wymowa: IPA: ˈjasṭʃɔ̃mp /ˈjast.ʂɔmp/

Tłumaczenia na język angielski:

 • hawk       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  advocate of aggressive politics
   
  predatory bird
   
  ornit. ornitologia rodzaj ptaka drapieżnego;
 • goshawk   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  bird of prey
   
  A medium-large bird of prey in the family Accipitridae.
 • Northern goshawk   
   
  A medium-large bird of prey in the family Accipitridae.
 • hawks   
   
  common name for animals
 • falcon       
  (noun   )
 • kite   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
hawk

Picture dictionary

goshawk, Northern goshawk
goshawk, Northern goshawk

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

jastrząb gołębiarzgoshawk
jastrzębihawkish
sztuczny jastrząbartificial hawks; scarecrows

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "jastrząb", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rozwój i schyłek działalności uzdrowiskowej w Jastrzębiu ZdrojuDevelopment and decline of health-resort activity of Jastrzębie Zdrój Spa
Budowa wielozadaniowego samolotu myśliwskiego firmy Lockheed-Martin F-16 Jastrząb: angielsko-niemiecko-polski słownik terminologiczny.The structure of the multi – purpose fighter aircraft F-16 Fighting Falcon: An English – German – Polish terminological dictionary
No i nadlatuje jastrząb, chwyta mnie dziobem... i leci ze mną w górze, nad światemAnd, like, this hawk comes, and picks me up in his beak, right?And then flies me like all over the world, right?
Tutaj Pani Nocny Jastrząb rozmawia z LondynemThis is Mrs Nighthawk calling London
Jastrzębie z kamerami wideoHawks with video cameras
Za dużo tu jastrzębiToo many hawks around here!
" Jastrząb " Celliers?Straffer Jack?
Jastrzębie z Chicago wykańczają sie tym meczem... jako Dirk Graham, wraca jako czwarty z play- offuThe Chicago Blackhawks have tied this game... as Dirk Graham nailed it home, his fourth of the play- offs
Jastrząb krąży nad wsią!Juź kilka dni!A big hawk is flying over the village!
Powiedz mu, źe jestem myszą, kryjącą się przed jastrzębiami... w domu krukaYou tell him...... l' m a mouse...... hiding from the hawks...... in the house of a raven
To jastrząb?Is it going to attack?
Czarny Jastrząb do KardynałaBlack Hawk to Cardinal
Walory turystyczne oraz perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji na wybrzeżu Morza Bałtyckiego na odcinku Białogóra-Jastrzębia Góra.Tourism values and prospects for the development of tourism and recreation in the Baltic Sea coast the section between Białogóra and Jastrzębia Góra.
Zobaczymy cię w stroju Czerwonych Jastrzębi w przyszłym roku?We' re going to see you in Redhawk uniforms?
A ty mi Nocny JastrząbYou have to call me Nighthawk
Przemiany struktury funkcjonalno przestrzennej Jastrzębia-Zdroju.Changes of the functional and spatial structure of Jastrzębie-Zdrój.
System terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz jego funkcjonowanie na przykładzie oddziału terapeutycznego dla alkoholików odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu ZdrojuTherapeutic system for convicted who are addicted to alcohol and its working on the example of therapeutic ward in Penal Institution in Jastrzębie Zdrój
Cały czas rozmawialiśmy o noszeniu stroju Czerwonych JastrzębiYou talked about wearing a Redhawks uniform
Zarówno po stronie palestyńskiej są kompromisowi i zacięci ekstremiści, jak też wśród Żydów gołębie i jastrzębie, czego wyraz dała minister Livni.There are compromisers and stubborn extremists among the Palestinians, just as there are doves and hawks among the Israelis, as was made clear by Tzipi Livni.
Nazywasz je jastrzębiami?Egbert) You call that a hawk?
Wydaje mi się że mamy jastrzębie podobne do tegoI think we have hawks to equal that one
Mamy podobny sport w anglii. z jastrzębiami?We have the same sport in England
W tym przypadku USA ma pewną swobodę manewru przy wyborze strategii. Jeśli jednak prezydent Obama będzie słuchał jastrzębi, ryzykuje, że będzie to następny Wietnam.There, US strategy has freedom of manoeuvre, but if President Obama listens to his hawks, he risks another Vietnam.
Po uzyskaniu częściowej niezależności od swojego kolonizatora - Wielkiej Brytanii - w 1960 roku, jastrzębiom brytyjskiej dyplomacji udało się w 1963 roku doprowadzić do wewnętrznej walki pomiędzy jego mieszkańcami, w wyniku której ostatecznie doszło do podziału wyspy w 1974 roku.Having partly gained independence from its colonial master, Britain, in 1960, British foreign diplomacy hawks managed in 1963 to manipulate an inter-community struggle which eventually resulted in the division of the island in 1974.
Czarny Jastrząb wzywa KardynałBlack Hawk calling Cardinal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy jastrząb.Znalezione w 0,436 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.