wymowa: IPA: ˈcɛdɨ ˈĩɲʥ̑ɛ̇j

Tłumaczenia na język angielski:

  • another time   
  • some other day   

Pozostałe znaczenia:

 
w jakimś innym czasie, przy innej okazji

Przykładowe zdania z "kiedy indziej", pamięć tłumaczeniowa

add example
Spędzimy go kiedy indziejNo, it' s fine.We' il do it some other time
Kiedy indziej zwinie pan batonik lub gazetęOr maybe you steal the occasional candy bar, or newspaper
Umówimy się jakoś konkretniej na kiedy indziejWe should arrange it properly, another time
Kiedy indziej pustkaAnother time, nothing
Na dziś dajmy sobie spokój, spróbujemy kiedy indziejSo let' s call it a night and try again
Kiedy indziejSome other time
Może kiedy indziej, proszęAnother time... maybe... please?
Będziemy musieli dokończyć to kiedy indziejWe' il have to do this again sometime
Teraz, kiedy uwaga świata jest skierowana gdzie indziej, nie możemy pozwolić na pogorszenie się sytuacji demokracji na Filipinach.Now that the world's attention is directed elsewhere, we cannot leave the democratic situation in the Philippines to deteriorate.
kiedy indziejanother time, another place
Kiedy indziej, mój PanieSometime, my Lord
Chcę zobaczyć to, co ty widzisz... kiedy jestem gdzie indziej... i patrzę na ciebieI want to see what you see... when I' m somewhere else...... seeing you
Rano.... skanowany bardziej, niż gdziekolwiek indziej na Ziemi. ale kiedy już jesteś w środku... przyjmuje się, że masz tam byćMorning.... tagged like no other place on Earth, but once you' re on the inside, the assumption is you belong there
Może kiedy indziej rozwiążecie swoje problemy?Hey, if you two have a problem here, can we deal with it on your own time?
Na pewno, wiesz kiedy ją zrobiłam, bo najpierw spojrzałeś na mnie, potem gdzieś indziej, a potem znów na mnie, jakbyś mówił: coś tu się zmieniłoAnd I' m pretty sure you could tell when I first got it done because you kind of looked at me and then looked away, and then looked back like, " Hey, something' s different. "
Nie było inicjatywy w czasie Konferencji Przewodniczących, aby ten punkt obrad odbywał się kiedy indziej niż w poniedziałek, a z reguły w poniedziałek przedstawiciel Rady nie uczestniczy w naszych obradach.At the Conference of Presidents there was no suggestion that this item should be placed on a day other than Monday. As a rule, representatives of the Council do not attend our Monday debates.
Może kiedy indziejMaybe another day
Na pewno?Możemy wyjść kiedy indziejWe can go out another night
Wpadnę tu kiedy indziejI' il come by in another month
Powiedz mu, że to twoja wina i umów mnie kiedy indziejYou, uh, tell him it' s your fault and reschedule
Czasami to względyekonomiczne były podstawą ulepszeń , a kiedy indziej doskonalenie środowiska i / lubsprawy ludzkie stawały się twórczym wyzwaniem . Na przykład w przeszłości używanojednego pojemnika na śmieci .The fact that Moonen s core activities ’ are notonly the painting of houses , but also a totalconcept of renovating houses , means that activities are less dependent on seasons and people ’ s competencies .
Ok, pomówimy tym kiedy indziejAlright we' il discuss it any other time
Kiedy indziej wiedziałeś i uciekłeś przede mnąOther times you knew and got away in time
Nie możesz przystąpić do egzaminu, kiedy indziej?Can' t you take the bar another time?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40905 zdań frazy kiedy indziej.Znalezione w 5,096 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.