wymowa: IPA: ˈljistfa

Tłumaczenia na język angielski:

 • batten   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
 • border         
  (verb, noun, adjv   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • list       
  (verb, noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • selvage     
  (noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • slat   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
 • bar       
  (prep, verb, noun   )
 • bezel     
  (noun   )
 • fillet   
  (noun   )
 • lath       
  (noun   )
 • laths   
 • ledge   
  (noun   )
 • shelf   
  (noun   )
 • skirting-board   

Pozostałe znaczenia:

 
batten (thin strip of wood used in construction)
 
brzeg obszyty materiałem

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "listwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
część składowa pantografu składająca się z listew stykowych i ich zamocowańpantograph equipment comprising the contact strips and their mountings
CPA ‧.‧.‧: Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogoweCPA ‧.‧.‧: Wood, continuously shaped along any of its edges or faces (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled, and beadings and mouldings
Deformująca się bariera musi być przymocowana do betonowego bloku za pomocą dziesięciu śrub, po pięć w górnej i dolnej listwie mocującejThe deformable barrier must be fixed to the concrete block by means of ten bolts, five in the top mounting flange and five in the bottom
Mocowanie czoła bariery musi być takie, aby pojazd w dowolnej fazie uderzenia nie mógł się stykać z żadną częścią konstrukcji dalej niż ‧ mm od górnej powierzchni bariery (z wyłączeniem górnej listwyThe attachment of the barrier face must be such that the vehicle must not contact any part of the structure more than ‧ mm from the top surface of the barrier (excluding the upper flange) during any stage of the impact
listwa zaciskowa i jej osłonaterminal plate and cover
nie wolno wykorzystywać przestrzeni pod siedzeniem, chyba że jest ono wyposażone w listwę ograniczającą, a rozmiar bagażu pozwala na jego odpowiednie unieruchomienie przez tego rodzaju zabezpieczenieUnderseat stowages must not be used unless the seat is equipped with a restraint bar and the baggage is of such size that it may adequately be restrained by this equipment
O listwach wykończeniowych?Crown molding?
wolna szerokość schodni pokładowej bocznej: odległość pomiędzy linią pionową przechodzącą przez najdalej wysunięty w przestrzeń schodni pokładowej bocznej element konstrukcyjny przy zrębnicy luku a linią pionową przechodzącą przez wewnętrzną krawędź zabezpieczeń przeciwupadkowych (relingi, listwa przypodłogowa) po zewnętrznej stronie schodni pokładowej bocznejclear width of side deck: the distance between the vertical line passing through the most prominent part of the hatch coaming on the side deck side and the vertical line passing through the inside edge of the slip guard (guard-rail, foot rail) on the outer side of the side deck
Zarówno dla górnych, jak i dolnych listew mocujących należy użyć stalowych pasów mocujących (patrz rysunki ‧ iSteel clamping strips must be used for both the top and bottom mounting flanges (see Figures ‧ and
zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzjiamending Decision ‧/‧/EC as regards an extension of the list of countries and the period of application thereof
LISTWY STYKOWECONTACT STRIPS
Znalazlem krew za gniazdkiem elektrycznym i listwa podlogowaFound blood behind the electrical outlet and the baseboard
Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami, drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo objęte kodem CNBuilders’ joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed of CN code
Płyta okładzinowa musi być złączona spoiwem z płytą na listwach mocującychThe cladding sheet must be adhesively bonded to the backing sheet at the mounting flanges
W listwach mocujących (pokazanych na rysunku ‧) mają być wywiercone otwory przejściowe do przymocowania barieryClearance holes for mounting the barrier are to be drilled in the mounting flanges (shown in Figure
słupek A oznacza każdą podporę dachu znajdującą się z przodu pionowej poprzecznej płaszczyzny położonej ‧ mm przed punktami V i zawierającą nieprzezroczyste elementy, takie jak listwy szyby przedniej i ramy drzwi, przymocowane lub przylegające do takiej podporyA pillar means any roof support forward of the vertical transverse plane located ‧ mm in front of the V points and includes non-transparent items such as windscreen mouldings and door frames, attached or contiguous to such a support
Najniżej umieszczona listwa ma się znajdować na poziomie piątego szczebla, licząc od dołu drabinki wejściowej, zaś odległości między poszczególnymi kolejnymi listwami nie mogą być większe niż dziewięć szczebli drabinki wejściowejThe lowest batten shall be on the fifth step from the bottom of the ladder and the interval between any batten and the next shall not exceed nine steps
Zamykania nie może w szczególności utrudniać wykładzina lub listwa przypodłogowaClosure shall not be impeded by carpeting, foot rails or other obstructions
Obejmuje to także powierzchnie pokryte ściółką lub listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczneThis shall include littered and slatted areas provided that slats are safe to walk on
Na zewnętrznych krawędziach pokładów i w miejscach pracy, w których istnieje ryzyko upadku z wysokości większej niż ‧ m, musi być zamontowane nadburcie lub zrębnica luku o wysokości co najmniej ‧,‧ m lub barierki zgodne z normą europejską EN ‧:‧, które powinny składać się z poręczy, poręczy pośredniej na wysokości kolan i listwy przypodłogowejThe outer edges of decks, as well as work stations where persons might fall more than ‧ m, shall be fitted with bulwarks or coamings that are at least ‧,‧ m high or with a guard rail in accordance with European standard EN ‧:‧, which shall comprise a handrail, a rail at knee height and a foot-rail
Miernik i testowany egzemplarz nie powinny być łączone listwami zasilającymi ani zasilaczamiNo power strips or UPS units should be connected between the meter and the UUT
Listwy zaciskowe przeznaczone do napięć do ‧ V oraz powyżej ‧ V muszą być odpowiednio oznaczone i umieszczone oddzielnieTerminals for voltages up to ‧ V, and those for voltages higher than ‧ V, shall be kept separate and marked appropriately
zamocowania drzwi (zawiasy, uchwyty, zamki), zamocowania kaloryferów i kominków, inne artykuły metalowe do domu (szyny zasłonowe, listwy do mocowania dywanu, haki itd.) lub do ogrodu (łańcuchy, kraty, słupy i części do ogrodzeńDoor fittings (hinges, handles and locks), fittings for radiators and fireplaces and other metal articles for the house (curtain rails, carpet rods, hooks, etc.) or for the garden (chains, grids, stakes and hoop segments for fencing and bordering
Zdecydowanie o listwachI' il definitely talk about crown molding
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy listwa.Znalezione w 0,314 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.