wymowa: IPA: [ˈkɔɡut] ˈkɔɡut    

Tłumaczenia na język angielski:

 • rooster     
  (Noun  ) (noun   )
   
  male domestic fowl
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cock     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  male gallinaceous bird
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • chanticleer   
  (noun   )
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cockerel   
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cocks   
  (noun   )
 • faucet     
  (noun   )
 • fowl     
  (verb, noun   )
 • spigot   
  (noun   )
 • stopcock   
  (noun   )
 • tap     
  (verb, noun   )
 • trigger   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
cock
 
pot. potocznie kosmyk włosów na głowie odstający w innym kierunku niż reszta fryzury
 
pot. potocznie lampa sygnalizacyjna
 
pot. potocznie mężczyzna mający dużą sprawność seksualną
 
pot. potocznie człowiek czupurny, zadziorny

Picture dictionary

cockerel, rooster, cock, chanticleer
cockerel, rooster, cock, chanticleer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kastracja kogutówcaponizing; castration; gelding
kury odseparowane od kogutów, wchodzące w okres nieśnościlight line separated hens

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kogut", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ješli nie przezyje... wiedz... ze jestem dumny jak kogut na arenie, ze bylišmy razemIf I don' t make it...... I want you to know...... I' m prouder than a game rooster to have rid with you
[ pianie koguta ][ rooster crows ]
Naprawdę nie potrafię zrozumieć, jak takie praktyki, jak polowanie na lisa, lub walki byków, albo walki kogutów mogą być zgodne ze współczesną kulturą.I truly cannot understand how practices such as fox-hunting or bullfights or cockfighting can be compatible with today's culture.
Sa sobie bliscy przez te cotygodniowe walki kogutówThey closer than finger and thumb...... off to those cockfights with old Mingo every week
Włączone są wszystkie kury, które zaczęły nieść się, niezależnie od przeznaczenia jaj (konsumpcja czy hodowla), a także koguty dla kur-niosekAll hens which have started to lay are included, whether the eggs are for consumption or for breeding. Breeding cocks for laying hens are included
Jestem George Kogut!I' m Chicken George!
Przezwisko " Le Kogut " otrzymał z powodów, których nie możemy przedstawić na antenieHe earned his nickname, " Le Coq, " for reasons that cannot be stated on this program
George Kogut!Chicken George!
Nie strosz się tak.Może i jesteś ostatnim kogutem w AtIancieEven if you is the last chicken in Atlanta
Nie lubię walk kogutówI don`t Iike cockfights
Na parterze ma trzy jońskie kolumny, na piętrze krużganek z romańskimi arkadami, a w tympanonie galijskiego koguta dzierżącego w szponach Kartę konstytucyjną i wagę Temidy.On the ground-floor are three Ionic columns and on the first floor a semicircular gallery, while the dome that crowns it is occupied by a Gallic cock, resting one foot upon the < Charte > and holding in the other the scales of Justice.
Ile dostanę za tego walecznego koguta?How much for this fighting cock?
Proszę, składam ofiarę z kogutaHere, I' m making a sacrifice of a rooster
Z wycieza kogut Erica Russella!The bird of Sir Eric Russell is the winner!
Ten wysoki komin z blaszanym kogutem masz?Look, here' s this high chimney with a tin cock on the top.Have you got it?
On mieszka ze swoimi kogutamiHe stay where he' s happy, with his chickens
Nie lubię walk kogutówI don`t like cockfights
George' u Kogucie, glupi z ciebie starzecChicken George...... you is a foolish old man
Mój ojciec mawiał..." Kiedy słońce wschodzi, nie powstrzymasz koguta przed pianiemMy father used to say that...... you can' t make a rooster stop crowing after sunrise
Kiedy kogut zapieje trzykrotnie, wiemWhen the cock crows thrice, I know
Kogut nigdy nie będzie pawiem!A cock will never become a peacock!
"Petuch" (kogut) jako rosyjski koncept językowo-kulturowy"Petuch" (cock) as a linguistic and cultural concept in Russian language
Zachowujecie się, jak walczące koguty!Here' s you all playing rooster with it!
Ale walki kogutów to moje zycieBut, massa, cockfighting is all my life
kapłon: kogut chirurgicznie kastrowany przed uzyskaniem dojrzałości płciowejcapon: male fowl castrated surgically before having reached sexual maturity
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy kogut.Znalezione w 0,533 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.