Tłumaczenia na język angielski:

  • if I were you   

Przykładowe zdania z "na twoim miejscu (ja)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na twoim miejscu bym tego nie jadła moja drogaI wouldn' t have that Munch Bunch yoghurt if I were you, darling
" Zgodzilbym sie na twoim miejscu "" If I were you I would say, ' Yeah ' "
Na twoim miejscu, byłbym z tym ostrożnyI would be very careful about this if I were you
Na twoim miejscu byłbym grzeczniejszyI' d be a little tactful if I were you
Na twoim miejscu nie paliłbym latem ognia w lesie.If I were you, I would not light a fire in a forest in summer time.
Ja bym tego nie zrobiłą na twoim miejscuI wouldn' t if I were you
Gdybym ja był na twoim miejscu, podbiłbym jej oboje oczu, i odesłał tam, skąd przyszłaBut if I were youI' d have blacked both her eyes, then sent her back, where she came from
Gdybym ja była na twoim miejscu, zapisałabym się na każdą możliwą terapięIf this was me, I would be signing up for every treatment on the planet
Na twoim miejscu zorganizowałbym myjnię tutajIf I were you, I would the carwash here
Na twoim miejscu bym się pospieszyłThese great folks don' t like to be kept waiting
A co ona by zrobiła na twoim miejscu?What do you think Padme would do were she in your position?
Na twoim miejscu zapytałbym go.If I were you, I'd ask him.
Na twoim miejscu, chodziłabym cały czas nagaIf I were you, I would walk around naked all the time
Na twoim miejscu zatrzymałbym się tam gdzie stoiszI' d stop right there If i was you, mister.- Not likely
Nie robiłbym tego gdybym był na twoim miejscuNo.I wouldn' t do that if I were you
Na Twoim miejscu?In your shoes?
Gdyby ktoś inny powinien to robić to ten ktoś siedziałby na twoim miejscuIf somebody else were supposed to be doing this, I' d be with them
Na twoim miejscu przebywałbym głównie w koszarach, rozumiesz?Now if I were you, I' d confine myself to barracks for a good while, yeah?
Anthony, to dla ciebie, skarbie, na twoim miejscuAnthony, this is yours, dear, in your regular place right there
Dylan, na twoim miejscu bym zniknąłIf I were you, Dylan, I' d disappear
Na twoim miejscu nie dałbym mi drugiej szansy, po tym jak się zachowałem na pierwszym spotkaniuI know I would never have given me a second chance... after the way I treated you the first time we met
Wiec na twoim miejscu bylbym bardzo ostroznySo I' d be very, very careful if I were you
Poniżej podglądu znajduje się przycisk nazwany Pobierz nowe tapety, który pozwala Ci na pobranie popularnych obrazków ze strony KDE-Look. Oczywiście jako tapetę możesz ustawić każdy obrazek, znajdujący się w dowolnym miejscu na Twoim dysku. Aby obrazki były wyświetlane dla każdego użytkownika automatycznie na liście rozwijanej, powinno się je zapisać w katalogu $ KDEDIR/share/wallpapersThere is a button under the preview monitor labelled Get New Wallpapers that helps you fetch new wallpaper images from a selection of popular images from the KDE-Look website. You can of course select any image you have available to use as wallpaper, and it may be stored in any location on your hard drive. To have a wallpaper show up in the list automatically for all users, you should save it to the $ KDEDIR/share/wallpapers folder
Na twoim miejscu, zwiewałabym stądBut if I was you, I' d leave while you still can, Earl
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1282135 zdań frazy na twoim miejscu (ja).Znalezione w 112,278 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.