wymowa: IPA: ˈljistfa

Tłumaczenia na język angielski:

 • batten   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
 • border         
  (verb, noun, adjv   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • list       
  (verb, noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • selvage     
  (noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • slat   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
 • bar       
  (prep, verb, noun   )
 • bezel     
  (noun   )
 • fillet   
  (noun   )
 • lath       
  (noun   )
 • laths   
 • ledge   
  (noun   )
 • shelf   
  (noun   )
 • skirting-board   

Pozostałe znaczenia:

 
batten (thin strip of wood used in construction)
 
brzeg obszyty materiałem

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "listwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami parkietowymi, dachówkami i gontami, drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowoBuilders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
Dotyczy to także powierzchni pokrytych ściółką lub listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczneIt shall include littered and slatted areas provided that slats are safe to walk on
Należy przemieszczać się w sposób, który umożliwia reprezentatywne pobranie próbek z każdej części sektora, włącznie z rejonami pokrytymi ściółką oraz pokrytymi listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczneWalking around shall be done in a manner which will sample representatively all parts of the sector, including littered and slatted areas when slats are safe to walk on
wykończarki do nawierzchni (z wyjątkiem wykończarek wyposażonych w listwę do intensywnego zagęszczaniapaver-finishers (excluding paver-finishers equipped with a high-compaction screed) Definition
Zarówno dla górnych, jak i dolnych listew mocujących należy użyć stalowych pasów mocujących (patrz rysunki ‧ iSteel clamping strips must be used for both the top and bottom mounting flanges (see Figures ‧ and
To ty chciatas podpierac listwami parkietowymiWho uses parquet to support a ceiling?
przynajmniej jedna trzecia powierzchni podłogi musi być lita, to znaczy nie może być zbudowana z listew ani krat, oraz musi być pokryta ściółką, taką jak słoma, wióry drzewne, piasek lub torfat least one third of the floor area shall be solid, that is, not of slatted or of grid construction, and covered with a litter material such as straw, wood shavings, sand or turf
Jest myszka i listwa przeciwprzepięciowa, ale nie ma komputeraI got a mouse pad and a surge protector but no computer
W sieciach prądu stałego należy sprawdzić zużycie listwy stykowej w wyniku przepływu prądu przy obciążeniu elektrycznymThe wear of the contact strips by the current at electrical load shall be checked for DC systems
Zamykania nie może w szczególności utrudniać wykładzina lub listwa przypodłogowaClosure shall not be impeded by carpeting, foot rails or other obstructions
Przynajmniej połowa powierzchni podłogi określona w załączniku ‧ musi być lita, to znaczy nie może być zbudowana z listew ani kratAt least half of the indoor surface area as specified in Annex ‧ shall be solid, that is, not of slatted or of grid construction
nie wolno wykorzystywać przestrzeni pod siedzeniem, chyba że jest ono wyposażone w listwę ograniczającą, a rozmiar bagażu pozwala na jego odpowiednie unieruchomienie przez tego rodzaju zabezpieczenieunderseat stowages must not be used unless the seat is equipped with a restraint bar and the baggage is of such size that it may adequately be restrained by this equipment
O listwach wykończeniowych?Crown molding?
Bedzie listwa, to nie będą spadaćThere' il be a rail so they won' t fall off
Jeżeli na jakimkolwiek statku elementy konstrukcyjne, takie jak listwy odbojowe, uniemożliwiają wprowadzenie niniejszych przepisów, należy wprowadzić szczególne ustalenia w celu zapewnienia inspektorom możliwości bezpiecznego wejścia na statek i zejścia z niegoWhere on any vessel constructional features such as rubbing bands would prevent the implementation of any of these provisions, special arrangements shall be made to ensure that inspectors are able to embark and disembark safely
część składowa pantografu składająca się z listew stykowych i ich zamocowańpantograph equipment comprising the contact strips and their mountings
Płyty, klepki i listwy do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, niełączoneBlocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled
W miarę potrzeby powierzchnie pochylone muszą być wyposażone w wywinięte listwyWhere necessary, sloping surfaces must be fitted with raised slats
Zdecydowanie o listwachI' il definitely talk about crown molding
CPA ‧.‧.‧: Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogoweCPA ‧.‧.‧: Wood, continuously shaped along any of its edges or faces (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled, and beadings and mouldings
W listwach mocujących (pokazanych na rysunku ‧) mają być wywiercone otwory przejściowe do przymocowania barieryClearance holes for mounting the barrier are to be drilled in the mounting flanges (shown in Figure
przynajmniej jedna trzecia powierzchni musi być lita, to znaczy nie może być zbudowana z listew ani krat, i pokryta ściółką, taką jak słoma, wióry drzewne, piasek lub torfat least one third shall be solid, that is, not of slatted or of grid construction, and covered with a litter material such as straw, wood shavings, sand or turf
Na schodniach pokładowych bocznych muszą być zamontowane listwy przypodłogowe oraz poręcz ciągła na zrębnicy lukuSide decks shall be fitted with a foot-rail and a continuous handrail that is secured to the coaming
zabezpieczenia pantografu i wyposażenia napowietrznej linii jezdnej na wypadek złamania listwy odbiorczej pantografuthe protection of the pantograph and overhead contact line equipment in case of a broken pantograph collector strip
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy listwa.Znalezione w 0,394 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.