Tłumaczenia na język angielski:

  • cake           
    (verb, noun   )
  • oil cake   
  • oilcake   

Pozostałe znaczenia:

 
Nasiona oleiste wyciśnięte
 
produkt uboczny po wytłoczeniu oleju z nasion lub owoców roślin oleistych
 
kuch
 
tłusty odpad na paszę
 
z wyciśniętych nasion roślin oleistych

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

makuch lnianylinseed cake
makuch migdałowyalmond cake
makuch rzepakowyrapeseed cake
makuch z nasion bawełnycottonseed cake
makuch z rdzenia palmypalm kernel expeller
makuchyoil cakes; oil meals
makuchy arachidowepeanut cake; groundnut cake
makuchy lnianelinseed cake
makuchy rzepakowerapeseed cake
makuchy z ziarna palmypalm kernel cake

Przykładowe zdania z "makuch", pamięć tłumaczeniowa

add example
Portugalia wnioskowała o upoważnienie do zniesienia, na mocy wspomnianego wcześniej art. ‧, ceł na makuchy w odniesieniu do reszty Wspólnoty i do zastosowania Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do państw trzecich od dnia ‧ stycznia ‧ rwhereas Portugal has requested authorization to abolish, pursuant to Article ‧ mentioned above, the customs duties on oil cake vis-à-vis the rest of the Community and to apply the Common Customs Tariff vis-à-vis third countries from ‧ January
Makuch z kiełków ryżowychRice germ expeller
Cel i zakres metody Metoda ta umożliwia określenie zawartości aflatoksyny B‧ w następujących paszach: orzechach ziemnych, koprze, siemieniu lnianym, soji, sezamie indyjskim, makuchach z palmy babbasu i kiełkach kukurydzy, roślinach zbożowych i produktach zbożowych, mączce grochowej, pulpie ziemniaczanej i skrobiPurpose and scope The method makes it possible to determine the level of aflatoxin B‧ in the following feedingstuffs: groundnut, copra, linseed, soya, sesame, babassu palm and maizegerm oil cakes, cereals and cereal products, pea meal, potato pulp and starch
rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ upoważnia Portugalię do częściowego zawieszenia należności przywozowych na makuchy do dnia ‧ grudnia ‧ rWhereas Commission Regulation (EEC) No ‧ authorizes Portugal to suspend partially the import duties on oil cake until ‧ December
Makuchy i inne pozostałości stałeOilcake and other solid residues
nasiona soi w postaci nasion, nasion opiekanych, makuchu i łuseksoya bean as bean, toasted, expeller and hulls
Obejmuje ona wyroby będące przedmiotem przetwórstwa i ich produkty uboczne (np. powrót odtłuszczonego mleka, otrąb, makuch, miazgi buraków cukrowych, naci, jak również powrót nasion po przetworzeniuThese include goods subjected to treatment and processing and their by-products (e.g. the return of skimmed milk, bran, oilcake and sugar beet pulp and tops, as well as the return of seeds after treatment
Kiedy dla ustalenia ceny nasion rącznika na rynku światowym nie można zastosować oferty lub ceny, a ponadto, kiedy nie jest możliwe ustalenie wartości makuchów lub olejów uzyskiwanych w wyniku przetwarzania takiego ziarna, cena na rynku światowym jest równa cenie orientacyjnej nasion rącznikaWhere no offer and no price can be used to determine the world market price for castor seed and, further, where it is impossible to establish the value of the oil-cake or oil processed from such seed, the world market price shall be equal to the guide price for castor seed
makuch z kiełków ryżowychrice germ expeller
Pozycja Koncentraty paszowe obejmuje w szczególności makuchy, pasze zintegrowane, zboża, suchą trawę, suche wysłodki, mączkę rybną i mięsną, mleko i produkty mleczarskie, minerały i produkty do konserwacji i magazynowania paszThe heading
środek ten miał na celu ułatwienie zaopatrzenia portugalskiego przemysłu paszowego w makuchywhereas the aim of that measure was to facilitate the supply of oil cake to the Portuguese feedingstuffs industry
nasiona lnu; makuch lniany; śruta poekstrakcyjna lnianalinseed; linseed expeller; linseed extracted
makuchy i inne stałe pozostałości, mielone lub nie, ewentualnie w postaci granulek, powstające podczas wytłaczania oleju roślinnego, używane do karmienia zwierzątOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable oil, used for animal feed
nasiona rzepaku; makuch rzepakowy; śruta poekstrakcyjna rzepakowa; łuski nasion rzepakurape seed; rape seed expeller; rape seed extracted; rape seed hulls
makuchy i inne stałe pozostałości, mielone lub nie, ewentualnie w postaci granulek, powstające podczas wytłaczania oleju arachidowego, używane do karmienia zwierzątOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut (peanut) oil, used for animal feed
makuchy słonecznikowe: ‧ %sunflower cake: ‧ %
Finansowane będą w szczególności urządzenia do magazynowania ziaren, prasy do wyciskania oleju, urządzenia do magazynowania makuchów olejowychIn particular, aid will help finance grain storage facilities, oil presses and oilseed cake storage facilities
Zawartość oleju w makuchu i innych wytłokach powstających przy ekstrakcji oliwy z oliwek (kody CN ‧ ‧ i ‧ ‧) oznaczane są metodą przedstawioną w załącznikuThe oil content of oil cake and other residues resulting from the extraction of olive oil (CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧) shall be determined using the method set out in Annex
jako komponenty białkowe: śruty ze strączkowych (łubinu, bobiku, grochu), śruta poekstrakcyjna sojowa, makuch rzepakowy lub śruta poekstrakcyjna rzepakowa oraz susz z zielonekas protein components: middlings of leguminous crops (lupin, field bean and pea), post-extraction soya meal, rapeseed oilcake or post-extraction rapeseed meal and dried green fodder
makuch z kopry; śruta poekstrakcyjna z koprycopra expeller; copra extracted
Niniejszym Portugalia jest upoważniona do zniesienia ceł mających zastosowanie w przywozie makuchów i innych pozostałości stałych objętych kodami NC ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧, z wyłączeniem kodów NC ‧ ‧ i ‧ ‧, pochodzących z pozostałych Państw Członkowskich i do stosowania należności według Wspólnej Taryfy Celnej w przywozie z państw trzecichPortugal is hereby authorized to abolish duties applicable to imports of oil cake and other solid residues falling within CN codes ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧, with the exception of CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧, originating in the other Member States and to apply the Common Customs Tariff duties to imports of those products originating in third countries
W przypadku oznaczania wolnego gossypolu w nasionach bawełny, w makuchach i mączce z nasion bawełny masa próbki do analizy nie może przekraczać ‧ g. W przypadku mieszanek paszowych może wynosić do ‧ g. W większości przypadków wystarczające jest ‧ ml podzielnej części filtratuFor the determination of free gossypol in cottonseed, cottonseed meal and cottonseed cake, the test sample shall not exceed ‧ g; for compound feed, it may be as much as ‧ g
makuchy i inne stałe pozostałości, mielone lub nie, ewentualnie w postaci granulek, powstające podczas wytłaczania oleju sojowego, używane do karmienia zwierzątOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil, used for animal feed
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 66 zdań frazy makuch.Znalezione w 0,233 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.