wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

  • I don't know     
    (Phrase  )
     
    “I don’t know”
  • I don’t know   
  • do not know   

Pozostałe znaczenia:

 
I don't know

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TELdo you know when she'll be back
doprawdy nie wiem, jak dziękowaćI really can't thank you enough
i tak dalej; i nie wiem co jeszcze; i wszystko toand all that
nic o tym nie wiemI know nothing about it
nie bardzo wiemI hardly know
nie wiedziałem, gdzie podziać oczyI didn't know where to look
nie wiem, jak to powiedziećI don 't know how to put it
nie wiem; zagiąłeś mnieyou've got me there
nie wiesz czasemgot any idea
ona musi wiedziećshe is bound to know
pewnie nie wie panI don't suppose you know
przykro mi, ale nie wiemI'm sorry, I don't know
to dla mnie nowina; nic o tym nie wiedziałemthat's news to me
trudno powiedzieć kiedy; nie można wiedzieć kiedythere's no telling when
zapytaj ją, czy wieask her, if she knows

Przykładowe zdania z "nie wiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Choćby były nie wiem jak małeYour majesty.- No one deserves it more
Sama nie wiemI' ve always been a little foggy as to your motives
Uważam, że słowo "dynamika” jest właściwym słowem - wiemy, na jakie trudności na początku napotykał się Mercosur i tak naprawdę nadal się na nie napotyka.I believe that the word dynamics is very appropriate - we know what difficulties Mercosur encountered in the beginning and, in fact, still does.
Nie wiem, o czym pani mówiI don' t know what you' re talking about
Nie wiem co to jest- Nie chrzań!I do not know what it is- Do not horseradish!
Tego tez nie wiemyAgain, we don' t know
Wiem, że nie masz zbyt dużo doświadczenia w tym.. ale... takWell, sometimes, Jimmy-- and I know you don' t have that much experience with this-- but... things work out
Nie, wiesz, jest SierżantemNo, well, he' s a Sergeant
Nie pij tyle, a kto wie, może Mikołaj przyniesie ci na święta pracęYou stay sober, Reefer, and who knows?Maybe Santa' il bring you a job for Christmas
Nie wiesz jak to długo trwałoYou don' t know how long it' s been
Nikt nie wie, skad ja wzial.Pozostali nie mieli grosza przy duszyNobody can find out where he got it, but everybody else around here was broke
Wiem co powiedział.Jedziesz czy nie? JadęBut dad said--- Never mind what dad said, are you in or out?
Nie wiedziałem o tobie wielu rzeczyIt' s just something huge about you I didn' t know
Chciałbym, aby odpowiedział pan na szczegółowe pytanie: ponieważ wy, jako prezydencja portugalska, zadecydowali państwo o działaniu praktycznie samodzielnie, eliminując inne kraje, takie jak mój własny z negocjacji na forum ONZ - lecz nie jest to tematem obecnego forum - chciałabym wiedzieć, kiedy zamierzają państwo zgłosić tą rezolucję.I would like you to answer a specific question: since you, as the Portuguese Presidency, have decided to act practically alone, excluding other countries such as my own from the United Nations negotiations - but that is not an issue for this forum - I would like to know when you are tabling the resolution.
Może nie musiałby być samolubna w łóżku... gdyby ktoś wiedział gdzie co jestMaybe she wouldn' t have to be selfish in bed...... if someone else knew where everything was
Ani pacjent, ani lekarz nie wiedzieli, jaki lek otrzymał pacjentNeither the patient nor the doctor knew what medicine the patient was receiving
Nie wiem, co będę robićI don' t know what I' m gonna do
Nie wiem, o czym on plotkuje, ale nieI dunno what he' s chatting about, but no
Wiem, droga Lizzy, że nie będziesz nade mną triumfować, jeśli przyznam, że myliłam się co do względów panny Bingley dla mnieI know, my dear Lizzy, you will be incapable of triumphing at my expense, when I confess I have been entirely deceived in Miss Bingley' s regard for me
Nie wiem, ile Sonny wygrał, ale na pewno dużoI don' t know how much money Sonny won, but it was a lot
Nie wiem, co się z tobą dziejeI don' t really get it what' s wrong with you
Nie wiemy, co tu zaszłoWe don' t know what' s happened
Dopiero ostatnio dowiedziałam się, że mogę to robić.I nie wiem, czym jestemI never even knew I could do it until recently, and I don' t know what I am
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1463188 zdań frazy nie wiem.Znalezione w 300,09 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.