wymowa: IPA: [ktɔɕ] ktɔɕ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • somebody     
  (Pronoun  ) (pron   ) []
   
  some unspecified person
   
  nieokreślona osoba, nieznany człowiek
   
  An unspecified person.
 • someone     
  (Pronoun  ) (pron, noun   ) []
   
  some person
   
  nieokreślona osoba, nieznany człowiek
   
  An unspecified person.
 • one     
  (pron, noun, adjv, detr   )
   
  An unspecified individual.
 • some one   
  []
   
  An unspecified person.
 • you               
  (pron, prep   )
   
  An unspecified individual.
 • anybody     
  (pron   )
 • anyone     
  (pron   )
 • go-getter   
  (noun   )
 • people             
  (verb, noun   )
 • who       
  (pron   )

Pozostałe znaczenia:

 
somebody
 
pot. potocznie osoba, która coś osiągnęła

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (58)

bawić się z kimś w ciuciubabkęplay blind man's buff
bawić się z kimś w kotka i myszkęplay cat and mouse
chciałbym rozmawiać z kimś w sprawie waszej ofertyI'd like to speak to someone about your offer
ciągnąć kogoś za językpull teeth; cross-question
czy ktoś może mi powiedziećcan someone tell me
czy ktoś mógłby mi powiedziećcould anyone tell me
czy ktoś odpowiedziałby na pytaniewould someone answer the question
domostwo kogoś innegohousehold of another
gdyby tak ktoś powiedział miI wish someone would tell me
jak kogoś Pan Bóg stworzyłin one's birthday suit
jechać z kimś na jednym wózkube in the same boat
jestem ogromnie wdzięczny (komuś)I'm immensely grateful (to sb)
kamień spadł komuś z sercaa weight was lifted from one's mind; a weight was lifted from one's heart
kimś
kogoś
komuśeven; ; someone
ktoś innysomebody else; someone else; anyone else
ktoś podpierający ścianywallflower
Ktoś w usłudze Windows LiveSomeone on Windows Live
nadążać za czymś/kimśkeep up with
nadepnąć komuś na nogęto step on someone's foot
namówić kogoś doto persuade sb to
nie widział ktośanyone seen
nie znoszę, jak mi ktoś przeszkadzaI hate being disturbed
o krok od kogoś, czegoświthin a step of sb, sth
obejmować coś po kimśinherit
obić komuś mordęmess up someone's face; mess someone's face up
obrzucać kogoś błotemsling mud at somebody
odprowadzać kogośto see sb off
otworzyć komuś oczyopen sb's eyes
pocałować kogoś w dupękiss my ass
podlegać bezpośrednio (komuś)report (to)
podnosić kogoś na duchucheer up
podobać się komuśgas
podrzucić kogośto give sb a lift
posłuchać kogośobey
potrzebuję do kogoś zadzwonićneed to call someone
pójść z kimś do łóżkago to bed with somebody
przedstawiciel otrzymujący świadczenia w imieniu kogoś innegorepresentative payee
przeszkadzać komuśto disturb sb
przypisać (komuś coś)deem
przypisany dochód (komuś) np dochód rodziców przypisany dziecku otrzymującemu SSIdeemed income
przyprawiać komuś rogicuckold
przyprawić komuś rogi; cuckold
spokrewniony z kimśrelated to
stopień troski (o kogoś/coś)level of care
stwarzać (komuś) problemyto give sb problems
ucieszyć kogośgas
uzależnienie od czegos, poleganie na kimśdependency
wezwać kogośto call sb
wodzić kogoś za noslead somebody by the nose
Zaproś kogośInvite Someone
zawieść kogoślet somebody down
zawieźć kogośto drive sb
zawracać komuś głowę
zdyskwalifikować, odebrać komuś prawodisqualify
Zostawić kogoś na lodziehang out to dry
zwracać się do kogośaddress; to; speak

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ktoś", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ktoś chce odejść?ls anybody leaving?
Po czwarte, należy zapewnić, żeby płatności z systemów zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich nie zostały wstrzymane, jeśli ktoś korzysta z tego programu, w przeciwnym razie nie przyniesie on efektów.Fourthly, it must be ensured that social security payments in the Member States are not cancelled if someone takes advantage of this programme, otherwise it will have no effect.
Powiedziałaś o tym komuś jeszcze?Have you told anybody else about this?
Ktoś kiedyś powiedział, że najlepiej myśli się z ranaIt' s like the guy said about the prospect of being hanged
Jak ktoś w ogóle mógłby się tego domyślić?Who...?Who could possibly figure that out?
To miasto, widzisz kogoś w jednym miejscu, a potem w innym i czujesz się bardzoThis city, you know, you see someone in one place, and then another, it makes you very
Ponieważ sądząc po jej paznokciach, musiała kogoś nieźle podrapaćBut she' s been in a fight, all right, because judging by her fingernails, she scratched some big chunks out of somebody
Jest tam jeszcze ktoś?Is anyone still in there?- I don' t know
Słyszy mnie ktoś?Is anyone there?
Tak jakbyś miała egzamin końcowy w szkole...- mogłabyś poślubić kogoś innegoAs if I would have school- leaving examination...- you would have being able to marry someone else
Czy ktoś jeszcze potrafi latać śmigłowcem?Can anyone else fly a helicopter?
Mam tu kogoś, kogo chcę abyś poznałI' ve got someone I want you to meet
Widziałeś tu kogoś?Have you seen anyone around here?
Kogoś z prawie zapomnianego już snuFor someone in the middle forgotten dreams
Ktoś jeszcze?Anybody else please, for that full house
Ale ważne jest teraz nie to, żebyśmy komuś coś wytykali - nie jest to moim zamiarem, - ale byśmy wyciągnęli odpowiednie wnioski, byśmy byli lepiej przygotowani następnym razem; a raczej, co jest oczywiście znacznie ważniejsze, żebyśmy mogli zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji.Yet what is important now is not that we point the finger - this is not my intention - but just that we draw the appropriate conclusions, that we are better prepared next time; or rather - much more importantly, of course - can prevent such a situation recurring.
Kiedy tam wchodzisz, to ktoś stamtąd może też wyjśćWhen you go in there someone can come out of there too
Zawsze jest ktoś złyNow, that' s the trouble with taking a moral stand
Przeprasza, że kazałam ci czekać, ale właśnie się z kimś żegnałamI' m so sorry to keep you waiting, but I was just seeing someone off
Chodzi o to, że jak ktoś nie wie co robi to spapra wszystkim w kołoSomeone can blow it for the whole table
Jak możemy czynić komuś wyrzuty lub pouczać kogoś spoza UE, skoro w naszej własnej wspólnocie prawo jest regularnie naruszane?How can we reproach or teach someone outside the EU if, in our own Community, the law is regularly violated?
Cały czas trząsłem się z zimna, ale nie opuszczałem mojego posterunku przy szparze, w obawie, że mogą wrócić i powtórzyć ten sam numer z kimś innym.I was shivering, but I stood at my post at the little accidental spy-hole in case they decided to come back and try the same on someone else.
Jest we mnie ktoś... kto jest taki jak ten marynarzThere' s someone inside me... who is just like that sailor
Jeśli sam nam nie powiesz, znajdziemy kogoś, kto to zrobi.Musisz mieć jakiegoś przełożonegoSymptoms of Huntington' s. you' ve ended your self- destructive streak
Ktoś trzeci może je przechowywaćA third party could be holding it
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18158 zdań frazy ktoś.Znalezione w 2,378 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.