Tłumaczenia na język angielski:

  • cake           
    (verb, noun   )
  • oil cake   
  • oilcake   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

makuch lnianylinseed cake
makuch migdałowyalmond cake
makuch rzepakowyrapeseed cake
makuch z nasion bawełnycottonseed cake
makuch z rdzenia palmypalm kernel expeller
makuchyoil cakes; oil meals
makuchy arachidowepeanut cake; groundnut cake
makuchy lnianelinseed cake
makuchy rzepakowerapeseed cake
makuchy z ziarna palmypalm kernel cake

Przykładowe zdania z "makuch", pamięć tłumaczeniowa

add example
CPA ‧.‧.‧: Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczowi olejów roślinnychCPA ‧.‧.‧: Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils
jako komponenty białkowe: śruty ze strączkowych (łubinu, bobiku, grochu), śruta poekstrakcyjna sojowa, makuch rzepakowy lub śruta poekstrakcyjna rzepakowa oraz susz z zielonekas protein components: middlings of leguminous crops (lupin, field bean and pea), post-extraction soya meal, rapeseed oilcake or post-extraction rapeseed meal and dried green fodder
nasiona słonecznika w postaci ziaren i makuchusunflower seed as seed and expeller
Metoda ta umożliwia oznaczenie zawartości olejku gorczycznego w makuchach sporządzonych z gatunków Brassica i Sinapis oraz w złożonych paszach, zawierających makuchy sporządzone z powyższych gatunków. Zawartość olejku gorczycznego wyrażona jest zawartością izotiocyjanianu allilu, który można wyekstrahować za pomocą paryThis method makes it possible to determine the amount of mustard oil contained in cakes made from the Brassica and Sinapis species, and in compound feeding-stuffs which contain cakes made from those species, and, expressed as allyl isothiocyanate, which can be steam entrained
Makuchy i inne pozostałości stałeOilcake and other solid residues
W przypadku oznaczania wolnego gossypolu w nasionach bawełny, w makuchach i mączce z nasion bawełny masa próbki do analizy nie może przekraczać ‧ g. W przypadku mieszanek paszowych może wynosić do ‧ g. W większości przypadków wystarczające jest ‧ ml podzielnej części filtratuFor the determination of free gossypol in cottonseed, cottonseed meal and cottonseed cake, the test sample shall not exceed ‧ g; for compound feed, it may be as much as ‧ g
Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oliwyOilcake and other residues resulting from the extraction of olive oil
Makuchy i inne pozostałości stałeOil-cake and other solid residues
rzepak w postaci ziaren, makuchu i łusekrape seed, expeller and hulls
CPA ‧.‧.‧: Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnychCPA ‧.‧.‧: Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils
Pozycja Koncentraty paszowe obejmuje w szczególności makuchy, pasze zintegrowane, zboża, suchą trawę, suche wysłodki, mączkę rybną i mięsną, mleko i produkty mleczarskie, minerały i produkty do konserwacji i magazynowania paszThe heading
wszystkie makuchy bez dodatku mocznikaall cattle-cakes with no added urea
Kiedy dla ustalenia ceny nasion rącznika na rynku światowym nie można zastosować oferty lub ceny, cenę ustala się na podstawie ofert i cen olejów i makuchów na rynkach światowych lub rynkach WspólnotyWhere no offer and no price can be used to determine the world market price of castor seed, the price shall be determined on the basis of the offers and prices on the world or Community markets for castor oil and oil-cake
Zawartość oleju w makuchu i innych wytłokach powstających przy ekstrakcji oliwy z oliwek (kody CN ‧ ‧ i ‧ ‧) oznaczane są metodą przedstawioną w załącznikuThe oil content of oil cake and other residues resulting from the extraction of olive oil (CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧) shall be determined using the method set out in Annex
makuchy i inne stałe pozostałości, mielone lub nie, ewentualnie w postaci granulek, powstające podczas wytłaczania oleju roślinnego, używane do karmienia zwierzątOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable oil, used for animal feed
Kiedy dla ustalenia ceny nasion rącznika na rynku światowym nie można zastosować oferty lub ceny, a ponadto, kiedy nie jest możliwe ustalenie wartości makuchów lub olejów uzyskiwanych w wyniku przetwarzania takiego ziarna, cena na rynku światowym jest równa cenie orientacyjnej nasion rącznikaWhere no offer and no price can be used to determine the world market price for castor seed and, further, where it is impossible to establish the value of the oil-cake or oil processed from such seed, the world market price shall be equal to the guide price for castor seed
Portugalia wnioskowała o upoważnienie do zniesienia, na mocy wspomnianego wcześniej art. ‧, ceł na makuchy w odniesieniu do reszty Wspólnoty i do zastosowania Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do państw trzecich od dnia ‧ stycznia ‧ rwhereas Portugal has requested authorization to abolish, pursuant to Article ‧ mentioned above, the customs duties on oil cake vis-à-vis the rest of the Community and to apply the Common Customs Tariff vis-à-vis third countries from ‧ January
Uzupełniający koncentrat paszowy, dostarczany przez producenta pasz lub wyprodukowany w gospodarstwie, składa się wyłącznie z: ziaren zbóż/odpadów młynarskich lub produktów ubocznych przemysłu młynarskiego/nasion oleistych/produktów lub produktów ubocznych z nasion oleistych (makuchy)/produktów i produktów ubocznych z ziaren roślin strączkowych/miąższu pochodzącego z bulw, korzeni lub owoców/melasy/suszonej lucerny/przetworów mlecznych/olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego/minerałów (węglany, fosforany, sól, magnezyt)/drożdży i ich produktów ubocznychThe supplementary feed concentrate, supplied by a feed manufacturer or produced on the farm, is composed exclusively of: cereals/cereal offals or by-products/oilseeds/oilseed products and by-products (oilcakes)/legume seed products and by-products/pulp from tubers, roots or fruit/molasses/dried alfalfa/dairy products/vegetable oils and fats/minerals (carbonates, phosphates, salt, magnesium)/yeasts and yeast by-products
Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnychOilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of groundnut oil
Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowegoOilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil
makuch z kopry; śruta poekstrakcyjna z koprycopra expeller; copra extracted
makuchy słonecznika: ‧ %sunflower cake: ‧ %
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. upoważniające Portugalię do zniesienia należności przywozowych na makuchy pochodzące z innych Państw Członkowskich i do stosowania należności według Wspólnej Taryfy Celnej przy przywozie makuchów z państw trzecichCOMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ authorizing Portugal to abolish import duties on oil cake from other Member States and to apply Common Customs Tariff duties to imports of oil cake from third countries
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy makuch.Znalezione w 1,238 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.