wymowa: IPA: mɔˈdljitfa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • prayer         
  (Noun  ) (noun   )
   
  the specific words or methods used for praying
   
  the act of praying
   
  a meeting held for the express purpose of praying
   
  practice of communicating with one's God
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • orison   
  (noun   )
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • devotion     
  (noun   )
 • petition   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
prayer (practice of communicating with one's God)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

Codzienna modlitwa o pokójDaily Prayer for Peace
Dom modlitwyGospel Halls
ModlitwaPrayer
Modlitwa błagalnaImpetratory Prayer
Modlitwa EucharystycznaEucharist Prayer
Modlitwa JezusaJesus Prayer
Modlitwa PańskaLord's Prayer
Modlitwa porannaMorning Prayer
Modlitwa sercaJesus Prayer; Prayer of Heart
modlitwyprayers
Tydzień Modlitw o Jedność ChrześcijanWeek of Prayer for Christian Unity

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "modlitwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Usłyszał Pan nasze modlitwy...... i wybaczył nam, grzesznikomWithout a righteous ruler...But God heard our pleas... And forgave us... sinners... now he is here
Sacrum i codziennośc w świetle epistolatnych prośb o modlitwę nadsyłanych do Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1965-1979The sacrum and everyday life in the light of request by letter for a prayer being sent to Kalwaria Zebrzydowska in the years 1965-1979
Wszystko co tam się odbywa, to prosta modlitwa Apaczy... za wyzdrowienie mojego ojcaAll that' s going on in there is a simple Apache prayer... for my father' s recovery
Niektórym pomaga modlitwaSome people think prayers help
Siedem miesięcy moich modlitw zostało wysłuchanychMy seven months of prayers have been answered
Proszę wymyślić jakąś fajną modlitwę, aby wesprzeć chłopców na duchuThink up some nice snappy prayers to send the men out feeling good
Modlitwy na nic się tu nie zdadzą!Prayers are of no use!
Więzienie jest idealnym miejsce do nauki modlitwy... ponieważ...... wiemy, że każdy spośród nas jest grzesznikiemActually, prison is an ideal place to learn to prayBecause...... we know that we are all sinners in here
Czym pomóc?Trawą, modlitwami?With the grass, with prayers?
Pozwoli ci opuścić jedną modlitwęHe won' t strike you dead if you miss one prayer, will he?
Modlitwa, MerrinPrayer, Merrin
Ojciec Brooks chciałby zmówić modlitwę, zanim zabierzemy ciałoFather Brooks would like to say a prayer before we move the body
Nie kpij sobie z modlitwDon' t you mock your prayers
Dla tych marines ta chwila na modlitwę... podczas nabożeństwa, jak wielu z nich wierzy, będzie ich ostatnią przed pójściem na wojnęFor these Marines, a moment for prayer...... at a service that many here believe will be their last before going to war
Przed Wielkanocą wyglądało na to, że Jezus odpowiedział na modlitwy mojej mamy, ponieważ była tak szcześliwa jak wtedy, kiedy po raz pierwszy wróciła z OrlandoBy Easter, it seemed Jesus had answered my mom' s prayers, and she was as happy as she was when she first got back from Orlando
Musimy zmówić modlitwęWe have to say grace
Poprosisz naród o modlitwę, o zachowanie jednościYou' il ask for the country' s prayers, for bipartisan unity
Pobożne emocje człowieka późnośredniowiecznego. Łzy na modlitwie w piętnastowiecznym Krakowie.Late madieval human pious emotions. Tears in prayer in the fifteenth-century Cracow.
Dlatego zawsze mówię moje modlitwyBut I always say my prayers
To dobra rzecz na modlitwęThat' s a good thing to pray for
Umiłowani, oto chwila modlitwyBeloveds, it is the hour of prayer
Jest wiele złych rzeczy, których modlitwa nie naprawiYou' ve been acting so strange lately
Zasługują oni na szacunek i pełne wsparcie Parlamentu, a przynajmniej na modlitwy o boską ochronę, ponieważ ich misja nadal jest niezwykle niebezpieczna.They all deserve the greatest respect and the full support of Parliament, not least our prayers for divine protection, because their mission continues to be extremely dangerous.
Wysłuchałem twych modlitw, ukochana Beatrycze, i przybyłem do ciebieI have heard your prayers, beloved Beatrice, and I have come for you
Powiem modlitwęI' il say a prayer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 461 zdań frazy modlitwa.Znalezione w 0,309 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.