Tłumaczenia na język angielski:

  • farina   
    (noun   ) [food]
  • semolina   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "kasza manna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dobrze, potrzebuję kaszy mannyWell, I do need semolina
Na mocy art.‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ udzielanie specjalnej premii za jakość pszenicy durum zależy od wykorzystania w strefie produkcji pewnych ilości certyfikowanego ziarna z odmiany uznanej za wysokojakościową do produkcji kaszy manny bądź makaronuUnder Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the granting of the specific quality premium for durum wheat is subject to the use of certain quantities of certified seeds of varieties recognised, in the production zone, as being of high quality for the production of semolina or pasta
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ November ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Kasz, surówkaBuckwheat, salad
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ July ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Kasze i mąka z pszenicy durumGroats and meal of durum wheat
Składnik przemysłowy opłaty celnej dla norweskich kodów ‧ przetwory spożywcze składające się z mąki, kaszy lub płatków na bazie ziemniaków, zawierające w masie nie mniej niż ‧ % ziemniaków, mrożone, ‧ przetwory spożywcze składające się z mąki, grysika lub płatków na bazie ziemniaków, inne niż zawierające w masie nie mniej niż ‧ % ziemniaków, mrożone, ‧ przetwory spożywcze składające się z mąki, grysika lub płatków na bazie ziemniaków, zawierające w masie nie mniej niż ‧ % ziemniaków, niemrożone, ‧ przetwory spożywcze składające się z mąki, kaszy lub płatków na bazie ziemniaków, inne niż zawierające w masie nie mniej niż ‧ % ziemniaków, niemrożone, wynosi zeroThe industrial element of the duty for Norwegian codes ‧ Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes containing not less than ‧ % by weight of potatoes frozen, ‧ Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes (other than containing not less than ‧ % by weight of potatoes) frozen, ‧ Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes containing not less than ‧ % by weight of potatoes not frozen, ‧ Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes (other than containing not less than ‧ % by weight of potatoes) not frozen would be zero
Refundacje wywozowe w odniesieniu do mąki pszennej lub mąki ze zbóż mieszanych, mąki żytniej, kasz grubych i kasz drobnych z pszenicy oraz słodu są ustalane z uwzględnieniem ilości zboża podstawowego niezbędnego do wyprodukowania ‧ kilogramów danego produktuThe export refund on wheat flour, meslin flour and rye flour, wheat groats, wheat meal and malt shall be fixed taking account of the quality of the basic cereal necessary to manufacture ‧ kg of the product in question
kukurydza, pszenica, jęczmień, owies, żyto i inne zboża w formie ziaren, mąki czy kaszyMaize, wheat, barley, oats, rye and other cereals in the form of grains, flour or meal
Niniejsze podpozycje obejmują również kaszę i mączkę z kukurydzy określane jako mąka typu masa (ang. masa flour), otrzymywane metodą nikstamalizacji polegającą na gotowaniu i moczeniu ziaren kukurydzy w roztworze wodorotlenku wapnia, a następnie ich suszeniu i mieleniuThese subheadings include also groats and meal of maize described as masa flour, which is obtained by the nixtamalization method that is characterised by the cooking and soaking of maize grains in a calcium hydroxide solution and subsequent drying and grinding
Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysikiCereals and wheat or rye flour, groats or meal
Zabieraj swoją kasze, i pamiętaj gdzie twoje miejsce szczeniakuKindly seat yourself at the other table, Dogbreath
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ August ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Kasze, mączki i granulki, zbożoweCereal groats, meal and pellets
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 796 zdań frazy kasza manna.Znalezione w 0,335 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.