wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • I love you       
  (Phrase  )
   
  affirmation of affection or deep caring
   
  affirmation of romantic feeling
   
  the expression you can say to express your love to somebody
   
  wyrażanie wypowiadane wobec osoby, którą się kocha

Pozostałe znaczenia:

 
I love you

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

Ja cię kochamWhile You Were Sleeping; I love you
Kocham cięI love you; I Love You
Kocham CięI love you
P.S. Kocham CięP.S. I Love You
Wszyscy mówią: kocham cięEveryone Says I Love You

Przykładowe zdania z "kocham cię", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kocham cię, żonoI love you, my wife
On wciąż cię kochaHe still loves you
Też cię kocham, ale nie mówiłeś tak do mnie od czasów szkoleniaYou haven' t called me that since basic training!
" Kocham Cię Peggy "" I love you, Peggy. "
On szepnął do niej: "kocham cię!".He said to her under his breath, "I love you."
Już cię nie kochaHe doesn' t love you any more
Bez względu na wszystko, wciąż cię kochamyYou know whatever happens we' re still going to love you
To koniec./ Kocham cięIt' s over.And I love you
Boże, jak cię kochamGod, I love you
Kochała te lalkiSecure cover and dig in!
Ja też cię kochamI love you too
Natomiast oni chcieli kochać ciebie...... ale w końcu zamknęłaś swoje serce i ich spławiłaśYeah, well, they wanted to love you, but your closed heart eventually sent them away
Ale jeśli to ma znaczenie... to nie chcę abyś myślał, że cię nie kochamBut if it counts.I don' t want you think that I do not love you
Kochaj ciebie także, TatuśLove you too, Daddy
Nie jestem w stanie wyrazić, jak bardzo cię kochamNot I can tell you as much as I love you
Kocham cię, George' aI love you, George
Bo cię kochamNo.Because I love you
Tego dnia, w środku całego zamieszania, patrząc na te kobiety wiedziałeś, że go kochają, szczególnie jednaThat day, in the middle of all that racketlooking at those women, you knew they loved him, one especially
Też cię kochamI love you, too
Naprawdę tak cię kochamAnd I do love you so
Alex... kocham cięAlex... I love you
Dlatego cię kochamThat' s why I love you
Kocham cię RegieI love you, Reggie
Też cię kocham, Brooke DavisI love you, P. Sawyer.I love you, too, B. Davis
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 262173 zdań frazy kocham cię.Znalezione w 64,613 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.