wymowa: IPA: jãˈmajka

Tłumaczenia na język angielski:

  • jamaica   
     
    geographic terms (country level)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

JamajkaJamaica; ; Jamaican

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "jamajka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Prawie 100 osób straciło życie na Dominikanie, Haiti, Jamajce, Kajmanach oraz na Kubie, a tysiące innych straciło dach nad głową.Nearly 100 people lost their lives in the Dominican Republic, Haiti, Jamaica, the Cayman Islands and Cuba, and thousands of others are now homeless.
Następujące osoby zabrały głos: Dinyando (Namibia), Gahler, Jöns, Bawa Bwari (Nigeria), Van Hecke, Anggo (Papua Nowa Gwinea), Bowis, Punungwe (Zimbabwe), Gomes, Weldegiorgis (Erytrea), Morillon, Osei-Prempeh (Ghana), Goudin, Novak, Alma Oumarou (Niger), Grabowska, Coye (Jamajka), Schröder, Kamuntu (Uganda), Beda (Sudan), Sanga (Wyspy Salomona), Joan i Marí oraz Manservisi (Komisja EuropejskaThe following spoke: Dinyando (Namibia), Gahler, Jöns, Bawa Bwari (Nigeria), Van Hecke, Anggo (Papua New Guinea), Bowis, Punungwe (Zimbabwe), Gomes, Weldegiorgis (Eritrea), Morillon, Osei-Prempeh (Ghana), Goudin, Novak, Alma Oumarou (Niger), Grabowska, Coye (Jamaica), Schröder, Kamuntu (Uganda), Beda (Sudan), Sanga (Solomon Islands), Joan i Marí and Manservisi (European Commission
Głos zabrali: Marisa Dalrymple-Philibert (Jamajka), Waven William (Seszele), Ana Rita Sithole (Mozambik), Idrissa Seck (Senegal), Josep Borrell Fontelles, Madeleine Jouye de Grandmaison i Marthe Amon-Ago (Wybrzeże Kości SłoniowejSpeakers: Dalrymple-Philibert (Jamaica), William (Seychelles), Sithole (Mozambique), Seck (Senegal), Borrell Fontelles, Jouye de Grandmaison and Amon-Ago (Côte d'Ivoire
Mama pochodziła z miasteczka na Jamajce.. gdzie nie trzeba było mieć nikogo na oku[ Biggie Narrating ]My moms was from a small town in Jamaica... where they left the doors unlocked at night
Głos zabrali: Machado (Komisja Europejska), Hamatoukour (Kamerun), Schnellhardt, Sylla (Mali), Carvalho, Arif, Rinaldi, Sithole (Mozambik), Sargentini, Mporogomyi (Tanzania), Sturdy, William (Seszele), Abdullahi (Nigeria), Zimmer, Tapsoba (Burkina Faso) i Malahoo Forte (JamajkaSpeakers: Machado (European Commission), Hamatoukour (Cameroon), Schnellhardt, Sylla (Mali), Carvalho, Arif, Rinaldi, Sithole (Mozambique), Sargentini, Mporogomyi (Tanzania), Sturdy, William (Seychelles), Abdullahi (Nigeria), Zimmer, Tapsoba (Burkina Faso) and Malahoo Forte (Jamaica
Akcent brytyjski, z Jamajki, a nawet z TeksasuI do English, I do Jamaican and even Texas
porozumienie w formie wymiany listów zawarte pomiędzy Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Republiką Konga, Republiką Wysp Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusu, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Federacją Saint Kitts i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zambii i Republiką Zimbabwe w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostawAgreement in the form of an exchange of letters between the European Community and Barbados, Belize, the Republic of Congo, the Republic of Fiji, the Republic of Guyana, the Republic of Côte d’Ivoire, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Mozambique, the Republic of Suriname, Saint Kitts and Nevis, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe on the guaranteed prices for cane sugar for the ‧-‧ delivery period
Wydział Służb Weterynaryjnych (WSW) Ministerstwa Rolnictwa jest właściwym organem na Jamajce, odpowiedzialnym za weryfikację i poświadczenie, że ślimaki morskie spełniają wymogi dyrektywy ‧/EWGThe Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture shall be the competent authority in Jamaica for verifying and certifying that marine gastropods fulfil the requirements of Directive ‧/EEC
Turystyka seksualna- zróżnicowanie oraz uwarunkowania zjawiska na przykładach Tajlandii i JamajkiSex tourism - differential and conditioning of phenomenon on case Thailand and Jamajca
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr ‧ i rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Albanii, Brazylii, Bułgarii, Burundi, Jamajki, Maroka, Nigerii, Peru, Rumunii, Tunezji i ZimbabweCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ January ‧ amending the Annexes to Regulation (EC) No ‧ and Council Regulation (EC) No ‧ as regards shipments of certain types of waste to Albania, Brazil, Bulgaria, Burundi, Jamaica, Morocco, Nigeria, Peru, Romania, Tunisia and Zimbabwe
Argentyna (AR), Barbados (BB), Bermudy (BM), Boliwia (BO), Brazylia (BR), Chile (CL), Kuba (CU), Jamajka (JM), Meksyk (MX), Peru (PE), Paragwaj (PY), Urugwaj (UYArgentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brazil (BR), Chile (CL), Cuba (CU), Jamaica (JM), Mexico (MX), Peru (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY
Nie przegapiłeś nic.... i Jamajka zrobiła wszystko by w Calgary...... konkurować w konkurencji bobslejówYou didn' t miss a thing.... of Jamaica made it all the way here to Calgary... to compete in the bobsled event
Niech wiedzą, że należysz do grupy przemytników z gospody JamajkaOne of a gang of smugglers from Jamaica Inn
Ameryka Środkowa i Południowa i Wyspy Karaibskie: Bahamy, Belize, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Ekwador, Honduras, Jamajka, Meksyk, Nikaragua, Peru, Republika Dominikańska, Saint Lucia, Salwador, Surinam i WenezuelaCentral and South America and the Caribbean: the Bahamas, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Peru, the Dominican Republic, Saint Lucia, El Salvador, Surinam and Venezuela
Wskakujcie!- I tak zespół Jamajki pierwszy raz wystartował... w zimowej Olimpiadzie, i popatrzcie na toAs the Jamaican team attempts its first ever... winter Olympic event, and look at this
NIEWOLNICTWO i NEOKOLONIALIZM, A RUCH RASTAFARI NA JAMAJCESlavery, Neocolonialism and Rastafari Movement in Jamaica
każde korzystniejsze traktowanie i przewaga mają zastosowanie przez jeden rok od daty podpisania niniejszej Umowy pomiędzy państwami CARIFORUM, które należą do bardziej rozwiniętych krajów Wspólnoty Karaibskiej (Wspólnota Bahamów, Barbados, Kooperacyjna Republika Gujany, Jamajka, Republika Surinamu oraz Republika Trynidadu i Tobago), a Republiką Dominikańską w odniesieniu do wszystkich innych produktów określonych w załączniku ‧ i postanowieniach załącznika IVAny more favourable treatment and advantage shall apply one year after the date of signature of this Agreement, between the CARIFORUM States which comprise the More Developed Countries of the Caribbean Community (the Commonwealth of Bahamas, Barbados, the Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Suriname and the Republic of Trinidad and Tobago) and the Dominican Republic with respect to all other products specified in Annex ‧ and the provisions of Annex IV
w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Barbadosem, Belize, Republiką Ludową Konga, Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Jamajką, Republiką Kenii, Demokratyczną Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Surinamu, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zimbabwe oraz Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie przystąpienia ostatniego z wymienionych państw do protokołu ‧ w sprawie cukru z AKP, załączonego do Drugiej Konwencji AKP-EWGIn the form of an exchange of letters between the European Economic Community and Barbados, Belize, the People
Czy ktoś mógłby mi zabukować bilet na pierwszy lot na Jamajkę?Can someone book me on the first flight to Jamaica, * please *!
Jednak delegacja OLAF na Jamajce uznała, że towary nie nabywają preferencyjnego pochodzenia na Jamajce, a co za tym idzie, nie mogą korzystać z preferencyjnego traktowaniaHowever, an OLAF investigation in Jamaica concluded that the goods did not acquire preferential origin status in Jamaica, so that they could not benefit from preferential treatment
Witamy na Jamajce, panie BondWelcome to Jamaica, Mr Bond
Współprzewodniczący Sardjoe złożył prywatne oświadczenie, dziękując kolegom oraz współpracownikom za współpracę oraz przywitał swojego następcę, pana Hay-Webstera (Jamajka), jako współprzewodniczącegoCo-President Sardjoe made a personal statement and thanked colleagues and staff for their cooperation and welcomed his successor, Ms Hay-Webster (Jamaica), as Co-President
Po dostarczeniu przez VSD gwarancji w odniesieniu do mrożonych ślimaków morskich, które Jamajka chce wywozić do Wspólnoty, Komisja przyjęła decyzję ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającą specjalne warunki przywozu ślimaków morskich pochodzących z JamajkiFollowing the guarantees provided by the VSD as regards the frozen marine gastropods which Jamaica wishes to export to the Community, the Commission has adopted Decision ‧/EC of ‧ December ‧ laying down special conditions for the import of marine gastropods originating in Jamaica
Głos zabrali: Martens, Coye (Jamajka), Scheele, Osei-Prempeh (Ghana), Dawaleh (Dżibuti), Aubert, Savarin (Dominika), Bowis, Weldegiorgis (Erytrea), van den Berg, Cavuilati (Fidżi), Záborská, Poghisio (Kenia), Novak, Alma (Niger), Thomas (Saint Vincent i Grenadyny), François (Saint Lucia), Ramotar (Gujana) oraz Malin (Komisja EuropejskaThe following spoke: Martens, Coye (Jamaica), Scheele, Osei-Prempeh (Ghana), Dawaleh (Djibouti), Aubert, Savarin (Dominica), Bowis, Weldegiorgis (Eritrea), van den Berg, Cavuilati (Fiji), Záborská, Poghisio (Kenya), Novak, Alma (Niger), Thomas (Saint Vincent and the Grenadines), François (Saint Lucia), Ramotar (Guyana) and Malin (European Commission
Decyzje Komisji ‧/WE i ‧/WE ustalają szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących odpowiednio z Jamajki i z Republiki CzeskiejCommission Decisions ‧/EC and ‧/EC set specific import conditions for fishery and aquaculture products originating in Jamaica and the Czech Republic, respectively
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 191 zdań frazy jamajka.Znalezione w 0,48 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.