Tłumaczenia na język angielski:

  • magneto   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "magneto", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stał się- MagnetoHe became Magneto
Magneto czeka na taką okazjęIt' s just the opportunity Magneto needs
Wiem dokąd idą.- Widziałeś Magneto?You' re saying you saw Magneto?
Obrazowanie zimnych atomów w pułapkach dipolowej i magneto-optycznej.Imaging of cold atoms in magneto-optical and dipole traps.
Co to magneto?- Bardzo silny mutant, który wierzy, że szykuje się wojna między mutantami i resztą ludzkościA very powerful mutant who believes that a war is brewing.../ between mutants and/ the rest of humanity
Będziesz bezpieczny przed MagnetoYou' il be safe here from Magneto
Daj mi ‧ godzin, aby dowiedzieć się, czego Magneto od ciebie chce, a ja daję ci moje słowo, że użyję całej swojej mocy, aby pomóc ci złożyć do kupy to, co straciłeś, i to, czego szukaszGive me ‧ hours to find out what Magneto wants with you, and I give you my word that I will use all my power.../ to help you piece/ together what you' ve lost... and what you' re looking for
Tego rodzaju współpraca wymaga zgody właściwego konsorcjum oraz zarządu MagnetSuch cooperation will require the agreement of the relevant consortium and the Magnet management
Jest z MagnetoHe' s with Magneto
Taka współpraca wymaga zgody właściwego konsorcjum oraz zarządu MagnetSuch cooperation will require the agreement of the relevant consortium and the Magnet management
Spektroskopia jonizacyjna w pułapce magneto-optycznej.Ionization spectroscopy in a magneto-optical trap.
Ponadto przedsiębiorstwa izraelskie mogą składać wnioski dotyczące współpracy z jednostkami badawczymi prowadzącymi działalność we Wspólnocie w ramach programu MagnetIn addition, within the Magnet programme, proposals may be submitted by Israeli companies for cooperation with research entities established in the Community
Powiedziałeś, że ta maszyna czerpie swoją moc od MagnetaYou said this machine draws its power from Magneto.../- and that it weakened him
Inne produkty takie jak dyski ZipTM, inne dyski o wysokiej pojemności takie jak HiFDs i magneto-optyczne nośniki danych takie jak CD-R stopniowo zastępują rynek dyskietekOther products such as ZipTM discs, other high capacity microdisks such as HiFDs and optical-magnetic data storage media, such as CD-Rs are progressively replacing the market held by
O istnieniu atraktora wykładniczego w modelu płynów magneto-mikropolarnych z użyciem metody l-trajektoriiOn existence of exponelitial attractor in magneto-micropolar fluid model with using l-trajectories method
Inne produkty, takie jak dyski ZipTM, pozostałe dyskietki o dużej pojemności, takie jak dyskietki HiFD i magneto-optyczne nośniki pamięci masowej do przechowywania danych, takie jak zapisywalne dyski CD (CD-R) stopniowo zajmują na rynku miejsce dyskietek ‧-calowychOther products such as ZipTM discs, other high capacity microdisks such as HiFDs and optical-magnetic data storage media, such as recordable compact disks (CD-Rs) are progressively replacing the market held by
Efekty magneto-optyczne w zimnych gazach atomowychMagnetorotation in cold atomic gases
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17 zdań frazy magneto.Znalezione w 0,314 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.