Tłumaczenia na język angielski:

  • composing     
    (noun   )
  • composition     
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

komponowaćcompose; write; fold; frame; typeset; set; create; invent; to compose

Przykładowe zdania z "komponowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Grał ze słuchu i komponował od ‧ roku życiaHe' d been playing by ear and making up tunes since he was
Komponowanie i publikowanie muzyki w internecieComposing and publishing music on the Internet
Czy komponujesz coś teraz?Are you composing something now?
Można wykorzystać alternatywne metody rozcieńczania i obliczania stężeń gazów zakresowych CO‧ i NO, jak na przykład dynamiczne mieszanie/komponowanieAlternative methods of diluting and quantifying of CO‧ and NO span gas values such as dynamic mixing/blending can be used
Powinienem komponować symfonie... zamiast bawić się w berka z jakąś upartą nastolatkąI should be writing symphonies... not tagging along after some headstrong teenager
Komponował, dyrygował, grał jazz na klarnecie, no i oczywiście na fortepianieHe composed, conducted and played jazz clarinet and the piano
Beethoven komponował kiedy miał ‧ lat, jestem już starszy, więc uświadomiłem sobie, że mam wiele do nadrobieniaAnd Beethoven was composing when he was only ‧, and I' m already older than that, so I figure I got a lot of catching up to do
Nic nie komponujeHe does no work
My komponujemy muzykęWe are the music makers
To wszystko tak pięknie się komponowałoThis thing was coming together so nice
Wiesz, nadal komponuję i dyryguję w wolnym czasie, ale nikt mnie nie zatrudni, żebym robił to zawodowoYou know, I still compose, and I conduct in my spare time, but nobody wants to employ me to do that professionally
Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskimAvoid a background of varied colours, and in any case one which does not go with blue
Muszę mieć czas by komponowaćI have to have time for composition
I co pan komponuje?And, uh, you write, what?
Problem techniki fletowej i sposobu komponowania na flet poprzeczny w XVIII wieku na przykładzie: "Koncertu G-dur na flet poprzeczny i orkiestrę nr 161" J. J. Quantza i "Koncertu G-dur na flet poprzeczny i orkiestrę KV 313" W. A. Mozarta.The playing technique and methods of composing for flute in the 18th century exemplified by J. J. Quantz's "Concerto in G major nr 161" and W. A. Mozart's "Concerto in G major KV 313".
Opracował nowy sposób komponowaniaHe worked out a new method of composition
Trochę komponujęI compose a little
Ponadto dyrektywa będzie się dobrze komponowała z programem zrównoważonego rozwoju, który będzie się zawsze opowiadał za możliwie najbardziej ekologicznymi pojazdami.Furthermore, the directive will sit well with the sustainability agenda, which would demand that the cleanest of vehicles possible always be required.
Praca artystyczna: Mimika twarzy; praca teoretyczna: Wpływ fotografii na komponowanie dzieł impresjonistycznychFacial expresssion; The influence of photofraphy on impresjonist work
Bo dobrze się komponujeI have it, Nathan, because it is good for the picture
To się komponuje, staryIt works, mate!
Beethoven tyIko komponował muzykęBeethoven just wrote music
wprowadzono możliwe do przyjęcia przez organ procedury zapobiegające komponowaniu załogi lotniczej z niedoświadczonych członkówprocedures are established, acceptable to the Authority, to prevent the crewing together of inexperienced flight crew members
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy komponowanie.Znalezione w 0,519 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.