wymowa: IPA: muˈvjjɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • talking     
  (noun, adjv   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → mówić
 • quaver   
  (verb, noun   )
 • saying     
  (noun, adjv   )
 • speaking     
  (adjv   )
 • speech       
  (noun   )
 • telling     
  (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (74)

a propos, przy okazji, nawiasem mówiącby the way; incidentally
afryka mówiąca po francuskufrancophone africa; french speaking africa
ale, jak mówiszbut, as you say
bardzo miło, że pani tak mówi; bardzo miło to słyszeć od paniit's very nice of you to say so
chciałbym mówić z p. Johnsem TELI'd like to speak to Mr. Johns
chyba nie mówisz poważnieyou're not serious
chyba nie mówisz poważnie!you can't be serious!
coś mi mówi, żesomething tells me
czy ludzie mówią do swojego szefa sirdo people call their boss sir
czy mówisz po angielsku; do you speak English
czy nie mylę się mówiącam I right in saying
delikatnie mówiąc, mówiąc łagodnieto put it mildly
innymi słowy; inaczej mówiącin other words
ja tego nie mówiłemI didn't say so
jak mówicie to po angielskuhow do you say that in English
jak mówiłem; jak powiedziałemwell we have to hide it; like I said
jak się mówi...po angielskuhow do you say...in English
jaki sens mówić takie rzeczywhat's the sense of saying such things
jest coś w tym co mówisz, alethere's something in what you say, but
jest trochę prawdy w tym co mówiszthere's some truth in what you say
jeśli chodzi o, mówiąc otalking to
jeśli dobrze śledziłem (co mówisz)if I follow you rightly
jeśli mowa o, mówiąc ospeaking of
krótko mówiącto cut a long story short;
kto mówi TELwho's speaking, please
lepiej nie mówić, lepiej nie wspominaćI'd rather not say
między nami mówiącbetween you and me
mów za siebie; mów w swoim imieniuspeak for yourself
mówi Jan Kowalski TELJan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
Mówią wiekiMówią Wieki
mówią, że; fama głosi, że; podobno; rzekomothe story goes that
mówią, że; mówi się, żethey say
mówiąc ogólniegenerally speaking
mówiącyspeaking
mówićto speak; say; to talk; talk; speak; parley; mention; to say; drone; verbalize; speech; ; converse; tell; bid
mówić bzdurypiffle
mówić czystą angielszczyznąspeak English idiomatically
mówić do ściany, na wiatrpreach to the winds
mówić mądrze, do rzeczytalk sense
mówić monotonniedrone
mówić na próżno, próżne słowawaste words
Mówienie językamiSpeaking in Tongues
mówię ciI tell you
MówionaSpeech
mówiono mi, żeI've been told that
mówionyspoken
mówisz
mówisz poważnie poważnieare you serious
mówisz serioare you serious
mówisz, żeyou say
naciśnij i mówpush-to-talk
najlepiej nic nie mówićbest to say nothing
nawiasem mówiąc; mimochodemby way of digression
nic nie mówi, że musisznothing says you have to
nic, o czym by warto mówić; nic godnego wzmiankinothing to speak of
nie bacząc na to, co pan powiedział, pomimo tego co mówiszin spite of what you say
nie całkiem kapuję (co mówisz)I'm not quite with you
nie ma o czym mówićdon't mention it
nie ma o czym mówić, w porządkuthat's all right
nie ma o czym mówić; proszę bardzo (po podziękowaniu)don't mention it
nie mówię po angielskuI don't speak English
nie mówię po polsku
nie powinieneś był tego mówićyou should not have said that
nie zważaj na to, co ludzie mówiąnever mind what people say
Nigdy nie mów nigdyNever Say Never Again
ogólnie mówiącgenerally speaking; on the whole; broadly speaking
ogólnie rzecz biorąc, mówiąc ogólniegenerally speaking
otwarcie, szczerze mówiącplain speaking
prawdę powiedziawszy; prawdę mówiąctruth to tell
proszę mówić wolniejplease speak more slowly
przy okazji, nawiasem mówiącincidentally
przykro mi to mówićI'm sorry to say so
sposób mówieniamanner od speech
Szymon mówiSimon says

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mówienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wszyscy mówią, że jest najlepszyEverybody says he' s the best
Możemy mówić prawdę.We can speak the truth.
To pieczara nieprzyzwoitości, mówię ciIt' s the den of iniquity, I tell you
Nawiasem mówiąc, rozwiązanie to w żaden sposób nie chroni równowagi zasobów rybnych, ponieważ ograniczenie i koncentracja praw garstki podmiotów niekoniecznie równa się ograniczeniu nakładu połowowego, ale prowadzi do zwykłej koncentracji w zakresie eksploatacji zasobów.Incidentally, this solution is not any kind of guarantee that the sustainability of fish stocks will be protected, since the reduction and concentration of rights among a handful of operators does not necessarily mean a reduction in fishing effort, but simply the concentration of the exploitation of resources.
Rządy mówią nam, że to głosowanie przeciwko Traktatowi jest niezrozumiałe.The governments tell us that this 'no' vote is incomprehensible.
Curly, mów coś!Curly, say something!
Cóż, jedna z popularnych teorii mówi, że mogło zacząć się od kryształówWell, one popular theory is that it
Zgadzam się z tymi osobami, które mówią, że w naszej polityce monetarnej jest pole manewru, bez konieczności narażania na szwank niezależności Europejskiego Banku Centralnego lub innych banków centralnych.I agree with those who say that our monetary policy has room for manoeuvre, without having to jeopardise the independence of the European Central Bank or other central banks.
Mówimy tu o partnerstwach publiczno-prywatnych, które są konieczne i są jedną ze spraw, na które chciałbym zwrócić państwa uwagę w przyszłości.Here we are talking about public-public-private partnerships, which are very necessary and one of the issues to which I would draw your attention for the future.
(IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Niestety, z naszego punktu widzenia, bieżący kryzys stworzył potrzebę restrukturyzacji krajobrazu finansowego naszego kontynentu, ale mówiąc otwarcie, nie doprowadził w Europie do powstania grupy sumiennych podmiotów finansowych prawdziwie zdolnych do planowania przyszłych ram działania rynków.(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, unfortunately, seen from our point of view, this crisis has necessitated a restructuring of our continent's banking landscape, but has not led to the emergence in Europe, to speak plainly, of a group of serious financial operators genuinely able to plan the future framework of the markets.
Niech mówi./ Przekonaj go, by się z tobą spotkałConvince him to meet you somewhere
W stosunkach dwustronnych należy uznać nadrzędność tych celów opartych na wartościach, a pan Javier Solana miał rację, mówiąc, że najistotniejsza jest wola polityczna.Those value-based objectives should be seen as taking priority over bilateral relations and Javier Solana was right in telling us that what really matters is political will.
Pani, nie wiem, o czym mówiszMa' am, I don' t know what you' re talking about
Spójrz, nie mam pojęcia o czym mówiszLook, I don' t know what you' re talking about
Zawsze mówiłaś, że lubisz mężczyzn, którzy...... nie boją się wyrażać własnych opiniiYou always talked about how you kind of liked the man... who would approach you, speak his mind
Plus Leslie i Donna, więc nie mówcie nikomuOh, uh, I don' t think so
Gdy jednak mówimy o "dżentelmeńskiej umowie” między Radą a Parlamentem, muszę powiedzieć, że jeżeli taka umowa istnieje, chciałbym ją zobaczyć.However, when we talk about a 'gentlemen's agreement' between the Council and Parliament, I have to say that, if there is such an agreement, please can we see it.
Co masz na myśli mówiąc, żebyśmy go powstrzymali przed zabiciem kolejnej ofiary?What do you mean, stop him from killing his next victim?
Zawsze ci się zdaje, że zamówisz coś innego, ale kiedy zjawia się tu Heather, mówisz: " cheeseburger z chili i waniliowa cola "You always think you' re gonna get something different, but when Heather comes oVer here you still say" chili cheeseburger plate and a Vanilla coke "-- eVery time
Wszyscy mówimy o oszczędnościach, a niektórzy z nas kierują się interesem partyjnym, ale wszyscy mamy kilka wspólnych priorytetów: na przykład my, posłowie, chcemy, aby poprawiły się wyniki prac legislacyjnych; wzywa się nas, abyśmy zajęli się nowymi priorytetami wynikającymi z traktatu lizbońskiego, prosi się nas, abyśmy pracowali bardziej profesjonalnie w ramach procedury współdecyzji; jesteśmy proszeni o więcej sal konferencyjnych, większe bezpieczeństwo wewnętrzne, większe wysiłki w zakresie polityki komunikacyjnej, lepsze sieci informatyczne itp.We all talk about savings, some of us with partisan intentions, but we all have some shared priorities: for example, we Members want legislative output to be improved; we are called on to respond to the new priorities of the Treaty of Lisbon; we are asked to work more professionally in co-decisions; we are asked for more meeting rooms, more internal security, greater efforts in communication policy, better IT networks, and so on.
Nie bądź taka, mówDon' t be that way
Kiedy mówiłem, że to rzucam, to tak jestWhen I said I quit, I meant it
On chyba już wie, że właśnie o nim mówimyHe already knows we' re talking about them
" Jedź. " a ja chciałam, żeby to powiedział, ale kiedy to zrobił, po prostu... miałam dziwne uczucie, i pomyślałam, że wołałabym usłyszeć,, jak mówi" Go. "And I wanted him to say that, but then when he did, I just... I got this weird feeling, and I found myself wishing that he' d said
Myślałeś, nie mówiąc mi o tym?You' ve been thinking about it without telling me?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51664 zdań frazy mówienie.Znalezione w 6,188 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.