Tłumaczenia na język angielski:

  • farina   
    (noun   ) [food]
  • semolina   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "kasza manna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dobrze, potrzebuję kaszy mannyWell, I do need semolina
Na mocy art.‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ udzielanie specjalnej premii za jakość pszenicy durum zależy od wykorzystania w strefie produkcji pewnych ilości certyfikowanego ziarna z odmiany uznanej za wysokojakościową do produkcji kaszy manny bądź makaronuUnder Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the granting of the specific quality premium for durum wheat is subject to the use of certain quantities of certified seeds of varieties recognised, in the production zone, as being of high quality for the production of semolina or pasta
Kasze zbożowe, mączka i grudki, za wyjątkiem kasz i mączek pszenicznych (podpozycja ‧), kasze i mączki ryżowe (podpozycja ‧ ‧) oraz ziarenka ryżu (podpozycjaCereal groats, meal and pellets with the exception of groats and meal of wheat (subheading ‧), groats and meal of rice (subheading ‧ ‧) and pellets of rice (subheading
Składnik przemysłowy opłaty celnej dla norweskich kodów ‧ przetwory spożywcze składające się z mąki, kaszy lub płatków na bazie ziemniaków, zawierające w masie nie mniej niż ‧ % ziemniaków, mrożone, ‧ przetwory spożywcze składające się z mąki, grysika lub płatków na bazie ziemniaków, inne niż zawierające w masie nie mniej niż ‧ % ziemniaków, mrożone, ‧ przetwory spożywcze składające się z mąki, grysika lub płatków na bazie ziemniaków, zawierające w masie nie mniej niż ‧ % ziemniaków, niemrożone, ‧ przetwory spożywcze składające się z mąki, kaszy lub płatków na bazie ziemniaków, inne niż zawierające w masie nie mniej niż ‧ % ziemniaków, niemrożone, wynosi zeroThe industrial element of the duty for Norwegian codes ‧ Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes containing not less than ‧ % by weight of potatoes frozen, ‧ Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes (other than containing not less than ‧ % by weight of potatoes) frozen, ‧ Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes containing not less than ‧ % by weight of potatoes not frozen, ‧ Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes (other than containing not less than ‧ % by weight of potatoes) not frozen would be zero
Refundacje wywozowe w odniesieniu do mąki pszennej lub mąki ze zbóż mieszanych, mąki żytniej, kasz grubych i kasz drobnych z pszenicy oraz słodu są ustalane z uwzględnieniem ilości zboża podstawowego niezbędnego do wyprodukowania ‧ kilogramów danego produktuThe export refund on wheat flour, meslin flour and rye flour, wheat groats, wheat meal and malt shall be fixed taking account of the quality of the basic cereal necessary to manufacture ‧ kg of the product in question
w celu umożliwienia wywozu mąki, grubych kasz, drobnych kasz i słodu, czynnikami, jakie należy uwzględnić przy refundacjach, są z jednej strony ceny podstawowych zbóż i ich ilości niezbędne do wytwarzania rozpatrywanych produktów oraz wartość produktów ubocznych, a z drugiej strony możliwości i warunki sprzedaży produktów na rynku światowymWhereas, in order to make it possible to export flour, groats, meal and malt, the factors to be taken into account when fixing the refund are, on the one hand, the prices of the basic cereals, the quantities needed to manufacture the products concerned and the value of the by-products and, on the other hand, the opportunities and conditions for the sale of the products on the world market
określenie kasze oznacza kasze zbożowe objęte działemthe term groats means cereal groats of Chapter
W celu umożliwienia wywozu mąki, grubych kasz, drobnych kasz i słodu czynnikami, jakie należy uwzględnić przy refundacjach, są, z jednej strony, ceny podstawowych zbóż i ich ilości niezbędne do wytwarzania rozpatrywanych produktów oraz wartość produktów ubocznych, a z drugiej strony – możliwości i warunki sprzedaży produktów na rynku światowymIn order to make it possible to export flour, groats, meal and malt, the factors to be taken into account when fixing the refund are, on the one hand, the prices of the basic cereals, the quantities needed to manufacture the products concerned and the value of the by-products and, on the other hand, the opportunities and conditions for the sale of the products on the world market
pa-Wartość p z porównania parami przy użyciu testu U Mann’ a i Whitney’ a, leczenia metotreksatem w monoterapii oraz leczenia skojarzonego produktem Humira i metotreksatem. pb-Wartość p z porównania parami przy użyciu testu U Mann’ a i Whitney’ a, leczenia produktem Humira w monoterapii oraz leczenia skojarzonego produktem Humira i metotreksatem. pc-Wartość p z porównania parami przy użyciu testu U Mann’ a i Whitney’ a, leczenia produktem Humira w monoterapii oraz leczenia metotreksatem w monoterapiip-value is from the pairwise comparison of methotrexate monotherapy and Humira/methotrexate combination therapy using the Mann-Whitney U test. b p-value is from the pairwise comparison of Humira monotherapy and Humira/methotrexate combination therapy using the Mann-Whitney U test c p-value is from the pairwise comparison of Humira monotherapy and methotrexate monotherapy using the Mann-Whitney U test
pa-Wartość p z porównania parami przy użyciu testu U Mann’ a i Whitney’ a, leczenia metotreksatem w monoterapii oraz leczenia skojarzonego produktem Humira i metotreksatem. pb-Wartość p z porównania parami przy użyciu testu U Mann’ a i Whitney’ a, leczenia produktem Humira w monoterapii oraz leczenia skojarzonego produktem Humira i metotreksatem. pc-Wartość p z porównania parami przy użyciu testu U Mann’ a i Whitney’ a, leczenia produktem Humira w monoterapii oraz leczenia metotreksatem w monoterapiia. p-value is from the pairwise comparison of methotrexate monotherapy and Humira/methotrexate combination therapy using the Mann-Whitney U test. b. p-value is from the pairwise comparison of Humira monotherapy and Humira/methotrexate combination therapy using the Mann-Whitney U test c. p-value is from the pairwise comparison of Humira monotherapy and methotrexate monotherapy using the Mann-Whitney U test
Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE, Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Elmar Brok, Erika Mann, Philippe Morillon, Athanasios Pafilis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Philip Claeys, James Elles, Benoît Hamon, István Szent-Iványi, Bogdan Klich, Massimo D'Alema, Anneli Jäätteenmäki, Jerzy Buzek, Józef Pinior, Jonathan Evans, Nicolas Schmit, Janez Potočnik i Erika MannJanez Potočnik (Member of the Commission) made the statement
Manny, Manny, mów do mnie uszczęśliw mnieManny, Manny, talk to me, man.Make me happy
Dnia ‧ lutego ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Robert Bosch GmbH (Bosch, Niemcy) oraz Mann + Hummel GmbH (Mann + Hummel, Niemcy) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem PPNA działającym w sektorze produktów filtracyjnych w Ameryce Północnej należącym do ArvinMeritor, Inc. (Przedsiębiorstwo, USA), w drodze zakupu udziałówOn ‧ February ‧ the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Robert Bosch GmbH (Bosch, Germany) and Mann + Hummel GmbH (Mann + Hummel, Germany) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the PPNA filtration products business in North America of ArvinMeritor, Inc. (The Business, USA), by way of purchase of assets
Manny?Manny, chodźManny, come on
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ February ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ April ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Chodź do kuchni, siostro, i weź sobie trochę kaszyGo into the kitchen, Sister, and help yourself to some gruel
W odniesieniu do pszennych oraz żytnich mąk, kasz i grysików refundację wywozową stosowaną do tych produktów należy wyliczyć z uwzględnieniem ilości zbóż koniecznych do wytwarzania danych produktówAs far as wheat and rye flour, groats and meal are concerned, when the refund on these products is being calculated, account must be taken of the quantities of cereals required for their manufacture
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 793 zdań frazy kasza manna.Znalezione w 2,42 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.