wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

  • I don't know     
    (Phrase  )
     
    “I don’t know”
  • I don’t know   
  • do not know   

Pozostałe znaczenia:

 
I don't know

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TELdo you know when she'll be back
doprawdy nie wiem, jak dziękowaćI really can't thank you enough
i tak dalej; i nie wiem co jeszcze; i wszystko toand all that
nic o tym nie wiemI know nothing about it
nie bardzo wiemI hardly know
nie wiedziałem, gdzie podziać oczyI didn't know where to look
nie wiem, jak to powiedziećI don 't know how to put it
nie wiem; zagiąłeś mnieyou've got me there
nie wiesz czasemgot any idea
ona musi wiedziećshe is bound to know
pewnie nie wie panI don't suppose you know
przykro mi, ale nie wiemI'm sorry, I don't know
to dla mnie nowina; nic o tym nie wiedziałemthat's news to me
trudno powiedzieć kiedy; nie można wiedzieć kiedythere's no telling when
zapytaj ją, czy wieask her, if she knows

Przykładowe zdania z "nie wiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie wiesz nic o szyfrowaniu? Żaden problem, po prostu utwórz sobie parę kluczy w oknie zarządzania kluczami. Następnie eksportuj swój klucz publiczny i wyślij go swoim znajomym e-mailem. Poproś ich o zrobienie tego samego i zaimportuj ich klucze publiczne. Wreszcie, aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość, wpisz w edytorze KGpg i kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wybierz klucz osoby, do której chcesz wysłać i ponownie kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wiadomość będzie zaszyfrowana i gotowa do wysłania e-mailemYou do not know anything about encryption? No problem, simply create yourself a key pair in the key management window. Then, export your public key and mail it to your friends. Ask them to do the same and import their public keys. Finally, to send an encrypted message, type it in the KGpg editor, then click & quot; encryptquot;. Choose your friend key and click & quot; encryptquot; again. The message will be encrypted, ready to be sent by email
Nie wiem, czemu się tak zamartwiasz?I don' t know what you' re so worried about
komisarz. - Proszę pozwolić mi powiedzieć, w odpowiedzi na pytanie, czy nadal będziemy obecni w Irlandii Północnej po 2013 r., że IFI, który jak wiemy nie jest programem Komisji wspólnie tworzonym przez Komisję i Radę, zostanie zakończony w 2010 r.Member of the Commission. - Let me say, in answer to the question of whether we will continue our presence in Northern Ireland after 2013, that the IFI, which, as we know, is not a Commission programme to which the Commission and the Council are contributing, will come to an end in 2010.
Tak, wołała mnie do domu Wiem, że to nie była twoja siostra TreyYes.She called my house. I know it wasn' t your sister, Trey
Hej, makijaże, masaże ‧- Nie wiem jaki bukiet?Hey, makeovers, massages- ‧ Don' t know what a corsage is
I choć utrzymywanie tych ważnych misji nie zawsze cieszyło się poparciem, to jest ono, jak państwo i ja doskonale wiemy, niezbędne.While sustaining these important missions has not always been popular, you all know - as I do - it is required.
Nie wiem czy mogę tu być w tym stroju?Pewnie, nie przejmuj sięI wonder if I' m allowed to, uh, wear this in here?
Pani, nie wiem, o czym mówiszMa' am, I don' t know what you' re talking about
Sam nie wiem, co to znaczyI think it' s the highest honor they can bestow
Nie wiem co spowodowało taką przemianęI can' t imagine what has affected this transformation
On nic nie wieHe doesn' t know
Sama nie wiemIt' s-- I don' t know
Oboje wiemy, że nie zobaczę cię dziś wieczórWe both know I' m not gonna see you tonight
To nie, to... nie, nie wiedziałam tegoIt doesn' t, it...No, I didn' t know that
Jeśli obaj zginiecie, powiemy że poszliście zbierać miedź i ołów, i że nie wiedzieliście że będą dzisiaj strzelaćIf you' re killed, we' il say you went to collect copper and lead and didn' t know they' d be firing today
Nie wiedziałem, że będziemy klepaćI didn' t know we
Żona nie musi wiedziećThere' s no need for the wife to know
Tego nie wieszYou don' t know that
Nie wiem, jakie mam wyjścieI don' t know what else to do
Wydaje wam się,/ że skoro tyle o wszystkim wiem,/ nie zrobiłabym tego,/ co właśnie mam zamiar zrobić?You would think that since/ I know so much about everything,/ I wouldn' t do what/ I' m about to do
Chodzi o to, że jak ktoś nie wie co robi to spapra wszystkim w kołoSomeone can blow it for the whole table
Jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz, gdzie w Twoim systemie znajdował się interesujący Cię plik lub katalog, to użyj przycisku paska narzędzi Znajdź plik... lub polecenia menu Narzędzia Znajdź plik.... Spowoduje to uruchomienie programu & kfind;, służącego do wyszukiwania plików i katalogów w oknie & konqueror-dopelniacz;. Zajrzyj do podręcznika & kfind;, aby uzyskać pomoc, jak używać tego programuIf you do n't know or ca n't remember where a file or folder is within your system, then use the Toolbar Find File button or the Menubar Tools Find File... option. This will embed the file finder application & kfind; into & konqueror; 's window. See the & kfind; Handbook for help in using & kfind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397940 zdań frazy nie wiem.Znalezione w 179,665 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.