Tłumaczenia na język angielski:

  • resort   
    (Noun  ) (verb, noun   )
     
    a relaxing environment to people on vacation
  • spa   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kurort górskimountain resort
kurort nadmorskiseaside resort

Przykładowe zdania z "kurort", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie wygląda na elegancki kurortIt doesn' t look like a high- class resort
Buduj sobie ten kurortYeah, you build your resort
Część tych pieniędzy została przeznaczona na sfinansowanie nowych chodników w kwitnącym kurorcie wakacyjnym Kyrenia, gdzie przez całą dobę świetny interes robią kasyna.Some of that money has just paid for new pavements in the booming holiday resort of Kyrenia, where the casinos do a roaring trade day and night.
W idealnym plażowym kurorcie, nie jest dozwolone nic, co przerywa pogoń za przyjemnościąIn the perfect beach resort, nothing is allowed to interrupt the pursuit of pleasure
W idealnym plażowym kurorcie, nie jest dozwolone nic co przerywa pogoń za przyjemnościąin the perfect beach resort, nothing is allowed to interrupt the pursuit ofpleasure
Sextonowie leżą do góry tyłkami w kurorcie na Karaibach, popijając drinki i kopulującThe Sextons are kicking back in some fancy Caribbean resort, slugging drinks and copulating in unconventional ways
cannes- przykład kurortu na riwierze francuskiejthe cannes- an example of resort on french riviera
Proszę pana?Mogę zabrać czeki do innego kurortuI' il take my traveller' s cheques to a competing resort
Ale niedawno... nad mieszkańcami kurortu zawisła czarna chmuraBut in recent days...... a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community
Słońce, kurorty, podsekretarze, ministrowie, yuppies" Shining sun, exclusive neighbourhoods "" High officials, Ministries, yuppies "
Plan przestrzennego zagospodarowania brzegów Jeziora Bełchatowskiego z kurortem kulturalno-wypoczynkowym.The spatial management of the Belchatow Lake coasts with a cultural-recreational resort plan.
A w ogóle to skąd wiesz, że to taki świetny kurort?Now, how do you know that this spa is any good anyway?
Niewielki kurort, przez który raz przejeżdżałem, będąc dzieckiemA little resort community I passed through once
Udało mu się uciec, siejąc zniszczenia w pobliskich kurortachHe escaped...Went on a rampage in his old watering hall
Lou zabrał Andiego do popularnego nadmorskiego kurortu Sphincter.DobraAs a special treat, Lou has taken Andy to the popular coastal town of Sphincter- on- Sea
Przyjęcie odbędzie się w królewskim kurorcie na Wyspie JejuThere' s a party at Royal family' s Resort in Jeju island
transportu linowego i wyciągowego poza kurortami narciarskimi lub ośrodkami wypoczynkowymicable-car and chair-lift transport not at ski resorts or holiday centres
Taki będzie kurort GhostwoodThat is what the Ghostwood Country Club and Estates will be
Znajomość lokalizaji kurortu królewskiego stanowi podstawową informacjęKnowing the location of the Royal resort is just basic information
Teraz polskie kurorty narciarskie świecą pustkami.By now Polish skiing resorts are empty.
Spróbujmy, bo powinniśmy, podjąć z nimi rozmowę o prawach człowieka, ale nie pozwólmy, aby ich przywódcy prali pieniądze przy pomocy europejskich systemów bankowych, kształcili swoje dzieci w naszych szkołach i na uniwersytetach czy spędzali wakacje w naszych kurortach.Let us endeavour to discuss with them human rights, as we should, but let us not allow their leaders to launder their money through Europe's banking systems, to educate their children in our schools or universities, or to take holidays in our holiday resorts.
Projekt urbanistyczny kurortu turystycznego Murzynowo koło PłockaTourist resort urban project in Murzynowo near Płock
transportu koleją linową oraz wyciągiem krzesełkowym w kurortach narciarskich i ośrodkach wypoczynkowychcable-car and chair-lift transport at ski resorts and holiday centres
Mogę zabrać czeki do innego kurortuI' il take my traveller' s cheques to a competing resort
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy kurort.Znalezione w 0,366 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.