wymowa: IPA: ˈcɛdɨ ˈĩɲʥ̑ɛ̇j

Tłumaczenia na język angielski:

  • another time   
  • some other day   

Pozostałe znaczenia:

 
w jakimś innym czasie, przy innej okazji

Przykładowe zdania z "kiedy indziej", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie.- Mogę przyjść kiedy indziejI could come back later
Uważam jednak, że jeśli zdołamy wypełnić posiedzenia Rady odpowiednią treścią - co jest naszym obowiązkiem - to i Rada Europejska zdoła podjąć decyzje większej wagi, niż mogliśmy na to liczyć kiedy indziej, powiedzmy miesiąc lub dwa temu.However, I believe that if we can fill the Council meetings with the appropriate substance - and it is our duty to do so - then the European Council, too, will be able to take decisions of greater importance than we had otherwise hoped, let's say, just one or two months ago.
Kiedy indziej, powiedziałeś mi, że to była długa historiaI mean, the other dayyou told me it was a long story
Jeśli sygnał rozlegnie się kiedy indziej lub częściej niż raz, należy poinformować o tym pielęgniarkę lub lekarza, którzy sprawdzą czy system IONSYS działaIf it beeps at any other time, or more than once, tell your nurse or doctor.They will check that IONSYS is working
Na pewno, wiesz kiedy ją zrobiłam, bo najpierw spojrzałeś na mnie, potem gdzieś indziej, a potem znów na mnie, jakbyś mówił: coś tu się zmieniłoAnd I' m pretty sure you could tell when I first got it done because you kind of looked at me and then looked away, and then looked back like, " Hey, something' s different. "
Spotkam się z nim kiedy indziej.I will meet him some other time.
Może kiedy indziejMaybe another time
Możemy to zrobić dzisiaj.Ale jeśli chcesz, przyjadę kiedy indziejLook, naturally enough, with a claim this size,..... there' s a lot offorms to be filled out, and we can do that today ifyou like
W innych kwestiach chcielibyśmy pójść dalej, zwłaszcza w sprawach takich jak nasza reprezentacja, tj. reprezentacja Parlamentu Europejskiego w COSAC, lecz to możemy przedyskutować kiedy indziej.In other sections, we would like to go further, especially in cases such as our representation, namely the representation of the European Parliament, in COSAC, but this is something that can be discussed at a later date.
Może kiedy indziejMaybe another day
Kraje te kontrolują swoje zasoby i gospodarki, a jednocześnie handlują ze swoimi sąsiadami z UE, wiedząc, że kiedy UE sprowadzi cały projekt na mieliznę, oni będą mogli zarzucić swoje sieci gdzie indziej.They control their own resources and economies, yet still trade with their EU neighbours, knowing they can cast their nets elsewhere if the EU drags the whole project into oblivion.
Kiedy wymagane jest używanie specjalnej odzieży roboczej oraz gdy ze względów zdrowotnych lub obyczajowych nie można od pracowników wymagać, aby przebierali się gdzie indziej, należy im udostępnić odpowiednie pomieszczenia do przebierania sięAppropriate changing rooms must be provided for workers if they have to wear special work clothes and where, for reasons of health or propriety, they cannot be expected to change in another room
Zadzwonie kiedy indziej. äI' il call you another time
Na dziś dajmy sobie spokój, spróbujemy kiedy indziejSo let' s call it a night and try again
Kiedy indziej, mój PanieSometime, my Lord
Naprawdę mogę wrócić do domu i przyjechać kiedy indziejI' m totally cool to go home and come back whenever
Kiedy indziej?Some other time?
Moze kiedy indziej wpadne na powazniejsze zakupyI' il come back some other time maybe and do some really serious shopping
Może kiedy indziej, proszęAnother time... maybe... please?
Kiedy indziej ci to wyjaśnięWhy don' t I explain it to you another time?
Mogę to zrobić kiedy indziejI can do that anytime
Nie było inicjatywy w czasie Konferencji Przewodniczących, aby ten punkt obrad odbywał się kiedy indziej niż w poniedziałek, a z reguły w poniedziałek przedstawiciel Rady nie uczestniczy w naszych obradach.At the Conference of Presidents there was no suggestion that this item should be placed on a day other than Monday. As a rule, representatives of the Council do not attend our Monday debates.
Możemy o tym porozmawiać kiedy indziej?Could we continue this discussion some other time?
Powiedz mu, że to twoja wina i umów mnie kiedy indziejYou, uh, tell him it' s your fault and reschedule
Może porozmawiacie kiedy indziejMaybe we could find a better time to discuss this
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40905 zdań frazy kiedy indziej.Znalezione w 12,923 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.