z niebato ask for the moon
jak grom z jasnego niebaout of the blue; bolt from the blue
Kapelusz pełen niebaA Hat Full of Sky
manna z niebamanna from heaven
mapa niebasky map
mechanika niebacelestial mechanics
Między piekłem a niebemWhat Dreams May Come
na świeżym powietrzu; pod gołym niebem; na widoku publicznymin the open
NieboHeaven
Niebo nad BerlinemWings of Desire
o całe niebo lepszya whole world better
pod gołym niebemunder the open sky; in the open
południowy biegun niebasouth celestial pole
północny biegun niebanorth celestial pole
siódme nieboseventh heaven
Słonko gorące jak buziak dla Ciebie, wysoko jest teraz na naszym niebie. daj mi buziaka, a ja Ci dam dwa, potem przytulę i nie puszcze raz dwa.Słonko gorące jak buziak dla Ciebie, wysoko jest teraz na naszym niebie. daj mi buziaka, a ja Ci dam dwa, potem przytulę i nie puszcze raz dwa.
świątynia niebatemple of heaven
Świątynia NiebaTemple of Heaven
to woła o pomstę do niebait cries to heaven
w siódmym niebieon cloud nine
wielkie nieba!good heavens!; my word!
Wszystkie psy idą do niebaAll Dogs Go to Heaven

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "niebo", pamięć tłumaczeniowa

add example
" Przybysze z nieba "" Visitors from heaven "
Abyśmy pamiętali swoje czasy...... w których będziemy nie tylko światkami nowych odkryć w dziedzinie broni...... ale także świadkami bycia rasą rządzącą niebem i deszczem...... oceanem i falami, w najdalszych miejscach kosmosu...... i w myślach każdego człowiekaCan we carry through in an age...... where we will witness not only new breakthroughs in weapons of destruction...... but also a race for mastery of the sky and the rain...... the ocean and the tides, the far side of space...... and the inside of men' s minds?
" Mamy pełne kieszenie, nie ma chmurki na niebie "Left!" We' re in the money, the sky is sunny
Uważam, że nadmierna pewność siebie większości parlamentarnej w Seimas co do swojego rozumienia sprawiedliwości odegrała tutaj pewną rolę - nad nami tylko niebo, robimy co chcemy i nie interesują nas międzynarodowe zobowiązania.I think the fact that the Seimas majority's overconfidence in its sense of justice had a role to play - above us only sky, we do what we want and we do not care about international commitments.
Niebo was ukarzeGod will punish you
Zjedz sobie lodzika w niebieNow you can have ice cream in heaven
Unia Europejska, której nie wystarcza perfidne przyśpieszanie rozpadu integracji regionalnej w Afryce, dokonywane w taki sam sposób, jak w innych części świata, posuwa się teraz wręcz do narzucania swojego neoliberalnego dyktatu w kwestii afrykańskiego nieba.Not content with underhandedly expediting the division of African regional integration as elsewhere in the world, the European Union is now even imposing its neoliberal diktat in the African sky.
Po nocnym niebie przemknęło UFO.I had a glimpse of a UFO in the night sky.
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.In the beginning God created Heaven and Earth.
Że moja prawdziwa mama czeka na mnie w niebieTold me my real mom is up in Heaven waiting for me
do Mizuguchi Saki w niebieTo Mizuguchi Saki in Heaven
Z wiatrem, z niebem i wszystkimInto the wind, with the sky and everything?
Tak musiał się czuć Ned, budząc się w niebieGod in heaven!And this is how Ned must have felt coming so close to a fortune
"... rano, niebo będzie głównie zachmurzone "In the morning it will be mostly cloudy
Stan świadomości religijnej przełomu wieków w "Niebie w płomieniach" Jana Parandowskiego.State of religious awareness at the turn of the century in "Niebo w płomieniach" by Jan Parandowski
Kryzys gospodarczy i kryzys gospodarczy nie spadły z nieba.The economic crisis and the climate crisis were not predestined by fate.
Kiedy pytam się północnego nieba tylko gwiazdy świecą w czarnym jeziorze mojego rozpuszczonego sercaWhen I ask the midnight sky the stars just shineInto the black lake of my molten heart
Musiałbym wtedy czekać na koniec pod gołym niebem...... albo w jakiejś chałupieI' d have to stay in the open air or on a farm...... and wait for the end
Czemu zachowujesz się, jakby niebo miało spaść na ziemię?Why are you acting like the sky is falling?
Trudno jest zrozumieć gwiazdy używając tylko tej jednej skali. Wyobraźmy sobie na niebie dwie gwiazdy o takiej samej widocznej wielkości gwiazdowej, czyli wydające się nam tak samo jasne. Oglądając je nie możemy stwierdzić, czy mają taką samą jasność rzeczywistą. Znając odległość do gwiazd (zobacz artykuł o paralaksie), możemy wziąć pod uwagę tą odległość i wprowadzić absolutną wielkość gwiazdową opisującą rzeczywistą jasność gwiazdy. Absolutna wielkość gwiazdowa definiowana jest jako obserwowalna wielkość gwiazdowa obiektu z odległości ‧ parseków (‧ parsek to ‧, ‧ roku świetlnego, lub ‧. ‧ x ‧ cm). Absolutna wielkość gwiazdowa (M) może być obliczona przy użyciu obserwowalnej wielkości gwiazdowej (m) i odległości w parsekach (d) przy użyciu wzoruIt is difficult to understand stars using just the apparent magnitudes. Imagine two stars in the sky with the same apparent magnitude, so they appear to be equally bright. You cannot know just by looking if the two have the same intrinsic brightness; it is possible that one star is intrinsically brighter, but further away. If we knew the distances to the stars (see the parallax article), we could account for their distances and assign Absolute magnitudes which would reflect their true, intrinsic brightness. The absolute magnitude is defined as the apparent magnitude the star would have if observed from a distance of ‧ parsecs (‧ parsec is ‧ light-years, or ‧ x ‧ cm). The absolute magnitude (M) can be determined from the apparent magnitude (m) and the distance in parsecs (d) using the formula
Przez wzgląd na Niebo i nasz kraj... damy Czerwonemu Kwiatu jeszcze jedną szansęFor the sake of Heaven and our country... we' il give the Red Flower one more opportunity.Why was there lightning when I touched her?
Dołączcie.Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemiThy kingdom come, thy will be done
Nie jest to klatka schodowa do niebaNot quite a stairway to heaven
Po dodaniu hosta można wykorzystywać opcje Połącz i Rozłącz dostępne z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Po zestawieniu połączenia, możliwe jest sterowanie teleskopem z Mapy nieba lub z Panelu sterowania INDI tak jak jest to opisane w sekcji dotyczącej sterowania lokalnego i serweraAfter you add a host, right click on the host to Connect or Disconnect. If a connection is established, you can control the telescope from the Sky map or INDI Control Panel exactly as described in the local/server section. It is as easy at that
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2155 zdań frazy niebo.Znalezione w 1,16 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.