wymowa: IPA: kaˈlɛ̃ndaʃ kaljɛnˈdaʒɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • calendar       
  (Noun  ) (noun   )
   
  a list of planned events
   
  means to determine the date
   
  system by which time is divided
   
  spis dni całego roku z podziałem na tygodnie i miesiące; często w formie publikacji (np., plakat, broszura) z dodatkowymi informacjami (imieniny, wschody słońca, przepisy itp.);
   
  system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu;
   
  An application or tool in the form of an electronic calendar, commonly used for scheduling.
 • calender   
  (verb, noun   )
   
  A table showing the months and days of the year.
 • almanac   
  (noun   )
 • diary       
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
calendar (system by which time is divided)
 
plan zawierający ustalone terminy; terminarz

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (48)

dane kalendarzacalendar data
element kalendarzacalendar item
Francuski kalendarz rewolucyjnyFrench Republican Calendar
informacje kalendarzacalendar information
KalendarzCalendar
kalendarz adwentowyAdvent calendar
Kalendarz AdwentowyAdvent Calender
kalendarz aplikacjiapplication calendar
kalendarz bazowybase calendar
kalendarz czasu pracyworking time calendar
Kalendarz GoogleGoogle Calendar
kalendarz gregoriańskiGregorian calendar; gregorian calendar
Kalendarz gregoriańskiGregorian Calendar
kalendarz gregoriański; według kalendarza gregoriańskiegoNew Style
Kalendarz grupygroup calendar
Kalendarz HarptosaCalendars in the Forgotten Realms
kalendarz HidżryHijri calendar
Kalendarz hinduskiHindu calendar
Kalendarz japońskiHolidays of Japan
kalendarz juliański; według kalendarza juliańskiegoOld Style
kalendarz księżycowyLunar calendar; lunar calendar
Kalendarz liturgicznyLiturgical Calendar
Kalendarz PirelliPirelli Calendar
kalendarz podstawowyprimary calendar
kalendarz projektuproject calendar
kalendarz słonecznysolar calendar
Kalendarz systemu WindowsWindows Calendar
kalendarz transportutransport calendar
kalendarz UGWtimetable for EMU
kalendarz usługservice calendar
Kalendarz usługi Windows LiveWindows Live Calendar
kalendarz wysyłekshipping calendar
Kalendarz z urodzinamibirthday calendar
kalendarz zachodniWestern calendar
kalendarz zadaniatask calendar
kalendarz zasoburesource calendar
Konsjerż kalendarzaCalendar Concierge
kopnąć w kalendarzkick the bucket; bite the dust
Migawka z kalendarzaCalendar Snapshot
Narzędzie kalendarza programu GrooveGroove Calendar Tool
Nowy kalendarzNew Calendar
Podgląd kalendarzaCalendar Preview
Pomocnik kalendarzaCalendar Attendant
program kalendarzacalendar program
Ustawienia kalendarzaCalendar Settings
widok kalendarzacalendar view
Zadania kalendarzaCalendar Tasks
Zarządzaj kalendarzamiManage Calendars

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kalendarz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wstaw kalendarzInsert Calendar
Wtyczka kalendarza żydowskiegoCommentJewish Calendar Plugin
Nowy: odpowiednik polecenia Plik Nowy & mdash; tworzy i otwiera nowy kalendarzNew: File New equivalent; create and open new calendar
Kalendarz następnych posiedzeńDates for next sittings
Pełne nazwisko właściciela kalendarzaFull name of the calendar owner
Wszelkie zmiany powinny być wprowadzane w taki sposób, aby jak najmniej wpływały na przewidywalność kalendarza aukcjiAny adjustments should be made in a manner least affecting the predictability of the auction calendar
Wybierz czas rozpoczęcia dnia z listy rozwijanej. Może to być godzina o której zwykle wstajesz, lub czas kiedy rozpoczynasz pracę. To ustawienie nie uniemożliwi Ci ustawiania i przeglądania elementów przed konkretnym czasem, a jedynie ustali godzinę wyświetlaną domyślnie jako pierwsza w widoku kalendarza. Użyj paska przewijania, aby zobaczyć wcześniejsze lub późniejsze zdarzenia w widoku planeraSelect the time you start your day from the list on the drop down. It could be the time when you usually get up, or the time when you start working. This setting does not prevent you to set or view items before this time, it just sets the time that will be displayed by default on the top of the calendar view. Use the scrollbar to display earlier or later events in the agenda view
Haitańskie władze wolą trzymać się kalendarza wyborczego.The Haitian authorities prefer to stick to the timetable.
OPERACJE DOSTRAJAJĄCE Operacje dostrajające nie są przeprowadzane według z góry określonego kalendarzaFINE-TUNING OPERATIONS Fine-tuning operations are not executed according to any pre-specified calendar
Dlatego też, pani komisarz, Parlament musi żądać od Komisji odpowiedzi na te pytania, nie bacząc na kalendarz polityczny.Therefore, Commissioner, despite the political calendar, Parliament has to demand that the Commission provide answers to these questions.
Do elementu kalendarza możesz przypisać różne kategorie. Kliknij na przycisk Wybierz kategorie, aby otworzyć odpowiednie okno dialogowe. Zaznacz pola odpowiadającym kategoriom dla zadania. Możesz także dodać nową kategorię lub usunąć istniejącą kategorię klikając na przycisk Wybierz kategorieYou can assign several categories to a calendar item. Click the Select Categories button to open the Select Categories dialog. Check the category boxes to assign suitable categories to the to-do. You can also add a new category, modify a category or delete a category by pressing the button Edit Category
Kalendarz sesji Parlamenty Europejskiego na ‧ r. został określony następującoThe Calendar of part-sessions of the European Parliament for ‧ was established as follows
września...Roku ‧... Według Kalendarza ShireThe ‧nd day of September...... in the year ‧ ‧...... by Shire- reckoning
Ona mogła walnąć w kalendarz, albo jest w więzieniuShe might have kicked the bucket, or be in jail
Odpowiednik polecenia Edycja Znajdź & mdash; wyszukuje dane w bieżącym kalendarzuEdit Find equivalent; Find data in current calendar
Kalendarz sesjiCalendar of part-sessions
Przy okazji, będziemy musieli przeprowadzić badanie w celu określenia dokładnej ilości emisji generowanych przez Komisję, przed ustaleniem celów i kalendarza, a także ustanowić plan działań w celu zwalczania emisji.By the way, we will have to conduct a study to determine the exact quantity of emissions from the Commission, before setting targets and a timetable, and also establishing an action plan to combat emissions.
Aby otworzyć okno dialogowe Wyślij gorące nowości, pozwalające na eksport kalendarzy zawierających zdarzenia, które mogą być użyteczne dla innych ludzi (jak na przykład program konferencji, lista urlopów, specjalne wydarzenia), wybierz Plik Eksportuj Wyślij gorące nowościTo open the Upload Hot New Stuff dialog, which allow you to export calendars containing events which may be useful to other people, such as a conference program, a list of holidays, special events, & etc;, choose the File Export Upload Hot New Stuff
komisarz. - Jeśli chodzi o określenie początku zimy, to w moim kalendarzu jest to grudzień, ale niech będzie.Member of the Commission. - In defining when winter starts, in my calendar it is December, but so be it.
Niestety nie możesz przeciągać zdarzeń z widoku zadań w jednym kalendarzu do widoku zadań w drugimHowever, you cannot drag from agenda view in one calendar to agenda view in other calendar
Zaimportuj ten kalendarz do głównego kalendarzaImport this calendar to main calendar
BLISTER BLISTER (KALENDARZBLISTER BLISTER (CALENDAR
Program tworzący kalendarzaCreator application of the calendar
Powyższy kalendarz może być zmieniony w wyniku nieprzewidzianych zdarzeńThe above calendar may be changed in the light of unforeseen developments
Któregoś dnia Emmie nagle przyszła ochota popatrzeć na swoją córeczkę, po chrzcie oddaną do mamki, żony stolarza Rolleta; nie sprawdzając w kalendarzu, czy minęło już przepisanych sześć tygodni połogu, wybrała się do domu stolarzowej, położonego na skraju miasteczka, pod wzgórzem, między drogą a łąkami.One day Emma was suddenly seized with the desire to see her little girl, who had been put to nurse with the carpenter’s wife, and, without looking at the calendar to see whether the six weeks of the Virgin were yet passed, she set out for the Rollets’ house, situated at the extreme end of the village, between the highroad and the fields.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1093 zdań frazy kalendarz.Znalezione w 0,924 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.