Tłumaczenia na język angielski:

  • resort   
    (Noun  ) (verb, noun   )
     
    a relaxing environment to people on vacation
  • spa   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kurort górskimountain resort
kurort nadmorskiseaside resort

Przykładowe zdania z "kurort", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przyjęcie odbędzie się w królewskim kurorcie na Wyspie JejuThere' s a party at Royal family' s Resort in Jeju island
Sextonowie leżą do góry tyłkami w kurorcie na Karaibach, popijając drinki i kopulującThe Sextons are kicking back in some fancy Caribbean resort, slugging drinks and copulating in unconventional ways
Mogę nawet zrujnować ten kurortI could shut this whole resort down
Mogę zabrać czeki do innego kurortuI' il take my traveller' s cheques to a competing resort
Teraz polskie kurorty narciarskie świecą pustkami.By now Polish skiing resorts are empty.
Jesteś szefem u siebie w kurorcie, ale tutaj ja rządzęYou may be the boss over at your resort, but right here, I' m in charge
Wywalali nas z każdego kurortu, bo fruwaliśmy w powietrzu i jeździliśmy poza szlakamiWe had been kicked out of every ski resort because we were jumping off stuff and skiing out of bounds
Według wstępnych doniesień, terroryści zaatakowali kurort Tanjalla Beach... i wzięli w niewolę około ‧ zakładnikówEarly reports of a terrorist attack on Tanjalla Beach Resort... capturing as many as ‧ hostages
Przy okazji, myślisz że te tereny nadawałyby się jako kurort rekreacyjno- wypoczynkowy?ln fact, you think any of this land could be available for resort development?
Część tych pieniędzy została przeznaczona na sfinansowanie nowych chodników w kwitnącym kurorcie wakacyjnym Kyrenia, gdzie przez całą dobę świetny interes robią kasyna.Some of that money has just paid for new pavements in the booming holiday resort of Kyrenia, where the casinos do a roaring trade day and night.
W idealnym plażowym kurorcie, nie jest dozwolone nic, co przerywa pogoń za przyjemnościąIn the perfect beach resort, nothing is allowed to interrupt the pursuit of pleasure
transportu koleją linową oraz wyciągiem krzesełkowym w kurortach narciarskich i ośrodkach wypoczynkowychcable-car and chair-lift transport at ski resorts and holiday centres
W idealnym plażowym kurorcie, nie jest dozwolone nic co przerywa pogoń za przyjemnościąin the perfect beach resort, nothing is allowed to interrupt the pursuit ofpleasure
A w ogóle to skąd wiesz, że to taki świetny kurort?Now, how do you know that this spa is any good anyway?
Buduj sobie ten kurortYeah, you build your resort
Niewielki kurort, przez który raz przejeżdżałem, będąc dzieckiemA little resort community I passed through once
Mieszkam w wakacyjnym kurorcieI don' t know.- I live in a vacation spot
Taki będzie kurort GhostwoodThat is what the Ghostwood Country Club and Estates will be
A w ogóle to skąd wiesz, że to taki świetny kurort?Now, how do you know that this spa is any good anyway?Fine
Lou zabrał Andiego do popularnego nadmorskiego kurortu Sphincter.DobraAs a special treat, Lou has taken Andy to the popular coastal town of Sphincter- on- Sea
Udało mu się uciec, siejąc zniszczenia w pobliskich kurortachHe escaped...Went on a rampage in his old watering hall
Plan przestrzennego zagospodarowania brzegów Jeziora Bełchatowskiego z kurortem kulturalno-wypoczynkowym.The spatial management of the Belchatow Lake coasts with a cultural-recreational resort plan.
Kurorty pękną dziś w szwach!Well, it' s gonna be booming at the resorts today!
Pomysł, by przekształcić zatokę w luksusowy kurort z góry skazany był na porażkę, ponieważ, jak pani widzi, droga pani, to miejsce pełne jest insektówThe idea to turn The Bay into a luxury resort was always doomed to failure because, as you can see, dear lady, this place is full of insects
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy kurort.Znalezione w 0,196 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.