wymowa: IPA: [ˈkɔɡut] ˈkɔɡut    

Tłumaczenia na język angielski:

 • rooster     
  (Noun  ) (noun   )
   
  male domestic fowl
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cock     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  male gallinaceous bird
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • chanticleer   
  (noun   )
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cockerel   
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cocks   
  (noun   )
 • faucet     
  (noun   )
 • fowl     
  (verb, noun   )
 • spigot   
  (noun   )
 • stopcock   
  (noun   )
 • tap     
  (verb, noun   )
 • trigger   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
cock
 
pot. potocznie kosmyk włosów na głowie odstający w innym kierunku niż reszta fryzury
 
pot. potocznie lampa sygnalizacyjna
 
pot. potocznie mężczyzna mający dużą sprawność seksualną
 
pot. potocznie człowiek czupurny, zadziorny

Picture dictionary

chanticleer, rooster, cock, cockerel
chanticleer, rooster, cock, cockerel

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kastracja kogutówcaponizing; castration; gelding
kury odseparowane od kogutów, wchodzące w okres nieśnościlight line separated hens

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kogut", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uwielbiam walki kogutówI loves being a cockfighter
Przecież jest kogutemThat' s his skill, the cock' s craftsm' nship
KOGUT, Wieczesław Wasiljewicz, szef administracji państwowej w mieście Bendery, ur. ‧ lutego ‧ r. w Taraklii, region Czadyr-Łungi, Republika MołdowyKOGUT, Vecheslav Vasyilevich, Head of State Administration in Bender, born on ‧ February ‧ in Taraclia, Chadir-Lunga rayon, Republic of Moldova
Poświęć czerwonego koguta!Sacrifice a red rooster!
Nic bardziej upartego nad koguta bez stada kur, które by go lagodzilyNothing' s more ornery than a game bird...... without a covey of hens to soothe him
Włączone są wszystkie kury, które zaczęły nieść się, niezależnie od przeznaczenia jaj (konsumpcja czy hodowla), a także koguty dla kur-niosekAll hens which have started to lay are included, whether the eggs are for consumption or for breeding. Breeding cocks for laying hens are included
Kochanie, to tylko kapelusz należący do małogłowego człowieka, który przegrał bójkę z kogutemIt' s just a hat, darling, belonging to a small- headed man who lost a fight with a chicken
Bo chciałbym kogut' Cause I’ d like a cock
Zabij koguta, Wu, i złóż go w ofierzeKill a rooster, Wu, and offer him up in sacrifice
Masz sześć kur oraz tylko dwa kogutyYou' ve got six hens and only two roosters
Ten wysoki komin z blaszanym kogutem masz?Look, here' s this high chimney with a tin cock on the top.Have you got it?
Nie podobają mi się też walki byków czy kogutów, lecz są one, czy Państwo dadzą temu wiarę czy też nie, dozwolone w niektórych częściach UE z racji kultury narodowej, więc jeśli Islandia przystąpi do UE, musi jej być wolno - takie jest moje osobiste zdanie - zabezpieczyć swój sektor wielorybniczy, jeśli będzie na to nalegać.I do not like bullfighting or cockfighting either but these are, believe it or not, allowed in some parts of the EU on the grounds of national culture, so if Iceland joins the EU, it must be allowed - in my personal view - to safeguard its whaling industry if it insists on so doing.
kapłon: kogut chirurgicznie kastrowany przed uzyskaniem dojrzałości płciowejcapon: male fowl castrated surgically before having reached sexual maturity
Nastepna walka: ptak Erica Russella przeciwko kogutowi Toma Moore' a!Next, the bird of Sir Eric Russell...... to fight the bird of Tom Moore!
Wystawie do walki panskie... kogutyI' m gonna fight your chickens...... massa
George' u Kogucie, glupi z ciebie starzecChicken George...... you is a foolish old man
Naprawdę nie potrafię zrozumieć, jak takie praktyki, jak polowanie na lisa, lub walki byków, albo walki kogutów mogą być zgodne ze współczesną kulturą.I truly cannot understand how practices such as fox-hunting or bullfights or cockfighting can be compatible with today's culture.
Puszą piórka jak kogutyHumourless poppycocks, in my limited experience
Zrobi pobudkę zamiast kogutaWake everyone up instead of a rooster
Kogut siada na szczycie dwuspadowego dachu i znosi jajkoA rooster sits on the peak of a roof
Kiedy kogut zapieje trzykrotnie, wiemWhen the cock crows thrice, I know
Sa sobie bliscy przez te cotygodniowe walki kogutówThey closer than finger and thumb...... off to those cockfights with old Mingo every week
Dajcie spokój, wyluzujcie się lesbijki, wiem, że nie chcecie rozmawiać o tym kogucie i kondonach, chcecie?Come on, loosen up lesbians, I know you don' t want to talk about that cock and condom stuff, do you?
Oglądniemy walki kogutów?Where are we going, cockfights?
On całkiem zdziczał, zupełnie jak jakiś kogutHe got ferocious look just like he is a cock
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy kogut.Znalezione w 0,535 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.