wymowa: IPA: ˈljistfa

Tłumaczenia na język angielski:

 • batten   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
 • border         
  (verb, noun, adjv   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • list       
  (verb, noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • selvage     
  (noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • slat   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
 • bar       
  (prep, verb, noun   )
 • bezel     
  (noun   )
 • fillet   
  (noun   )
 • lath       
  (noun   )
 • laths   
 • ledge   
  (noun   )
 • shelf   
  (noun   )
 • skirting-board   

Pozostałe znaczenia:

 
batten (thin strip of wood used in construction)
 
brzeg obszyty materiałem

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "listwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Najniżej umieszczona listwa ma się znajdować na poziomie piątego szczebla, licząc od dołu drabinki wejściowej, zaś odległości między poszczególnymi kolejnymi listwami nie mogą być większe niż dziewięć szczebli drabinki wejściowejThe lowest batten shall be on the fifth step from the bottom of the ladder and the interval between any batten and the next shall not exceed nine steps
Na schodniach pokładowych bocznych muszą być zamontowane listwy przypodłogowe oraz poręcz ciągła na zrębnicy lukuSide decks shall be fitted with a foot-rail and a continuous hand-rail that is secured to the coaming
Opończa powinna być rozpostarta na odpowiednim szkielecie (słupki, ściany, pałąki, listwy itpThe sheet shall be supported by an adequate superstructure (uprights, sides, arches, slats, etc
Na zewnętrznych krawędziach pokładów i w miejscach pracy, w których istnieje ryzyko upadku z wysokości większej niż ‧ m, musi być zamontowane nadburcie lub zrębnica luku o wysokości co najmniej ‧,‧ m lub barierki zgodne z normą europejską EN ‧:‧, które powinny składać się z poręczy, poręczy pośredniej na wysokości kolan i listwy przypodłogowejThe outer edges of decks, as well as work stations where persons might fall more than ‧ m, shall be fitted with bulwarks or coamings that are at least ‧,‧ m high or with a guard rail in accordance with European standard EN ‧:‧, which shall comprise a handrail, a rail at knee height and a foot-rail
LISTWY STYKOWECONTACT STRIPS
Ze względu na to , że zamocowana musi być każda sztuka , działanie odciągów w tym wypadku można rozłożyć za pomocą podtrzymujących listew kątowych . Listwami kątowymi mogą być fabryczne prole lub listwy zbite z drewna miękkiego ( co najmniej 25 × 100 mm ) .Since each unit has to be secured , the eect of the lashings can in these cases be spread out with supporting edge beams. e edge beams can be manufactured proles or be home made of deals ( minimum 25 × 100 mm ) nailed together .
Zamykania nie może w szczególności utrudniać wykładzina lub listwa przypodłogowaClosure shall not be impeded by carpeting, foot rails or other obstructions
W górnej listwie musi być wywierconych pięć otworów w odległościach ‧ mm od jej górnej krawędzi, a w dolnej listwie pięć otworów w odległości ‧ mm od jej dolnej krawędziFive holes must be drilled in the top flange at a distance of ‧ mm from the top edge of the flange and five in the bottom flange, ‧ mm from the bottom edge of that flange
Owiewki boczne i rynny przeciwdeszczowe oraz listwy ściekoweLateral air and rain deflectors and window anti-smear air deflectors
Z duże fajansowego pieca z miedzianą listwą posąg udrapowanej po szyję kobiety nieruchomo patrzył na pełną salę.On the large stove of porcelain inlaid with copper baguettes the statue of a woman, draped to the chin, gazed motionless on the room full of life.
W miarę potrzeby powierzchnie pochylone muszą być wyposażone w wywinięte listwyWhere necessary, sloping surfaces must be fitted with raised slats
Miernik i testowany egzemplarz nie powinny być łączone listwami zasilającymi ani zasilaczamiNo power strips or UPS units should be connected between the meter and the UUT
Listwy wykonane z litego drewna lub z innego materiału o takich samych właściwościach, z jednego kawałka, pozbawione sęków, o długości od ‧ do ‧ metrów mają być rozmieszczone w takich odległościach od siebie, aby zabezpieczyć drabinkę wejściową przed skręcaniem sięBattens made of hardwood, or other material of equivalent properties, in one piece, free of knots and between ‧ and ‧ m long, shall be provided at such intervals as will prevent the boarding ladder form twisting
wykończarki do nawierzchni (wyposażone w listwę do intensywnego zagęszczaniapaver-finishers (equipped with a high-compaction screed) Definition
Oliwki należy przewozić w skrzynkach lub sztywnych pojemnikach wykonanych z listewThe olives must be transported in slatted crates or rigid, slatted containers
Należy zwrócić uwagę , że ramy rozporowe muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w bok , chyba że platforma wyposażona jest w ściany boczne a listwy poprzeczne ramy zajmują całą szerokość platformy .Note that blocking braces must be fixed laterally unless the platform has sideboards and the cross battens cover the entire platform width .
Dotyczy to także powierzchni pokrytych ściółką lub listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczneIt shall include littered and slatted areas provided that slats are safe to walk on
Wymogi powyższego pkt ‧.‧.‧ nie obejmują listew lub osłon zabezpieczających, umieszczonych na zewnętrznej powierzchni; muszą być one jednak mocno przytwierdzone do pojazduProtective strips or shielding on the external surface shall not be subject to the requirements of paragraph ‧.‧.‧ above; however, they shall be firmly secured to the vehicle
Wyładowanie łukowe: przepływ prądu w szczelinie powietrznej pomiędzy listwą stykową i przewodem jezdnym zazwyczaj przejawiający się emisją silnego światła (prENArcing: the flow of current through an air gap between a contact strip and a contact wire usually indicated by the emission of intense light (pr EN
Płyty, klepki i listwy do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, niełączoneBlocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled
To ty chciatas podpierac listwami parkietowymiWho uses parquet to support a ceiling?
nie wolno wykorzystywać przestrzeni pod siedzeniem, chyba że jest ono wyposażone w listwę ograniczającą, a rozmiar bagażu pozwala na jego odpowiednie unieruchomienie przez tego rodzaju zabezpieczenieunderseat stowages must not be used unless the seat is equipped with a restraint bar and the baggage is of such size that it may adequately be restrained by this equipment
listwa zaciskowa i jej osłonaterminal plate and cover
przynajmniej jedna trzecia powierzchni musi być lita, to znaczy nie może być zbudowana z listew ani krat, i pokryta ściółką, taką jak słoma, wióry drzewne, piasek lub torfat least one third shall be solid, that is, not of slatted or of grid construction, and covered with a litter material such as straw, wood shavings, sand or turf
Ładunek jest mocowany wzdłużnie za pomocą ram rozporowych zarówno z przodu ( 4 ) , jak i z tyłu ( 5 ) . Aby uzyskać w tym wypadku skuteczne mocowanie , rama rozporowa powinna być podniesiona za pomocą drewnianych podpórek ( 6 ) , a listwy rozporowe zukosowane .e package is secured longitudinally by means of blocking braces both to the front ( 4 ) and to the rear ( 5 ) .To achieve eective blocking in this case , the blocking brace must be raised by means of wooden lugs ( 6 ) and the spacer battens are then chamfered .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 93 zdań frazy listwa.Znalezione w 0,271 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.