Tłumaczenia na język angielski:

  • earring   
    (noun   )
     
    A piece of jewelry worn on the ear.
  • earrings   

Pozostałe znaczenia:

 
W uszach
 
zawieszane w przekłutych uszach
 
złote w uszach
 
zawieszane zwykle w przekłutym płatku ucha
 
Ozdoba przekłutych uszu
 
Biżuteria
 
Ozdoba uszu
 
Biżuteria do ozdoby uszu

Picture dictionary

earring
earring

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

kolczykear-drop; ear-ring; ; stud; ear tag; eardrop; earring

Przykładowe zdania z "kolczyki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Są tam kolczyki z prawdziwymi diamentamiWe have earrings, real diamonds
Kolczyki z szafirami, francuskie perfumy, kaszmirowe swetrySapphire earrings,Parisian perfume, cashmere sweaters
Za drzwiami mieszkania, które malowali, znalazł pudełko a w pudełku kolczykiHe said he found them behind the door ofthe apartment they were painting
Miala takie kolczyki?Did she have earrings like this?
Ze względu na powyższe okoliczności należy zezwolić na przedłużenie maksymalnego okresu stosowania kolczyków pod warunkiem zastosowania pewnych środków ochronyExtension of the maximum period for applying eartags should be allowed in those circumstances and subject to certain safeguards
Na ‧- te urodziny chciałam dostać złote kolczyki, a zamiast nich tata kupił mi egzemplarz tej książki w twardej oprawieFor my ‧th birthday, I wanted a pair of gold stud earrings, and instead my dad bought me a hardcover copy of Jane Eyre
zestawu dla dzieci składającego się z łańcuszka z metalu nieszlachetnego, wisiorka w kształcie zegarka, dwóch kolczyków, dwóch bransoletek i dwóch pierścionków z plastiku, umieszczonych w jednym opakowaniuset for children consisting of a base metal chain, a pendant in the shape of a watch, two earrings, two bracelets and two rings of plastic, put up in the same packing
Jakie kolczyki?What earrings?
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w zakresie kolczyków, rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydłaCOMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧ as regards eartags, holding registers and passports in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals
W końcu Yvonne może mieć swoje kolczykiAt last Yvonne can have her earrings
Kolczyki są zakładane zanim cielęta skończą dwunasty miesiąc życiaThe eartags shall be applied before the calves are ‧ months old
Myślałam, że to kolczykI thought it was a piercing
Ryzyko uczulenia człowieka na nikiel spowodowanego łączeniami kolczyków zostało oszacowane ponownie w drodze ukierunkowanej oceny; ocena ryzyka wykazała, że w przypadku łączeń kolczyków bardziej stosowne jest ustalenie limitu migracji niklu niż limitu zawartościThe risk of sensitisation of humans to nickel by piercing post assemblies has been newly assessed in a targeted risk assessment; the risk assessment concluded that a migration limit for piercing post assemblies would be more appropriate than a content limit
dla czytników przenośnych: przynajmniej ‧ cm w przypadku kolczyków i znaków na pęciniea minimum of ‧ cm for eartags and marks on the pastern when read with a portable readers
Zwierzęta kwalifikujące się do procedury CHOG otrzymują specjalny kolczyk z napisem odnoszącym się do procedury CHOGAnimals which are eligible for the PGI procedure are given a special eartag referring to the PGI
kolczyki powinny zawierać informację na temat Państwa Członkowskiego pochodzenia łącznie z informacją dotyczącą indywidualnego zwierzęciaWhereas eartags should include information on the Member State of origin together with information on the individual animal
Mógłbym ci kupić dziesięć par takich kolczyków!I could buy you ten pairs of such earrings!
Półtusze dostarczane do zakładu mięsnego mają na uchu kolczyki z numerem ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer- Zintegrowany system identyfikacji i rejestracjiThe half carcases delivered to the butchery bear ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer- Integrated Identification and Registration System) ear tag numbers
Powiedz jej, że ma na sobie koszulkę, na którą wylałem margeritę, i kolczyki, które jej podarowałem na Boże NarodzenieOda Mae.Tell her she' s wearing the shirt that I spilt the margarita on, and the earrings I gave her for Christmas
System identyfikacji (przywieszka, tatuaż, wypalony znak, kolczyk do znakowania bydła, karta opisu zwierzęciaSystem of identification (tag, tattoo, brand, earmark, sketch card
Państwa Członkowskie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wzory pierwszego i drugiego kolczyka, określone w art. ‧ iMember States shall communicate to each other and to the Commission the models of the first and the second eartag referred to in Articles ‧ and
System identyfikacji (przywieszka, tatuaż, piętno, kolczyk, szkicSystem of identification (tag, tattoo, brand, earmark, sketch card
Więc, jesteś tu by pokazać nowy kolczyk w nosie?Oh, ok, and so you' re here to, what, show me your new nose ring?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 293 zdań frazy kolczyki.Znalezione w 0,273 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.