wymowa: IPA: muˈvjjɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • talking     
  (noun, adjv   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → mówić
 • quaver   
  (verb, noun   )
 • saying     
  (noun, adjv   )
 • speaking     
  (adjv   )
 • speech       
  (noun   )
 • telling     
  (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (74)

a propos, przy okazji, nawiasem mówiącby the way; incidentally
afryka mówiąca po francuskufrancophone africa; french speaking africa
ale, jak mówiszbut, as you say
bardzo miło, że pani tak mówi; bardzo miło to słyszeć od paniit's very nice of you to say so
chciałbym mówić z p. Johnsem TELI'd like to speak to Mr. Johns
chyba nie mówisz poważnieyou're not serious
chyba nie mówisz poważnie!you can't be serious!
coś mi mówi, żesomething tells me
czy ludzie mówią do swojego szefa sirdo people call their boss sir
czy mówisz po angielsku; do you speak English
czy nie mylę się mówiącam I right in saying
delikatnie mówiąc, mówiąc łagodnieto put it mildly
innymi słowy; inaczej mówiącin other words
ja tego nie mówiłemI didn't say so
jak mówicie to po angielskuhow do you say that in English
jak mówiłem; jak powiedziałemwell we have to hide it; like I said
jak się mówi...po angielskuhow do you say...in English
jaki sens mówić takie rzeczywhat's the sense of saying such things
jest coś w tym co mówisz, alethere's something in what you say, but
jest trochę prawdy w tym co mówiszthere's some truth in what you say
jeśli chodzi o, mówiąc otalking to
jeśli dobrze śledziłem (co mówisz)if I follow you rightly
jeśli mowa o, mówiąc ospeaking of
krótko mówiącto cut a long story short;
kto mówi TELwho's speaking, please
lepiej nie mówić, lepiej nie wspominaćI'd rather not say
między nami mówiącbetween you and me
mów za siebie; mów w swoim imieniuspeak for yourself
mówi Jan Kowalski TELJan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
Mówią wiekiMówią Wieki
mówią, że; fama głosi, że; podobno; rzekomothe story goes that
mówią, że; mówi się, żethey say
mówiąc ogólniegenerally speaking
mówiącyspeaking
mówićto speak; say; to talk; talk; speak; parley; mention; to say; drone; verbalize; speech; ; converse; tell; bid
mówić bzdurypiffle
mówić czystą angielszczyznąspeak English idiomatically
mówić do ściany, na wiatrpreach to the winds
mówić mądrze, do rzeczytalk sense
mówić monotonniedrone
mówić na próżno, próżne słowawaste words
Mówienie językamiSpeaking in Tongues
mówię ciI tell you
MówionaSpeech
mówiono mi, żeI've been told that
mówionyspoken
mówisz
mówisz poważnie poważnieare you serious
mówisz serioare you serious
mówisz, żeyou say
naciśnij i mówpush-to-talk
najlepiej nic nie mówićbest to say nothing
nawiasem mówiąc; mimochodemby way of digression
nic nie mówi, że musisznothing says you have to
nic, o czym by warto mówić; nic godnego wzmiankinothing to speak of
nie bacząc na to, co pan powiedział, pomimo tego co mówiszin spite of what you say
nie całkiem kapuję (co mówisz)I'm not quite with you
nie ma o czym mówićdon't mention it
nie ma o czym mówić, w porządkuthat's all right
nie ma o czym mówić; proszę bardzo (po podziękowaniu)don't mention it
nie mówię po angielskuI don't speak English
nie mówię po polsku
nie powinieneś był tego mówićyou should not have said that
nie zważaj na to, co ludzie mówiąnever mind what people say
Nigdy nie mów nigdyNever Say Never Again
ogólnie mówiącgenerally speaking; on the whole; broadly speaking
ogólnie rzecz biorąc, mówiąc ogólniegenerally speaking
otwarcie, szczerze mówiącplain speaking
prawdę powiedziawszy; prawdę mówiąctruth to tell
proszę mówić wolniejplease speak more slowly
przy okazji, nawiasem mówiącincidentally
przykro mi to mówićI'm sorry to say so
sposób mówieniamanner od speech
Szymon mówiSimon says

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mówienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Matka nigdy nie mówiła o swoim dzieciństwieMy mother had never mentioned anything to me about her childhood
Myślę, że ci, którzy głoszą nierealne cele w odniesieniu do Europy, ci, którzy wypowiadają się w sposób ekstremalny i obsesyjny, nie przyniosą nic dobrego właśnie tym ludziom, o których mówię w swoim wystąpieniu - nie tylko obywatelom Europy, ale również obywatelom mojego kraju, którzy chcą dobrobytu, którzy chcą pewności w życiu i w przyszłości.I think that those who talk about unreal objectives in relation to Europe, those who talk in an extreme and obsessive manner, will do no good to the very people that I have been talking about in my speech - the citizens, not only of Europe, but the citizens of my country, who want prosperity, who want certainty in their lives and the future.
Pełna skala brytyjskiego okrucieństwa jest zbyt okropna, by o niej mówićThe full measure of British atrocity is too terrible to relate
Czy przyrzeka pan mówić prawdę i tylko prawdę?Do you swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth?
Skoro... szef prawicowego, rasistowskiego rządu węgierskiego, będący właściwie głową państwa, mówił coś takiego, było jasne, że wojna się skończyłaThat he... the leader of Hungary' s right- wing, racist government... or rather, the head of the state... should say this... made it clear that it was all over
Benny nie miał pojęcia o czym mówiłemWhen Benny didn' t know what I was talking about
urzędująca przewodnicząca Rady - Panie Przewodniczący, Pani Poseł Grossetête, Szanowni Posłowie! Proszę pozwolić, że będę dalej mówiła w moim ojczystym języku węgierskim.President-in-Office of the Council. - Mr President, Ms Grossetête, distinguished Members, let me continue in my mother tongue, Hungarian.
Wszyscy organizatorzy mówią , że projekty musiałyby być realizowane w ograniczonej skali lub wcale , gdyby nie finansowanie zapewnione w ramach programu Marco Polo na bardzo ważnym etapie rozruchu .Contributors all say projects would have been scaled back or not launched at all without Marco Polo funding during the critical start-up phase .
Nie wiem, o czym pani mówiI don' t know what you' re talking about
Mówienie do niego nie ma sensuIt' s no use telling him
Rozumiesz mnie?/ Kiedy ludzie zaczynają traktować cię poważnie,// zaczynasz znowu mówić o swoich urojeniachDo you understand me?Every time people start taking you seriously, you start talking about delusions again
Chyba mogę zadawać pytania, kiedy mówisz mi o rzeczach, które nie mają sensuI can ask questions when you tell me things to do that don' t make sense
Patrz na mnie kiedy do ciebie mówię!Look at me when I' m talking to you!
Czy mówisz mi, że tam jest twoja żona?Właśnie terazAre you telling me that your wife is out there right now?
Biuret, ogólnie mówiąc może być mierzony z azotem mocznikowym bez popełnienia większego błędu, ponieważ jego zawartość jest mała w wielkościach bezwzględnych w wieloskładnikowych nawozachBiuret can generally be taken with urea nitrogen without large error, its level being of small absolute value in compound fertilizers
Mówili ci kiedyś, że jesteś bardzo piękna?Did anyone told me you are beautiful?
Ty mi nie mów kiedy nie chcesz!You don' t tell me when you' re gonna quit!
Wracam do domu, nie było mnie jakieś pięć dni, wchodzę przez drzwi, Bill leży na kanapie, a jego spojrzenie mówiI came home after being gone for about ‧ daysI walked in the front door. Bill is lying on the coach
Czy mówił o mnie?Did he speak of me?
Perspektywa finansowania zagranicznych pracowników przez brytyjskich podatników jest, szczerze mówiąc, nie do przyjęcia.The prospect of British taxpayers funding foreign workers is, frankly, unacceptable.
Mówi pani prawdę?You telling me the truth?
Mówiłam Ci, nie jestem jeszcze gotowaI told you, I' m not ready yet
Też cię kocham, ale nie mówiłeś tak do mnie od czasów szkoleniaYou haven' t called me that since basic training!
Ich sytuacja poprawiła się jedynie pod względem statystycznym, inaczej mówiąc na papierze, ale powszechnie wiadomo, że nie można odżywiać się papierem.Their situation has only improved in statistical terms, in other words, on paper, but it is a well-known fact that you cannot eat paper.
A teraz mówię sam do siebieNow I ́m talking to myself
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 52310 zdań frazy mówienie.Znalezione w 7,937 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.