wymowa: IPA: ˈɲɛbɔ [ˈɲɛbɔ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • sky           
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  atmosphere above a point
   
  specific view, condition
   
  heaven
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  The part of the earth's atmosphere and space outside it that is visible from earth's surface. During the day it is perceived as blue, and at night as black.
 • heaven             
  (Noun  ) (noun   )
   
  sky
   
  paradise
   
  rel. religia raj; miejsce, gdzie jest Bóg (bogowie)
   
  część kosmosu widziana z Ziemi jako otaczająca ją sfera
   
  The paradise of the afterlife in certain religions.
 • empyrean   
  (noun   )
 • firmament   
  (noun   )
 • heavens       
  (noun   )
 • paradise     
  (noun   )
 • welkin   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
sky (atmosphere above a point)

Picture dictionary

sky
sky

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (27)

atlas niebastar atlas
Autostrada do niebaHighway to Heaven
biegun niebacelestial pole
Błękit niebaBlue Sky
być w siódmym niebiebe on cloud nine; be in seventh heaven
chcieć gwiazdkę z niebato ask for the moon
jak grom z jasnego niebaout of the blue; bolt from the blue
Kapelusz pełen niebaA Hat Full of Sky
manna z niebamanna from heaven
mapa niebasky map
mechanika niebacelestial mechanics
Między piekłem a niebemWhat Dreams May Come
na świeżym powietrzu; pod gołym niebem; na widoku publicznymin the open
NieboHeaven
Niebo nad BerlinemWings of Desire
o całe niebo lepszya whole world better
pod gołym niebemunder the open sky; in the open
południowy biegun niebasouth celestial pole
północny biegun niebanorth celestial pole
siódme nieboseventh heaven
Słonko gorące jak buziak dla Ciebie, wysoko jest teraz na naszym niebie. daj mi buziaka, a ja Ci dam dwa, potem przytulę i nie puszcze raz dwa.Słonko gorące jak buziak dla Ciebie, wysoko jest teraz na naszym niebie. daj mi buziaka, a ja Ci dam dwa, potem przytulę i nie puszcze raz dwa.
świątynia niebatemple of heaven
Świątynia NiebaTemple of Heaven
to woła o pomstę do niebait cries to heaven
w siódmym niebieon cloud nine
wielkie nieba!good heavens!; my word!
Wszystkie psy idą do niebaAll Dogs Go to Heaven

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "niebo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Parlament Europejski i Rada przyjęły do wiadomości wspólnotowy wkład na rzecz wspólnych przedsięwzięć: ARTEMIS, Czyste niebo, ENIAC oraz na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI), wywodzących się z siódmego programu ramowego (‧ mln EUR na lata ‧-‧ jako kwota maksymalna) zgodnie z wnioskiem Komisji wraz z odpowiednią kwotą na obecny okres wieloletnich ram finansowych przewidziany w programowaniu finansowymThe European Parliament and the Council acknowledged the Community contribution to the Artemis, the Clean Sky, the ENIAC and the IMI Joint Undertakings, stemming from the ‧th Framework Programme (EUR ‧ million) for the period ‧-‧ as a maximum) as proposed by the Commission with the corresponding amount for the current Multiannual Financial Framework period foreseen in the financial programming
Ale gdy chce lecieć... wzbija się w niebo jednym ruchemWhen it wants to fly... the slightest flicker sends it up to the sky
Ty należysz w niebieYou belong in the sky
Potrzebujemy porozumienia w tych sprawach, jeśli sen o wspólnym europejskim otwartym niebie ma się urzeczywistnić.We need a consensus on these matters if the dream of a common European open sky is to become a reality.
Proszę pomyśleć o tym, że teraz jest w niebie razem z naszym Panem Jezusem ChrystusemTake comfort in the fact that she is in the warm embrace of our Lord and Saviour Jesus Christ.He poached our funeral
By jej dosięgnąć, trzeba pójść północnym szlakiem, przekroczyć granicę Nieba i Ziemi... i stawić czoła Nefrytowej ArmiiTo reach it, one must take the north road... and cross the border of heaven and earth... only to face the Jade Army
Na tle niebieskiego nieba dwanaście złotych gwiazdek tworzy krąg , reprezentujący unię narodów Europy .Against a background of blue sky , 12 golden stars form a circle representing the union of the peoples of Europe .
Wielkie nieba, Pellucid!Good heavens
Wielkie niebaSay hi to your grandkids
Wielkie nieba!Elizo, nim skończę cię uczyć ulice będą usłane trupami mężczyzn, którzy z miłości do ciebie strzelą sobie w łebBy George, Eliza...... the streets will be strewn with the bodies of men...... shooting themselves for your sake before I' m done with you
" Wielkie nieba, udalo mi sie" By George, I really did it I did it, I did it
Roczny wkład finansowy Wspólnoty na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo podlega weryfikacji na podstawie działań podjętych przez innych członkówThe annual financial contribution of the Community to the Clean Sky Joint Undertaking shall be subject to the verification of the activities carried out by the other Members
" Wujku Kure, patrząc z Nieba, dostrzeżesz nas z jego jajami w rękach "" Uncle Kure, up there from the HoIly Iand, you' ‧ see us with his baIls in hand "
Wielkie nieba!God in Heaven!
Wydają się dużo więcej mieszkać na niebie, niż w zatłoczonej kolonii na ziemi ale gniazdo muszą miećThey seem much more at home in the skies, than in a crowded colony on land but nest, they must
Siegnac nieba by przyniesc swemu synowi srebro. pewnej nocy, gdy chlopiec spalWanted to reach out to heaven and bring back silver for his son
Dla mnie tak właśnie wygląda nieboIt' il be like this for me
Wielkie nieba!Goodness gracious!
na piśmie - (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie oraz decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo” za rok budżetowy 2009.in writing. - (LT) I endorsed this report and discharge in respect of the implementation of the budget of the Clean Sky Joint Undertaking for the financial year 2009.
Istnieje jednak znacząca różnica pomiędzy równikowym a geograficznym układem współrzędnych: ten drugi jest dostosowany do Ziemi; obraca się wraz z nią. Układ równikowy dopasowany jest do gwiazd właściwie, współrzędne równikowe nie są do końca do nich dopasowane. Zobacz: precesja. Ponadto, jeżeli zamiast rektascensji wykorzystywany jest kąt godzinny, to układ równikowy dopasowany jest do Ziemi, a nie do gwiazd., więc wydaje się obracać z nimi po niebie. Oczywiście to Ziemia obraca się, podczas gdy niebo pozostaje nieruchomeHowever, there is an important difference between the equatorial and geographic coordinate systems: the geographic system is fixed to the Earth; it rotates as the Earth does. The Equatorial system is fixed to the stars actually, the equatorial coordinates are not quite fixed to the stars. See precession. Also, if Hour Angle is used in place of Right Ascension, then the Equatorial system is fixed to the Earth, not to the stars., so it appears to rotate across the sky with the stars, but of course it is really the Earth rotating under the fixed sky
Rząd dwukołowych wozów, stojących na zadku, z dyszlami w niebo, wypełniał od świtu rynek, ciągnąc się wzdłuż domów od kościoła aż do oberży.The Place since morning had been blocked by a row of carts, which, on end and their shafts in the air, spread all along the line of houses from the church to the inn.
Pamiętam niepokój wywołany świadomością, że ziemia i niebo są odcięte, że żołnierze okupujących wojsk strzegli żelaznej kurtyny.I remember the anxiety engendered by the knowledge that the land and sky were closed off, that the soldiers of the army of occupation were protecting the iron curtain.
osoby prawne ubiegające się o status liderów ZDT lub wspólników przyjmą statut wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebothe legal entities applying to become ITD Leaders or Associates shall accept the Statutes of the Clean Sky Joint Undertaking
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2178 zdań frazy niebo.Znalezione w 0,618 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.