wymowa: IPA: mɔˈdljitfa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • prayer         
  (Noun  ) (noun   )
   
  the specific words or methods used for praying
   
  the act of praying
   
  a meeting held for the express purpose of praying
   
  practice of communicating with one's God
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • orison   
  (noun   )
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • devotion     
  (noun   )
 • petition   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
prayer (practice of communicating with one's God)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

Codzienna modlitwa o pokójDaily Prayer for Peace
Dom modlitwyGospel Halls
ModlitwaPrayer
Modlitwa błagalnaImpetratory Prayer
Modlitwa EucharystycznaEucharist Prayer
Modlitwa JezusaJesus Prayer
Modlitwa PańskaLord's Prayer
Modlitwa porannaMorning Prayer
Modlitwa sercaJesus Prayer; Prayer of Heart
modlitwyprayers
Tydzień Modlitw o Jedność ChrześcijanWeek of Prayer for Christian Unity

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "modlitwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
To chyba była modlitwaI think it was a prayer
Wypuściliśmy go na wolność tylko z receptą w ręku i modlitwąWe let that man out with only a prescription bottle and a prayer
Organizujemy więc wspólne modlitwySo we' re organizing a prayer meeting
„Z Panem Jezusem tak można rozmawiać, jak z każdym innym”. Modlitwa jako codzienne doświadczenie religijne“With Jesus you can speak like with everyone else”. Prayer as a daily religious experience
wyraża zaniepokojenie niedawnymi atakami na kościoły i miejsca kultu w Malezji i składa ofiarom wyrazy solidarności; wzywa władze Malezji do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i nienaruszalności cielesnej osobom praktykującym oraz do podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony kościołów i innych domów modlitwyExpresses its concern about the recent attacks against churches and places of worship in Malaysia and its solidarity with the victims; calls on the Malaysian authorities to ensure the personal safety and physical integrity of people practising their religion and to take appropriate steps to protect churches and other houses of worship
Więzienie jest idealnym miejsce do nauki modlitwy... ponieważ...... wiemy, że każdy spośród nas jest grzesznikiemActually, prison is an ideal place to learn to prayBecause...... we know that we are all sinners in here
Straciliśmy panowanie nad statkiem.Przyrządy oszalały, modlitwy pozostały niewysłuchaneThe ship lost control, instruments askew, prayers unanswered
Wbrew porozumieniom zawartym między chińskimi władzami a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i mającym zastosowanie od chwili rozpoczęcia igrzysk olimpijskich, zakazuje się wszelkich symboli religijnych, na przykład Biblii, Nowego i Starego Testamentu, miejsc modlitwy, a nawet krzyżyka na łańcuszku na szyi sportowca.In contravention of the agreements adhered to since the beginning of the Olympic Games and signed by the Chinese authorities and the International Olympic Committee, and religious symbols such as the Bible, the New and the Old Testaments, places of prayer and even the crucifix on a chain round the neck of a male or female athlete will be banned.
Wątek modlitwy chasydzkiej w literaturze i sztuceThe Motif of Hasidic Prayer in Art and Literature
Najpierw modlitwaFirst you pray
Modlitwy ci nie pomogę, żółtodziobiePraying won' t help you now, newbie
Odmów proszę modlitwę przy stoleWould you say grace?
Przypomina to bardziej modlitwę niż naradę taktycznąIt looks more like a prayer meeting than a huddle
Modlitwa jest dla każdego.- To czemu jej nie odmówimy?Grace is for everyone, dear- Then why don' t we say it?
Święta Mario, Matko Boska, wysłuchaj mej modlitwyHolly Mary, Mother of God, Hear my humble prayer
Chodźcie na modlitwę!Come to prayer!
l choć boję się śmierci... w każdej modlitwie ponownie... ofiarowuję dla niej życieAnd though I fear death...... each day in prayer I reaffirm my willingness...... to give my life in its service
Pierwszy sięgnąłeś po jedzenie, więc zmówisz modlitwęYou reached first, you have to say grace
Rola modlitwy w życiu kapłanów na podstawie pism sługi Bożego ks. Józefa Małysiaka (1884 - 1966)The Role of Prayer in the Life of Priests on the Basis of the Writings of the Servant of God, Fr. Józef Małysiak (1884 &‧8211; 1966).
Mamy do czynienia z bardzo skutecznym systemem bojowym, z którym wcześniej się nie spotkaliśmy./ Nasze modlitwy są z rodzinami dzielnych żołnierzyWe' re dealing with a very effective weapons system that we have not come across before.But our prayers are with the families of the brave men and women... Honey, Daddy' s gonna be okay
Może tam pańskie modlitwy zostaną wysłuchaneI think that, there, your prayers might meet with better fortune
Rozważyłabym nawet modlitwę przed posiłkiemI' d even consider saying grace
Chodzi ci o modlitwę?You mean praying?
Oh.- Moje modlitwy zostały wysłuchane.- Dzięki BoguWe Westerners don' t have a corner on medical knowledge... and I' m in no position to look a gift cure in the mouth
" Chciałbym/ mieć te dwie pozostałe struny. "/ Drogi panie Lopez,/ tego ranka przeczytałam/ Pański artykuł o muzyku z ulicy,/ bardzo mnie on poruszył./ Tę wiolonczelę/ używałam przez ‧ lat,/ zanim dopadł mnie artretyzm./ Proszę ją przekazać panu Ayersowi,/ z moimi modlitwami za/ jego zdrowie i bezpieczeństwo" I' d/ like to get these other ‧ strings. "/ Dear Mr. Lopez,/ this morning I read your/ article about the street musician/ and was deeply moved./ This cello is one/ I used for ‧ years,/ until arthritis/ got the better of me./ Please pass it along to Mr. Ayers/ with my prayers for/ his health and safety
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 460 zdań frazy modlitwa.Znalezione w 0,659 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.