Tłumaczenia na język angielski:

  • magneto   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Urządzenie do wytwarzania prądu w silnikach spalinowych
 
urządzenie do wytwarzania prądu zmiennego o wysokim napięciu
 
iskrownik (w komorze spalania silnika spalinowego)
 
urządzenie do wytwarzania impulsów elektrycznych o wysokim napięciu
 
pierwasza część wyrazów złożonych, oznacza : magnetyczny
 
Urządzenie do wytwarzania prądu elektrycznego wysokiego napięcia
 
iskrownik, prądnica w silniku spalinowym
 
iskrownik
 
Prądnica motocykla
 
Prądnica silnika samochodowego, mała
 
Urządzenie wytwarzające prąd w instalacji zapłonowej spalinowych silników tłokowych
 
Rodzaj prądnicy; iskrownik
 
Urządzenie do wytwarzania prądu w dawnych silnikach motocyklowych

Przykładowe zdania z "magneto", pamięć tłumaczeniowa

add example
Inne produkty, takie jak dyski ZipTM, pozostałe dyskietki o dużej pojemności, takie jak dyskietki HiFD i magneto-optyczne nośniki pamięci masowej do przechowywania danych, takie jak zapisywalne dyski CD (CD-R) stopniowo zajmują na rynku miejsce dyskietek ‧-calowychOther products such as ZipTM discs, other high capacity microdisks such as HiFDs and optical-magnetic data storage media, such as recordable compact disks (CD-Rs) are progressively replacing the market held by
Będziesz bezpieczny przed MagnetoYou' il be safe here from Magneto
Co to magneto?- Bardzo silny mutant, który wierzy, że szykuje się wojna między mutantami i resztą ludzkościA very powerful mutant who believes that a war is brewing.../ between mutants and/ the rest of humanity
Wiem dokąd idą.- Widziałeś Magneto?You' re saying you saw Magneto?
Magneto czeka na taką okazjęIt' s just the opportunity Magneto needs
Powiedziałeś, że ta maszyna czerpie swoją moc od MagnetaYou said this machine draws its power from Magneto.../- and that it weakened him
Taka współpraca wymaga zgody właściwego konsorcjum oraz zarządu MagnetSuch cooperation will require the agreement of the relevant consortium and the Magnet management
Stał się- MagnetoHe became Magneto
Jest z MagnetoHe' s with Magneto
Efekty magneto-optyczne w zimnych gazach atomowychMagnetorotation in cold atomic gases
Ponadto przedsiębiorstwa izraelskie mogą składać wnioski dotyczące współpracy z jednostkami badawczymi prowadzącymi działalność we Wspólnocie w ramach programu MagnetIn addition, within the Magnet programme, proposals may be submitted by Israeli companies for cooperation with research entities established in the Community
Twardy dysk magneto-mechaniczny ( powszechnie wykorzystywany w komputerach osobistych ) ma bardzo dużą gęstość zapisu , gromadzi dane również bez ciągłego dopływu prądu , ale jest bardzo powolny .While magneto-mechanical hard disk drives ( used typically in today ’ s desktop computers ) have a very high memory density and store datawithout the need for a constant source of electrical current , they are very slow in terms of dataaccess .
Inne produkty takie jak dyski ZipTM, inne dyski o wysokiej pojemności takie jak HiFDs i magneto-optyczne nośniki danych takie jak CD-R stopniowo zastępują rynek dyskietekOther products such as ZipTM discs, other high capacity microdisks such as HiFDs and optical-magnetic data storage media, such as CD-Rs are progressively replacing the market held by
Obrazowanie zimnych atomów w pułapkach dipolowej i magneto-optycznej.Imaging of cold atoms in magneto-optical and dipole traps.
Spektroskopia jonizacyjna w pułapce magneto-optycznej.Ionization spectroscopy in a magneto-optical trap.
Daj mi ‧ godzin, aby dowiedzieć się, czego Magneto od ciebie chce, a ja daję ci moje słowo, że użyję całej swojej mocy, aby pomóc ci złożyć do kupy to, co straciłeś, i to, czego szukaszGive me ‧ hours to find out what Magneto wants with you, and I give you my word that I will use all my power.../ to help you piece/ together what you' ve lost... and what you' re looking for
O istnieniu atraktora wykładniczego w modelu płynów magneto-mikropolarnych z użyciem metody l-trajektoriiOn existence of exponelitial attractor in magneto-micropolar fluid model with using l-trajectories method
Tego rodzaju współpraca wymaga zgody właściwego konsorcjum oraz zarządu MagnetSuch cooperation will require the agreement of the relevant consortium and the Magnet management
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18 zdań frazy magneto.Znalezione w 0,394 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.