Tłumaczenia na język angielski:

  • george   
    [given name]

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Jerzy; Prince George of Greece and Denmark; George

Przykładowe zdania z "jerzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Głos zabrali: Ilda Figueiredo, Patrick Louis, Udo Bullmann, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Kyriacos Triantaphyllides, Daniel Caspary, Edite Estrela, Sarah Ludford, Jan Tadeusz Masiel, Georgios Toussas, Robert Sturdy, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Ewa Tomaszewska, Piia-Noora Kauppi, Jan Andersson, Samuli Pohjamo, Corien Wortmann-Kool, Katerina Batzeli, Sharon Bowles, Cristobal Montoro Romero, Enrique Barón Crespo, Jerzy Buzek, Gary Titley, Alexander Radwan, Magda Kósáné Kovács, Georgios Papastamkos, Stephen Hughes, Philip Bushill-Matthews, Miroslav Mikolášik, Tokia Saïfi, Eija-Riitta Korhola, Panayiotis Demetriou, Marianne Thyssen, Zuzana Roithová, Hans-Peter Martin, Manuel Lobo Antunes i Günter Verheugen (Wiceprzewodniczący KomisjiThe following spoke: Ilda Figueiredo, Patrick Louis, Udo Bullmann, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Kyriacos Triantaphyllides, Daniel Caspary, Edite Estrela, Sarah Ludford, Jan Tadeusz Masiel, Georgios Toussas, Robert Sturdy, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Ewa Tomaszewska, Piia-Noora Kauppi, Jan Andersson, Samuli Pohjamo, Corien Wortmann-Kool, Katerina Batzeli, Sharon Bowles, Cristóbal Montoro Romero, Enrique Barón Crespo, Jerzy Buzek, Gary Titley, Alexander Radwan, Magda Kósáné Kovács, Georgios Papastamkos, Stephen Hughes, Philip Bushill-Matthews, Miroslav Mikolášik, Tokia Saïfi, Eija-Riitta Korhola, Panayiotis Demetriou, Marianne Thyssen, Zuzana Roithová, Hans-Peter Martin, Manuel Lobo Antunes and Günter Verheugen (Vice-President of the Commission
Po głosowaniu Jerzy Buzek (sprawozdawca) wyraził zadowolenie z charakteru prac związanych z przygotowywaniem sprawozdańJerzy Buzek (rapporteur), after the vote, who expressed his great satisfaction at the way in which his reports had been drawn up
Pani przewodnicząca, panie i panowie! Wypowiadam się w zastępstwie naszego sprawozdawcy, pana posła Schmitta, który - jak ogłosił pan przewodniczący Jerzy Buzek na początku sesji - złożył rezygnację z członkostwa w Parlamencie Europejskim, aby przejąć obowiązki we własnym kraju, i któremu składam wyrazy szacunku oraz najlepsze życzenia, wykonał bowiem doskonałą pracę.Madam President, ladies and gentlemen, I am speaking in place of our rapporteur, Mr Schmitt, who - as announced by President Buzek at the beginning of the session - has tendered his resignation from the European Parliament in order to take up duties in his own country, and to whom I send my regards and my best wishes, because he has done a great job.
Bar w hotelu Jerzy V, za godzinęThe George V bar, in an hour
Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle i Gérard Onesta w sprawie zwalczania chronicznego obstrukcyjnego schorzenia płucno-oskrzelowegoCatherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle and Gérard Onesta on combating chronic obstructive pulmonary disease
Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Guntars Krasts w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek i Günter GloserThe following spoke: Jacek Saryusz-Wolski, on behalf of the PPE-DE Group, Jan Marinus Wiersma, on behalf of the PSE Group, István Szent-Iványi, on behalf of the ALDE Group, Guntars Krasts, on behalf of the UEN Group, Rebecca Harms, on behalf of the Verts/ALE Group, Helmuth Markov, on behalf of the GUE/NGL Group, Bastiaan Belder, on behalf of the IND/DEM Group, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek and Günter Gloser
PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEKIN THE CHAIR: Jerzy BUZEK
Bronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska i Jan Jerzy Kułakowski, w imieniu grup PPE-DE, PSE, ALDE i UEN, (BBronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska and Jan Jerzy Kułakowski, on behalf of the PPE-DE, PSE, ALDE and UEN Groups, on the ‧th Anniversary of Solidarity and its message for Europe (B
Czy Pani wie, co w 1982 roku wieczorem robił Jerzy Buzek?Do you know what, in 1982, Jerzy Buzek used to do in the evenings?
Sprawozdanie: Jerzy BUZEK (AReport: Jerzy BUZEK (A
José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi i Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE-DEJosé Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi and Christofer Fjellner, on behalf of the PPE-DE Group
Jerzy Gemistos Plethon i jego helleńskie państwoGeorge Plethon and His Hellenic State
Przed czym oni uciekają?... to było komiczne, JerzyWhat are they running away from?... that' s hilarious, Jim
Jerzy, zabierz siostrę do jej komnat!George, take your sister to her chambers
Jerzy Radziwiłowicz. Aktor, współtwórca postaci scenicznejJerzy Radziwiłowicz. Actor, co-creator of stage character.
Głos zabrali: Jerzy Buzek, w imieniu grupy PPE-DE, Vural Öger, w imieniu grupy PSE, Danutė Budreikaitė, w imieniu grupy ALDE, Guntars Krasts, w imieniu grupy UEN, Caroline Lucas, w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov, w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder, w imieniu grupy IND/DEM, Sylwester Chruszcz, niezrzeszony, Bogdan Golik, Šarūnas Birutis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Kathy Sinnott, Béla Glattfelder, Stavros Arnaoutakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Rogalski, Daniel Caspary, najpierw w sprawie nieobecności podczas debaty komisarza odpowiedzialnego w tym zakresie, Bogusław Sonik i Joe BorgThe following spoke: Jerzy Buzek, on behalf of the PPE-DE Group, Vural Öger, on behalf of the PSE Group, Danutė Budreikaitė, on behalf of the ALDE Group, Guntars Krasts, on behalf of the UEN Group, Caroline Lucas, on behalf of the Verts/ALE Group, Helmuth Markov, on behalf of the GUE/NGL Group, Bastiaan Belder, on behalf of the IND/DEM Group, Sylwester Chruszcz, Non-attached Member, Bogdan Golik, Šarūnas Birutis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Kathy Sinnott, Béla Glattfelder, Stavros Arnaoutakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Rogalski, Daniel Caspary, who first commented on the absence of the Commissioner responsible, Bogusław Sonik and Joe Borg
Głos zabrali: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler i Andris PiebalgsThe following spoke: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler and Andris Piebalgs
Jerzy MakarczykMr Jerzy Makarczyk
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski i Jacek Emil Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE-DEJerzy Buzek, Janusz Lewandowski and Jacek Emil Saryusz-Wolski, on behalf of the PPE-DE Group
Sprawozdanie Jerzy Buzek- AReport: Jerzy Buzek- A
4 maja : Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso , premier rządu hiszpańskiego José Luis Zapatero iprzewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek spotkali się w Brukseli zkilkuset burmistrzami , którzy złożyli podpis pod Porozumieniem burmistrzów , by przypieczętować wten sposób swe zobowiązania wwalce ze zmianą klimatu .4 May : Ramón Luis Valcárcel Siso , first Vice-President of the CoR , José Luis Zapatero , Spanish Prime Minister , Jose Manuel Barroso , President of the European Commission , and Jerzy Buzek , President of the European Parliament , welcome in Brussels several hundred European mayors , who had come to demonstrate their commitment to efforts to combat climate change , by signing the Covenant of Mayors .
Głos zabrali: Caroline Lucas, Bogdan Pęk, Roberto Musacchio, Graham Booth, Roger Helmer, Markus Pieper, Dorette Corbey, Lena Ek, Dimitrios Papadimoulis, Jerzy Buzek, Riitta Myller, Avril Doyle, Agnes Schierhuber i Valdis DombrovskisThe following spoke: Caroline Lucas, Bogdan Pęk, Roberto Musacchio, Graham Booth, Roger Helmer, Markus Pieper, Dorette Corbey, Lena Ek, Dimitrios Papadimoulis, Jerzy Buzek, Riitta Myller, Avril Doyle, Agnes Schierhuber and Valdis Dombrovskis
Jerzy Owsiak jako ikona w kulturze popularnejJerzy Owsiak as popular culture icon
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261 zdań frazy jerzy.Znalezione w 0,743 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.