Tłumaczenia na język angielski:

  • if I were you   

Przykładowe zdania z "na twoim miejscu (ja)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wiesz..... zdarza się.../ Teraz musisz się ożenić,/ ale małżenstwo to nie zabawa.../ A ty pragniesz być wolny,/ jeździc z miejsca na miejsce.../ Ale wolność... wiesz... kosztuje.../ chcesz bogactwa, chcesz/ bogactwa, chcesz bogatym być.../ Kiedy patrzę w twoją przyszłość/ widzę bogactwo dla ciebie.../ Teraz ty mały człowieczku,/ Nie zabiorę dużo czasu.../ Widzę całe twoje kiepskie życie.../ byłeś nikim dla swej matki,/ twojej siostry oraz brata.../ a kiedy byłeś w związku/ także dla twojej żony.../ Ale jest coś w twej przyszłości/ co mi mówi, że.../ możesz zostać człowiekiem,/ o którym zawsze marzyłes.../ Uściśnij mi dłoń.../ No dalej chłopcy.../ Nie uściśniecie przyjacielskiej dłoni?Sad but true.Now y' all got to get hitched. But hitching ties you down
Na twoim miejscu mieszkałbym w ratuszu albo w Oxy Tower, a nie w tej twojej ciasnej klitceI' d be living on top of City Hall, or better, the Oxy Tower... instead of that pillbox you' re in
z Bożym Narodzeniem tyle że cztery miesiące daleko, wyobrażać sobie, że ten blat jest zatłoczony donosić na ulicę podczas pracowitego poranka sobotniego. mówić, na przykład, tak tak olbrzymi beza napełniła się bitą śmietaną jest młodą matką załadował swoimi artykułami spożywczymi. i może tak ogromny, przemoczony, przejrzały pomidor jest dziewczynką,, który nie uświadamia sobie co niebezpieczny miejsce jej excytujący nowy świat jest. i przypuszczajmy że ta paczka folii samoprzylegająca utłuczonego banana i dżemu jest głuchym emerytem kto w wózku inwalidzkim i jest niewidomy. i ten kij do krykieta z pustak żużlobetonowy przybity do tego jest twoim samochodem. teraz, co zdarza się jeśli twój samochód wjeżdża na chodnik?With Christmas only four months away, imagine that this desktop is a crowded shopping street on a busy Saturday morning.Say, for instance, that this huge meringue filled with whipped cream is a young mother loaded with her groceries. And perhaps this enormous, soggy, overripe tomato is a little girl, who doesn' t realize what a dangerous place her exciting new world is
Jedziesz sobie autem podczas huraganu, a na przystanku stoją trzy osoby, jedna to staruszka, ledwo stoi na nogach, druga to twój najlepszy kumpel, który ci uratował życie, a trzecia to dziewczyna twoich snów, a w samochodzie masz miejsce tylko dla jednej osoby, kogo bierzesz?You driving along in your hurricane, right?There' s three people at the bus stop. Yeah, one is an old lady
Na twoim miejscu, McLeod, wykupilbym tu miejsceI' d buy a plot here soon, Mr McLeod
Do domu znów zabiorę cię, Kathleen./ Na drugi brzeg wielkiego oceanu,/ gdzie twego serca miejsce jest,/ odkąd zostałaś moją panią./ Rumieniec z policzków twoich znikł,/ widziałem, jak powoli gasłI' il take you home again, Kathleen... across the ocean wild and wide.To where your heart has ever been... since first you were my blushing bride. The roses all have left your cheeks
Aha, gdybym był na twoim miejscu... nie spałbym dzisiaj na górze, chyba, że chcesz się z łomotem obudzić na doleOh, and, uh, I was youI wouldn' t sleep in your upstairs tonight unless you want to wake up downstairs with a thud
Poniżej podglądu znajduje się przycisk nazwany Pobierz nowe tapety, który pozwala Ci na pobranie popularnych obrazków ze strony KDE-Look. Oczywiście jako tapetę możesz ustawić każdy obrazek, znajdujący się w dowolnym miejscu na Twoim dysku. Aby obrazki były wyświetlane dla każdego użytkownika automatycznie na liście rozwijanej, powinno się je zapisać w katalogu $ KDEDIR/share/wallpapersThere is a button under the preview monitor labelled Get New Wallpapers that helps you fetch new wallpaper images from a selection of popular images from the KDE-Look website. You can of course select any image you have available to use as wallpaper, and it may be stored in any location on your hard drive. To have a wallpaper show up in the list automatically for all users, you should save it to the $ KDEDIR/share/wallpapers folder
– Na twoim miejscu nie piłbym jednak whisky. – Mówił, żebym się ograniczył, więc nalałem tylko pół szklanki. I powiedziałem mu, że dam sobie spokój z porto. I zrobię tak, na tydzień lub dwa. Sługa pana doktora.< I wouldn’t drink that whisky if I were you. > < He said ‘ Cut down, ’ and I’ve cut this whisky down by half. And I’ve told him that I’d drop the port. So I will for a week or two. Anything to please.
Gdybym ja była na twoim miejscu, zapisałabym się na każdą możliwą terapięIf this was me, I would be signing up for every treatment on the planet
Gdybym wiedział, że nadchodzi moja ostatnia godzina, na moim miejscu... to znaczy na twoim, zrobiłbym to samoIf I knew that my last hour had come, I swear, in my place... in your place I would do the same thing
Gdybym był na twoim miejscu... pierwszy poszedłbym na ugodęIf I were you...I' d cut that deal first
Na twoim miejscu, nie liczyłbym na toI wouldn' t count on it then either, if I were you
Na twoim miejscu skupiłabym się na walceI' d keep my head in the game if I were you
Na twoim miejscu nie dałbym mi drugiej szansy, po tym jak się zachowałem na pierwszym spotkaniuI know I would never have given me a second chance... after the way I treated you the first time we met
Tylko, że ja byłam na twoim miejscu, a ty na moimOnly I was in your place and you were in mine
Na twoim miejscu postawiłabym na żartyMm, I' d work on the jokes if I were you
Na twoim miejscu zostałbym na wyspieIf I Were you, I' d stay right here on the island
Na twoim miejscu dopilnowałabym żeby jeździła na jakimś łagodniejszym zwierzęciuI' d see she rides a more gentle animal if I were you
Musiałeś spróbować./ Na twoim miejscu/ zrobiłabym to samoLook, you had to try.I probably would' ve done the same thing myself if I were you
Na twoim miejscu, bym nie przyrzekałI wouldn' t make that promise if I were you
Na twoim miejscu bym to zrobiłI would have done it if I were you
Na twoim miejscu nie piłabym z tegoWouldn' t drink out of that if I were you
Nie jestem twoim przyjacielem, bratem czy chłopakiem.Za ‧ dni dostarczę cię na miejsce i nigdy więcej nie zobaczęI am not your friend, I am not your brother, I am not your boyfriend. in ‧ days I' m gonna deliver you and never see you again
Hannah... na twoim miejscu usiadłbymHannah... if I were you, I' d sit down
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1206346 zdań frazy na twoim miejscu (ja).Znalezione w 189,745 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.