wymowa: IPA: naˈzvjiskɔ /nazˈviskɔ/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • surname         
  (Noun  ) (noun   )
   
  name that indicates family
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
   
  A family name or last name.
 • last name   
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
   
  The surname, or family name of an individual.
   
  A family name or last name.
 • family name   
  (noun   )
   
  nazwa rodziny, do której dana osoba należy;
 • name         
  (verb, noun   )
 • appellation     
  (noun   )
 • cognomen   
  (noun   )
 • denomination   
  (noun   )
 • last name (surname)   
 • noun     
  (noun   )
 • to-name   

Pozostałe znaczenia:

 
surname

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

czy mogę poprosić pani nazwisko i numer TELcan I have your name and number, please
czy mogę zapytać o pana nazwiskomay I ask your name
czy może pan podać swoje nazwisko TELcan I have your name, please
imię i nazwiskofull name
Islandzkie nazwiskaIcelandic name
jak nazwisko, proszę kogo mam zameldowaćwho shall I say
jak się wymawia to nazwiskohow do you pronounce this name
jakie jest pana nazwiskowhat is your surname
NazwiskoFamily name; Last Name
nazwisko panieńskiemaiden name
nazwisko patronimicznepatronymic
nazwisko rodowefamily name
nie pamiętam pana nazwiskaI don't remember your name
odpowiedź udzielona przez komisarza/komisarz [imię i nazwisko]answer given by (commissioner's name)
pana nazwisko brzmi znajomoyour name sounds familiar
Polskie nazwiskaPolish name
Rodzina bez nazwiskaFamily Without a Name
słyszałem pana nazwisko wiele razyI've heard your name many times

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nazwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
Z moim nazwiskiem na niejWith my name on it
lista przewodniczących/członków zarządu (nazwiska i imiona, tytuły lub stanowiska w partii politycznej składającej wniosek) (lub oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do złożonych już dokumentówlist of the directors/members of the Management Board (names and forenames, titles or functions within the applicant party) (or declaration that there have been no changes to documents already forwarded
W sumie zapowiada się szybkie głosowanie w czwartek, które jest zasługą dobrej współpracy ze strony koordynatorów oraz bardzo dobrej współpracy sekretariatu Parlamentu Europejskiego - wymienię dwa nazwiska: Marianna Pari, Richard Wester.Overall, it looks like the vote on Thursday will be brief, thanks to the good cooperation of the coordinators and the excellent cooperation of the European Parliament's Secretariat - and here, I would particularly like to mention Marianna Pari and Richard Wester.
Nazwisko drukowanymi literami, kompetencje i kwalifikacje osoby podpisującejName in capital letters, capacity and qualifications of person signing
stwierdzenie nieważności listy urzędników awansowanych w ramach procedury awansowania w ‧ r. w zakresie, w jakim lista ta nie zawiera nazwisk skarżących, jak również, incydentalnie, aktów przygotowawczych do wydania tej decyzjiAnnul the list of officials promoted under the ‧ procedure, in so far as that list does not include the applicants' names, and, incidentally, the formal measures leading to that decision
Jeden na jego nazwisko, drugi na nazwisko tej dziewczynyOne in his name, the other in the girl' s
Państwa członkowskie stosujące ten artykuł informują Komisję o środkach przyjętych przez nie w celu stosowania opcji, o której mowa w ust. ‧, łącznie z wykazem organizacji objętych niniejszym zwolnieniem oraz nazwiskami osób fizycznych, które ostatecznie kontrolują te organizacje, a także wyjaśnieniem, w jaki sposób wykaz ten będzie aktualizowanyMember States making use of this Article shall communicate to the Commission the measures that they have adopted for applying the option provided for in paragraph ‧, including a list of organisations covered by the exemption, the names of the natural persons who ultimately control those organisations and an explanation of how the list will be updated
Podsumowanie właściwości produktu, makieta zewnętrzna i pierwotne opakowanie, jak również ulotka z wkładką z nazwiskiem osoby, na rzecz której ma zostać udzielone przeniesienieThe summary of the product
nazwę (nazwisko) producenta trzciny cukrowejthe name of the sugar-cane producer
Nie potrzebuję listy nazwiskI don' t need a list of names, I need one person who can do the job
nazwisk osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałemthe names of those responsible for the management of the branch
Miejsce i data, podpis i nazwisko zgłaszającego lub jego przedstawicielaPlace and date, signature and name of the declarant or his representative
W celu zapewnienia organowi uprawnionemu do mianowania pomocy w dokonaniu wyboru komitet doradczy ds. mianowania wysokich rangą urzędników sporządza listę kandydatów i proponuje Prezydium nazwiska osób, które powinny zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjnąTo assist the Appointing Authority in its choice, the Advisory Committee for the appointment of senior officials will draw up a list of candidates and recommend to the Bureau the names of the persons to be called for interview
Nazwisko i stanowisko wielkimi literamiName and qualification in block letters
Tylko bez nazwisk, człowieku!No names, man!
Nazwisko panieńskieMaiden name
Z prawem jazdy stanu Wyoming, na nazwisko Jenny LeeWith a Wyoming driver' s license in it, name of Jenny Lee
mając na uwadze, że co najmniej dziesięciu kobietom- Iranie, Khayrieh, Kobrze N., Fatemeh, Ashrafie Kalhori, Shamameh Ghorbani, Leyli Ghomi, Hajarze oraz siostrom Zohreh i Azarze Kabiriniat, a także dwóm mężczyznom Abdollahowi Farivariemu i niewymienionemu z nazwiska obywatelowi afgańskiemu- grozi nadal niebezpieczeństwo ukamienowaniawhereas at least ten women- Iran, Khayrieh, Kobra N., Fatemeh, Ashraf Kalhori, Shamameh Ghorbani, Leyla Ghomi, Hajar and the sisters Zohreh and Azar Kabiriniat- are still at risk of being stoned to death, as are two men- Abdollah Farivar and an unnamed Afghan national
Exporter (nazwa (nazwisko), pełny adres, krajExporter (name, full address, country
Od pana chcę usłyszeć nazwiska jeńców zorientowanych w rozmieszczeniu wojskNow from you...I want the names of all prisoners who are informed... on the subject of armaments and ammunition
Świadectwa muszą zawierać nazwisko, funkcję i podpis przedstawiciela DGPSA oraz jego urzędową pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacjeCertificates must bear the name, capacity and signature of the representative of the DGPSA and the latter
Wystarczy zmienić literę w nazwisku, aby zginąć w Europie i być niemal nie do znalezienia i wówczas obowiązek alimentacyjny nam umyka.It is enough to change a single letter of ones surname in order to disappear in Europe almost without trace, and the maintenance obligation vanishes along with the debtor.
Zauważyłem, że nazwisko panny Summers na paszporcie nie zgadza się z tym na prawie jazdyI noticed the name on Miss Summer' s passport doesn' t match the name on her driver' s license
Na moje nazwiskoIt' s in my name
Nazwiska nie mają znaczenia...liczy się tylko gotówkaBut names are not important... only currency
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7842 zdań frazy nazwisko.Znalezione w 1,228 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.